2007'den Bugüne 90,549 Tavsiye, 27,855 Uzman ve 19,765 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psikoseksüel Gelişim Evreleri
Psikoseksüel Gelişim Evreleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Psikoseksüel Gelişim Evreleri Kavramı ile İlgili 4 Makale
Giriş Sigmund Freud’un geliştirdiği psikanalitik yaklaşım, kişiliği üç temel yapının bütünleşmesiyle açıklamaktadır. Bu temel yapılar id (alt benlik), ego (benlik) ve süper ego (üst benlik) şeklinde ifade edilmektedir. İnsanda doğuştan gelen dürtülerin kaynağı olarak tanımlanan id, kişilik yapısının biyolojik bir parçası olarak tanımlanmıştır. Freud, insanın cinsellik ve saldırganlık gibi iki önemli eğilime doğuştan sahip olduğunu savunmaktadır. Kişiliğin uyum sağlayıcı, düzenleyici ve dengeleyici yapısı egodur. Ego, çevresel etkenlerle uyarımlar neticesinde gelişen id’in bir parçasıdır. Bu parça, dış dünya ile alt benlik arasındaki etkileşimi dengeler. Kişiliğin üçüncü yönü ise ahlaki parç... »»»
Sigmund Freud’un en önemli kuramlarından biri olan bu kuram, bireyin bebeklik ve çocukluk yıllarının kişiliğin gelişiminde çok önemli bir faktör olduğunu açıklar. Psikoseksüel Gelişim Kuramına göre, bireyin kişiliğinin şekillendiği beş aşama vardır. Bu gelişim aşamaları sırasıyla; Oral dönem, Anal dönem, Fallik dönem, Latent(Gizil) dönem ve Genital dönem olarak adlandırılmıştır. Bu görüşe göre, çocukta psikolojik, fiziksel ve cinsel gelişimin her biri bir önceki dönemin üzerine kurulan ve önceki dönemlerde kazanılan davranışları da içeren beş dönemde tamamlanır (Gençtan, 2002). Freud’a göre, çocuğun temel kişilik özelliklerini kazandığı için büyük önem taşıyan bu ilk üç dönem pregenital dön... »»»
Değerli okurlar, Psikoseksüel gelişim kuramı, bir cinsel gelişim kuramı değil, kişilik gelişimi kuramıdır. Buna karşın kişiliğin gelişiminde, cinsel haz arayışının etkili olduğunu vurgulaması ve cinsel haz arayışının doğumdan itibaren başladığını iddia etmesi gibi sebeplerden dolayı, Freud’un bir kesim tarafından sapkın ve hastalıklı görülmesine neden olmuştur. Şüphesiz ki insan doğasını, bilinç ve bilinçdışını, kişilik gelişimini anlamamızı Freud’un sapık (!) görüşlerine borçluyuz. Bu yazıda koca bir kişiliğin, yaşamın ilk altı yılında nasıl şekillendiğinin bir özetini yapacağım. İnsanın doğumdan itibaren hangi psikoseksüel evreleri atlattığına, bunların özelliklerine, bu evrelerde yaşanan... »»»
Psikoseksüel Gelişim Evreleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Uzm.Habibe AYKAN, İstanbul
Psk.Selen MORAY, İstanbul
psikoseksüel gelişim evreleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların psikoseksüel gelişim evreleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:37
Top