2007'den Bugüne 87,022 Tavsiye, 26,990 Uzman ve 19,256 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Sınır
Sınır Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sınır Kavramı ile İlgili 116 Makale
Çocuğuma Nasıl Sınır Koyarım? Sınır Koymanın Faydaları Nelerdir? Sınır koymak nedir? Sınır koymak, çocuğun kendisini güvende hissederek hareket edebileceği alanı belirlemesine yardımcı ve yol gösterici olacak işaretleri çocuğa göstermek ve öğretmektir. Sınır koymak, çocuğun neleri yapıp, neleri yapamayacağını belirler ve sağlıklı gelişim için gereklidir. Çocuğu baskılamak, katı sınırlar koymak, her yönden kontrol altına almak demek değildir. Çocuklar neden sınırlara ihtiyaç duyarlar? Çocuklar içinde bulundukları dünyayı tanımak ve keşfetmek isterler. Bu süreçte de onları yönlendirici ipuçlarına ihtiyaç duyarlar. Sınırlar önemlidir çünkü çocuğa güvende olduğunu hissettirir. Keşfe çıktığı dü... »»»
► Çocuk ve Sınır Psk.Selin YILMAZ
Eskiden Türk kültüründe çok katı sınırlar vardı. Dayak atma, sinirlenme, terlik atma, hiç açıklama yapmama gibi yöntemlerle birçoğumuza da çok net sınırlar verildi. ’Ben yapmıyorum’ deme imkânımız yoktu. Hatta bu sınırlar bir süre sonra o kadar kolaylaştı ki ebeveynlerimizin bize sadece bakması bile yeter hale geldi. Günümüzde ise ebeveynler bilinçlendi. Uzmanlara ulaşmak kolaylaştı. Fakat ’’Ben yaşadım çocuğum yaşamasın’’ gibi inançlarla günümüzde çoğu ebeveyn durmayan, sözünü dinlemeyen, ekranı kapatmayan, kardeşine vuran, küfreden, zamanında yatmayan, yemeğini yemeyen çocuklardan şikâyetçi. Yani sınır en büyük problemlerden biri haline geldi. Bu yüzden de sınırla ilgili kitaplar çok satm... »»»
► Sınır Kişilik Bozukluğu Psk.Dnş.Seba Nur SARAL
Karşımızda tanımlanması hem karmaşık hem de zor olan bir kişilik bozukluğu var. Çünkü sınır kişilik bozukluğu olan insanlar sadece benlik algısı sorunları yaşamazlar. Ayrışma-bireyselleşme sorunları ve kişisel bağlanma sorunları da vardır. Ayrıca duygu durumlarını da kontrol etmekte zorluk yaşarlar. Sınır kişilik bozukluğunun görülme sıklığı %2’dir. Bu kişilik bozukluğunun en önemli nedenleri biyolojik kaynaklı olmakla birlikte birçok sosyal faktörde bu rahatsızlığa neden olabilmektedir. Özellikle çocukluk yıllarında yaşanan ebeveyn ayrılıkları, terk edilme, sözlü ya da duygusal çocukluk dönemi tacizleri sosyal nedenlerin en önemlileridir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, sınır kişilik b... »»»
Malum hepimizin bildiği ülkeler arasında sınırlar var. Maddi olarak toprak üzerinde o çizgiler çizilmemiş olsa bile harita üzerinde çizilmiş sınır çizgileri ülkelerin sınırlarını belirler. Ülkeler arasında olduğu gibi kurumlar arasında sınırlar mevcuttur. Yapılan işin doğru yapılmasını, kendi sorumluluğu dışında olan işlerin yapılmamasını sağlamak için kurum sınırlılıkları vardır ve bu sınırların korunması karşılıklı yapılan sözleşmelerle mümkün olur. Kurumlar ve kişiler arasında sınırlar var bu sınırlar zaman zaman çatışma ortaya çıkarabilir. Kişiler doğal bir çevrede temiz ortamda yaşamak isterken kurumlar kendi devamları gereği doğal ortama zarar verebilecek şeyler yapabilirler. Yaşadığım... »»»
Bir çift terapisti olarak en sık duyduğum cümlelerden bazıları şunlardır: “Ona bağlı mıyım bağımlı mıyım bilmiyorum.” ya da “Alışkanlık mı yoksa gerçekten onunla olmak istiyor muyum artık ayırt edemiyorum.” Aslında bu ve buna benzer sorular bizi ilişkide önemli bir sınır olan iki kavrama götürmekte; bağlanma, bağımlılık. İlişkide hangilerini yaşıyorsunuz ve bunları yaşamanın ilişkinize/evliliğinize olası olumlu/olumsuz sonuçları neler olabilir? Bu iki kavrama biraz daha yakından bakarak başlayalım. Bağlanma kavramı yetişkinler arasında ilişkiyi çocukluktaki bağlanma nesneleri ile bağlanmamıza dayandıran Bowlby’nin çalıştığı bir kavramdır. Bu kavram öncelikle çocuk ve bakım veren arasındak... »»»
Çocuklarımızın eğitiminde çoğu zaman cezayı bir yöntem olarak kullanmaktayız. Onların yapmamaları gereken bir davranışında, kurallara uymadıkları anlarda hem okullarda hem de evlerimizde bu yöntemi kullanıyoruz. Ya istedikleri bir uyaranı ortamdan uzaklaştırıyoruz ya da istemedikleri bir uyaranı ortama sokuyoruz. Yani cezalısın tabletini iki gün kullanamayacaksın diyoruz, cezalısın bu hafta odanı sen toparlayacaksın diyoruz… Çoğu zaman çocuklar neden ceza verildiğini, hangi yaramazlığına büyüklerin kızdığını anlayamıyorlar. Bazen yanlış yapılan bir davranışla çocuğun anlatmak istediği kendi ruhsal dünyasındaki duygulanımını fark etmeden, bu davranışı neden yapmış olabilir? diye düşünmeden o... »»»
ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE SINIR VE KURAL KOYMANIN ÖNEMİ Disiplin, çocuğun zihinsel, toplumsal ve duygusal gelişimini tamamlayabilmesi; olumlu özelliklere ve özdenetime sahip olabilmesi için oluşturulan bir süreçtir. Disiplin, anne, baba ve çocuk arasında çatışmaya neden olur. Ebeveynler, çocukla arkadaş olmak, sıcak davranmak ya da cezalandırıcı-sert ebeveyn olmak arasında gidip gelen bir çizgide dururlar. Çizginin tam olarak neresinde durmak gerektiği ise sürekli tartışılır. Anne ve babanın nerede durulacağı konusunda ortak bir tutum içinde olmamaları çocuklarda davranış sorunları oluşmasına sebep olabilir. Anne, babaların çizginin üzerinde duracakları nokta koyacakları kurallar ve sınırla... »»»
Sınırda Yaşamak: Broderline (Sınır) Kişilik Özellikleri ve Tedavisi Borderline dediğimiz kişilik özelliğine sahip kişinin, tutarlı ve bütünleşmiş bir benlik ve öteki algısı yoktur. Kendisini bazen iyi bazen kötü olmak üzere iki uçtan birinde hisseder. Bazen çok özgüvenli olurken, bazen kendisine hiç güvenmez. Bazen çok güzel, bazen çok çirkin hisseder. Nasıl bir insan olduğu sorulduğunda tutarlı cevaplar veremez, birbiriyle çelişen kelimeler kullanır. Öz değeri öteki kişilerin ona olan tutumuna bağlıdır. Karşıdaki onun istediklerini yaptığı sürece kendini değerli, sevilen biri gibi algılarken öteki onun beklediğinden farklı davrandığında kendini değersiz, kötü biri gibi algılar. Diğer bi... »»»
Psikoterapi deyince akla ilk olarak Freud’un psikanalizi (veya psikodinamik yaklaşım) geliyor. Ancak psikanalizin ucu açık yani ne zaman biteceğinin belli olmaması, esnekliğe yer vermemesi ve hatta bağımlılık yapması gibi sebeplerle günümüzde süresi sınırlı terapilere bir yönelim var. İşte Süre Sınırlı Psikanalitik Psikoterapi (SSPP) bu ihtiyaçla ortaya çıkmış, oldukça etkili bir terapi yöntemi. SSPP teorik temeli Freud’un psikanalizine dayanmakla birlikte nesne ilişkileri ve kendilik psikolojisi kuramlarını içine alan, güncel kişilerarası ilişkileri bilişsel davranışçı yaklaşımla harmanlayan esnek bir psikoterapi yöntemi. Freud’un ilk tedavilerinin önemli bir kısmı da kısa sürmüş. SSPP de... »»»
Bizim toplumumuz gibi sınırların bulanık olduğu, bireylerin iç içe geçme ve yakınlığı birbirine karıştığı, kolektivist toplumlarda bir terapist olarak en çok çalışılan konulardan biri sınırlar olmakta. Kişinin yalnızca partneri ile değil; ailesi, çocuğu, dış dünya, toplumsal yaşam ile koyduğu ama daha çok koyamadığı sınırlar kişilerin yaşamında çoğu kez kısıtlayıcı, engelleyici, zorlayan bir noktada olabiliyor. Terapiye gelirken görünürdeki sebep çok nadiren sınır koyma ile ilgili olurken; yaşanılan zorluklara bakıldığında bu konunun oldukça yoğun bir gizil gündeme sahip olduğunu ifade edebilirim. Sınırların yaratılması psişik bir gereklilik olduğu kadar bir yanılsamadır da. Çizgi çekme ger... »»»
Borderline kişilik bozukluğu, dünya genelinde çok yaygın görülen bir psikolojik problemdir. Buna rağmen son yıllara kadar ruh sağlığı çalışanları tarafından fazla ilgi görmemiş ve teşhislerde yeterince dikkate alınmamıştır. Bunun en önemli nedeni, bir zamanlar psikiyatri camiasının kişilik bozukluklarının tedavi edilemeyeceğine dair önyargılı bakış açısıdır. Ne var ki psikoterapi alanında 1970’ li yıllardan sonra yapılan çalışmalar kişilik bozukluklarının tedavi edilebileceğini bize göstermiştir. O tarihlerden bu güne psikoterapi dünyasında pek çok gelişme olmuş, yeni yaklaşımlar ve terapi ekolleri doğmuştur. Fakat bu yeni gelişmelere yeterince ilgi göstermeyen az sayıdaki kimi ruh sağlığı ... »»»
Kendimizi anlayabilmek kendimizi anlama çabasında olursak, çevremizi anlama isteği de gelişir. Çünkü insan, çevresi ile kendisi olabilmektedir. Bunun için insanın öğrenmeye istekli olması gerekmektedir. Bu istek bize, düşünmeye açık olmak,sürece adamak, gerçeğe adamak, yaşamı muhteşem olarak algılamamızı sağlar. Bu öğrenme süreci kişisel gelişim kavramını harekete geçirir. Gelişim içinde olan kişi, kendi gözlüğü,kendi öyküsü ve paradikması ile gerçeğin aynı şey olmadığının farkındadır. Önemli olan , kişinin kendi psikolojik gözlüklerine,öznel öykülerine rağmen gerçeğe ulaşabilmesidir. Birçok insan kendi dünyası içinde boğulur kalır. Bu nedenle gelişim gösteremez.kendi paradigma- larının bili... »»»
Nedenleri: Borderline Kişilik Bozukluğu (Sınırda Kişilik) ilk çocukluk döneminde yetersiz ilgi, destek ve disiplinin olması ya da aşırı denetimler nedeniyle bireyleşmenin temel güven ve özerklik duygusunun engellenmesi, kendilik sınırlarının yeterince belirlenememesi gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Borderline kişilerin emel özelliği, ergenlikte başlayan kişiler arası ilişkilerde, kendilik imajında ve duygulanımında dengesizlik ve belirgin dürtüsellik ve aşırı kaybetme korkusudur. Masterson Borderline Kişilik Bozukluğunun kaynağının Mahler’in çocuğun 0-3 yaş dönemindeki gelişimle ilgili ayrılma-bireyleşme evreleri modelindeki yeniden yakınlaşma alt evresinde meydana gelen gelişimsel bi... »»»
Aile İçerisindeki Sınırlar ve önemi Sınır Nedir ? Sınır; iki farklı şeyi birbirinden ayırır. Aile sistemlerinde bahsettiğimiz, aileyi tanımlayan psikolojik sınırlardır. Aslında psikolojik denilse de fiziksel olarak da gözlenebildiği durumlar vardır. Örneğin ev önündeki çitler ve duvarların olması de bir sınır ifadesi olabilir ( dış sınırlar) ya da ailenin terapide ya da herhangi bir yerde oturma pozisyonları da sınırların görünümleri olabilmektedir.(İç sınırlar) .(Fleming,?) Aileler aile içi ve aile dışı sistemler için bir takım sınırlar çizerler. Bu aslında bir sistem olmasının özelliğidir ve bir takım işlevleri vardır.(Fleming,?... »»»
► Çocuklara Sınır Koyma Psk.Ahmet SERT
► Çocuğunuza Sınır Koyun... Psk.Ebru ZORLUTUNA
► Çocuklara Sınır Koymak Psk.Şahika AKKUŞ SERT
► Çocuğa Sınır Koyma Psk.Dnş.Evrim Alkış DEMİREL
► Çocuğa Sınır Koyma Psk.Nilüfer ÖZKAN
► Çocuğunuza Sınır Koyma Psk.Başak TANRIVERDİ
► Çocuğunuza Sınır Koyma Psk.Esin ÖZER BAKIR
► İlişkilerde Sınır Koymak Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Sınır Kişilik Bozukluğu Nedir? Psk.Alpaslan KESKİN
► Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
► Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Kürtaj ve Kürtajda Yasal Sınır Dr.Burcu ARSLAN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► B Kümesi Kişilik Bozuklukları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Duygusallık ve Kişilik Psk.Fundem Ece ERDEM
► Çocuklar ve Sınırlar Psk.Dnş.Gamze GÜDER
► "Çocuğum Beni Dinlemiyor!" Psk.Sibel ŞEN
► Çocuğunuza Onun Dilinden Dur Deyin! Dr.Ali KORKMAZ, Psikiyatrist
► Kısa-Yoğun Psikoterapi Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
► Sınırdurum Kişilik Bozukluğu Psk.Yavuz DEVECİ
► Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Psk.Tutku Damla TOPALOĞLU
► Sınırlar Psk.Zeynep BALKIZ
► Sıcak Ama Sınırsız Ebeveynler Psk.Ebru ZORLUTUNA
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Kişilik Bozuklukları ve Kimlik Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Umut: Geçmişin Sınırlarını Aşmak Doç.Dr.Psk.Dnş.Aylin DEMİRLİ YILDIZ
► Bilgisayar ve Çocuk Psk.Mutlu İNCESOY
► Kişisel Sınırlar Psk.Bahar ERDEN
► Çocuk Eğitiminde Sınırlar Psk.Nazan PARLAK
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.Alpaslan KESKİN
► Neden Çocuğunuzun Arkadaşı Olmamalısınız? Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
► Hayatı Borderlıne (Sınırda) Yaşamak Psk.Fatma ÇAKIR ÇALIŞKAN
► Kürtaj Nasıl Yapılır? Dr.Volkan Serhat DEDE, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Kürtaj Kararı ve Doktor Seçimi Dr.Volkan Serhat DEDE, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Kürtaj Nedir,kimler Kürtaj Olabilir? Dr.Volkan Serhat DEDE, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Hayır Diyebilmek Psk.Gözde EMİK AKSOY
► İlişki Tarzlarından Biri- Yansıtma Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Çocuklara Kural Koyma Emine ERGÜN
► Sınırlı Ego Sınırsız İnsan Psk.Burcu ATATÜR
► Sınırlarınız...Kontrol Sizde mi? Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► İlişkilere Dair Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Kişilik Gelişim Süreci Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► Normallik Üzerine Psk.Nilüfer YALINÇETİN
► Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Borderline Kişilik Bozukluğu Psk.İlknur PEDER
► Kişisel Sınırlar Dr.Psk.Başak DEMİRİZ
► Zayıflama Nasıl Olmalı - Ne Kadar Kilo Vermeli? Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Alkolizm: Alkolik Değilim Diyenler Dr.Psk.Başak DEMİRİZ
► Gebelik Sonlandırılması (Kürtaj) Dr.Müjde KOYUNCU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Otizm Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Sınır Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dila HOTLAR Fotoğraf
Uzm.Psk.Dila HOTLAR
İstanbul
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Op.Dr.Müjde KOYUNCU, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Dyt.Canan DOĞAN, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Nihan ARDA, İstanbul
Dr.İbrahim SARI, İstanbul
Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Anıl TÜZÜN, İzmir
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
Psk.Ülkü AYTİŞ, İstanbul
Uzm.Psk.Sibel ŞEN, İstanbul
Op.Dr.Burcu ARSLAN, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Filiz EVANS, İstanbul
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Aysun CENGİZ, Ankara
Psk.Mehmet ARAS, İstanbul
Dr.Agah AYDIN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Pınar HAKSAL, İstanbul
Kerem UÇAR, Ankara
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Ahu BULDUR, İstanbul
Psk.Aynur İLHAN, İstanbul
Psk.Dnş.Duhan ŞEN, Balıkesir
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Onur KÖK, İstanbul
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Beniz YILMAZ, KKTC (Kıbrıs)
Op.Dr.Volkan Serhat DEDE, İzmir , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Damla ARAZ, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Orçun AYKOL, İstanbul
Psk.Hazal AKOĞLU, İstanbul
Sinem SAYIŞMAN, İstanbul
Psk.Serkan KALGAN, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
sınır KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sınır KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
çocuğa sınır koyma, sınır koyma, çocuğuma nasıl sınır koyabilirim, sınır koymanın faydaları, çocukta sınır, çocuklarda sınır, pozitif ebeveynlik, çocuğa hayır diyebilmek, sınır kişilik bozukluğu, çocuklarda sınır koyma, çocuklarda limit, çouklarla iletişim, çocuklara kural koymak, sınırlar, çocuklara sınır koymak, çocuğa sınır koymak, çocuğu sınırlamak, çocukları sınırlamak, nasıl sınır konulur, nasıl sınır koyulur, çocuğa sınır koyamama, çocuğa sınır koyamamak, neden sınır koymalıyız, niçin sınır koymalıyız, örnek sınır cümleleri, nasıl sınır koyarım, çocuğuma sınır koyamıyorum, çocuğa kural koymanın önemi, çocuğa kural koymanın faydaları, çocuklara sınır koyma, çocuk ve sınırlar, eğitimde sınır koyma, çocuğa hayır demek, çocuk ve kural, çocuklar ve sınır, çocuğunuza sınır koyma, çocuklar ve sınırlar, çocuklarda sınırlar, ilişkilerde sınır, hayır demek, ilişkilerde hayal kırıklığı, ilişkilerde sınırlar, sınır koyamama, yumuşak başlılık, sınır koymak, sınır koyamamak, hayır diyememek, sınır koyamamanın sebepleri, borderline, kişilik bozukluğu, sınır kişilik, sınır kişilik nedir, sınır kişilik tanı kriterleri, borderline ekg, borderline hastaligi, borderline kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğunun tedavisi, borderline nedir, borderline sendromu, borderline sevgili, borderline sınırda kişilik bozukluğu, kişilik bozukluğu tedavisi, kişilik bozukluğu tanısı, kişilik bozukluğu hastalığı, borderline hastalığı, borderline rahatsızlığı, borderline tedavisi, borderline belirtileri, ahlaki delilik, mantıklı delilik, psikopati, sosyopati, kendini tanımak, sınırlarımız, kişilik sınırı, insanların sınırı, kişisel sınırlar, kürtaj, bebek aldırma, istenmeyen gebelik, karmen, vakum, kürtaj zamanı, kürtaj haftası, kürtajda zaman, kürtaj operasyonu, kürtaj uygulaması, kürtaj yapılması, kürtaj sınırı, kürtajda yasal sınır, bağlanma, bağımlılık, ilişki problemleri, bağlanma problemleri, ilişkilerde bağlanma, çocuk eğitiminde ceza, çocuklarda ceza, ergenlerde sınır koyma, davranış değişikli sağlama, kernberg, sınır kişilik organizasyonu


10:16
Top