2007'den Bugüne 82,814 Tavsiye, 26,162 Uzman ve 18,364 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikoloğu
Psikoloğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikoloğu Kavramı ile İlgili 40 Makale
PSİKOLOGLARIN ARKASINDAKİ HİNTERLAND DAHA GENİŞTİR Psikoloğun mesleki bilgi havuzunun arkasında, insanı ve ona dair her şeyi (sağlığı, hastalığı, tutumları, duyguları vs) anlama çabasının altında genellikle fizyoloji, felsefe, sosyoloji, tarih, mantık, antropoloji, din gibi son derece geniş bir kuramsal bilgi hinterlandı yatar. Psikolog, sadece biyolojik bir organizma değil; aynı zamanda kültürel bir varlık olan insanı bu ve benzeri kanallardan edinilmiş çok yönlü bir bilgi havuzu içinde yıkayarak değerlendirir. PSİKİYATRİSTLER SINIRLI BİLGİYLE, ÇÜNKÜ ÇÖZÜM ODAKLI BİR ANLAYIŞLA EĞİTİLMİŞLERDİR İnsanı mekanik bir organizma olarak gören, kökeni çok yönlü olan ruhsal sorunları b... »»»
Bildiklerimiz mi, öğrenmemiz gerekenler mi, çocuklarımıza yardım eder acaba? Aslında yapılan tüm araştırmalar ve bunlardan ortaya çıkan sonuçlar şunu gösteriyor ki, bilmek veya öğrenmekten daha çok tutumların katkısı var çocuk gelişimine. Özellikle ilk altı yılda anne-çocuk ilişkisi üzerine yapılan incelemeler, bu dönemde çocuğun ilk gereksiniminin annenin şefkatli dokunuşları olduğunu ortaya koyuyor. Yeni doğan bebeğin, dünyaya geldiği andan itibaren aldığı mesajlar, hayatının geri kalanı için belirleyici etkiye sahip, özgüven olsun, duyusal entegrasyonun gelişimini sürdürmek adına olsun, yeni doğanların ilk önemli isteği güvenli bir anne kucağı, sık sık dokunulmak, emmek ve annesinin kokus... »»»
 Psikoloji biliminin ülkemizde de hızla ilerlemesiyle birlikte bu bilimin alt dalları ve bu alt dallarına ait uzmanlık alanları hakkında bizler de gün geçtikçe bilinçleniyoruz. Her bir alt alan birbirinden kati suretle ayrılmadığı gibi, bilimsel tabanlarıyla ve güncel araştırmalarla birbirlerini besler ve tamamlar. Buna ek olarak; her meslek grubunda olduğu gibi meslek içi profesyonel uzmanlıklar (çocuk ergen psikiyatrisi ve erişkin psikiyatrisi gibi); belirli alan ve sınırları da etik paydada beraberinde getiriyor. Bu bağlamda çocuk psikolojisini doğru çerçeveye yerleştirmek; uygun müdahaleyi uygun zamanda ve uygun ellerden alabilmek için oldukça mühim… Çocuk ve ergen psikolojis... »»»
Pedagog; Çocuğunuzun Sosyal, Duygusal, Zihinsel Gelişim ve Ruh Sağlığı uzmanıdır ! Eski yunanca ve latince de Pedagog: paidagogos’dan gelir. Anlamı çocukları, onlara eğitim vermekle görevli öğretmene götürmekle yükümlü köle. Oysa Pedagogu en iyi tanımlayacak kelime çocuk psikolojisi eğitmeni ya da çocuk psikologu olmalıydı. Çünkü Pedegog ne sadece bir Psikolog , ne sadece bir Eğitimci; buna Eğitim ve Psikolojisi uzmanı diyebiliriz. Peki günümüzde pedagogun görevi nedir, ne zaman, neden pedagoga gidilmelidir? Bu konuda bütün anne babalara faydalı olacağını düşündüğüm bir kaç şeyi burda açıklamak istiyorum. Hiç kimse anne-baba olma sanatını doğuştan öğrenmiyor ! Hiçbir... »»»
AŞIRI DUYARLI ÇOCUKLAR: Bu çocuklar çok iyi gözlemci olmarına karşın genellikle çekingen ve ürkektirler.Yeni ortamlardan programlardan hoşlanmazlar.Uyaranların fazla olduğu ortamlarda kolaylıkla hırçınlaşabilirler.Çevreyi kendi başlarına araştırmaktan hoşlanmazlar.Uyaranlar fazla olunca ,bu çocuklar çoık zorlanırlar ve mızmızlaşmaya başlarlar. İÇİNE KAPANIK ÇOCUKLAR:Bu çocukların ise çevre,insanlar pek umrunda değildir.Kendi kendilerine oynayabilicekleri oyunları tercih ederler Bunlar genellikle mekanik oyunlardır.Bir seneryo çerçevesinde oynanan oyunlar da,sınırlı kalıplar içindedirler.Bu çocukların sözel becerileri pek gelişmemiştir;kendilerine uzun uzun anlatılan konuları dinlemekte zorla... »»»
Pedagog kavramının gerçek anlamı ve Çocuk Psikolojisi Uzmanlığı Çocuğunuzu pedagoga götürmeden önce pedagog kelimesinin gerçek anlamını bilmeli ve bu mesleğin etik kurallarına uygun çalışan, Türkiye’de yanlış algılanan adıyla gerçek pedagogları, doğru adıyla çocuk psikolojisi uzmanını (çocuk psikologu) tercih etmelisiniz. Aksi takdirde işini doğru yapmayan, her alanda uzman olduğunu düşünen sözde çocuk psikolojisi uzmanına giderek, çocuğunuzun ruh sağlığını tehlikeye atmış olursunuz. “Pedagog” çocuk eğitimcisidir “Çocuk Psikologu, Çocuk Psikolojisi Uzmanı” değildir! Pedagog kelimesi eski yunanca ve latince de: paidagogos’dan gelir. Anlamı ise çocukları, onlara eğitim vermekle görevli ... »»»
Pedagoga, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanına hangi durumlarda gidilmeli? Çocuk ve Ergenlerdeki Psikiyatrik ne zaman, kime gidilmeli? Çocuğunuz hafif bir psikolojik rahatsızlığı varsa öncelikle pedagog gitmeniz gerekir. Sonrasında pedagog çocuğun klinik değerlendirmesini yaparak gerekli uzmanlara yönlendirir. Örneğin; pedagog çocukta yaygın anksiyete bozukluğundan şüphe ederse, klinik değerlendirmesini ve yaptığı testleri bir rapor halinde yönlendireceği Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanına gönderir. Böylece pedagog ve psikiyatri uzmanı işbirliği içinde çalışır. Pedagog çocuğa terapi desteği ve aileye danışmanlık hizmeti sunarken Psikiyatri Uzmanı ile işbirliği içinde çalışarak çocuğu te... »»»
Türkiye'de Nasıl İyi ve Yeterli Pedagog Olunur? Pedagogların Görevi Nedir? Pedagoji Nedir? Pedagog Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? Pedagog Nedir? Eski yunanca ve latince de Pedagog: paidagogos’dan gelir. Anlamı çocukları, onlara eğitim vermekle görevli öğretmene götürmekle yükümlü köle anlamında kullanılıyormuş. Günümüzde pedagogu en iyi tanımlayacak kelime çocuk psikolojisi, gelişimi ve eğitimcisidir. Çünkü Pedagog ne sadece bir çocuk Psikolojisi ile, ne sadece bir çocuğun gelişimi ve eğitimiyle ilgilenir. Pedagog çocuk psikolojisi, gelişimi ve eğitimi uzmanıdır. Çünkü psikoloji ile eğitim birbirinden ayrılmaz. Türkiye'de Nasıl Pedagog Olunur? 2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe... »»»
ÖNCELİKLE EVLİLİKTE DOYUMU BELİRLEYEN FAKTÖRLERİ ELE ALALIM Kişisel Özellikler (Kişilik Özellikleri, Tutum ve Beceriler) Olumsuz ·Stresle Başa Çıkma ·Dürtü Kontrolü: Davranışların sonucunu düşünmeden davranma ·Kızgınlık/öfke ·Depresyon ·Kaygı Olumlu ·Sosyallik ·Özgüven ·İlişki/İletişim/Problem Çözme Becerileri Türkiye’de yapılan bir çalışmada, çiftlerin kişilik özellikleri ile evliliklerindeki uyum arasındaki ilişki araştırılmıştır. 16PF Kişilik Envanteri ve Evlilikte Uyum Envanterinin kullanıldığı bu çalışmada, evlilikte uyumlu olduğu belirlenen kadınların, evlilikte uyumsuz olduğu belirlenen kadınlara göre Strese T... »»»
PEDAGOG :PEDAGOJİ İLMİYLE UĞRAŞAN, PEDAGOJİ EĞİTİMİ ALMIŞ KİŞİDİR. PEDAGOJİ :Çocuğun zihinsel etkinliklerinin; beceri ve yetenekleriyle, ruhsal ve bedensel gelişiminin; sosyalleşme sürecinde, giderek karmaşık hale gelen kişilik kazanma çabasının aşamaları ve nitelikleri üzerine yapılan gözlem, tanı ve saptamalarla, bunlara uygun eğitim metotları geliştiren; bunların bilimsel doğruluğu nu tartışıp değerlendiren çocuk psikolojisi alanına, DENİR. 19. yüzyılın sonlarına doğru, bazı bilim insanları çocuk davranışlarını izlemeye ve bunlar hakkında günlük tutmaya başladılar. İlk kez ABD´li ruhbilimci G. Stanley Hall, "gelişme ruhbilimi"ni kurmayı tasarladı. John B. Watson, çocuğun geliş... »»»
Yaşadığımız hayatın koşuşturmasını bir arı kovanının içindeki curcunaya benzetebiliriz. Çağımızdaki toplumların ayakta kalabilmesi bu koşuşturmaya ayak uydurması ile mümkündür. Toplum dediğimiz sosyolojik yapı da bireylerden oluşmaktadır. Peki, toplumu oluşturan bireyler bu koşuşturmanın içinde nasıl ayakta kalacaklar? İş stresi, akademik koşturma, ergenlik sorunları, kardeş kıskançlıkları, hanım dırdırı, koca dayağı, aile içi şiddet, cinsel yaşamdaki aksaklıklar, aşk acısı, saplantılarımız, bağımlılıklarımız, yanlış eş seçimi, yanlış meslek seçimi, sınav kaygısı, stres, depresyon, panik atak, sosyal fobi, erkekler, kadınlar, korkularımız… Ve daha onlarcası. Hepsi birden üzerimize gelmi... »»»
Rehabilitation Psychology Rehabilitasyon Psikolojisi Division 22 22. Birim Of the American Psychological Association Amerikan Psikologlar Birliği Rehabilitasyon psikolojisi, psikoloji biliminin bir alt dalıdır. Bu dalın içeriği; özürlüler ile çalışmakta olan akademisyen ve psikologların çalışma alanlarıdır. Disability: Ülkemizde ‘disability’ karşılığı ‘özürlülük’- ‘engellilik’ terimleri kullanılmaktadır. Bu tanımlar bireye olumsuzluk atfetmeleri nedeniyle bu terim için işlevsel yetersizlik ifadesinin kullanılması uygun görülmüştür. Rehabilitasyon Psikolojisinin Tanımı: Rehabilitasyon Psikolojisi, psikoloji bilimine ve mesleğine ait bilgi ve anlayışın; işlevsel yete... »»»
► Doğuma Hazırlık Eğitimi Nedir? Uzm.Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
► Hastanede Klinik Psikolog Olmak Yrd.Doç.Dr. Psk.Özge SOYSAL
► En İyi Psikolog Olmak Dr.Psk.Murat SARISOY
► Psikoloji Nedir? Uzm.Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
► Evlenmek ya da Evlen(E)Memek! Psk.Tuğba KAPLANHAN
► Çocukluk Çağı Depresyonu Psk.Uğur DALAN
► Spor ve Başarı Dr.Gökhan ÜRKMEZ, Tıp Doktoru
► Çocuklarda İki Yaş Sendromu Psk.Eylem AYRANCI
► Kardeş Kıskançlığı Psk.Eylem AYRANCI
► Çocuklarda Disiplin Eğitimi Psk.Eylem AYRANCI
► Çocuklarda Yalan Psk.Eylem AYRANCI
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikoloğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Deniz DOĞRUÖZ Fotoğraf
Uzm.Psk.Deniz DOĞRUÖZ
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi173 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi38 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Vedat AKDEMİR Fotoğraf
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR
İzmir
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi22 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (22) - Videolar - İletişim Bilgileri
Beliz EREREN Fotoğraf
Uzm.Psk.Beliz EREREN
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi16 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Dr.Psk.Sevil YAVUZ, İstanbul
Psk.Gizem PEKCAN, İstanbul
Uzm.Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Uzm.Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Oktay KORKMAZ, İstanbul
Uzm.Psk.Vedat AKDEMİR, İzmir Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Uzm.Psk.Esra ORAS, İstanbul
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Elif HERGÜNER, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Uzm.Psk.Yusuf KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Sinem CİVA, Diyarbakır
Psk.Güney RASLAYAN, Balıkesir
Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Psk.Müge BEĞENİLMİŞ, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Psk.Musa BALLI, Antalya
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Psk.Masum AYDIN, İstanbul
Psk.Arzu YAZAR, İstanbul
Psk.Ezgi TANIL, İstanbul
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Berrak YÖRÜK, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Psk.Kağan AY, İzmir
Psk.Hayriye ÖZCAN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Sabahattin ZENGER, Diyarbakır
Psk.Özge ÜNAL, İstanbul
Psk.Uğur DALAN, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.Mehmet ASLAN, İstanbul
Psk.Duygu AK, İstanbul
Psk.İlhan BOZKURT, İstanbul
Psk.Filiz EVANS, İstanbul
Uzm.Psk.Fatma EFE, İstanbul
Uzm.Psk.E.Cem ENGİN, Sakarya Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Fahri ŞAHİN, İstanbul
Psk.Samet ÇELİK, Zonguldak
Psk.Özlem TOKGÖZ, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Psk.Ahmet ERDİL, İstanbul
Psk.Turan DİNÇ, Erzincan
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Aysun EROL, İstanbul
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Sema KILIÇ, İçel (Mersin)
Psk.Işıl ÖZÜAK, İstanbul
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Barış YILMAZ, İstanbul
Psk.Sema SENEKÇİ, Tekirdağ
Psk.Melike KALKAN, İstanbul
Psk.Kübra BERRAK, İstanbul
Psk.Doğan ÜNER, İstanbul
Psk.Burcu BORAN, İstanbul
Psk.Bilge AYGÜN, İstanbul
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Psk.Sami AYDOĞDU, Eskişehir
Psk.Alp BAL, İstanbul
Psk.Belis KAMHİ, İstanbul
Psk.Meltem TUKSAL, İstanbul
Psk.Büşra TAYYARCAN, Diyarbakır
Psk.Sezgi AKIN, İstanbul
Psk.Şeyma AYKUT, İstanbul
Uzm.Psk.Rana FIRAT, İstanbul
Psk.Munise ALTAY, İstanbul
Psk.Gizem BERİKAN, İstanbul
Psk.Müge TURHAN, Tekirdağ
Uzm.Psk.Gamze TEZCAN, Yurtdışı
Psk.Didem ÜNGÖR, İstanbul
Psk.Savaş KILIÇKAYA, İçel (Mersin)
Psk.Çiğdem POLAT, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
psikoloğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikoloğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikiyatrist, psikolog, psikiyatrist psikolog farkı, psikiyatrist psikolog farkları, gelişim psikoloğu, çocuk psikolojisi, çocuk psikoloğu, çocukta psikoloji, pedagog, pedagog kimdir, çocukla iletişim, iletişim, çocukla doğru iletişim, çocukla sağlıklı iletişim, çocukla etkili iletişim, çocuk, çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, neden pedagog, pedagogun görevi, pedagogun işi ne, çocuk ruh sağlığı, duygusal gelişim, sosyal gelişim, zihinsel gelişim, anaokulu, okul öncesi eğitim, çocuk doktoru, çocuk psikoluğu, çocuklarda dikkat sorunu, çocuklarda çekingenlik, okul öncesi psikoloğu, okul öncesi sorular, doğum, doğum anı, doğuma hazırlık, doula, doğuma hazırlık eğitmeni, doğuma hazırlık eğitimi, doğum psikoloğu, hamile ve doğum psikoloğu, doğum psikolojisi, psikoloğa gitmeden önce, çocuklar ve psikologlar, okul öncesi psikolog, terapi ve çocuklar, çocuk terapi, hayatını değiştirmek, cinnet, cinnetin nedenleri, çocuk pedagojisi, pedagoji eğitimi, pedagoji kursları, çocuk psikiyatrisi, pedagog nasıl olunur, nasıl pedagog olunur, pedagog kime denir, çocuk psikolojisi uzmanı, çocuk terapisi, klinik psikolog, klinik psikolog kimdir, klinik psikoloğun görevleri, hastahanede klinik psikolog, hastahanelerde klinik psikolog, klinik psikoloğun çalışması, çocuk psikiyatristi, çocuk pedagogu, en iyi psikolog, iyi psikolog, psikoloğun iyisi, en iyi, psikolog seçimi, bebek, 0-3 yaşlar, bebeklik, bebeklik dönemi, bebek psikolojisi, bebek psikoloğu, bebeklikte psikolog, gençlere mektup, gençlere öğütler, çocuklara öneriler, ailelere tavsiyeler, çocuk mutluluğu, çocuk psikolojik sağlığı, gençlik sorunları, ergenlik problemleri, diyet psikolojisi, az et yemek, çok et yemek, beslenme psikolojisi, psikolojik tespitler, psikolojik danışmanlık bölümü, psikolojik rehberlik bölümü, psikolojik danışmanlık, rehberlik, rehber öğretmen, okul psikoloğu, okul psikolojik danışmanı, psikolojik danışman, toplum psikolojisi


11:46
Top