2007'den Bugüne 90,719 Tavsiye, 27,893 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Okul Öncesi
Okul Öncesi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Okul Öncesi Kavramı ile İlgili 105 Makale
Okul Öncesi veya Erken Dönem Belirtileri: Bir bireye birinci sınıfın ikinci dönemine kadar kesin tanı konulamaz. Okul öncesi dönemde ÖÖG’li birey yoktur. ÖÖG riski taşıyan birey vardır. Bu riski taşıyan çocuklar, erken dönem belirtilerine yönelik değerlendirilmeli ve buna göre erken önlemler alınmalıdır. Nedir bu erken dönem belirtileri? - Konuşmanın gecikmesi veya konuşmada yaşanan sıkıntılar ( kelimeleri doğru telaffuz edememe, kelime dağarcığının az gelişmiş olması, içe kapanıklık olarak değerlendirilen çok konuşmama) - Kavram gelişimde yaşanan sıkıntılar ( yön kavramları, zıt kavramları, mekansal kavramları, öncelik-sonralıkla ilgili kavr... »»»
Genel anlamıyla okul, “Bağlı bulunduğu ülkenin görmeyi hedeflediği kişileri yetiştiren kurumdur.” diyebiliriz. Yasalara bağlıdır. Devlete okulu da olsa özel de olsa müfredat yasalarca belirlenmiştir. Eğitim süresi bakımından ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de zorunludur (Ülkemizde sekiz yıllık eğitimin zorunlu olması gibi). Keyfi değildir. Eğitim yaşına gelen çocuğun okula gitmesi yasalarca zorunlu tutulmuş, aile çocuğunu eğitim hakkından mahrum etmesin diye caydırıcı cezalar konulmuştur. Çok değil 30 yıl öncesiyle kıyaslandığında ailelerin çocuğunu okula gönderme konusunda daha bilinçli hareket ettiklerini, kız çocuklarını da erkek çocuklar kadar eğitim alması konusunda destekledikle... »»»
► Okul Öncesi Çocuklarda Saldırganlık Psk.Yasemin TÜZEMEN
0-6 YAŞ ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN SALDIRGANLIK NEDENLERİ VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ Çocuklarda saldırganlık, 0-6 yaş arasında sıklıkla karşılaşılan ve günümüzde giderek artan bir problem haline gelmiştir. Gelin şimdi isterseniz O-6 yaş çocuklarında görülen saldırganlık davranışının nedenlerini, saldırganlık davranışının çocuğa ve çevresine etkilerini; ailelerin saldırganlık davranışı karşısında neler yapabileceklerini detaylarıyla ele alalım: 2,5 yaş dönemi saldırganlığın en çok gözlemlendiği dönemdir Bu yaş diliminde çocuklar gelişimsel özelliklerinden dolayı huzursuz, gergin ve agresif tutum geliştirmeye başlarlar. Çocuklarda bu yaştan itibaren başlayan ve bir müddet devam eden bu davran... »»»
Çocukların büyüyüşünü izlemek her zaman eğlencelidir. Kilolarını, boylarını ölçmek, ilk adımlarını izlemek… Ama bazı alanlarda gelişimlerini ölçmek biraz daha zordur. Mesela dil gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını, her hangi bir gecikme olup olmadığını değerlendirmek için aileler genelde çevrelerindeki çocuklarla kıyaslama yolunu seçerler ki bu çok yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Hem ebeveyn hem de çocuğumuzun ilk öğretmeni olmak bizlere onların dil gelişimlerini desteklemek için fırsatlar verir. Çocuğunuzun dil gelişimini desteklemek için evde yapabilecekleriniz: • Televizyonu kapatın. Çocuğunuz televizyondan konuşmayı, oynamayı, kendini ifade etmeyi öğrenemez. Televizyon onu sadec... »»»
► Okul Öncesi Dönemde Din Eğitimi Psk.Dnş.Cenk AĞ
GİRİŞ Gelişim sürecinin sağlıklı bir biçimde incelenmesini kolaylaştırmak için psikologlar, insanın gelişimini belirli dönemlere ayırmışlardır. İnsanın gelişimine ve yaşam döngüsüne baktığımızda üç temel gelişim dönemi olduğu görülmektedir; Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik. İnsanın yaşam döngüsünü oluşturan bu, her bir evrenin kendine has biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim nitelikleri vardır (Onur, 1997:74). Gelişimle ilgili bir diğer husus ise, gelişim evrelerinin bir bütünlük içerisinde gerçekleştiğidir. Herhangi bir gelişim dönemi, diğer dönemlerdeki gelişim dönemlerinden bağımsız değildir. Dolayısıyla bir gelişim evresinde meydana gelecek aksaklık ve olumsuzluklar, sonraki ge... »»»
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Dnş.Nuray BAŞTAN AYDIN
0-6 yaş (0-72 ay) arasını kapsayan bir dönem olan okul öncesi eğitim süreci, çocukların gelişim düzeylerinin ve bireysel özelliklerinin ortaya çıktığı, geliştiği bir zaman dilimidir. 3-6 yaş dönemindeki eğitim çocuğun kişiliğinin şekillenmesi için son derece öneme sahip bir dönemdir. Her birey genetikfaktörlerin etkili olduğu bir kişilikle ve yeteneklerle dünyaya gelir. Ancak çevre ve eğitim faktörü çocuğu her alanda geliştiren çok önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle 3-6 yaş dönemi çocuğun yaşamında gelişim hızının en yüksek olduğu, kişiliğinin temel yapısının oluştuğu ve bilgi edinme süreci en hızlı ve kalıcı olduğu dönemdir. Araştırma insan kişiliğinin %70'nin 0-6 yaş grubunda şekillendi... »»»
► Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme Dyt.Müge ÜLKER
TEMEL BESİNLER • Sebze-Meyveler: Yararlı besinlerin ilk grubu sebze ve meyvelerdir. Sebze ve meyveler yararlı besinlerdir çünkü bu yiyeceklerde vücuda yararlı vitaminler bulunur. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, semizotu, taze fasulye gibi) ve bütün meyveler (özellikle portakal, mandalina, limon gibi turunçgiller, çilek) ve domates C vitamini içerirler. Vitamin içerdikleri için bu besinler yenildiğinde hastalıklara karşı direnç artar. • Kurubaklagiller-Yumurta-Et : Büyüme ve gelişmeyi sağlayan yararlı besinlerin ikinci grubu ise kurubaklagiller, yumurta ve et grubudur. Bunlar hastalıklara direnç kazandırırlar. Bu grupta en önemli yiyecekler baklagille... »»»
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Dnş.İlksen GÜZELCİK
YAŞASIN ANAOKULU ! İnsan gelişiminin çoğunun tamamlandığı bir dönem okul öncesi dönemi, ne yazık ki tüm ailelerimiz tarafından önemsenip savunulmamaktadır. Anaokulu birçok aile için annesi çalışan çocuğun gideceği bir kurum gibi düşünülmektedir. İlginçtir ki, hiç kimse çocuğunu ilköğretim okuluna göndermeden liseye göndermeyi düşünmez, ama anaokuluna göndermeden ilkokulda başarı beklemekte bir sakınca görmez. Belki de bu yüzden okul öncesi eğitimde Sri Lanka’ dan bile gerideyiz. Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine değinen araştırmacılar, bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde uy... »»»
► Okul Öncesi Ağız ve Diş Bakımı Dr.Dt. Mehmet Zahid KAZANDI
Rutin diş hekimi ziyaretleri oldukça önemli; Süt dişleri normal dişlere oranla daha çabuk çürürler. Bunun nedeni ise daha çok organik madde içermeleridir. Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti (http://www.hekimim.com/merak_ettikleriniz/dis_hassasiyeti/dis_hassasiyeti.htm) ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Dişte oluşan çürüğü ancak dayanamayacak kadar ağrı hissettiklerinde fark ederler ki bu durum hem geç kalınmaya hem de okula gidememelerine neden olur. Diş çürüğüyle yaşamak ise çocuğunuzun konuşma, yemek yeme, uyuma, konsantre olma ve öğrenme becerilerini azaltır. Bazı çocuklar ise diş ağrılarını dile getiremezler. Bu durum onların daha... »»»
► Okul Öncesi Eğitimin Önemi Psk.Eylem AYRANCI
Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i 0-6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Okulöncesi dönem alarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içeri kazanılan davranış biçimleri, üm yaşam boyunca devam etmektedir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okul öncesi eğiti... »»»
► Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi Psk.İdil Cemre ÖZTEP
Sanat Nedir? Sanat, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Nesnel gerçeklik sanatçıda estetik biçimlerde yansır. Sanat insana, topluma ve toplumsal yaşama sıkı bir şekilde bağlıdır. Sanatta öz ve biçim, ulusallık ve evrensellik, soyutla somut, duyusalla düşünsel iç içedir ve birbirinden ayrılamaz. Tolstoy; “sanat insanın bir zaman duymuş olduğu bir duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da duyabilmesi için hareket, çizgi, renk, ses ya da sözcüklerde belirlenmiş biçimler aracılığı ile onlara aktarmasıdır” diyerek tanım yapmıştır. Sanatta yaratıcılık, yoktan var etmek gibi mistik ya da metafizik bir anlam içermemektedir. Sanatta ... »»»
► Okul Öncesi Dönem Gelişim Evreleri Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GELİŞİM GÖREVLERİ 0-6 Ay • Bu dönemde refleksler hakimdir. • Yüksek sese tepkide bulunur. • Omuz ve baş kontrolü görülmeye başlar. • 4. Aylar içinde desteklendiğinde kısa bir süre oturabilir. Başını dik tutabilir. Kollarına dayanarak doğrulabilir. • İsteklerini ağlayarak anlatır. • Sevilmekten hoşlanır. • Memnuniyetini gülümseyerek gösterir. • Yakaladığı bir hareketi durmadan tekrarlar. • Çıngırağı hızla salladığında ses çıkardığını fark eder. • Nesneleri avuç içi ile yakalar. • Görme ve işitmenin İşbirliği görülür. Sesin geldiği yöne bakar. • Nesneleri özellikle ağzına götürerek tanımaya çalışır • Heceleri tekrarladığı görülür (“b... »»»
Akran ilişkileri,çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynar. Anne-babayla başlayan iletişim,bağlanma,yakınlık ve dünyayı keşfetme çemberi akranların da dahil olmasıyla daha da genişler.Özellikle son yıllarda çalışan anne babalar dolayısıyla erken yaşta kreşe başlayan çocuklar için akran ilişkilerinin önemi oldukça fazladır.Akran ilişkileri, okul öncesi dönemdeki bedensel,zihinsel,sosyal ve duygusal olgunlaşma sürecinde çocuğun sosyal davranışlarında değişime neden olmaktadır.Örneğin,Anne-baba çocuk yetiştirme konusunda ne kadar hassas davransalar da okul öncesi çağlarda antisosyal bir arkadaş iyi çocuk yetiştirmenin olası olumlu etkilerini azaltabilir. Bebeklik Dönemi Bebekler yaklaşık 6 ... »»»
Beş yaşında bir kız çocuğunun oyun oynayışını hayal edin. Oyuncak bebeğine anne olur, ona yemek hazırlar, yemeği yedirir sonra uyutur. Bir de erkek çocuklarını düşünelim; genelde o baba olur işe gider ya da arabalarıyla oynar. Tabi ki bunu, bütün çocuklar bilgisayara bağımlı olmadan önceki dönemleri düşünerek söylüyorum. Çocuklara baktığımızda aslında görmemiz gereken onların sizi taklit ettikleridir. Tabi ki bu psikolojinin alanına giriyor. Ama ben kendi alanımdan bahsedeceğim. Genelde aileler çocuklarının sağlıklı beslenmediklerinden, abur cubura fazla düşkün olduklarından şikayetçidirler. Şimdi düşünelim daha okula başlamamış ve dışarıda aktif bir sosyal hayatı da olmayan bir çocuğun sağl... »»»
Okul öncesi dönemde ailelerin birçoğu çocuklarının çeşitli cinsel davranış örüntülerinden yakındıklarını dile getirmektedir. Kabul edilmesi gereken en önemli nokta çocuk cinselliği ile yetişkin cinselliğinin birbirinden farklı olduğudur. Okul öncesi dönemde çocukların cinsellik konusundaki eylemlerinin tamamı merak ve araştırma amacını taşır. Çocuğun cinsiyetini keşfetmeye başladığı dönemler 3-4 yaş arasına tekabül eder. Bu dönemden itibaren çocuğunuz sizinle merak ettiği konuları paylaşabilmeli; anne babasından gerektiği kadar, somut, net ve basit bilgileri alabilmelidir. Aksi durumda çocukların arkadaşlarından ve diğer kaynaklardan yanlış bilgilere ulaşabileceği unutulmamalıdır. Çoc... »»»
Son yıllarda kadınların iş yaşamında daha aktif rol almaya başlaması, kalabalık ailelerin yerini çekirdek ailelere bırakması çok sayıda çocuğun okul öncesi eğitime katılmasını beraberinde getirmiştir. Yaşamın ilk altı yılını kapsayan okul öncesi dönem, çocuğun bedensel zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişiminin hızla geliştiği, karakter ve kişilik yapısının şekillenmeye başladığı, temel alışkanlıkların da çocuğa kazandırıldığı dönemdir. Bu dönemde akran ilişkileri çocuğa birçok beceri kazandırır. Akranlar çocukların kendi kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Günümüzde, genelde evde yetişkinlerle vakit geçiren çocukların sosyal anlamda belli kalıpları sergilediği görülmektedi... »»»
Yaşamın ilk altı yılını kaplayan okul öncesi dönem, çocuğun bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişiminin süratli olduğu, kişilik yapısının şekillenmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde, çocuğun her yönüyle en iyi şekilde yetişmesine özen göstermek, ailenin olduğu kadar okul öncesi eğitim kurumunun da görevlerinden birisidir. Okul öncesi dönemde çocuklarda karşılaşılan temel sorunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Yemek yemede isteksizlik, uyku sorunları, tuvalet eğitimi sırasında karşılaşılan zorluklar, mastürbasyon, tırnak yeme, çekingen davranışlar sergileme, aşırı hareketlilik, kekelemek… Bu sorunların nedenlerini keşfetmek ve sorunları gidermek için aile ile işbirliği hal... »»»
Çocuklar 2,5-3 yaşına geldiklerinde kız-erkek ayırımlarını fark etmeye ve cinsellikle ilgili sorular sormaya başlarlar. Çocuklar her yaşta farklı sorular sorarak meraklarını gidermek isterler. Bu yüzden verilen cevaplar ayrıntılı, uzun, çocuğun kavrayamayacağı kadar karışık olmamalı, doğru, açık ve net ifadelerle çocuğun sorduğu kadar bilgi içermelidir. Anne-babaların çocukların cinsel kimliklerinin oluşumunda ve cinsel eğitimlerinde rolleri büyüktür. Çocukluk döneminde cinsel yaşam konusunda verilen eksik ve hatalı bilgiler yetişkinlikte cinsel uyumu olmayan, doyum sağlayamayan, sinirli, öfkeli, uyumsuz bir birey olmasına neden olabilir. Ailenin cinsel eğitimdeki rolü ne kadar öneml... »»»
Bu dönem ömür boyu sürecek beslenme alışkanlıklarının oluştuğu, hayatımızın en önemli süreçlerinden biridir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda beslenme eğitimi temelde 2 amaca yöneliktir. Birincisi; öğrenme çağında olan çocuğa, temel beslenme bilgilerini ve beslenme ile sağlık arasındaki ilişkiyi öğretmekle birlikte yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. İkinci hedef ise; eldeki olanakları en iyi şekilde değerlendirerek okul çocuğunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamaktır. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞUN BESLENME DURUMU NASILDIR? Çocuklar bu dönemde ön yargılıdırlar, çeşitli tiplerdeki besinlere kesin tepki koyarlar. Çok fazla yemek alternatiflerine açık değillerdir. ... »»»
Ne zaman? Çocuğunuzda her zamankinden farklı, onun hayat kalitesini ve/ya sizin hayat kalitenizi düşüren, iki-üç haftadan daha uzun süreli bir değişiklik görüyorsanız; örneğin uyku düzeni alt üst olduysa, eskiye kıyasla birden hırçınlaştıysa. Bu değişikliği bazen açıklayamıyor olabilirsiniz, bazen ise siz bu değişikliğin nedenine dair fikir sahibi olmakla birlikte ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili ters gittiğini ya da geri kalmaya başladığını hissettiğiniz bir şey varsa; altına kaçırmalar, göz temasının azalması gibi. Çocuğunuzun hayatında büyük değişiklikler olduysa ya da olacaksa: Boşanma, doğum, doğal afet, ölüm, eve yeni yerleşen biri gibi duru... »»»
“Okul Öncesi Dönem”, “İlk Çocukluk Dönemi’’ veya “Erken Çocukluk Dönemi” olarak da adlandırdığımız, çocuğun yaşamındaki 2 -6 yaşları kapsayan dönemdir. Bu yaşlar, çocuğun büyüme ve gelişiminde büyük önem taşır. Çünkü bu dönem büyümenin ve gelişmenin en hızlı olduğu ve çocukların çevrelerinden en çok etkilendiği dönemdir. Büyüme ve gelişimdeki bu hızın bir fırsata dönüşmesi, çocuğun yakın çevresinin, başta ailesinin daha sonra da öğretmenin elindedir. Bir insan sadece çocukluk yıllarında değil, ömür boyu gelişim gösterir. Bir diğer deyişle, gelişim süreklidir. Ancak, bazı dönemlerde yaşananlar, özellikle okul öncesi dönemde, daha sonraki dönemlerdeki gelişimi etkiler. 2-6 yaşlar arasın... »»»
Ülkemizde televizyon kanallarının sayısının ve ev ortamında televizyon izleme alışkanlığının artması, televizyonun okul öncesi çocukları üzerindeki etkisini gündeme getirmektedir. Televizyonun okul öncesi çocukları üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğundan söz edilebilir. Alanında uzmanlaşmış eğitimci ve psikologların görüşleri alınarak hazırlanmış, çocukların yaş özellikleri dikkate alınarak geliştirilmiş, olumlu ve beğenilen modellerce sunulduğu, çocukların merak ettikleri ve anlamlandırabilecekleri bilgilerin aktarıldığı programlar, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunabilir. Televizyonun olumlu etkilerinin yanısıra, özellikle uzu... »»»
► Okul Öncesi Çocuklarda Oyun ve Önemi Psk.Gözde EMİK AKSOY
Oyun, çocukluğumuzdan bu yana kendi kendimizle ya da başkalarıyla birlikte uygulayıp keyif aldığımız, yaşamımızın değişik dönemlerinde büründüğümüz yeni ve farklı rollerle kendimizi farklı düzlemlerde ifade ettiğimiz bir eylemdir. Hollandalı kültür tarihçisi Johan Huizinga’ya göre, “oyun anlam bakımından zengin bir işlevdir. Oyunda, yaşamın doğrudan gereksinimlerini aşan ve eyleme anlam katan bağımsız bir unsur rol ‘oynamaktadır.’ Bu anlamda, her oyun bir anlam taşır. Eğer, oyuna bir öz yükleyen bu faal ilkeye zihin dersek aşırıya kaçmış oluruz; eğer ona içgüdü dersek, hiçbir şey söylememiş oluruz. Hangi açıdan ele alınırsa alınsın, oyunun bu “kasıtlı” karakteri, özünün içinde yer alan maddi... »»»
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA SOSYAL GELİŞİM 1.Sosyal Gelişimin Tanımı ve Önemi İnsan sosyal bir varlıktır.Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler,gerek toplumun gerekse bireyin yaşamını etkiler.Bu nedenle,bireyin tüm yaşamı çevresine uyum sağlama çabası içinde geçer(Yavuzer,1994,s.49) Sosyal gelişimin başlangıcı bebekliğin ilk günlerine kadar gitmektedir.Bir bebeğin annesine olan bağımlılığı onun sosyal ilişkilerinin başlangıcıdır. Anne bebeğine sevgi göstererek,dokunarak olumlu bir sosyal gelişimin tohumlarını atmaktadır.Bebeğin anneye olan bağımlılığı,kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde bağlılığa dönüşmektedir. Çocuk yürümeye ve konuşmaya başladığında sosyal çevresi genişleme... »»»
Yüksek kilo problemleri ile birlikte zayıflama diyetine başlama yaşı gittikçe düşüyor. Doğumdan başlayarak edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları erken yaşta obezite sorunu ile tanıştırıyor çocukları. Eski dönemlere kıyasla çocuklar daha az hareket ediyorlar. Fast food dediğimiz hamburger, pizza vb. yiyeceklerle erken tanışıp sık tüketiyorlar. Diğer yandan düzensiz beslenme çocuklarda iştahsızlık ve zayıflıkla beraber büyüme geriliğine yol açabiliyor. Çocuklar için ilk örnek ailesidir. Ailenin yemek düzeni onlar için bir yoldur. Neyi sevdiklerine neyi sevmediklerine ailenin tutumu yön verir çoğu kez. “Sosisi Bora çok seviyor ne yapayım sabahları biraz veriyorum yoksa kahvaltı yapmıy... »»»
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN ENERJİ VE BESİN ÖĞESİ İHTİYACININ KARŞILANMASI Bu çağ 1-5 yaş arasını kapsamaktadır. Daha öncede belirtildiği gibi bir yaşına gelen bir çocuk her türlü besine alıştırılmış olmakta ve aile ile birlikte sofraya oturmaktadır. Bu yaştaki çocukların günlük enerji ve besin öğeleri ihtiyacı çocuğun yaşına göre değişmekle birlikte aşağıdaki besin grupları ile karşılanmalıdır. Bu dönemde en önemli nokta çocuğun iyi bir yemek yeme alışkanlığını kazanmış olmasıdır. Çocuk ilk duygusal bağlarını kendisini besleyenle kurmaktadır. Bu bakımdan çocukların yemek yeme alışkanlığını kazanmasında ailedeki büyüklerin özellikle de annenin tutumunun çok önemli bir yeri bulunmaktadır. ... »»»
Çocuklarımızı anne karnında büyümeye başladığından beri takip etmeye, gelişimini izlemeye başlarız. Her şey yolunda mı? Herhangi ters giden bir şey var mı? Bir an önce çaresine bakmaya çalışırız. O, bizden bir varlıktır, her şeyimizdir, canımızdır. Bebeklik döneminde hızlı bir gelişmeyi izler, hayranlıkla neler olduğunu, nasıl olduğunu anlamaya çalışırız. Çocuğumuz artık, dışa açılmaya başladığında, bu genellikle, çağımızda bir okul öncesi eğitim kurumu oluyor. Evden ve evin güvenli ortamından ilk ayrılışı oluyor. Ailedeki güvenlik çemberinin dışına açılan bir kapı, okul öncesi eğitim kurumları...İlk karşılaştığı ve güven duyması gereken kişi, öğretmeni oluyor. Okul öncesi öğretmenleri, ço... »»»
Okul öncesi dönemine dair en sık sorulan soruları bir kitapta topladım. Soruları cevaplarken mesleki bilgi ve deneyimlerimi aktardım. “Okul Öncesi Psikoloğuna Sorulan 100 Soru 100 Cevap” isimli kitabım aslında okul öncesi ansiklopedisi niteliğindedir. Yıllardır okul öncesi alanında çalışıyorum. Sayısını hatırlamadığım çocuklarla ve anne babalarla çalıştım. 10 yıldır bana sorulan soruları biriktirdim. İçlerinden en sık sorulan ortak soruları belirleyip cevaplamaya başladım.Sorular 100’ü geçse de bir çok anne babaya rehberlik edecek olanları seçtim. Yıllardır çalıştığım anne babaların teorik kitaplardan çok pratik kitaplara ihtiyaç duyduğunu gözlemledim. Anne babaların işlevsel olacak öneril... »»»
Her yaşın kendine özgü problemleri vardır. İnsan hayatını düşündüğümüzde okul öncesi dönem, diğer dönemlerin temelini oluşturur. Çocukların davranışları anne babanın tutumlarıyla şekillenir. Çocuklara birçok davranışı anne babalar model olarak öğretirler. Okul öncesi kurumlar, anne babalardan sonra kuralları öğreten, sosyal becerileri kazandıran, davranışlarını takip eden yerlerdir. Okuldaki öğretmen ve psikolog, çocuğun davranışlarını gözlemlerler. Gözlemlediği bir problemin yaş dönemi özelliği mi yoksa duygusal-davranışsal bir problem mi olduğunu incelerler. Yaş dönemi özelliği olarak bilinen problemler, aileleri doğru bilgi vermekle ve önerilerle çözülmeye çalışılır.. Anne-babaların baş ... »»»
Çocuklarda en önemli şeylerden biridir merak... İçine doğdukları dünyaya dair her şey onlarda bir ilgi uyandırır. Bulundukları bu yer ile ilgili pek çok sorular sorarlar, sınırlarını, kendilerini, diğerlerini keşfetmek isterler. Anne-baba çoğu kez çocuğunun merakını gidermek için bitmek bilmeyen sorulara sabırla yanıtlar verir. Ancak konu cinsellik olduğunda çoğu ebeveynin geri adım attığı, kaçamak yanıtlara başvurdukları, yanlış/eksik bilgilendirme yaptıkları görülmektedir. Oysa ki, insan gelişiminin doğal ve kaçınılmaz bir parçası olan cinsellik göz ardı edilip, öğretilmesi ileriki zamanlara bırakılacak ya da üstün körü cevaplarla geçiştirilecek bir konu değildir. Erken çocuklukta ço... »»»
Okul öncesi çocukları, yaşıtlarıyla aynı ortama girdiklerinde birçok farklı çocukla ve farklı davranış biçimiyle karşılaşır. Bunlar olumlu olabileceği gibi olumsuz davranışlar da olabilir. Çocukların kayıt cihazı gibi olduklarını aklımızda tutmalıyız. Çocuk hangi davranışların uygun olduğunu, hangi davranışların onaylanmadığını iyi bir eğitim sayesinde öğrenirler. Eğitim hem ailede hem okulda verildiğinde etkili olur. Aile ve okulun işbirliği içinde olması çok önemlidir. Ancak bazı çocuklarda gelişimsel sıkıntılar olabilir. Bu durumlarda ailenin ayrıca özel destek alması gerekmektedir. Okul ortamında birçok farklı çocuk bir araya gelir. Davranış problemi olan çocuklar her ortamda her ok... »»»
Davranış problemleri, bireyin kendisi ya da başkaları için sorun oluşturabilecek durumlardır. Bu yaşta görülen problemlerin neredeyse yarısı ergenlik döneminde veya ileriki yaşamlarında da devam etmekte ve çocukların önemli bir çoğunluğunda, bu problemin kalıcı olma riski çok yüksek olmaktadır. Okulöncesi eğitim kurumlarında gözlenen davranış problemleri, öğretmenlerin sınıf aktivitelerini gerçekleştirmelerinde zorluk yaşamalarına ve daha yavaş ilerleme sağlamalarına da neden olmaktadır (Al-Sahel, 2006). Davranış problemi gösteren çocuklar, arkadaşları tarafından dışlanabildikleri gibi, onlardan öğrenebilecekleri bazı sosyal becerilerden de yoksun kalabilmektedirler. Çocukta p... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Okul öncesi eğitim, 3-6 yaş arasındaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak gelişmelerine yardımcı olan, ülkemizde henüz zorunlu olmayan eğitim dönemidir. Ancak çocuğun önce ilkokula daha sonra da yetişkinlik yaşamına hazırlanması için gerekli olan becerilerin kazanılmasında bu eğitim gereklidir. İlk eğitim her zaman ailede başlamakla birlikte çocuk sistematik eğitimle ilk defa okul öncesi dönemde tanışır.  Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimsel özelliklerine ve yaş gruplarına özel fiziksel koşulları ve eğitsel imkânları sağlar. Bu şartların sağlanmasında çocuk gelişimini ön plana alırlar. Bu şekilde çocuk ha... »»»
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ OYUNU VE BİLİŞSEL YETENEKLERİ Yaşamın ilk üç yılında çocuklar, etraflarında gördükleri nesneleri anlamaya ve açıklamaya yönelik, nesneleri ve olayları belirlemelerini, tartışmalarını ve sınıflandırmalarını sağlayan oyunlar oynarlar. Çocuklar yaşamlarında ilk defa gördükleri şeyleri tanımaya çalışırlar. İlk taklit oyunlarıyla birlikte bebeğini besleme , oyuncak ördeğini yıkama , oyuncak ayısını yatağa yatırma , oyuncak telefon kullanma, yemek pişirir gibi yapma , günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumlar sayesinde sınıflandırmayı düzenlemeyi ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi öğrenirler. Taklit oyunları çocuğun diğerleriyle başlamasıyla birlikte gelişir v... »»»
Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Yaratıcı Fikirler Şenel Karaman Günümüz dünyası ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya; maalesef modern oyuncakların ruhu yok ve 3-5 blokla yapılabilecek bir oyunun yaratıcılığından yoksunlar. Okul başarısının gereğinden fazla benimseyenlerce öğrenme ve oyunu birbirinin karşıtı olarak kullanılır oldu. Neyse ki ana okullarında oyun ve öğrenmenin birlikte kullanılmasından kimse rahatsız olmuyor. Belki de bu nedenle günümüz ana okulları hala yaratıcılığın gerçek kaleleridirler. Yaratıcılık aslında problemleri çözmenin özel bir biçimidir. Yaratıcılık uyum ve düşünce esnekliği gerektirir. Biz yetişkinler çocukların yaratıcılığını ya teşvik ederiz ya da engelleriz.... »»»
Bebeklerin sosyal yaşamları başlangıçta anne baba ve kardeşleriyle sınırlıdır. Bebeğin ilk toplumsal davranışı, başka insanları gördüğünde gülümsemesidir. Sonraki aşamada kendi çevresinde hareket eden, daha sonra da emekleyen bebek, ayağa kalkar ve yaklaşık 6 aylık olduğunda ilk engellenme davranışıyla karşılaşır (İnanç,Bilgin ve Atıcı, 2007). Bir bebeğin etkileşim içeren ilk sosyal tepkisi 2. ay dolaylarında insan yüzüne gülümsemesidir. 3. ay dolaylarında insanlarla objeler arasındaki farkı fark ederek değişik tepkiler göstermesiyle sosyalleşme süreci başlar. Bebek 3. ayda artık başkalarıyla birlikteyken mutlu, yalnız kaldığında mutsuz ve huzursuz olmaya başlar. Diğer bebekleri fark ... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DOĞRU ADIMLARLA İLERLEMEK Bir çocuğun yaşadığı koşullar ne kadar iyi ve elverişli olursa olsun, anne ve baba ne kadar ilgili ve eğitimli olursa olsun, 3 yaşından itibaren, ona ulaşmada ve yararlı olma konusunda sınırlılıklar başlayacaktır. 3 Yaşındaki çocuğu yaşıtlarıyla birlikte, uygun bir ortamda, gruba girerek, uzman eğiticilerin gözetiminde ilkokula hazırlamak gerekmektedir. Yapılan araştırmalar; temel öğrenimde, sosyal yaşamda, kişilik gelişiminde, temel bilgi ve becerilerin kazanılmasında okul öncesi eğitimin öneminin büyüklüğünü göstermiştir. Bebeklik döneminde çocuğun eğitiminin ve bakımının anne tarafından yapılması ... »»»
Savunmasız, ihtiyaçlarını karşılayamayan yeni doğanın ilk ihtiyacıdır, sevgi. Sevgi dokunmaktır, hissetmektir. Ağlayarak ilk keşfine başlar yeni doğan, bakım veren ihtiyacını, sevgisini de sunarak karşıladığında güvenle bağlanabileceği birileri olduğunu fark eder. Gelecek yıllara yaptığı ilk yatırımdır güven. İlk adımla beraber keşifler hızlanır. Onun gelişimi, bir ipek böceğinin gelişimi gibidir. Kurtçuk dönemi, koza dönemi, kelebek dönemi vardır. Ancak ipek böceğinde bu dönemler kesin çizgilerle ayrılırken; bireyde bir dönemde kazanılanlar, diğer dönem kazançlarına eklenerek ve farklı biçimler alarak ilerler. Doğum öncesine kurtçuk dönem dersek, doğum sonrası korunmaya muhtaç olan bire... »»»
Çocuğun ilk 6 yılı, bireyin gelişiminin temel taşlarını oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır. Bu önemli yıllarda çocuklar, kendilerine sevgi gösteren, uyarıcı bir çevre ve sağlıklı gelişimini sağlayan ebeveynlere ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde anne ve babaların çocuğun gelişimine katkıda bulunabilmesi için, çocuğunu iyi tanıması ve doğru gözlemler yapabilmesi gereklidir. Ebeveynler bu gözlemleri değerlendirebilmek için de çocuklarının içinde bulunduğu yaş grubunun gelişim özelliklerini iyi bilmelidirler. Bu bültenimizde bu konuya değindik. Faydalı olması dileğiyle... OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLER... »»»
Hızlı öğrenip kolay hatırlar,hafızası iyidir. Yaşıtlarına göre olgun davranır. Geniş bir kelime hazinesi vardır.Sizi şaşırtan cümleler kurabilir. Normal çocuklardan farklı alanlara ilgi duyabilir.Örnek uzay,böcekler,arabalar Bir problemi çözmek hoşuna gider Kendinden büyük oyun arkadaşları ile oynamayı tercih eder? Çevreye ve yaşananlara karşı çok duyarlı davranır. Normalden az uyur. Entelektüel konulara meraklıdır.Ülke gündemi ile ilgili soru sorabilir. Bulmacalar,sayılar,labirentler hoşuna gider. Hayvanlara karşı merhametli davranır. Çok fazla enerjiye sahiptir.Bu enerjiyi hiperaktivite bozukluğu ile karıştırmayalım. Soru sorma konusunda uzm... »»»
Özgül Öğrenme Güçlüğü; merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklanan ve yapısal(nörolojik) bir bozukluktur. Erken müdahale etmek, pek çok sorunu ortadan kaldırır ve dislektik çocuğun, örgün eğitimden daha yüksek oranda yararlanmasını sağlar. Özgül Öğrenme Güçlüğü, merkezi sinir sisteminin işleyiş bozukluğundan kaynaklanan ve yapısal(nörolojik) bir bozukluktur. Erken müdahale buyuk önem tasir. Esra, eylül 2007'de merkezimize basvurdu. 7 yaşında. Anasınıfı öğretmeni gelişimindeki düzensizlikleri, sınıf arkadaşlarına ve verilen eğitime ayak uyduramadığını gözlemiş ve bir uzmana danışmalarını istemiş. Bir çok yere başvurmuşlar fakat duydukları şey "1 yıl daha anasınıfı tekrar... »»»
Okul Öncesi Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul öncesi dönemde çocuk psikiyatristleri tarafından en sık konulan tanılardan biri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğudur (DEHB). Okul öncesi çocuklarda DEHB yaygınlığı yaklaşık % 2-6’dır. Okul öncesinde DEHB’si olan çocukların %60-80’i sonraki dönemlerde de aynı bozukluğu yaşamaya devam eder. Bu dönemde en fazla hiperaktivite ve dürtüselliğin baskın olduğu görünüm bulunur. Bu yüzden bu yaş grubunda DEHB tanısı konan çocuklar çoğunlukla erkek cinsiyettedir. Okul Öncesi DEHB Tanısı ve Tedavisinin Önemi Nedir? Okul öncesi dönemde DEHB belirtileri olan çocuklarda ilerleyen dönemde derslerde başarısızlık, sosyal ilişki... »»»
YARIYIL TATİLİ BAŞLADI... Okulların 15 gün ara vermesiyle birlikte çocuklar tatile çıktı. Ancak anne babalar biraz kaygılı olmakta haklı. Özellikle okul öncesi çocukları için okul dönemi; okula uyum sağlaması, okula alışması, arkadaş ilişkilerini geliştirebilmesi, ev dışında ilk defa başka bir ortamda var olabilmesi, anne babasından uzakta uzun zamanlar geçirmesi demek. 3-6 yaşındaki çocuklar için çok büyük adımlar attıkları okul dönemi evin dışındaki hayatın içinde var olmak demek. Anne babaların ve tecrübeli öğretmenlerin kaygıları ise 2 hafta sürecek tatilden dönen çocukların okula adaptasyon sürecinin başına geri dönülmesi. Oysa okul düzenine alışmıştı, kaygılarının üstesinden gelm... »»»
Beslenme Yaşamın her evresinde sağlığın temelini oluşturan beslenme; büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli enerji ve besin öğelerinin her birini yeterli miktarda sağlayacak olan besinleri, besleyici değerlerini yitirmeden, sağlık bozucu duruma getirmeden en ekonomik şekilde almak ve vücutta kullanmaktır (Yücecan, 1999). Yeterli ve Dengeli Beslenme İnsan vücudunun büyüme ve gelişmesini sağlayabilmesi, dokuların yenilenmesi ve yaşamsal aktivitelerini sürdürülebilmesi için gerekli olan besin öğelerini karşılayabilecek şekilde beslenmeye “yeterli ve dengeli beslenme” denir. Besin maddelerinin vücudun gereksinmesi düzeyinde alınamadığında yeterli enerji... »»»
Anne baba olarak çocuklar konusunda en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri çocukların uyku süreçleridir. Düzenli bir uyku süreci hem ebeveyn hem de çocuk açısından oldukça önemli ve gereklidir. Hepimizin bildiği üzere düzenli bir uyku alışkanlığı, çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişiminde büyük rol oynar. Özellikle gece uykusunda büyüme hormonunun daha fazla salgılanıyor olması, sürecin önemini kanıtlar niteliktedir. Uyku alışkanlığı, 0-6 yaş içerisinde kazanılan bir özelliktir. Bu alışkanlığın sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için, adım adım gidilmeli ve çocuğun özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu süreç için, öncelikli olarak bebeklikten itibaren dikkat edilmesi geren bazı hususlar bulunmaktad... »»»
Anne babaların en sık sordukları sorulardan birisi de çocuklarının dil gelişimlerini desteklemek için ne tarz oyuncakları tercih etmeleri gerektiği. Aslında özellikle bebeklik ve okul öncesi dönemde oyuncaktan çok oynanan oyunlardaki iletişimin zenginliği önemlidir. Oyuncaklar, sizin etkin bir şekilde çocuğunuzla iletişim kurarken kullandığınız araçlardır. Kendi kendine konuşan, ses çıkaran oyuncaklardansa sizin çocuğunuzla konuşarak, göz kontağı kurarak beraber oyun oynamanız dil gelişimi açısından çok daha faydalıdır. Aşağıda çocuğunuzla beraber hayal gücünüzü kullanarak çok çeşitli oyunlar oynayabileceğiniz oyuncak setlerinden örnekler hazırladım. 1) Top Top, aslında en basit ve en eğ... »»»
Yıl sonu gösterileri birçok okulda yapılmaktadır. Bu gösterilerin olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de olabilir. Bazı çocuklar yıl sonu gösterisine çıkmak için can atarken bazıları ise istememektedir. İstemeyen çocuklar azınlıkta olsa da nedenleri göz ardı edilmemelidir. Çocuğunuzun yıl sonu gösterisi, özgüvenini belirleyen tek ölçüt değildir. Çocuğunuzun yüzlerce insan karşısına çıkıp gösteri yapamamasını özgüven eksikliğine bağlamamak gerekir. Bazı ana okulları yıl sonu gösterisini çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediği için eğitim sistemlerinden kaldırıyorlar. Nedenlerini ise şöyle sıralıyorlar;  Küçük yaştaki çocukların kalabalık karşısında kaygılanabileceğini bel... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ Kişilik gelişimini belli dönemlere ayırarak ele alan Erik Erikson, sekiz psikososyal dönem tanımlamıştır. Erikson kuramındaki bu dönemleri “psikosoyal kriz” olarak da ele alır. Erikson’a göre her gelişim aşaması çevrenin gereklerine uyum sağlayarak kişinin aşmak zorunda olduğu çatışmalar ve gerilimlerle belirlenmiştir. Gelişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için her aşamadaki kriz başarıyla çözümlenmelidir. Erikson'un sekiz psikososyal gelişim aşamaları şunlardır; Bebeklik Dönemi, Temel Güven – Güvensizlik (0-1) Okul Öncesi Dönem, Özerklik – Kuşku/Utanç (1-3) Okul Öncesi Dönem, Girişimcilik – Suçluluk (3-6) Çalışkanlık – A... »»»
Okul öncesi gelişim dönemlerinde çocuklarda en sık rastlanan problemlerden bir tanesinin uyku olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu dönemde çocukların bir kısmı bakıcı ya da ebeveyn eşliğinde zamanını evde geçirirken; bir kısmının ise anaokuluna başlayarak sosyalleşme sürecine adım attıkları görülmektedir. Anaokuluna giden çocukların çoğunda uyku, yeme gibi sorun yaratan birçok olgunun düzene girdiğini unutmamak gerekir. Öncelikle çocukların çok uzun süre uyumasını sağlamaktan ziyade verimli ve sağlıklı bir uyku süreci yaşamaları gerektiğini bilmek önemlidir. Bu dönemde çocuklar için uyku süresi dokuz saat ile on iki saat arasında değişmektedir. Genetik özellikler ve biyolojik döngü yetiş... »»»
Okul öncesi kurumuna giden çocuk her şeyden önce düzenli olarak yaşıtlarıyla beraber olma fırsatına sahiptir. Şimdilerin 30 yaş ve üstü bireyleri iyi bilir, o yıllarda tek kardeş olmak ayrıcalıktı. Şaşırtıcıydı, nasıl yani gerçekten hiç kardeşin yok mu? dedirtirdi. Şimdilerde 2 kardeş olmak lüks oldu, 3-4 ya da 5 kardeş olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Eskiden sadece sağlık nedenleriyle çocuk sahibi olunamazdı, çocuk sahibi olmak için ne gerekirse yapılır, doktorlara gidilir olmadı kocakarı ilaçlarına başvurulur, o da olmadı üfürükçü aranır; yani ne duyulursa sorgusuz sualsiz teslim olunur, “İlim Çin’de de olsa gidip alınız.” der edasıyla yaşanılırdı. Günümüzde çocuk sahibi olmak isteme... »»»
Okul öncesi yaşlar dediğimizde bir çocuk için aslında en önemli dönemden bahsediyoruz demektir. İlk Çocukluk Dönemi olarak bilinen bu dönem 0-6 yaşları kapsar ve hem aile için hem de çocuk için bilinenin ötesinde bir önem taşır. Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren inanılmaz bir hızla çevrelerinde gördükleri ve duydukları her şeyi öğrenerek hafızalarına kaydederler.Oysa aileler küçük bebeklerin bir çok şeyi algılamadıklarını,çevrelerinde olup bitenlerin farkında olmadıklarını düşünürler ve bu düşünceyle birlikte çok önemli bir yanlış yaparlar.Çok küçük bile olsalar çocuklar çevrelerindeki her şeyin farkındadırlar ve beyinleri sürekli olarak kayıt halindedir.İşte bu nedenle her yaştaki ... »»»
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul öncesi eğitimin ilkeleri : 1. Sevgi 2. Tutarlılık – Süreklilik 3. Özgürlük ve disiplin arası bir denge 4. Bağımsız ve kendine yeten bir tarzda yetiştirmek 5. Eğitim düzeyi, gelişim düzeyine uygun olmalı 6. Oyun-yaratıcı oyun etkinlikleri 7. İstenilen davranışı yerleştirmek için ödül 8. Etiketlere uygun davranışlar 9. Çevrenin uyarıcı niteliği 10. Acı ve sevincin paylaşılması Grup içerisinde bir çocuk, işbirliği yapmayı, birlikte herhangi bir işi yapmayı- planlamayı, diğer çocukların fikirlerine saygı göstermeyi, yabancılık hissetmeden bir işe başlamayı, iyi ya da kötü bir sonuç alındığında bunu arkadaşları ile paylaşmayı öğrenir. Bir ço... »»»
Özel öğrenme güçlüğünde erken tanı: Genel özellikler açısından bakıldığında özel öğrenme güçlüğü: “bilişsel yetenekleri normal sınırlar içinde ve ya üstünde olmakla birlikte, öğrenme sorunları yaşanması ” olarak tanımlanabilir. Bu tanımı açarsak: dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükler görülmesidir. Bu bozukluğun tanılanmasında ayırıcı özelliğin, zeka düzeyi normal ya da normal üstü bireylerde görülüyor olması, okul öncesi dönemde bu sıkıntıların göz ardı edilmesi ya da fark edilememesi sonuçlarını doğurabilir. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü tanımlanırken okuma - yazma –... »»»
Çocukların doğduğu andan itibaren ilk ağlayışı, başını çevirişi, nesneyi gözleriyle takip edişi, ilk adımları, ilk sözcükleri yani yaptıkları her şey anne-baba için gurur kaynağıdır. İlk kelimeleri yeni kelimeler, kısa cümleler ve sorular takip eder. Çocuklar büyüme sürecinde pek çok soru sorarlar. Anne-babalar da çocuklarının bitmek bilmeyen sorularını sabırlı bir şekilde cevaplayarak onların öğrenmelerine destek olmak isterler. Ancak, çocukları ilk kez cinsellikle ilgili sorular sormaya başladığında anne-babalar telaşa kapılabilirler. Anne-babaların kendileri de yeterli bilgiye sahip olmadıkları için cinsellikle ilgili sorulan sorularda kendilerini rahatsız hissederler. Oysaki çocuklara ya... »»»
Okul öncesi gelişim döneminde, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir.
Çocuğun ilk 6 yılı, bireyin gelişiminin temel taşlarını oluşturması, temel bilgi ve becerilerin bu erken gelişim yıllarında kazanılması nedeniyle büyük önem taşır.Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Bu önemli yıllarda çocuklar, kendilerine sevgi gösteren, uyarıcı bir çevre ve sağlıklı gelişimini sağlayan ebeveynlere ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde anne ve babaların çocuğun gelişimine katkıda bulunabilmesi için, çocuğunu iyi tanıması... »»»
Okul öncesi dönem, çocuğun hayatının temelini oluşturmakta, çocuk bu dönemde temel alışkanlıklarını kazanmakla beraber, fiziksel ve bilişsel yetilerini geliştirmekte, her geçen gün deneyimlerine yenilerini ekleyerek sosyalleşmektedir. Bu dönemde çocuğa sağlanacak tüm olanaklar ve olumlu anne baba desteği, onun hayata en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Geleceğin yetişkinleri olacak çocukların, erken yaşlarda eğitilmeye başlamasının gerekliliği günümüzde birçok ülkede kabul edilmiş önemli gerçeklerden biridir. Okul öncesi alanında yapılan araştırmaların sonuçları şu konuda hem fikirdir. , “İyi bir okul öncesi yaşantısı, çocuğun gelişimine olumlu katkıda bulunur.” Bu demek oluyor ... »»»
Bebeklerde Hafıza Bebeklik hafızası ile ilgili ilk soru bebeklerde bir hafıza kapasitesi varmıdır yokmudur sorusudur? Mantıksal olarak düşünldüğünde ve de araştırmalara göre bebeklerde hafıza kapasitesi vardır. Buna örnek olarak bebeklerin daha önce gerçekleşen olaylara alışkın olması, daha önce gördüğü insanları tanıması, saklanmış olan objelere karşı verdiği tepkiler verilebilir. Fagan tarafından yapılan bir deneye göre 5 aylık bir bebeğe bir kaç saniyeliğine gösterilen bir resmi 2 hafta sonra tanıdığının ipuçlarını vermiştir. (Flavell, Miller, Miller 2002) Her ne kadar hafıza bebeklikten itibaren etkili ve işlevsel olsada, tüm gücünü kullanmış değildir. Hafıza bebeklik boyu... »»»
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ÇOCUĞUN RUHSAL GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ Öz bakım becerileri neden önemlidir? , çocuğun ruhsal gelişimini nasıl etkiliyor? Çocuğumun öz bakım becerilerinin yaşına uygun gelişmesi için neler yapabilirim? Bu yazımızda bu soruların cevabını bulabilirsiniz. Okul öncesi dönemde çocuklarda gelişmesi beklenen becerilerden birisi de Öz bakım becerileridir. Öz bakım becerileri yani tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlıkları gibi çocuğun bir birey olarak kendi bedeninin sorumluluğunu almasına yönelik davranışlar sonradan öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Bu anlamda bu becerilerin gelişmesi anne ve baba ile y... »»»
Sevgili Veliler, Ebeveyn olmanın en zor yanı herhalde çocuğunuz yetişkin birey olana kadar, onun hayatını etkileyecek hemen her konuda “onun adına sizin seçim yapmak” zorunda olmanızdır. Aslında, çocuğunuz için ilk ciddi seçim konusu, doğru anaokulu, kreş yada okul öncesi programı seçmektir. Çocuğunuzu neredeyse tüm gün emanet edeceğiniz insan ya da insanları seçimi sürecinde, içiniz endişe ile dolabilir ve “Acaba doğru seçimi yaptim mı?”, “Keşke diğer okullara da baksamıydım?”, “ İmkanlarım dahilinde yapabileceğim en iyi seçim bu okul muydu?” gibi sorular sizi içten içe kemirebilir. Durun, sakın korkmayın! Tüm bu düşünceler oldukça normaldir ve anne-baba olmanın verdiği o büy... »»»
► Kepçe Kulak Ameliyatı İçin En Uygun Zaman Okul Öncesi Dönemdir Dr.Naci ÇELİK, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Kepçe Kulak Ameliyatı İçin En Uygun Zaman Okul Öncesi Dönemdir Giriş: Baş boyun bölgesinde görülebilecek anomalilerden en dikkat çekici olanlardan birisi kepçe kulak deformitesidir. Bu deformitenin en sık iki sebebi antihelikal kıvrımın yetersiz olması ya da concha’nın kavitesinin derin olmasıdır. Kepçe kulak deformitesinin düzeltilmesinde pek çok yöntem vardır ve her hastaya göre yöntemde ufak değişiklikler yapmak gerekebilir. Ayrıca ameliyat için başvuran hastanın yaşı da kullanılacak yöntemin seçimini etkiler. Kepçe kulak ameliyatının amacı kafa ile kulak arasındaki açıyı 25-30 dereceye azaltmaktır. Ayrıca yandan bakıldığı zaman anthelikal kıvrımın görülmesi gerekir. Ameliyat değişen ... »»»
OKUL ÖNCESİ DÖNEM VE ANAOKULU SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Okul öncesi dönemde sağlanan eğitim çocuğun sosyal, fiziksel, bilişsel gelişiminin en hızlı temellerinin atıldığı bir süreçtir. Bu süreç çocukların sosyalleşmelerini sağlayan, paylaşmayı, dayanışmayı ve birlikte alışmayı yeni yeni öğrendikleri bir dönemdir. Erken çocukluk dönemini kapsayan 2-6 yaş arası dönem çocuğun en hızlı gelişim gösterdiği süreçtir. Bu süreçte çocuğun yaşadığı deneyimler sonraki yaşamanın temellerini oluşturur. Çocukların gelecek dönemlerdeki başarılarında ve yetişmelerinde bu kadar önemli bir yer tutan okul öncesi eğitime çocuklar ne zaman başlamalı? Okul öncesi dönem çocuğun bebek... »»»
Bebeklerin zihin gelişimi, anne karnında başlamaktadır. Yapılan birçok araştırma, bebeklerin anne rahminden itibaren duyduğunu ve bu sesleri unutmadığını ispatlamıştır. Bu nedenle bebeğiniz ilk yaşının birinci döneminde doldurmadan ona eğitim vermeye ve eğitim veren uzmanlardan yaralanmaya başlamanız mümkün. Bebekler ve bakım veren kişilerin yetenekleri geliştirerek zeki, sosyal ve mutlu çocuklar yetiştirmek için daha fazla fırsat yakalanabilir. Bazen bebeğimiz doğduğunda veya doğumdan sonraki yaş dönemlerinde, yaşıtlarından farklı özellikler gösterebilir. Bazen yaşıtlarından geri gelişim özellikleri gösteren bir çocukla baş başa bir yaşama adım atılır. Bu durumda aileler gerçeği inkar aşa... »»»
Okul Öncesi Dönem Çocukları ve Kaderlerinde Bir Sorumluluk Olarak Anne – Baba Tutumları Psikanalistler, şimdi yaşanan bazı sorunların kökenini çocuklukta ararlar. Öyle ki 7 yaşa kadar yaşanılanların, yaşamın sonraki yıllarını etkilediğine dair psikologların çoğu hemfikirdir. Her yaşta sevgi önemliyken, okul öncesi dönemde bu önem daha da öne çıkıyor. Sevginin bir ifade edilme biçimi olan dokunulma, yeterince gösterilmediğinde psikolojik gelişim bir yana, fiziksel gelişim bozukluklarına ve terim yerindeyse, çocuğun kuruyarak ölmesine bile neden olabilmektedir. Araştırmalar; küvezde, mikrop kapmasınlar diye dokunulmayan çocukların daha sağlıksız olduğunu gösterir. Yetiştirme yurtları... »»»
Hepinize Merhaba! Bu yazımda sizlere ÖZGÜVEN gelişimi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerden harmanlanmış bir özet bilgi iletmek istiyorum. Evet... ÖZGÜVEN denen şey gerçekte ne olabilir? Bence; · “Kendini bilmek, · Kendinin farkında olmak, · Yeteneklerini, olumlu-olumsuz özelliklerini gerçekçi olarak değerlendirip olduğu kabul etmek, · Kişiliğini ve hayatını etkileyen her unsurun farkında olmak, · Kendinden EMİN olmak, · Attığı adımların, duygu ve düşüncelerinin; BAŞKALARINA – ÇEVRESİNE – ÜLKESİNE - DÜNYA’ ya ve hatta SEMA’ ya olan etkisinin farkında olmak” demektir. BEBEKLİKTEN (HAT... »»»
1. BÖLÜM Sevgili Anne Babalar ve Bakım Verenler, Sizler için hazırlanmış bu yazının amacı istismarı önlemek ve çocukların kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmek için dikkat edilmesi gerekenleri paylaşmak, uygulama önerileri sunmaktır. Çocuklarınız ile önemli bir zamanı geçiren öğretmenlere yönelik öneriler de ikinci kısımda yer almaktadır. Çalıştığım okullarda öğretmenler ile bu konuda bilgilendirme toplantısı yapmaktayım. Sonrasında izleyen günlerde çocuklarla cinsel eğitim sunumu ve uygulamalar yapmaktayım. Bunun akabinde veliler ile bunları paylaşmaktayım. Çocuklar ile bu konuda yapılan çalışma sonrası veya ev dışı ortamlarda öğrenebilecekleri bilgiler veya yaşantılar hakkında ç... »»»
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARDA CİNSEL GELİŞİM Cinsel Kimlik Gelişimi Cinsel gelişimde en kritik dönemlerden birisi 3–6 yaş dönemidir. Birçok anne-baba bu dönemde çocukta cinsellikle ilgili herhangi bir dürtünün gelişmediğini düşünebilir. “Oğlum/kızım daha çok küçük cinsellikle bir ilgisi olamaz, olmamalı” diyebilirler. Ancak bu dönemde çocukların sağlıklı gelişimlerinin bir göstergesi olarak cinselliğin hayatlarında önemli bir rolü olduğu ispatlanmış bir gerçektir. Her gelişim döneminde çocuğun ilgi odağının farklıdır. İlk doğuştan 2 yaşına kadar çocuğun ilgisi emzirilme ve ağızdan doyum sağlama üzerine olup 2-3 yaş arası çocuğun tuvalet alışkanlığını kazanmaya başladığı dön... »»»
OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM DÖNEMİNDE OKUMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİ Düşünsel gelişme, dil kazanımı ile başlar. Anne veya bebeğin bakımını üstlenen kişi, bebekle düzgün, doğru ve sevecen bir şekilde konuşursa, bebek ortalama 2 yaşından itibaren benzer bir dil kullanarak konuşmaya başlayacaktır. Bu doğru başlangıç, daha sonra iletişim kurulan kişiler ve okunan kitaplarla birlikte düşünsel gelişimin temellerini oluşturacaktır. Bebeğin; duyduğu sesleri, seslerden oluşan sözcükleri, bu sözcüklerden oluşan cümleleri öğrenebilmesi için; daha ilk günlerden itibaren anlamasa bile onunla sık sık konuşmak, onun sözcükleri yineleme yoluyla öğrenmesine yardımcı olmak gerekir. Çocuk hangi dili duyarsa,... »»»
Gelişim, doğrusal değildir. İleriye sıçrayabilmek için bir-iki adım geri gitmek gibi, gelişimde de zaman zaman geriye dönüşler olabilir. Hem anne-baba için hem de çocuk için sancılı olabilen bu sürecin ardından, çocuğunuzun önemli bir gelişimsel atılım yaptığını göreceksiniz…. Çocuklar, önlerinde bir engel (aşırı kaygı ve korku, aşırı müdahale, ihmal, vb.) olmadığı sürece, sahip oldukları gelişim potansiyelini kendiliğinden gerçekleştirirler. Her çocuk farklıdır, her çocuğun gelişimi aşağı yukarı benzer bir hatta olsa da büyük ölçüde kendine has özellikler taşır. İlişki, dans etmeye benzer. Çocuğunuzla ilişki içindeyken de, aynı dans eder gibi, spontan, yaratıcı, ve esnek olmanız gere... »»»
► Okul Öncesinde Arkadaşlık Psk.Sevda ÖZBUCAK
► Okul Öncesinde Zeka Oyunları Psk.Dnş.Göksenin TETİK
► Okul Öncesinde İlgi ve Yönelimler Psk.Nilüfer ÖZKAN
► Çocuklar ve Korkuları Burcu KARAKAŞ
► Çocuklarda Krize Müdahale Psk.Tuğçe ŞAHİN
► Okula Gitmek İstemiyorum! Psk.Çisem UZUN
► Anaokuluna Uyum Süreci Psk.Aysu YENİEL SİLLE
► Teknoloji:Yeni Nesil Bakıcılar Psk.Ebru ZORLUTUNA
► Çocuklarda Beslenme Dyt.Gizem TÜMAY
► İhmal ve İstismar Psk.Sevda ACAR
► Ben Nasıl Doğdum? Psk.Sevda ACAR
► 0-6 Yaş Çocuklarla İletişim Psk.Başak DALDA KİLECİ
► Çocuk ve Oyun Psk.Gökül KARLUK ER
► Çocukluk Döneminde Korkular Psk.Senem ÖZDEMİR
► Yaz Okulu Seçimi Psk.Serap DUYGULU
► İyi Bir Ana Okulu Nasıl Olmalı ? Psk.Dnş.E.Aygül ÇELİK İNCİ
► Çocuklar ve Arkadaş Seçimi Psk.Serap DUYGULU
Okul Öncesi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Öznur SİMAV, İstanbul
Dr.Naci ÇELİK, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Dyt.Beste ALİMERT, İstanbul
Dyt.Müge ÜLKER, İstanbul
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Fzt.Aymen BALIKÇI, İstanbul
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Psk.Güney RASLAYAN, Balıkesir
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Hale SERT, İzmir
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Zekeriya GUTER, Balıkesir
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Nurhan ÜNDER, İstanbul
Yeliz AKSU, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Psk.Filiz EVANS, İstanbul
Neslihan KAYA, İstanbul
Psk.Sevda ÖZBUCAK, İstanbul
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Enes TUĞRUL, Antalya
Psk.Mert ÖZAYDIN, İstanbul
Uzm.Sefa TURAN, İstanbul
Mustafa ÜN, Denizli
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
okul öncesi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların okul öncesi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
disleksinin belirtileri, disleksi belirtileri, okul öncesi dönemde disleksi, erken yaşta disleksi, disleksinin erken tesbiti, disleksinin erken belirtileri, okula hazır oluş, okul olgunluğu, metropolitan okul olgunluğu testi, okul öncesi dönem, okul öncesi eğitim kurumları, anaokulu, okul öncesi çocuklarda saldırganlık, çocuklarda saldırganlık, çocukta saldırganlık, dil gelişimi, okul öncesi dil, çocukta dil gelişimi, çocuklarda dil gelişimi, din eğitimi, dini gelişim, okul öncesi çocukluk, kavram gelişimi ve eğitimi, allah inancı, çocukta gelişim süreci, çocukta din eğitimi, çocuklarda din eğitimi, okul öncesi eğitimin önemi, okul öncesi eğitim, okul öncesi beslenme, çocuklarda beslenme, yuva, anaokulu eğitimi, yuva eğitimi, çocuklarda ağız bakımı, çocuk ve okul, çocuk hangi yaşta okula başlamalı, ana okulu, kreş, ana sınıfı, okul öncesi eğitimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocuklarda ruhsal sorunlar, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi, çocukta sanat eğitimi, okul öncesi sanat eğitimi, çocuklarda sanat eğitimi, gelişim evreleri, 0-6 ay, 7-12 ay, 13-24 ay, 25-36 ay, 37-48 ay, 49-60 ay, 61-72 ay, çocukta akran ilişkileri, çocukta beslenme, okul öncesi cinsellik, çocukta mastürbasyon, çocuk cinselliği, çocuğumda cinsel davranışlar, anaokulu çocuğunda cinsellik, çocukta cinsel davranışlar, anaokulda arkadaşlık, çocuklarda arkadaşlık, çocuklarda arkadaşlık ilişkileri, okula uyum, okula uyum sorunları, cinsel gelişim, cinsel kimlik, cinsel eğitim, çocukta cinsel eğitim, çocuklarda cinsel eğitim, çocuk beslenmesi, çocuklarda obezite, çocuklarda sağlıklı beslenme, çocuklarda beslenme davranışı, okul öncesi beslenmesi, 3-6 yaşta beslenme, çocuklara pratik tarifler, çocukta psikoterapi, okul öncesi psikoterapi, çocuklara terapi, okul öncesi gelişim, çocukta gelişim özellikleri, erken çocukluk dönemi, ilk çocukluk dönemi, televizyon, çocuk ve televizyon, çocuklarda televizyon, televizyon alışkanlığı, küçük çocuklarda televizyon, oyun, çocuk gelişimi, çocuk ve oyun, oyuncaklar, çocuk oyunları, oyun türleri, oyunun önemi, oyuncakların önemi, oyun nedir


17:57
Top