2007'den Bugüne 90,570 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Pozitif Psikoloji
Pozitif Psikoloji Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Pozitif Psikoloji Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Pozitif Psikoloji ÇOK OKUNUYOR Psk.Çağlar VAR
Pozitif psikoloji; insanların pozitif özellikleri üzerinde durarak, insanlara hayatları boyunca bu pozitif özelliklerini nasıl geliştirebileceklerini öğreten, bunun sonucunda da yaşama tutunmalarına ve yaşamın olumlu tarafında bulunmalarına odaklanan bir disiplindir. Bu disiplin insan davranışlarının patolojik ve negatif yönleriyle meşgul olan, sadece bunlara odaklanan psikolojik yaklaşımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır. Temel olarak bu yaklaşımı savunanların psikoloji dünyasına mesajı, patolojik ve negatif temelli yaklaşımlara ek olarak, insanın güçlü yönlerinin ve erdemlerinin de göz önünde bulundurulması ve araştırılması gerekliliğidir. Dolayısıyla, psikolojik yardım sürecinde bireylere... »»»
► Pozitif Psikoloji Temelli Müdahaleler Psk.Dnş.Kübra DÖRTYOL
POZİTİF TEMELLİ MÜDAHALELER Pozitif müdahalelerin üç önemli boyutu bulunmaktadır. 1. Müdahalede pozitif konulara odaklanılmaktadır. 2. Müdahalede, pozitif sonuçlar ortaya çıkartacak mekanizmalar üzerinde durulmaktadır. 3. Müdahale, zayıflık ya da güçsüzlük yerine iyilik hali oluşturacak şekilde düzenlenmektedir (Eryılmaz, 2017). 5.1 Pozitif Psikoterapiler 1. Seligman ve arkadaşlarının pozitif psikoterapisi 2. Nossrat Pesesschkian’ın pozitif psikoterapisi 3. İyi oluş psikoterapisi 4. Yaşam kalitesi psikoterapisi 1. Seligman ve Arkadaşlarının Pozitif Psikoterapisi Pozitif psikoterapi, Seligman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ruhsal bozuklukları ortadan kaldırmakta... »»»
► Pozitif Psikoloji Nedir? Ne Değildir? Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
Pozitif Psikoloji, negatif özelliklere, psikopatolojiye odaklanmak yerine; pozitif değerlerin ve pozitif potansiyelin geliştirilmesine yönelik farkındalık kazanılmasını amaçlayan bir alandır. Pozitif Psikoloji, günlük hayatta sorunlar yaşayan bireylerin, olumlu değerlerinin geliştirilmesine odaklanır. Olumlu duyguların oluşturulması için pozitif düşüncenin aktive edilmesine çalışır. Negatif yaşam deneyimleri olan bireylere farklı bakış açıları sunarak, iyi oluş hallerinin gelişimini destekler. (1) Pozitif psikoloji, olumsuz yaşam durumlarını yok saymaz, aksine negatif yaşam durumlarının hangi pozitif özelliklerin aktive edilmemesinden kaynaklandığını araştırır. Ayrıca bu negatif dur... »»»
► Pozitif Psikoloji Nedir? Genel Bir Bakış Psk.Dnş.Kübra DÖRTYOL
POZİTİF PSİKOLOJİ Pozitif psikoloji, insan psikolojisinin olumsuz yönlerinden ziyade olumlu yönleri ile ilgilenir ve insanın yaşam kalitesini geliştirmeyi ve anlamsız olduğu düşüncesinin ortaya çıkardığı problemleri önleyebilmeyi vaat eden bir bilimdir (Akgül, 2019). Pozitif psikoloji, bireylerin, kurumların ve grupların potansiyellerini, güçlü ve olumlu yönlerinin etkin ve verimli bir şekilde ortaya koymasını sağlayan ve olumlu yönde gelişimlerini destekleyen durumların neler olduğunu inceleyen psikoloji disiplinidir (Malkoç, 2011). Bireyin güçlü yanlarını ve olumlu özelliklerini keşfetmesini ve geliştirmesini sağlamak, yetenekli olduğu alanlara ilişkin farkındalık kaza... »»»
Pozitif psikoloji, insan deneyimlerinin anormal ve karanlık yönlerine odaklanmaktan ziyade insanın gelişime açık yönlerini, mutluluk, akış, otantiklik gibi pozitif yapıların incelenmesini ve desteklenmesini savunan bir yaklaşım. Pozitif psikoloji kısaca, hayatı yaşamaya değer kılan şeylerin ve optimal insan işlevselliğinin ne olduğunu inceliyor. Optimal insan işlevselliği ile kastedilen şey ise psikolojik işlevsellik kavramı. Psikolojik işlevselliğe genel olarak “iyi oluş” (wellbeing) da diyebiliriz. Pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman (2011) iyi oluşu PERMA adını verdiği beş boyutlu bir model ile açıklıyor. Olumlu duygu (positive emotion), hayata bağlılık (engagement), olumlu ili... »»»
► Yaşam Amaçlarını Keşfetmek Psk.Güneş GÜMAN
► Mutlu Olmanın Yolları Psk.Deniz AKINCI
► Mutlu ve Sevgi Dolu Olmanın Üç Sırrı Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU
► Süper Gücümüz Nezaket Olsun mu? Psk.Lebriz CANPOYRAZ GERMEN
► Öznel İyi Oluş Psk.Dnş.Yelda YAVUZ
Pozitif Psikoloji Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Çağlar VAR, İstanbul
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
pozitif psikoloji KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların pozitif psikoloji KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
pozitif psikololoji, mutluluk, pozitif müdahaleler, pozitif psikoterapi, pozitif psikoloji temelli müdahaleler, pozitif psikoloji nedir, pozitif psikolojinin tanımı, psikolojik iyilik hali, öğrenilmiş iyimserlik, martin selligman, selligman, pozitif psikoloji yaklaşımı, olumsuz duygular, ikinci dalga pozitif psikoloji, anksiyete, depresyon, psikoterapi, denge modeli, yaşam amaçları, yaşam amaçlarını keşfetmek, ergenlikte depresyon, ergenlikte benlik saygısı, olumlu düşünme, olumlu düşünme ve depresyon, ergenlerde olumlu düşünme, iyimserliktir, mutlu olmanın yolları, mutlu olmak, mutluluğun sırları, nasıl mutlu olunur, hayatın sırrı, sevgi dolu olmak, mutlu olmanın sırları, nezaket, süper güç, süper kahraman, sevgi, nezaketin önemi, nezaket nedir, nezaketin faydası, nazik olmak, nazik davranmak, iyi oluş, öznel iyi oluş


08:36
Top