2007'den Bugüne 89,417 Tavsiye, 27,587 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Okumanın Önemi
Okumanın Önemi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Okumanın Önemi Kavramı ile İlgili 4 Makale
Gıda ürünlerinde etiketlerde bulunması gereken bilgiler ve Etiket okumanın önemi Güvenli Gıda Kavramı Besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan bozulmamış gıda maddesi güvenli gıdadır. Güvenli gıda aynı zamanda sağlıklı gıda anlamına gelmektedir. Güvenli gıdaya ulaşmak herkesin hakkıdır. Bunun için risklerin bilinmesi, üretici, tüketici ve yasal merciler tarafından gıdanın her aşamada denetlenmesi gerekir. Beslenme sadece karın doyurmak olmadığına göre, sağlıklı gıdalardan oluşan bir beslenme biçimi, yaşamın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için bir zorunluluktur. Her yaşta sağlıklı ve güvenli gıda tüketilmesi gerekir. Sağlıkl... »»»
Güvenli Gıda Kavramı Besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz olan bozulmamış gıda maddesi güvenli gıdadır. Güvenli gıda aynı zamanda sağlıklı gıda anlamına gelmektedir. Güvenli gıdaya ulaşmak herkesin hakkıdır. Bunun için risklerin bilinmesi, üretici, tüketici ve yasal merciler tarafından gıdanın her aşamada denetlenmesi gerekir. Beslenme sadece karın doyurmak olmadığına göre, sağlıklı gıdalardan oluşan bir beslenme biçimi, yaşamın sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için bir zorunluluktur. Her yaşta sağlıklı ve güvenli gıda tüketilmesi gerekir. Sağlıklı gıdaya ulaşmak için yiyecekleri satın alma aşamasından itibaren iyi değerlendir... »»»
Kütüphanecilik bilimi kuramcılarından Jessa Shera; hava, su, yiyecek ve barınak olarak nitelendirilen insanlığın geleneksel gereksinimlerine bir beşincisini, bilgiyi eklediğini belirtmektedir(Atılgandan’dan aktaran Kurulgan, Çekerol 2008). Bilginin önemli olduğu bir çağdayız. Hızlı bir gelişim ve değişim içinde olan bilgi... Öğrendiğimiz birçok şey kısa sürede güncelliğini ve değerini yitirebilmektedir. Eğitim kurumları tarafından aktarılan bilgiler belirli bir süre sonra ihtiyacımızı karşılayamamaktadır. Böyle bir ortam ve durumda bireyler kendilerini yenileme, ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bilgilere ulaşma çabası içine girmektedirler/girebilirler. Hayat boyu öğrenme bu noktada öne... »»»
Okumanın Önemi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Hakan UZUN, İçel (Mersin)
okumanın önemi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların okumanın önemi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


07:24
Top