2007'den Bugüne 91,839 Tavsiye, 28,136 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikopatoloji
Psikopatoloji Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikopatoloji Kavramı ile İlgili 13 Makale
► Mükemmeliyetçilik ve Psikopatoloji Psk.Ezgi DENİZEL GÜVEN
Mükemmeliyetçilik son yıllarda psikoloji ve psikolojik danışma alan yazınında üzerinde sıkça durulan kavramlardan biri kabul edilmektedir. Özellikle bireysel psikoloji mükemmel olma çabası üzerinde sıkça durmaktadır. Adler (1931)’ e göre her birey az ya da çok aşağılık duygusu yaşamaktadır. O, bu duygunun temelinde organ eksikliğine ilişkin aşağılık duygusunun dışında kişilerin çocukluk dönemlerinde yetişkinlerin dünyasına bağımlı olması, o dünyanın içinde küçücük bir insan olarak kendilerine bir yer arama çabasının yattığını ifade etmektedir. Bu nedenle O, kişilerin davranışlarının amacını diğerlerinin üzerinde üstünlük kurma, onlardan daha iyi ve daha güçlü olma güdüsünün oluşturduğun... »»»
Çatışma, Karakter ve Psikopatoloji Psikopatoloji ile normallik arasında bir süreklilik vardır. Ruh sağlığı kişinin zihinsel güçlerinin kendi aralarında ve çevre ile arasında bir denge durumudur. Ruh sağlığı optimum uyum halidir. Her gün değişik olaylarla karşılarız ve yönetiriz. Ruhsal sağlamlık hayat olayları karşısında esneyerek, belirti çıkarmadan yaşayabilmektir. Psikopatoloji ise içsel güçler arasında ve/veya bunlarla çevre arasında bir dengesizlik ya da çatışma durumudur. Bilinçdışı intrapsişik çatışma her zaman her yerde bulunur. Zaman zaman hepimize musallat olur. Eğer yeterince ağırsa, sıksa ya da çatışma ile baş etme araçlarımız uyumsuzsa psikopatolojik belirtilerimiz ortaya çıka... »»»
► Umut, Umutsuzluk ve Psikopatoloji Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
UMUT, UMUTSUZLUK VE PSİKOPATOLOJİ Umut; “ummaktan doğan güven duygusu” olarak tanımlanmaktadır.1 Ummak beklentileri içeren bir bekleyiştir. Umut ve güven insanın olumlu düşünceleri sonucu oluşan olumlu duygulardır. Umutsuzluk ise bir olay karşısında duyulan beklentilerin olumsuz yönde olması veya beklentilerin olumsuz yönde gittiği sanrısıdır. Bu duygu çoğu zaman ve hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek olan veya böyle olacağı sadece düşünülen beklentiler söz konusu olduğunda kendini belli eder. Dinsel açıdan umut bir erdemdir. Umutsuzluk ise Tanrı’ya isyan olarak tanımlanmaktadır. Çoğu dinlerde inanç ile umut birliktedir. Mitolojilerde de umut kavramı farklı hikayelerle anlatı... »»»
Sistemsel Psikopatoloji, psikolojik sorunların içinde bulunduğumuz sistemden etkilenme durumuna vurgu yapan bir anlayıştır. Psikopatoloji ve psikolojik sorunlarımızın bireysel hikayemizden kaynaklanan bir yansıması vardır. Bazen genetik altyapı, bazen de düşünce ve davranış kalıplarımız nedeniyle süreç şekillenebilir. Ama bir yandan da önemli bir kavram sistemdir. Sistem, üyesi olarak bulunduğumuz tüm yapıları temsil etmektedir. Sistemsel Psikopatoloji ise sistemde yer alan sorunların bireylerin psikolojilerindeki etkisine odaklanmaya çalışmaktadır. Sistemi, bireylerin bir araya getirdiği etkileşimler bütünü olarak görebiliriz. Sistem, bireylerin toplamından daha fazlasıdır. Sistemin üyeleri... »»»
Bilişsel Süreçler ve Psikopatoloji arasında İncelenen İlişkiler Literatürde konumuz olan biliş ve bilişsel psikoloji ile ilgili birçok tanım vardır. Bunlardan bazıları bilişi şu şekilde açıklar; düşünme, öğrenme, ve hatırlama süreçlerine denir. Bilişsel yani zihinsel faaliyetlerin bilimsel olarak çalışmasıdır. Bir başka deyişle biliş, insanın bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesidir. Bilişin kullanıldığı alanlara örnek verecek olursak bunlar, algı, dikkat, bellek, bilgi sınıflandırılması, otobiyografik bellek, karar verme ve problem çözme olabilir. Bunun yanı sıra biliş birçok alanda olması gerektiği gibi diğer farklı alanlarla da ilişki hal... »»»
Kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit eden olaylar yaşaması ve bunlarla baş etme yollarının felce uğraması kişide travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve uyum bozukluğu gibi ruhsal hastalıklara neden olabilir. Ancak bazı araştırmacılar travmatik yaşantıların kişi üzerinde pozitif etkisi olduğuna odaklanmışlardır. Kişinin travmatik yaşantı sonrası ruhsal açıdan olumlu yöndeki değişimleri travma sonrası büyüme olarak adlandırılmıştır. Kişi travmatik yaşantı sonrası yeni gerçekliklerle mücadele eder ve bu mücadele sürecinde daha dayanıklı ve dirençli yeni şemalar üretir. Travma sonrası büyüme çok boyutludur ve beş farklı alanda meydana gelmektedir. Bunlar yaşamın daha fazla takdir... »»»
Psikopatoloji Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Psk.Turan DİNÇ, Erzincan
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
psikopatoloji KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikopatoloji KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
mükemmeliyetçilik, mükemmellik, mükemmel, mükemmeliyetçi kişilik, mükemmeliyetçi, nevrotik mükemmeliyetçi, çatışma, karakter, savunma, umut, umutsuzluk, anoreksiya nervoza, sistemsel psikopatoloji, bilişsel süreç, bilişsel süreçler, travma, travmatik anılar, travmayla baş etme, obezite, obezitede psikoloji, obezitede psikoterapi, obezitede terapi, yakın ilişkilerde yaşantılar envanteri, kendilik algısı, olumsuz otomatik düşünceler, şiddet, şiddet psikolojisi, şiddetin kökenleri, psikanaliz, psikoterapi, güven ilişkisi, bağlanma ilişkisi, tik bozuklukları, dışa atım bozuklukları, çocuklarda psikopatoloji, psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman, psikolojik yardım, terapi, psikolojik tedavi, psikoloji uzmanı, çocuk psikolojisi, psikolojik hastalık, ergen psikolojisi, cinsel sorun, ruh sağlığı, ruh sağlığı uzmanı, danışman, terapist, psikiyatr, ruh hastalıkları, ruh hastalıkları uzmanı, klinik psikolog, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, çocuk rehabilitasyonu, örgüt psikolojisi, psikoteknik, psikoteknik değerlendirme, psikolojik değerlendirme, sosyal hizmet uzmanı


16:29
Top