2007'den Bugüne 87,414 Tavsiye, 27,082 Uzman ve 19,338 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikolojik Değerlendirme
Psikolojik Değerlendirme Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikolojik Değerlendirme Kavramı ile İlgili 7 Makale
► Psikolojik Değerlendirme ve Danışan Psk.Doğancan GÖKÇE
Pek çok danışan değerlendirme yapılmasını bekler; ancak danışanların değerlendirmeden anladıkları ile gerçekte olan biten arasında fark olabilir. Danışanlar problemlerinin doğası ya da büyüklüğü konusunda sık sık anlayışlarını gözden geçirme ve doğrulanma ihtiyacı hissederler. Aynı beklentiyi tıbbi müdahale gören hastalarda da görebiliriz. Kişi ateşli, boğazı şişmiş ve eklemleri feci şekilde ağrırken doktora gider ve doktorun ilaç yazmasını ve ne yapması gerektiği konusunda tavsiyede bulunmasını bekler. Kişinin laboratuvar testleri yaptırarak hastalığının sebebi ve hastalığa en uygun tedavi yönteminin araştırılması daha da iyi bir benzetmedir. Ancak her iki benzetme de psikolojik danışma sür... »»»
► Psikolojik Değerlendirme Nedir Psk.Kamil ERTEKİN
PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME NEDİR? Davranışın değerlendirilmesi bir zaman bağlamı içinde olmalıdır. Çocuğun bugünkü intrapersonel ve kişiler arası davranışları geçmişle bütünleştirilerek değerlendirilmelidir. Psikopatolojik davranışların değerlendirmesinde farklı kuramsal yaklaşımları birleştirmek diğer önemle noktadır. Çocuğun bilinçli ve bilinçsiz yaşantıları göz önünde bulundurulmalıdır. DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ Değerlendirme süreci çocuğun yaşadığı düşünülen hastalığa göre değişmektedir. Hiperaktif bir çocuğa zeka testi vermek ve testi tamamlamasını beklemek ve bu uygulamaya dayanarak bir zeka puanı vermek uygun bir değerlendirme değildir. Sadece aileden alınan ve sadece çocuktan al... »»»
STALK HASTALIĞI 1) STALK NEDİR? Stalk gizlice takip anlamına gelen İngilizce bir kelimedir. Son zamanlarda gençler arasında oldukça popüler olan bu kavram daha çok ilgili kişiyi haberinin olmayacağı şekilde sosyal medya üzerinden takip etmek ve hakkında bilgi toplamak anlamında kullanılır. Toplanan bilgiler karşı tarafa zarar vermek için kullanılabileceği gibi yalnızca mağdurla bağı devam ettirmek için pasif şekilde de gerçekleştirilebilir. Stalk birden fazla kişiye yönelebileceği gibi tek bir kişi üzerinde de yoğunlaşabilir. 2) STALK PSİKOLOJİK BİR RAHATSIZLIK MIDIR? STALKIN TEDAVİSİ VAR MIDIR? Her şeyden önce bizimle iletişim kurmayı reddeden ya da bizim iletişim kurmayı terci... »»»
NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Klinik nöropsikoloji, beyin işlev bozukluğunun davranışsal dışa vurumuyla ilgili, uygulamalı bir bilim dalıdır. Nöropsikoloji biliminin temel amacı; beyinde meydana gelen çeşitli işlevsel bozuklukların, canlının zihinsel ve davranışsal fonksiyonlarına ne gibi etkileri olduğunu ortaya çıkarmaktır. Nöropsikolojik testler, beyin-davranış ilişkisi temeline otururlar. Davranışın beyindeki nöral temellerinin, bu davranışın alt yapısını oluşturan nöral sistemlerin değerlendirilmesine olanak tanırlar. Nöropsikolojik değerlendirmede, öncelikli olarak beyindeki işlev bozukluğunun davranışsal dışa-vurumunun değerlendirilmesi amaçlansa da hastanın korunan işlevlerinin, davr... »»»
Psikolojik Değerlendirme Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Çağla KAV, İstanbul
psikolojik değerlendirme KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikolojik değerlendirme KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
kişilik testi, psikolojik değerlendirme nedir, stalk, stalker, staklama, stalk nedir, gizlice takip, nöropsikolojik değerlendirme, klinik nöropsikoloji, nöropsikoloji, psikolojik ölçek, psikolojik test, aile ölçeği, aile değerlendirme ölçeği, minnesota envanteri, psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, psikolojik yardım, terapi, psikolojik tedavi, psikoloji uzmanı, çocuk psikolojisi, psikolojik hastalık, ergen psikolojisi, cinsel sorun, psikoterapi, ruh sağlığı, ruh sağlığı uzmanı, danışman, terapist, psikiyatr, ruh hastalıkları, ruh hastalıkları uzmanı, klinik psikolog, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, çocuk rehabilitasyonu, örgüt psikolojisi, psikoteknik, psikoteknik değerlendirme, psikopatoloji, sosyal hizmet uzmanı, unutkanlık, bellek, hafıza, dikkat, yönetici işlevler, demans, alzheimer hastalığı, alzheimer tipi demans, hafif bilişsel bozukluk, hafif bilişsel bozulma, nöropsikolojik testler


08:37
Top