2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Normal Birey
Normal Birey Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Normal Birey Kavramı ile İlgili 3 Makale
JEAN PİAGET VE BİLİŞSEL GELİŞİM KURAMININ NORMAL VE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ Biliş, karmaşık bir organizmanın karmaşık bir çevreye biyolojik uyum sürecinin özel bir biçimidir (Piaget, 1970). “Bilişsel” terimi, bilgiyi, belleği, akıl yürütmeyi, problem çözmeyi, kavramları ve düşünmeyi, yani zihni içine alır (Gander ve Gardiner, 2001; Küçükkaragöz, 2003; Çarpri ve Çelikkaleli, 2005). Bu açıdan değerlendirildiğinde, bilişsel gelişim ise, algılama, bellek, düşünme, mantık, öğrenme, betimleme, kavram kazanma, problem çözme ve akıl yürütme gibi bilişsel özelliklerin tümünün gelişimini içeren karmaşık bir süreçtir. İsviçreli psikolog Jean Piaget (1896-1980), oluşturduğu bilişs... »»»
Temporomandibuler eklem fonksiyonunun, ortognatik cerrahi operasyonlar sonrasındaki durumu, cerrahi tekniklerin geliştirilmesinde veya optimize edilmesinde faydalı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, ortognatik cerrahi uygulanmış bireylerde operasyondan belli bir süre sonra alınan aksiografik eklem kayıtlarının herhangibir TMD semptomu olmayan normal bireylerin eklem kayıtları ile karşılaştırılmasıdır. 51 adet ortognatik cerrahi operasyon geçirmiş yetişkin birey operasyon tiplerine göre alt gruplara ayrılmışlardır ve 20 kişilik eklem problemi olmayan kontrol grubu ve aynı zamanda kendi grupları arasında karşılaştırılmışlardır. Karşılaştırma için, SPSS paket programı dahilinde olan st... »»»
Normal Birey Kavramı ile İlgili Uzmanlar
normal birey KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların normal birey KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


03:38
Top