2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Problem Çözme
Problem Çözme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Problem Çözme Kavramı ile İlgili 17 Makale
► Problem Çözme Becerisi Psk.Hilal KÜÇÜK
PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ Yapılan birçok araştırmaya göre, akademik başarıda organizasyon ve planlamanın yanında problem çözme becerisi de çok büyük bir öneme sahiptir. “Problem”, “Problem çözme” ifadeleri ilk etapta matematiksel terimler gibi algılansa da günlük hayatımızda birçoğumuz farkında olmadan sıklıkla bu kavramları kullanırız aslında. Çocukluğumuzdan hatta bebekliğimizden itibaren yaşamımız devam ettiği sürece hayatımızın her alanında problemlerle karşılaşırız. Bu doğal, yaşamsal sürecin bir parçasıdır. Bu aşamada da bir problemle, sorunla karşılaşmak değil, onu çözebilme yeteneğidir önemli olan. “Sorunun değil, çözümün bir parçası olmak”, yetişkin hayatında da hep beklenen ve isten... »»»
► Evlilikte Problem Çözme Becerisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
İnsanın mutluluğu ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde giderilmesine, o da düzenli, doyumlu ve verimli ilişkilerin kurulup sürdürülmesine bağlıdır. Bu yönüyle evlilik ilişkisi insan ilişkilerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Evlilik, iki bireyin farklı kişilik özellikleri, kültür, değer, inanç, görüş açıları, sosyal yaşantıları ve geçmiş deneyimleriyle bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir yapıdır. Bireyler, evlilikte bu yeni yapıya uyum sağlamaya ve kendilerini yeniden tanımlamaya çalışmaktadırlar. Bireylerin geçmişten bugüne içselleştirdikleri bazı değer kalıpları vardır. Kendi aile yaşantılarından veya yakın çevrelerinden edindikleri bazı davranış ve tepkileri kendi evliliklerind... »»»
Sosyal gelişim süreçleri, psiko-sosyal gelişim, sosyal beceriler ve sosyal problem çözme becerilerinden oluşur. Bireyin sosyal gelişim süreçlerini kazanması sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler. Sosyal beceri, kişinin başkaları ile iletişimi başlatmaları ve sürdürmeleri için öğrenilmiş davranışlardır. Sosyal beceriler çocuğun çevresindeki beklentileri başarı ile karşılayabileceği, diğer bireylerle pozitif etkileşim, iletişim, dinleme, dikkati sürdürme, talimatları takip etme gibi becerileri kazanmayı gerektirir. Psiko-sosyal gelişim bireyin içinde bulunduğu toplumsal uyaranlara, grup yaşamının kural ve zorunluluklarına karşı duyarlılık geliştirmesi bunun sonucunda yaşadığı ortamdaki ki... »»»
Çatışma, hayatımızın her alanında karşılaşabildiğimiz bir durumdur. Evde aile üyeleri ile okulda arkadaşlarımızla, işte iş arkadaşları, yoldaki insanlarla uzlaşamadığımız birçok konu olabilir, bu da çatışmaya yol hazırlar. Her bireyin kazanması gereken en önemli beceri problem çözme becerisidir. Çatışma durumu insanları duygusal anlamda, ilişkiler bağlamında etkileyen en önemli unsurdur. Problem çözme becerileri kişilere ne kadar erken kazandırılırsa o kadar iyi sonuçlar alınır, bu yüzden bu yazı da problem çözme becerilerinden ve bunun nasıl kazandırılabileceğinden bahsedeceğim. Birçok problem çözme becerisi vardır bunlar; • Kaplumbağa taktiği (geri çekilme) :İsteklerimizden ve ilişkil... »»»
ÖZET Bu çalışmada farklı sosyo-demografik özelliklerden gelen, Bahçelievler Lisesi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Bahçelieveler Lisesi’nde okuyan 100 öğrenciye, P.P. Heppner ve C. H. Petersen tarafından 1982 yılında gerçekleştirilen ve 1993 yılında Nail Şahin, Nesrin H. Şahin ve Paul Heppner tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Bunun yanı sıra sosyo-demografik özellikleri belirlemek için de, araştırmaya katılan bireylere, araştırmacı tarafından hazırlanan bir kişisel bilgi formu verilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına bakılarak Kardeş Sayısının, Annenin Eğitim Durumunun ve Çocuk Yetiştirme Tutumunun problem bece... »»»
► Sorun Çözme Becerisi ve Terapisi Psk.İlknur BOZKURT
► Evlilik ve Beraberindekiler Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
► Çatışma ve Çözüm Yolları Psk.H. Fatih DANE
► Stres ve Yaşam Psk.Kemale GÜNHAN
► Öğrenme Yöntemleri Psk.Murat BİLİM
► Problemleri Nasıl Çözeriz? Psk.Dnş.Ertuğrul AKBAŞ
Problem Çözme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Şenay YILMAZ, İstanbul
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
problem çözme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların problem çözme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
problem çözme becerisi, çözüm odaklı olma, evlilikte problem çözme, evlilik uyumu, evlilik doyumu, evlilikte sorunlar, çocuklarda problem çözme, çocukta problem çözme, çocukta problem çözme becerileri, lise son öğrencileri, ergenlik, problem, evli bireylerde yaşam doyumu, sorun çözme becerisi, sorun çözme terapisi, kaçınan sorun çözme tarzı, sorun çözme, sorun çözme yeteneği, problem çözme tarzı, problem çözme yeteneği, akılcı sorun çözme tarzı, problemlerle baş etme, evlilik, evliliğe bakış, sorun çözmek, çatışma, çözüm yolları, mutluluk, hayata bakış açısı, psikolojik yük, psikolojik yükler, psikolojik yüklerimiz, çözüm üretmek, problem çözmek, stres, strese bağlı sorunlar, stres ve yaşam, zihin yorgunluğu, öğrenme yöntemleri, işitsel öğrenme, görsel öğrenme, kinestetik öğrenme, iyi öğrenme, kalıcı öğrenme, görsel ağırlıklı öğrenme, işitsel ağırlıklı öğrenme, kinestetik ağırlıklı öğrenme, en iyi öğrenme yolları, öğrenme metodu, öğrenme yöntemi, akıl verme, esprili çocuk, çocuk ve mizah, espiritüel çocuk, şakacı çocuk, çocuklarda espri, çocuklarda şaka


06:54
Top