2007'den Bugüne 87,359 Tavsiye, 27,074 Uzman ve 19,320 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikolojik Savunma Mekanizmaları
Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kavramı ile İlgili 10 Makale
► Psikolojik Savunma Mekanizmaları Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
Freud’ a göre kişilik kavramı üç önemli dilimden oluşmaktadır. Bunlar; id, ego ve süperegodur. Yıldızoğlu’na göre (2013), ilkel benlik(id) bedensel hoşlanma ve haz etme ilkesiyle varlığını devam ettirip isteklerinin hemen doyurulmasını bekler, ego, toplum tarafından kabul edilebilen bir yol bulana kadar id’in dengeleyicisi ve kısıtlayıcısıdır, süperego ise toplumsal yapının içinde kalan bireyin ne yapması gerektiğini belirler(s. 58-59). Cezalandırıcı süperego ile haz odaklı id arasında çatışma oluşur. Çatışma kaygıya sebep olur ve bu çatışmanın çözümleyicisi egodur. Bu kaygıyla baş etmek için ego, savunma mekanizmalarını devreye sokarak dengeyi ve kontrolü sağlamaya çalışır. Tuzcuoğlu(1... »»»
SAVUNMA MEKANİZMALARI İnsanlar zaman zaman sorunlarla karşılaşır ve onlara bir çözüm bularak kurtulmak ister. Fakat bu süreç içerisinde engellenir, kaygı duyar, tedirginlik yaşarlar. Bunların yaşanması doğaldır. Birey, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için iki yolu dener: 1. Ağlayarak, kendisine acı veren durumla ilgili olarak sürekli konuşarak bu duygudan kurtulmaya çalışmak. 2. Yaşadığı bu duyguyla yüzleşmesini engelleyecek, psikolojik bütünlüğünü koruyacak savunma mekanizmaları geliştirmek. Savunma mekanizmaları, psikolojik bütünlüğün dağılmaya karşı korunmasını sağlar. Kişinin içinde bulunduğu duruma ve döneme göre farklılık gösterir. Birey zorlamalı bir durumla karşı ka... »»»
Psikolojik ve fizyolojik olarak insan sağlıklı olma halini devam ettirmek üzerine devamlı bir çalışma içerisindedir. Kişinin bedensel ve ruhsal olarak sağlıklılık halinin bozulması ihtimali, insan fizyolojisini ve psikolojisini rahatsızlık veren durumun değişimi üzerine savunmalar üretmeye sürükler. Kişi kendisini hem içsel hem dışsal zarar verici uyaranlardan korumak üzerine çalışır. Bu sistem adeta bir matematik gibi formüle edilmiştir. Hem fiziksel hem psikolojik olarak en sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz kişinin hayatına bakıldığında bu formülü görmek mümkündür. Ancak, bu formül fenni bir bilimde olduğu kadar katı, net ve değişmez değildir. Kişinin sağlıklı olmak adına savunmalar g... »»»
Savunma terimi, zihnin hisleri bilincin dışında tutma yöntemini anlatır bizlere. Tereapistler tedavi etmeye çalıştıkları danışanın hislerini anlamaya çalışırlar. Ancak hislerin anlaşılması insanların sorunlarını aşmasına her zaman yetmemektedir. Savunmalar, diğer zihinsel işlemlerin de bilinç dışına taşınmasına hatta zihinsel bir takım ajanların(süper ego,kendilik imgesi gibi) da gelişmesine olanak sağlayabilir. İnsanların patolojik savunma mekanizmaları ve hislerine dair yeterli içgörü edinerek mantıksız davranışlarının, semptomlarının ve tavırlarının anlam ve kökenlerini daha net anlayabilirler. İnsanoğlunun kullanmış olduğu savunmalar sonsuzdur. Büyük kuramcıların pek çoğu neredey... »»»
Bilinçdışımızın oldukça önemli işlevlerinden biri de maruz kaldığımız çeşitli engellenmeler ve çatışmalar karşısında geliştirdiği(miz) savunma mekanizmalarıdır. Hayatımızın farklı alanlarında çeşitli bilinçdışı savunma mekanizmaları kullanarak aslında olaylar karşısında duyduğumuz kaygıyı azaltmaya ve tehdit altındaki benliğimizi korumaya çalışmaktayız. Her birimizin -ruhsal gelişmişlik düzeyimize bağlı olarak- kullandığı savunma mekanizmaları birbirinden farklıdır. Savunma mekanizmalarımızın bazıları bizim için olumlu, bazıları ise olumsuz sonuçlar doğurur; bazıları ise -kaynağı bilinçdışında olan- çok çeşitli ruhsal sorunlarımıza geçici çözümler üreterek bizim rahatlamamızı sağlar. ... »»»
ÇATIŞMALARIMIZ VE SAVUNMA MEKANİZMALARI Savunma deyince aklınıza ne geliyor? Kendini korumaya yönelik gerçekleştirilen her türlü eylem ya da alınan tedbir. İnsanoğlunun kullandığı savunma düzenekleri de tam olarak benliği korumaya yönelik ortaya çıkan, bilinçdışı yani irademiz dışında ve çoğu zaman farkında olmadığımız tepkilerdir. Günlük hayatta sıkça kullandığımız savunma mekanizmalarını anlatabilmek için öncelikle Freud’un dinamik yaklaşımına göre ruhsal aygıt olarak tanımladığı ve bizlerin psişik yapısını oluşturan bu yapıyı ele almamız gerekir. Ruhsal aygıtı bilinçli bir perspektiften değerlendirdiğimizde üç katmandan bahsetmek mümkündür. Birinci katman; bilinçli halimiz, ikinci k... »»»
► Benliğimizin Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
BENLİĞİN SAVUNMA MEKANİZMALARI Savunma mekanizmaları gerek kişinin ortama adaptasyonunda ve gerekse gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Kişilik Gelişimi’nin en göze çarpan ve önemli gerçeklerinden biri, onun sürekli olarak değişimidir. Bu değişim hayat boyunca devam etmekle beraber, en belirgin olarak bebeklik, çocukluk ve ergenlik devrelerinde gözlemlenir. Gelişim süresince ego, yapısal olarak farklılaşır, dinamik olarak da enerjinin dürtüsel kaynakları üzerine olan kontrolünü arttırır. Tüm kişilikte oluşa gelen değişiklikler, beş koşulun sonucu ortaya çıkar. * Olgunlaşma * Dış dünyadan kaynaklanan ve düş kırıklığı ile sonuçlanan üzüntü verici uyarılar * Kişisel yeters... »»»
► Savunma Mekanizmaları, Temel Bilgiler Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
Savunma mekanizması kavramı ilk kez Freud tarafından 1894 yılındaki “Neuro-Psychoses of Defense” adlı çalışmasında kullanılmıştır. Freud, ilk olarak savunma terimine histeri nevrozu içinde psikopatolojik bir anlam verse de, daha sonra 1915 yılında savunma mekanizması terimini her bir çatışma durumunda bilinçdışı kullanılan ve patolojik olmayan genel bir ruhsal mekanizma kategorisinin adı olarak kullanmaya başlamıştır (Cramer, 1987; Freud, 1957a; 1962 Akt. Taşkent 2010). Anna Freud 1936 yılındaki “Ego and The Defense Mechanisms” adlı çalışmasında savunma mekanizmalarını geliştirmiş, detaylandırmış ve nedenine dair psikanalitik açıklamalar getirmiştir (Freud, 2004). ... »»»
SAVUNMA MEKANİZMALARI Savunma mekanizmalarının kullanım amacı yaratıcı uyum sağlamak, güçlü ve tehdit edici bir duygudan kaçmak veya denetim altına almak, özsaygıyı sürdürmektir. Bireysel savunma tercihlerimiz; erken çocuklukta yaşananların doğası, ebeveynlerin aktardıkları veya öğrettikleridir. İlkel savunmalar: 1. Kendilik ile dış dünya arsındaki sınırların belli olmadığı dönemle alakalı 2. Gelişimin dil öncesi dönemiyle bağlantılı: bu dönemde gerçeklik ilkesi henüz kazanılmamış, kendiliğin dışındaki kişilerin ayrı olma hali bebek tarafından henüz anlaşılmamıştır. İkincil (olgun) savunmalar: 1. İçsel ve dışsal sınırlar belirlenmiştir. 2. Gerçeklik ilkesi doğrultusunda, kendil... »»»
► Savunma Mekanizmalarımız Psk.Dnş.Serap ALTU
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Psikolojik Savunma Mekanizmaları Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Mustafa ÖZAY, İstanbul
psikolojik savunma mekanizmaları KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikolojik savunma mekanizmaları KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
savunma mekanizmaları, inkar, bastırma, aklileştirme, çözülme, somatizasyon, konversiyon, savunma mekanizması, psikolojik savunma, ego savunmaları, narsist ego savunmaları, psikolojide savunma mekanizmaları, savunma, yer değiştirme, akılcılaştırma, bölmeleme, entellektüelleştirme, dissosiyasyon, çocukluk döneminde dissosiyasyon, yetişkinlik döneminde dissosiyasyon, özdeşim kurma, karşıt tepki oluşturma, yüceltme, biyolojik savunma mekanizması, psikolojik savunma mekanizması, unutma, lapsus, sürçmeler, bölünme, tüm güçlülük, ilkel idealizasyon, ilkel geri çekilme, yansıtma, bilinçaltı, yalıtma, savunma düzenekleri, ruhsal aygıt, yadsıma, duyguları bastırma, repression, çatışma, ödünleme, karşıt tepki kurma, duygusal soyutlanma, yapma bozma, dönüştürme, asetizm, çilecilik, zahitlik, fantezi, ben bilinci, biz bilinci, bilinç, sen anlayışı, ben anlayışı, biz bilincinin oluşumu, psikotik savunmalar, immatür savunmalar, nevrotik savunmalar, olgun savunmalar, savunma mekanizmaları nelerdir, savunma mekanizmaları türleri, ilkel savunmalar, savunma mekanizmalarımız


04:33
Top