2007'den Bugüne 90,524 Tavsiye, 27,846 Uzman ve 19,762 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Oral Dönem
Oral Dönem Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Oral Dönem Kavramı ile İlgili 13 Makale
ORAL DÖNEMİN FİKSASYONU VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Psikolojıde fıksasyon , bireyın erken gelişim evresınde hazza ulaşmasını sağlayan bir davranışa ,yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalmasıdır . psikoseksuel kuramın ilk evresi olan oral dönemde yaşanan olumsuzluklar sebebıyle bireyde ortaya çıkabilen fıksasyonlar da bebek dunya ya ilk geldiğinde dış dünya ya bağımlıdır ihtıyaçlarını kendisi karşılamayacağı için bakım verenin desteği çok önemlidir. Özellikle bebeğin anneden beslenmesi fiziksel dürtülerini doyurmanın yanında kişiliğinin temelini oluşturacak güven duygusunun kazanılmasında da belirli olur . 0-1 yaşlarında bebeğin nesne kavramı yoktur bebek kendisini ... »»»
1.ORAL EVRE: BEBEĞİN DÜNYAYI TADINA BAKARAK KEŞFETMESİ Bebek dünyaya adımını attığı ilk anlarda zayıf ve ötekine bağımlı bir pozisyondadır. Yaşamının bu ilk anlarında anne ile sembiyotik bir ilişki içerisinde olması, onun bu bağımlılığının temelini oluşturur. Kendisi ile diğerleri arasında bir ayrım yapamaz, farkındalık düzeyinde olmayan dürtülerden ibaret bir varlıktır. Nesne kavramı yoktur ve dolayısıyla bilinçli bir özne olarak da konumlandırılamaz. Bu noktada gerek dış dünya ile olan ilişkisi, gerek doyumlarının, gerekse gereksinimlerinin karşılanması ağız organı ile olur. Bu nedenle Freud bu evredeki erojen bölgenin ağız olduğunu söyleyerek, oral evre (ağızcıl evre) olarak adlan... »»»
Sigmund Freud’un en önemli kuramlarından biri olan bu kuram, bireyin bebeklik ve çocukluk yıllarının kişiliğin gelişiminde çok önemli bir faktör olduğunu açıklar. Psikoseksüel Gelişim Kuramına göre, bireyin kişiliğinin şekillendiği beş aşama vardır. Bu gelişim aşamaları sırasıyla; Oral dönem, Anal dönem, Fallik dönem, Latent(Gizil) dönem ve Genital dönem olarak adlandırılmıştır. Bu görüşe göre, çocukta psikolojik, fiziksel ve cinsel gelişimin her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da içeren beş dönemde tamamlanır (Gençtan, 2002). Freud’a göre, çocuğun temel kişilik özelliklerini kazandığı için büyük önem taşıyan bu ilk üç dönem pregenital dön... »»»
Cinsel Gelişim Ve Uyum Cinsel Gelişim; Gelişim Kuramı-Psikoseksüel Gelişim Dönemleri: Psikoseksüel gelişim kuramı Freud tarafından 1915 yılında geliştirilmiştir. Freud, çocuk cinselliğinin ilk belirtilerinin, beslenme yada idrar kesesi ve barsak denetiminin kazanılması gibi aslında cinsel nitelikli olmayan bedensel işlevlerden kaynaklandığı görüşünü ortaya koymuştur. Bu görüşe göre, çocukta psikolojik ve cinsel gelişim her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da özümleyen beş dönemde tamamlanır. Freud’a göre birey dinamik olarak birbiriyle ilişkili olan gelişimin önceden belirlenmiş dönemleri içinden sırayla geçer. Bu süreç içinde seksüel iç... »»»
NEVROTİK KİŞİLİK Nevrotik terimi kolayca içi doldurulacak bir terimmiş gibi görünmekle birlikte net olarak sınırları belirlemek zor olabilmektedir. Nevrotik olmanın ölçütleri, içinde bulunulan toplumun sahip olduğu değerlerle oldukça ilişkilidir. Genel olarak şöyle bir çerçeve çizmek mümkündür. Nevrotik kişi bulunduğu toplumun ortalama insan tanımına uymayan, beklenenden daha hırslı yada tembel, alıngan, kuşkucu, kaygılı ve çok daha mutsuzdur. İnsanın gücünün sınırlılıkları olduğunu bilmesi, yaşam ve ölümün gerçekleriyle mücadele etmek zorunda olması, günümüz insanı için ağır bir yük olabilmekte ve acı çekmek gibi bir maliyeti bulunmaktadır. Nevrotik bu mücadelede uyum ve işlevselliğin... »»»
► Ruhsal Gelişim Dönemleri Dr.Necati ÇOBANOĞLU, Psikiyatrist
Oral Dönem Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Dr.Necati ÇOBANOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
oral dönem KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların oral dönem KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
cinsel istismar, oral dönem fiksasyonu, oral fiksasyon, oral fiksasyon ve depresyon, melankoli, freud, dider anzeu, psikoseksüel gelişim evreleri, fallik dönem, latent dönem, genital dönem, anal dönem, ergenlik, psikanalitik kuramda kilo problemi, psikanalitik kuram ve kilolar, psikanalitik kurama ve şişmanlık, psikanalitik kuram ve zayıflama, psikanaliz, anne olmak, anne çocuk arasındaki bağ, güvenli bağlanma, anne-bebek, bebekte bağlanma, oral dönem özellikleri, iyi anne olmak, iyi anne, erken ergenlik, ödipal dönem, gizil dönem, çocuklarda ergenlik, çocuklarda cinsel dürtü, çocuklarda aşk, ilkokulda ergenlik, gizillik dönemi, ergenlik dönemi, fallik, latency, ruhsal gelişim dönemleri, cinsel gelişim, cinsel uyum, cinsel gelişim dönemleri, çocukta cinsel gelişim, çocuklarda cinsel gelişim, cinsel gelişimde dönemler, cinsel gelişimde evreler, cinsel gelişim evreleri, cinsel yönelim, ahlak gelişimi, ahlaki gelişim, bağımlı ahlak evresi, saf çıkarcı eğilim evresi, oral evre, gizil evre, fallik evre, anal evre, cinsel evreler, çocukta ahlaki gelişim, çocuklarda ahlaki gelişim, oral tip, anal tip, fallik tip, elektra kompleksi nedir, electra kompleksi, kız çocuklarınde cinsel gelişim, çocukların gelişim dönemleri, oedipus kompleksi, oedipus, elektra kompleksi, elektra, electra, babaya hayranlık, nevrotik, saygı arayışı, güç arayışı, sevgi arayışı, güvenlik arayışı, tüm güçlülük, narsistik dönem, tuvalet terbiyesi, kakayı kontrol etme, çişi kontrol etme, anneyle iletişim, özerklik, bağımsızlık, bağımlılık, bilge kral, sevgi nesnesi, negativizm, temel güven duygusu, oral doyum, katı disiplin, tuvalet eğitimi, sevgi ihtiyacı, gelişim basamakları, güven eksikliği, öz saygı, kaygı düzeyi, içe alma, reddetme, nevrotik kişilik, nevrotik nedir


08:34
Top