2007'den Bugüne 89,843 Tavsiye, 27,674 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Obez
Obez Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Obez Kavramı ile İlgili 171 Makale
► Her Kilolu Obez Midir? Dyt.Esra DİNÇER
HER KİLOLU OBEZ DEĞİLDİR… Fazla kilo ve obezite arasındaki fark nedir? Fazla kilo; kas, kemik, yağ ya da su gibi beden dokularının biriktirdiği aşırı beden ağırlığının bir sonucu iken, obezite durumu; yalnızca vücut yağının aşırı birikmesiyle oluşur. Fazla kilolu bir kişi, kas hacmini artırmış yarışçı bir atlet ya da iri kemik yapısına sahip, kısa boylu bir kişi olabilir. Öte yandan, obez bir kişi yalnızca aşırı vücut yağlarına sahiptir. Ağırlığı, bedenin çeşitli kısımlarında gereğinden fazla depolanmış yağdan kaynaklanır. Vücut Yağı Nasıl Hesaplanır? Gelişen teknoloji ile vücut analizi yaptırmak mümkün, vücudunuzda kaç kilo yağ var, metabolizma hızınız kaç, kas ve kemik ... »»»
Bebeğiniz kilo almıyor, yavaş kilo alıyor, sınırda kilo alıyor, etrafınızdakiler ve belki de doktorunuz dahil herkes özellikle “kilo alımının sağlığı için önemli” olduğunu vurgulayıp, mama desteği yönünde baskı yapıyor. Bebeğinizin sağlığı için; içinde ne olduğu bile bilinmeyen suni bir besin ile besleyip, kilo aldırıp, yağ hücrelerini arttırma yolu ile ve tabiri caizse şişme bir balon yaratıp, sağlıklı kalmasını ummak ne kadar doğru? Yaşam bilimi anlamına gelen “ayurveda” bilinen en eski tıp sistemlerindendir, özellikle sağlıklı yaşam konusunda bir canlının 0-1 yaş arası beslenme biçiminin çok önemli olduğunu savunur çünkü yaşamın ilk 1 yılında yağ hücreleri oluşur. Yetişkinlikte ise bu ... »»»
OBEZ ÇOCUK VE ERGENLERİN TEDAVİSİNİN KLİNİK YÖNETİMİ Dünya genelinde çocuklarda görülen aşırı kilo, obez çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Dünya da çocukların %20-25’i aşırı kilolu ve obezdir. Kız çocuklarda ve adölesanlarda obezite görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 milyon çocuğun aşırı kilolu olmaya çok yakın olduğu bilinmektedir. Ayrıca, adölesan dönemdeki erkeklerin %23,7’si kızların %36,4’ü kendini fazla kilolu hissetmektedir. Obez olan çocukların %50-70’inde obezitenin erişkinliklerinde de devam ettiği belirtilmektedir. Çocukluk çağı obezitesi oldukça önemlidir, çünkü obezite bu çocuklarda erişkin tip2 diyabet, hipertansiyon, dislipidom... »»»
Beslenme alışkanlıklarının kontrol mekanizması çok komplekstir ve bir çok faktörü içine alır örneğin; içsel fizyolojik şartlar ve, sosyal faktörlerden, kültürel kurallardan doğan dışsal fizyolojik şartlar gibi.. Görme faktörü, besin alımını düzenleyen bu kompleks sistemde önemli bir bileşendir. Görme, alımı etkileyen doygunluğun fark edilmesinde uyarıcı veya katkıda bulunan bir rol oynayabilir. Yapılan bir çalışmada, normal kilolu bireylerde, görsel işaretlerin besin alımının kontrolü üzerine etkisi araştırılmış ve gözü kapalı şekilde yemenin besin alımını %22 oranında azalttığı görülmüştür. İlginç olansa, tokluk hissinin büyük porsiyonlarda yenenle aynı olduğunun görülmesidir. Şu durumda, g... »»»
OBEZİTE VE ŞİŞMANLIĞIN TANIMI VE NEDENLERİ Obezite ‘Adipoz dokuda yağ miktarının sağlığı bozacak ölçüde aşırı miktarda artışı’ dır. Obezite kalp-damar, sindirim, hormonal ve solunum sistemi gibi vücutta bir çok organ ve sistemi etkileyerek hipertansiyon, Tip II diyabet, kalp-damar, osteoartrit, safra kesesi hastalıkları, kanser ( meme, prostat, kolon vb), gastroözafagial reflü, uyku apnesi ve solunum yetmezliği vb hastalıklara neden olur. Fiziksel aktivitede azalma, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, doğum sayısı, psikolojik problemler, genetik faktörler ve eğitim düzeyi obezite oluşmasına neden olan faktörlerdir. Yetişkin bir insanın obez veya fazla kilolu oluşunun tanımlan... »»»
DEPRESYON Depresyon çökkünlük, mutsuzluk, istek azlığı, hayattan zevk alamama gibi belirtilerin yaşandığı bir duygu durum bozukluğudur. Toplumda görülme sıklığı Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü’nün araştırmalarına göre % 5,8’dir. Ülkemizde ise duygu durum bozukluğu olan yaklaşık 5 milyon insan belirlenmiştir. Her 4 kadından birinin, her 10 erkekten birinin ise hayatında depresif dönemler yaşadığı bilinmektedir. Depresyon yaş, meslek, kültür veya cinsiyet farklılıklarını göz önüne almaksızın herkeste görülebilir. Ancak bazı kişilerin kişilikleri depresyona girmeye çok müsaittir bu kişilerin savunma mekanizmaları genellikle içe yönelik geliştirdiği şekliyle olmakta ve öfkeyi içe yans... »»»
ŞİŞMANLIK : OBEZİTE Normal insan vücudunda yağ dokusunun ağırlığı toplam vücut ağırlığımızın % 16 – 17 si kadardır. Bu oranın % 30 u geçtiği her insan şişman (obez) sayılır. Yaygın bir inancın tersine, alışılmış şişmanlık (yada adi şişmanlık) bir iç salgı bezi fonksiyonu düzensizliğine değil, kalori bakımından çok zengin ve dengesiz bir beslenmeye bağlıdır. Nitekim bütün tüketim toplumlarında şişmanlığın çok sık görülmesinin nedeni budur. Şişmanlık gerçek bir hastalıktır. Şişmanlık, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, psikolojik bozukluklar ve bazı ruh hastalıklarına, akciğer hastalıklarına, metabolizma hastalıklarına (gut hastalığı, diyabet hastalığı vb) ve romatizma hasta... »»»
YAŞAM KALİTESİ VE VE OBEZİTE Dünya Sağlık Örgütüne Göre Sağlığın tanımı Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, Kişinin kendi sağlığını değerlendirmesi için geliştirilmiş bir ölçme metodudur. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümü, kişiyi etkileyen tıbbi, fiziksel ve ruhsal işlevselliğin ve iyilik halinin subjektif bir kavram olarak değerlendirilmesidir. Kişinin algıladığı yaşam kalitesini konu edinir. yaşam kalitesi ölçülmesi değerlendirilmesi şu ölçeklerle yapılabilir; WHOQOL*103 (TR) WHOQOL TÜRKİYE GRUBU - İZMİR *WHOQOL BREF TR, SF 36 Bu soru listesi sizin yaşam k... »»»
OBEZİTEYLE MÜCADELEDE DOĞRU YAKLAŞIMLAR Aşırı kilolu kişilerde toplum baskısı yüzünden kaynaklanan beden imajı problemleri; depresyon, sosyal fobi, kaygı bozuklukları ve yeme bozukluklarına(özellikle bulimia) sebep olabilir.Aşırı kilolu insanlara karşı oluşan önyargı toplumun her kesiminde oluşabildiği için bu durumu yok saymak oldukça zor, hatta imkansızdır. Kilonun getirmiş olduğu fiziksel engeller ve doktorların kilonun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dair açıklamaları dışında çevreden gelen yargılar da baskı yaratır. Aileden, arkadaşlardan gelen eleştiriler, sokaktaki insanların bakışları, kilolu insanlar hakkında oluşan genel inanışlar, örneğin, “Şişman insanların mutlaka d... »»»
OBEZİTE VE PSİKOLOJİK SORUNLAR Obezite, sağlığı tehdit edecek düzeyde yağlanma durumudur. Bu durum en genel tanımlama ile; kişinin boya uygun ideal tartısının %20 veya daha fazla üzerinde olmasıdır. Günlük ihtiyaçtan fazla alınan enerji vücutta aşırı yağlanmaya neden olur. Obezitedeki bozulmuş enerji dengesi genetik, çevresel, psikolojik ve hormonal etkenlerden kaynaklanabilmektedir. İnsanlarda obeziteye neden olan faktörlerin başında genler yer almaktadır. Anne veya babanın birisi obez ise çocuklarının şişman (obez) olma olasılığı %40, her ikisi obez ise %80 dolaylarındadır. Oysa normal anne babaların çocuklarında bu risk %15 civarındadır. Diğer yandan, fastfood, ... »»»
TÜKETİCİ TOPLUMLARIN YOLU TÜKENMEYE BAŞLAYAN İNSAN VE YOLUN SONU ŞİŞMANLIK. Toplumların yaşama kalitesi,tarzları o toplum insanlarının beslenme tarzlarını da belirler. Obezite - şişmanlık denildiği zaman çok yakın yıllara kadar ilk aklımıza gelen ABD deki insanların tabaklarındaki kocaman hamburgerler, devasa büyük bardaklardaki kolalar,büyük boy bir pizzanın kişinin elinde kocaman ısırıklara maruz kalması,tıkınırcasına yiyen bir hayli kilolu kadınlar , bununla birlikte kocaman göbekli pantolonu göbeğinin altında olan, şişmanlıktan beline kemer takamadığı için pantolon askısıyla dolaşan son derece iri ve şişman adamların imajı oluşurdu.Ya da bir Almanın elinde kocaman ekmeksiz yediği s... »»»
Birçok hastalığa zemin hazırlayan ve tüm dünyada salgın olarak nitelendirilen obezite, yetişkinlerin yanı sıra çocuk ve bebekleri de tehdit ediyor. Obezite, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur.Tedavi edilmesi gereken bir durumdan söz ediliyorsa da otomatik olarak bir hastalıktan söz edilmektedir.Demek ki iş estetikten,görsellikten önce bir sağlık problemidir .Eskiden insanlar bu aşırı kilolu oluşu bir sağlık probleminden ziyade estetikten uzak olmak,güzel ve çekici olmamak olarak tanımlıyorlardı.Hatta de halada bazı topluluklarda idealize edilen ve ‘çok yiyen sağlıklıdır kuvvetlidir’ mantığıyla bakılmakta.’Yemek buldun mu... »»»
► Kedilerde Obezite Sorunu Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Obezite Sadece Durmadan Yemek Midir? Psk.Gülçin SANLI
► Çocuk Obezlerde Zayıflamada Dikkat Edin Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Çocukluk Çağı Obezitesi Dyt.Aziz KILINÇ
► Vejetaryen Beslenme Dyt.Nursel EROĞLU
► Bariyatrik Cerrahide İlk Yılın Önemi Psk.Banu AKMAN ŞAHİN
► Obezite ve D Vitamini Dyt.Nursena AKKAYA
► Çocukluk Çağı Obezitesi Dyt.Aybüke SUBAŞIOĞLU
► Obezite Nedir? Dyt.Çayan KUYTAK
► Karpal Tünel Sendromu ve Abdominal Obezite İlişkisi Prof.Dr.Ertuğrul UZAR, Nörolog
► Mide Küçültme Ameliyatı Dr.Tufan ERGENÇ, Genel Cerrah
► Diyabet Dyt.Sinan YILDIZ
► Obezite ve Vücut Yağ Oranı Dyt.Sinan YILDIZ
► Çocuklarda Obezite Dyt.Zehra GÖKTAŞ
► Obezite Dr.Mehmet PORTAKAL, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
► Obezite Mi, Oburluk mu? Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Psikiyatrist
► Çocuklarda Obezite Dyt.Sevgi Gökçen ERKÜN
► Şu Çılgın Obezler! Dyt.Turgay KÖSE
► Şişmanlar Sakın Okumasın! Dyt.Turgay KÖSE
► Kilo Vermede Yeni Teknik Hipnoz... Psk.Nilüfer YALINÇETİN
► Obezite ve Kanser İlişkisi (Neler Yapabiliriz ?) Dyt.Zeynep Işıl KÜÇÜKGÖNCÜ
► Obezite Tedavisi Doç.Dr.İbrahim SAKÇAK, Genel Cerrah
► Obezite'nin Psikolojik Boyutu Psk.Şafak AĞACA KEMAL
► "No"Bezite Dyt.Turgay KÖSE
► Obezite ve Psikoloji Psk.Nilgün HASAN
► Çocuk Obezitesi Dyt.Yelda ÖZEL DAĞCI
► Kilolu Hamileler Nasıl Beslenmeli Dyt.Başak KEFELİ
► Tüm Yönleriyle Obezite Dosyası Dyt.Aysen ARICAN ÖZ
► Obezite ve Çocuk Dyt.Perran AYDEMİR
► D Vitamini ve Obezite Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Obezite ve Kalsiyum Dyt.Serpil TARMAN
► Okul Çağı Çocuklarında Obezite Dyt.Nazlı ŞİŞİK
► Çocukluk Çağında Obezite. Dyt.Gözde Zehra AKBAŞ
► Çocuklarda Obezite Dr.Sibel KILIÇASLAN, Çocuk Doktoru
► Dikkat Obezite Dyt.Miray PAZAR
► Fruktoz Hakkında Bilmedikleriniz Dyt.Atilla ZEYREK
► Obezite ve Akupunkturla Tedavisi Dr.Mehmet Salih ÖZAYTÜRK, Akupunktur Hekimi
► Kefirle Gelen Sağlık Dyt.Atilla ZEYREK
► Sağlıklı Beslenme - Obezite - Kanser Dyt.Elif ERDİN YILDIZ
► Çocukluk Çağında Obezite Dyt.Ç. Tuba GÜNEBAK
► Ayarlanabilir Gastrik Band (Mide Kelepçesi) Nedir? Dr.Murat ÜSTÜN, Genel Cerrah
► Obezitenin Psikolojik Nedenleri Dr.Aslı AKTÜMEN BİLGİN, Psikiyatrist
► Çağımızın Vebası Obezite Dr.Dyt.Feray ÇAĞIRAN
► Obezite (Kilo Fazlalığı/Şişmanlık) Prof.Dr.Tezer KUTLUK, Çocuk Doktoru
► Sağlıklı Zayıflamada Davranış Evreleri Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Tıp Doktoru
► Kalsiyum-Obezite İlişkisi Dr.Dyt.Gizem KÖSE
► Obezite Çocukta Alerji ve Astıma Neden Olur mu? Prof.Dr.Yonca TABAK, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Şişmanlığın Nedenleri Dyt.Gülşen LÜKEL
► Gebelikte Obezitenin Zararları Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Kilolardan Davranış Değişikliği ile Kurtulun Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Tıp Doktoru
► Laparoskopik Standart Gastrik By-Pass Dr.Tuğrul DEMİREL, Genel Cerrah
► Obezitenin Kökeni Bebekliği Kadar Gider Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Obeziteniz Psikolojik mi ? Psk.Ceren AKBOYAR
► Hayatımızın Bir Parçası Haline Gelen Obezite Dyt.Refiye Yağmur ELMASTAŞ
► Obezitede Neden Kilo Verilmeli? Dyt.Hatice KARSLIOĞLU
► Şişmanlık Salgını Doç.Dr.Tarık Zafer NURSAL, Genel Cerrah
► Obezite ve Beslenme Dyt.Sernaz ÇAKIR ERCİL
► Kedi ve Köpeklerde Obezite Vet.Hek.Işıl KARATAN
► Şeker Düşmesi ve Zayıflama İçin Yeni Yöntem: Gıda Allerjisi Testi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Çocuklarda Obezite Dyt.Gülen AKBOYAR
► Erkeklerde Testosteron Düşüklüğü, Hipogonadizm ve İnsülin Direnci Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Metabolik Sendrom, İnsülin Direnci ve D Vitamini Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Uykusuzluk, Kilo ve İnsülin Direnci Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► İdeal Kilo Formülü Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► İsveç Diyeti Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Diyet Listesi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Şok Diyet Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Tat Duyusu ve Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Ani Kilo Alıp Vermeler Hormon Bozukluğu İşareti Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kılo Veremiyorsanız Hormonlarınız Bozuktur Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Açlığa Dayanamamak ve Kılo Alma Gızlı Seker Belırtısı Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Obezite ve Diyetler Dyt.Ahmet GÜRAPAYDIN
► Çocukluk Dönemi Obezitesi Dyt.Esra GÜLTEKİN
► Karboksipunctur Zayıflamada Dördüncü Boyut Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL, Tıp Doktoru
► Over Kanserleri ve Obezite Dyt.Esra GÜLTEKİN
► Obezite ve Diyet Tedavisi Dyt.Merve TIĞLI
► Çocuklarda Gizli Hipotiroidi ve Şişmanlık Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kadınlarda Stres ve Kilo Alma (Şişmanlama) Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kolay Dıyet Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Gazoz, Kola ve Meşrubat Fazla İçmek Şişmanlık Yapıyor Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Göbek Eriten Diyet Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Reflü ve Varis Fazla Kilolardan Kaynaklanıyor Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Göbek Gizli Şeker Habercisi Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► İştah (Acıkma), Duygusal Yeme, Gerçek Yeme ve Zayıflama Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Karpal Tünel, Tiroid, Şeker ve Hormon Bozuklugu İşareti Olabilir Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Kilo Vermek ve Sağlık Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Obezite (Şişmanlık) ve Kilo Verememe Nedenleri Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
Obez Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dyt.Aslı TUFAN, Kocaeli Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dyt.Serkan TUTAR, İstanbul
Dyt.Zühal AYNACI BAYEL, İçel (Mersin)
Dyt.Selin ŞAHİN, İstanbul
Dyt.Zehra BORA, İstanbul
Dyt.Canan AKSOY, İstanbul
Dr.Mehmet Salih ÖZAYTÜRK, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dyt.Burcu CÖMERT, İstanbul
Dyt.Serap ORAK, İstanbul
Dr.Erdal DUMAN, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Güneş AKYIL AYNACI, İçel (Mersin)
Dyt.İpek AĞACA, İstanbul
Dyt.Ceylan AKİŞ, İstanbul
Dyt.Seyit KALAYCI, Gaziantep
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Dyt.Merve DOYRANLI, İstanbul
Dyt.Derya FİDAN, İstanbul
Dyt.Güler ENGİN, İstanbul
Prof.Dr.Kaya ÖZKUŞ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dyt.Zülal YALÇIN, İstanbul
Dyt.Elif BİLGİN, İstanbul
Dyt.Tuba ÖNAL, İstanbul
Dyt.Şeyma TUNA, İstanbul
Dr.Kasım ALTINTAŞ, Bursa , Akupunktur Hekimi
Dyt.Burcu ÖZKAN, Tekirdağ
Dyt.Hatice KOÇAK, İstanbul
Prof.Dr.Serdar ÖZTÜRK, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dr.Başak BİNGÖL, İzmir , Akupunktur Hekimi
Dyt.Lale ÖZBEK, İstanbul
Dyt.Burcu ÖZEN, İstanbul
Dyt.Ferdi ÖZTÜRK, İstanbul
Dyt.Pınar AKKUZU, İstanbul
Doç.Dr.Selman Vefa YILDIRIM, Adana , Çocuk Doktoru
Op.Dr.Murat ÜSTÜN, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Mehmet PORTAKAL, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm.Dyt.Özge KARAARSLAN, İçel (Mersin)
Dr.Sibel KILIÇASLAN, Muğla , Çocuk Doktoru
Dr.Aslı AKTÜMEN BİLGİN, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Bahar KAHRAMAN, Bursa , Akupunktur Hekimi
Dr.Şenol TAŞ, Kayseri , Akupunktur Hekimi
Psk.İclal GÖZCÜ, İstanbul
Op.Dr.Mahmut Ulvi KAYALI, Antalya , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Sevgi SEVMEZ, Kahramanmaraş
Dyt.Melike ÇAVUŞ, Tekirdağ
Dr.Ali Algın KÖŞKDERE, Bursa , Psikiyatrist
Dyt.Nursel EROĞLU, İstanbul
Dyt.Yunus KAPAR, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Dyt.Sevinç AKDUR, İstanbul
Dyt.Sanem APA, İstanbul
Dyt.Senem TOKMAK, İstanbul
Dyt.Erinç KUTLU, İstanbul
Prof.Dr.M.Sait GÖNEN, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Büşra SALMAN, İstanbul
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Dyt.Berna ÇİL, İstanbul
Prof.Dr.Aytekin OĞUZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Ayhan Hilmi ÇEKİN, Antalya , İç Hastalıkları Uzmanı
Dr.Fahriye YAZICIOĞLU, Antalya , Tıp Doktoru
Dyt.Didar KOLAÇ, İstanbul
Psk.Selen CAN, Ankara
Dyt.Erkan YAVUZ, Antalya
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dr.Cemalettin EKMEKCİOĞLU, İzmir , Akupunktur Hekimi
Dyt.Ufuk ZERENTÜRK, Kahramanmaraş
Dr.Adnan ERDİNÇ, Bursa , Akupunktur Hekimi
Dyt.Hilal DOĞAN, Karabük
Dr.Ayşe Nur TEKİN, Konya , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dyt.Emre KOYUNLU, İstanbul
Dyt.H.Pınar KURAL, İstanbul
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Dyt.Emel YILMAZ, İstanbul
Dyt.Dilek SEZEN, İstanbul
Doç.Dr.Özgür PİRGON, Konya , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Dr.Ülkü GÖRMEZ, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Dr.Fevzi ÖZGÖNÜL, İstanbul , Tıp Doktoru
Prof.Dr.Gürcan KISAKOL, Bursa , Endokrinoloji Uzmanı
Uzm.Dyt.Duygu BİLGİN, İçel (Mersin)
Dr.Aydın KENDİRCİ, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Doç.Op.Dr.Tarık Zafer NURSAL, Adana , Genel Cerrah
Dr.Ülkü SARPKAYA, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dyt.Özge YILMAZ, İstanbul
Psk.Berna ÜNVER, İstanbul
Psk.Ahmet ERDİL, İstanbul
Dyt.Selma GÜLES, Gaziantep
Dyt.Elif FEDAKAR, İstanbul
Dyt.Selin OK, İçel (Mersin)
Dr.Ahmet Volkan ARPACI, Ankara , Akupunktur Hekimi
Dr.Hakan AYTAŞ, Ankara , Akupunktur Hekimi
Doç.Op.Dr.Mehmet KAPLAN, Gaziantep , Genel Cerrah
Prof.Dr.Adem AKÇAKAYA, İstanbul , Genel Cerrah
Dyt.Erhan ARISOY, Eskişehir
Dr.Nadire UYAR, İstanbul , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.Selçuk CAN, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Yonca TABAK, İstanbul , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.Ertuğrul UZAR, Bursa , Nörolog
Dr.Fatih DEMİRCAN, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dyt.Şefika AYDIN, İstanbul
Dyt.Gözde PATLAK, İstanbul
Doç.Dr.Arif TARHAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Dr.Dyt.Gizem KÖSE, İstanbul
Dyt.Elif ÖZHAN, İstanbul
Dr.Tufan ERGENÇ, İzmir , Genel Cerrah
Dyt.Melek TOPAKTAŞ, İçel (Mersin)
Dr.Uğur SAĞLAMKAYA, Tekirdağ , İç Hastalıkları Uzmanı
Doç.Dr.Seçil AYDINÖZ, İstanbul , Çocuk Doktoru
Dyt.Sena YILDIZ, İstanbul
Op.Dr.Uğur EKİCİ, İstanbul , Genel Cerrah
Dyt.İrem AYLA ATLI, Yurtdışı
Dr.Hande OCAKOĞLU, Bursa , Halk Sağlığı Uzmanı
Dyt.Esra KULA, Kayseri
Psk.Emre ÖZKAN, Balıkesir
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Dyt.Ali DERELİ, İstanbul
Dr.Faruk AKÇAY, İstanbul , Çocuk Doktoru
Prof.Dr.İlhan TARKUN, Kocaeli , Endokrinoloji Uzmanı
Prof.Dr.Tezer KUTLUK, Ankara , Çocuk Doktoru
Dyt.Tuğçe SERT, İstanbul
Dyt.Özlem ÖZER, İstanbul
Cemile AKTAN, İzmir
Dyt.Gökhan TIĞLI, İstanbul
Dyt.Serap ÜNAL, İstanbul
Dr.Hakan TÜRKOĞLU, Denizli , Akupunktur Hekimi
Psk.Ece YILMAZ, İstanbul
Dr.Gonca TAMER, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Esra ARAN, İzmir
Prof.Dr.Ahmet Muhtar ŞENGÜL, İstanbul , Aile Hekimi
Dyt.Canan UYSAL, İstanbul
Op.Dr.Türker KARABUĞA, İzmir , Genel Cerrah
Dyt.Zaliha KİRAZ, KKTC (Kıbrıs)
Dr.İbrahim Mithat US, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Dr.Özgür Evren ERSOY, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Doç.Dr.Gökhan ÇİPE, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Sema YEŞİLYURT LAPÇİN, İstanbul , Psikiyatrist
Doç.Dr.Sibel MERCAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dyt.Sema GÜBÜR, İstanbul
Dr.Ebru EGEMEN UYSAL, İstanbul , Akupunktur Hekimi
Doç.Dr.İbrahim SAKÇAK, Ankara , Genel Cerrah
Dyt.Miray TÜRKER KAYA, İçel (Mersin)
Dyt.Çayan KUYTAK, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Op.Dr.Tuğrul DEMİREL, İstanbul , Genel Cerrah
Dyt.Merve GÜNEY, İstanbul
Dyt.Eda ARSLAN, İstanbul
Dr.Avni KAYA, Diyarbakır , Çocuk Doktoru
Dr.Mehtap ERTÜRK, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.Erkan ERGEN, Eskişehir , Akupunktur Hekimi
Dyt.Cemal ER, Giresun
Dyt.Gülay SEZGİN, İstanbul
Doç.Dr.Erdem DURMAZ, İzmir , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Nejla KAZOĞLU, İstanbul
Dyt.Cansu YALÇIN, İstanbul
Dyt.Zahide SAMUR, İstanbul
Dyt.Nazmiye CERAN, Nevşehir
Dyt.Burcu ŞEN, İstanbul
Dr.Bülent YILDIRIM, Ordu , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ayşe Nur TORUN, Adana , Endokrinoloji Uzmanı
Dyt.Ayşe KURŞUN, İstanbul
Dyt.Merve KALAY, İstanbul
Dyt.Sabiha ÇIKIM, Gaziantep
Dyt.Özge YÜKSEL, İstanbul
Dyt.Serap AKYOL, İstanbul
Dyt.Gizem YAMAN, Denizli
Dyt.Kübra SARI, Kırşehir
Dyt.Esra ÇALIK, Trabzon
Dyt.Şeyma OĞUZ, İstanbul
Dr.Sedef ALTINIŞIK, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Dyt.Fatma BEŞALTI, İstanbul
Dr.Erkan ALTUNCU, Gaziantep , Çocuk Doktoru
Dr.Ahmet KORKMAZ, İstanbul , Fizyoloji Uzmanı
Dyt.Mahir KALABAY, Diyarbakır
Dr.Mehmet Şerif TOP, Tekirdağ , Psikiyatrist
obez KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların obez KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
obezite, vücut yağı, vücut yağı hesabı, çocuklukta obezite, bebekte obezite, bebeklerde obezite, çocukta obezite, çocukta kilo, kilolu çocuk, çocuk diyeti, çocukta zayıflama, çocukta beden kitle indeksi, şişman çocuk, obez çocuk, obez ergen, çocuklar için diyet, obezlerde görme faktörü, victor sistemi, kedilerde obezite, kedilerde şişmanlık, kedilerde kilo, obez kedi, tıkanırcasına yemek, obezite nedir, çocukluk çağı travmaları, obezitede psikoloji, obezitede psikoterapi, obezitede terapi, yeme bozuklukları, yedikten sonra kusmak, bilinçli kusmak, kendi bedenini sevmemek, beden algı bozukluğu, şişmanlık, çocuklarda obezite, obez çocuklar, obezitede diyet tedavisi, obezitede sağlıklı beslenme, şişmanlığın tanımı, şişmanlığın nedenleri, bariatrik cerrahi, obezite cerrahisi, mide küçültme ameliyatları, mide balonu, kilo verme ameliyatı, obezite cerrahisi türleri, zayıflama ameliyatı, gastric sleeve, gastric bypass, gastric baloon, duodenal switch, lap band, vbloc terapi, aspireassist, kilo kaybı cerrahisi, testosteron, kas gelişiminde testosteron, yağ dokusu, obezite ve testosteron, steroid, testosteron replasmanı, erkeklerde testosteron seviyesi, testosteron ve yağ yıkımı, çocuklarda şişmanlık, çocuklarda şişmanlığın önlenmesi, çocuklarda zayıflama önerileri, zayıflama ilaçları, obezitede ilaç tedavisi, obezite tedavisi, pediatrik obezite, çocuklarda diyet, çocuklarda fazla kilo, uyku apnesi, uyuma güçlüğü, uyku apnesi diyeti, uyku apnesinde beslenme, vejetaryen, vejeteryan diyet, vejetaryen obezite, vegan, bitkisel beslenme, vejeteryan beslenme, vegan beslenme, vegan beslenme nedir, vejetaryen tarifler, tüp mide, obezite danışmanlığı, sleeve gastrektomi, mide küçültme ameliyatı, mide küçültme, chia, zayıflamada cihia, obezite ve chia, chia kullanımı, chia tohumu, beslenmede chia tohumu, chia tohumu nedir, chia tohumunun faydaları, obezite psikolojisi, bariyatrik cerrahi, bariyatrik cerrahide ilk yıl


20:59
Top