2007'den Bugüne 90,077 Tavsiye, 27,725 Uzman ve 19,716 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Otizm Spektrum Bozukluğu
Otizm Spektrum Bozukluğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Otizm Spektrum Bozukluğu Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Otizm Spektrum Bozukluğu ÇOK OKUNUYOR Psk.Tuğçe KOÇ
Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir? Otizm spektrum bozukluğu günümüzde oldukça sık rastladığımız, her 59 çocukta 1 görülen, doğuştan gelen nöro-gelişimsel bir farklılıktır. Spektrum denmesinin sebebi çocukların gösterdiği semptomların yoğunluk düzeylerinin yelpaze üzerinde çeşitlenmesidir. Yani bazı çocuklar daha hafif ve silik semptomlar gösterirken ve işlevselken, bazı çocuklar daha ağır semptomlar göstermekte ve zeka / işlevsellik düzeyleri oldukça düşük olmaktadır. Otizme Ne Sebep Olmaktadır? Çocuğum Benim Yüzümden mi Otizmli? Çoğu anne-babanın “yetiştirme tarzım yüzünden çocuğum otizm oldu” gibi kendilerini suçlamalarının aksine doğuştan itibaren çocuğun getirdiği bir durumdur. Dolayısıy... »»»
► Otizm Spektrum Bozukluğu Psk.Rojbin OLCASÖZ
Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu metinde otizm spektrum bozukluğu için kullanım kolaylığı nedeniyle zaman zaman otizm terimi kullanılmıştır. Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda ... »»»
► Otizm Spektrum Bozukluğu Meleknur ALEVCAN
Otizm Spektrum Bozukluğu Otizm, bir insanın iletişim kurma yeteneğini etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Otizmin, kişinin iletişim kurma ve bağlantı kurma kabiliyetini etkileyen birkaç bozukluk grubu olduğu bilinmektedir. Tek bir hastalık değil, insanları benzer şekillerde etkileyen bir grup bozukluğun tanımıdır. Otizm spektrum bozukluğu erken çocuklukta başlar ve sonunda toplumda - sosyal olarak, okulda ve işte işleyen sorunlara neden olur. Genellikle çocuklar ilk yıl içinde otizm belirtileri gösterir. Az sayıda çocuk ilk yılda normal bir şekilde geliştiği görülmekte ve daha sonra otizm semptomları geliştiklerinde 18 ila 24 aylık bir gerileme sürecine girmektedir. Otizm spektrum bozukl... »»»
Otizme Genel Bakiş Otizm spektrum bozukluğu (OSB), iletişimi ve davranışı etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Otizm her yaşta teşhis edilebilse de, belirtiler genellikle yaşamın ilk iki yılında ortaya çıktığı için bir “gelişimsel bozukluk” olduğu söylenir. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabına (DSM-5) göre, - DSM-5; Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından ruhsal bozuklukları teşhis etmek için kullanılan bir rehberdir-, OSB'li insanlar: • Diğer insanlarla iletişim ve etkileşimde zorluk • Sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlar • Kişinin okulda, işte ve yaşamın diğer alanlarında düzgün çalışma yeteneğine zarar veren belirtiler sergilerler. Otizm “spektrum” bo... »»»
Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş bireylerin x ailelerin kaynaştırmaya yönelik tutumu ile öğrencilerin akademik beceri düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının bulunmasıdır. Verilerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyini belirlemek için p<.05 kabul edilmiştir. Araştırmada Öğrencinin Otizm Tanısı aldığı yaşın “Özel Eğitime B kaynaştırma tutum ölçeğini dolduran kişilerin öğrenciye yakınlık düzeyi ile tutum ölçeği puanı, akademik beceriler ölçeği puanı, kaynaştırma genel görüşü arasında (Anneiçin p=.001, p=.001, p=003, baba için p=.001, p=.041, p=.001), devam edilen okul/sınıf türüne göre akademik beceri puanları arasında (p=.001), kaynaştırma tutum puanı ortala... »»»
Otizm, NEDİR üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Otizm ile ilgili pek çok görüş olmakla beraber kabul edilen tıbbi tanılama kriteri olan DSM-V de iki alt katagoride değerlendirmeye almıştır bunlardan ilki; -Sosyal-İletişimsel Yetersizlikler ikinci sorun alanı ise Tekrarlayıcı ilgiler ve Davranışlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. (APA; 2013) 1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler • İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma • Göz kontağı kuramama • Duyguları ifade edememe • Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlan... »»»
► Otizm Nedir? Psk.Ayşe Büşra SUBAŞI YURTÇU
► Otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) Psk.Dnş.Ayşegül TETİK
► Asperger Sendromu Nedir ? Psk.Benan ŞAHİNBAŞ
Otizm Spektrum Bozukluğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Çiğdem BUZUL, İstanbul
Eren ŞAHİN, Çorum
Meleknur ALEVCAN, İstanbul
Dr.Emel ÖZEN, Antalya , Psikiyatrist
otizm spektrum bozukluğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların otizm spektrum bozukluğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
otizm, otistik, erken tanı, nöron-gelişimsel, otizm spektrum bozuklugu, otizm belirti ve semptomları, osb tedavisi, otizm spektrum bozukluğu nedir, otizmde kaynaştırma, otizmde özel eğitim, otizmde akademik beceri, otizmin tarihçesi, otizm nedir, otistik çocuk, otistik çocuklar, otizmin nedenleri, yaygın gelişimsel bozukluk, gelişimsel yetersizlik, çocuklarda otizm, otizmde oyun terapisi, otizm belirtileri, otizme tavsiyeler, asperger, asperger sendromu, asperger sendromu nedir, otizmde pekiştirme, otizmde pekiştireç, otizmde ödül, otizmde eğitim, otizmde öğretim, otizmde öğrenme, otizmde beceri, otizmde davranış, otizmli bireyler, otizm ve oyun, konuşma terapisi, iletişim, konuşma ve dil terapisi, otistik birey, otizm hastalığı, otizm rahatsızlığı, otizm bozukluğu, otistik bozukluk, zihinsel engel, zihinsel özür


21:29
Top