2007'den Bugüne 90,337 Tavsiye, 27,806 Uzman ve 19,737 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Sağlıklı Aile
Sağlıklı Aile Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sağlıklı Aile Kavramı ile İlgili 17 Makale
Son yüz yılda toplumuzda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve kültürel değişimler, aile ve evlilik kurumlarda da çok önemli yapısal ve işlevsel değişimler ortaya çıkarmıştır. Geçen yüzyılda, toplumumuzu, ataerkil yapıdaki geniş aileler oluştururken, günümüzde, büyük ölçüde çekirdek ve parçalanmış ailelerden oluşan bir toplum haline dönüşmüş durumdayız. Boşanmalar, parçalanmış aileler, anasız veya babasız büyüyen çocuklar gündelik yaşantımızın kanıksanmış olguları durumundadır. Aile kurumu bir toplumun en temel kurumudur. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı ailelerden oluşmuş bir toplumdur. Aile kurumunda yaygın olarak ortaya çıkan yapısal ve işlevsel bozukluklar, dengesizlikler, toplumun sosyal, eko... »»»
► Sağlıklı Aile Olmak Psk.Kemale GÜNHAN
Bizbir AİLE miyiz? ü “Biz” dediğiniz alanın tüm üyelerinin birbirlerine karşı beslediği birlik bilinci varsa, evet, siz bir ailesiniz. ü Birlik bilinci yok; kan bağı ve/veya resmi kayıtlarla üyeler birbirlerine bağlı ise, evet, yine siz bir ailesiniz. ü Resmi kayıtlar ve/veya kan bağı var;birlik bilinci var; fakat üyeler farklı mekânlarda yaşamlarını sürdürüyorsa, evet, yine siz bir ailesiniz. ü Bir arada yaşayan, kan bağı olan; fakat farklı yaş, faklı meslek, farklı karakter, farklı ilgi alanları, farklı fiziksel ve ruhsal yapı ve hatta farklı dinden olan tüm üyeler yine de bir ailedir. Aile, kelimesi çeşitli anlamlara gelebilir. Bu kavramın odak noktası bir bağla birbirlerine ... »»»
Aile Nedir? Aile, birbirleriyle biyolojik ve/veya psikolojik bağlar neticesinde bir araya gelen, tarihsel anlamda birbirleriyle ekonomik bağları olan ve kendilerini ev halkının bir parçası olarak gören insanlardan oluşmaktadır. Aile Kurmaya Giden Yol Genç yetişkin olup evden ayrılma aşaması hem bireysel hem de aile yaşam döngüsü açısından önemli bir aşamadır. Bu aşamadaki önemli görevlerden bir tanesi aileden kendini kopartırken, farklı bir seviyede yeniden aile ile bağlantı kurmaktır. Bunu yaparken de aynı zamanda da kişi kendisini birey olarak ortaya koymak durumundadır. Zayıf bir kişisel benlik algısı, kendisini duygusal ve fiziksel anlamda aile kökeninden ayıramamak, başkalarıyla önem... »»»
MUTLU BİR EVLİLİK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Psikologlar, araştırmalarında bozulan evliliklere neden olan etkenler üzerinde dururken, iyi evliliklerin özelliklerine bakmayı ihmal etmişlerdir. Psikolog Judith Wallerstein, en az dokuz yıldır evli olan 50 çiftin evliliklerine bakarak bu açığı kapamaya karar vermiştir. “Mutlu Evlilik: Aşk Neden ve Nasıl Devam Eder?” adlı kitabında, dokuz önemli psikolojik önlemden söz etmektedir. Yaptığı uzun süreli çalışmalar sonucunda Wallerstein bu dokuz görevi şöyle sıralamaktadır: Çocukluktaki aileden duygusal olarak ayrılmanın sağlanıp, evliliğe tam anlamıyla yatırım yapmak, böylelikle iki aile ile olan bağlantıların tanımlanması, Ortak değerl... »»»
► Aile Terapisi Psk.Ümit KARABULUT
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► İyi Bir Aile Olabilmek Psk.Nihal ARAPTARLI
► Neden Aile Terapisi? Psk.Dnş.Muharrem KÖSE
► Aile Sistemi ve Sağlığı Psk.Dnş.Ercan TEKİN
► Sağlıklı ve İşlevsiz Aileler Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Sağlıklı Ailelerin Özellikleri Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Aile Ortamı ve Çocuğa Etkisi Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► İlişki Sorunları Psk.Ayşegül DENİZCİ
► Mesaisi Bitmeyen Meslek: Annelik - Babalık Psk.Dnş.Sehir HİLOOĞLU
Sağlıklı Aile Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Zeynep ÖRER, Aydın
sağlıklı aile KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sağlıklı aile KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
aile, aile terapisi, aile danışmanlığı, aile danışmanı, aile terapisti, evlilik, evlilik terapisi, evlilik danışmanlığı, evlilik terapisti, evlilikte karşılaşılan sorunlar, evlilik sorunları, geçimsizlik, uyum sorunları, boşanma, boşanma nedenleri, terapi, psikoterapi, psikolojik danışmanlık, aldatma, aldatma nedenleri, karı koca, karı koca geçimsizliği, ilişkiler, iletişim sorunları, çift danışmanlığı, çift terapisi, uyumsuzluk, aile olgusu, aile kavramı, aile olmak, sağlıksız aile, eş seçimi, evlilik kararı alırken, sağlıklı evliliğin kazançları, evlilikleri güçlendirici davranışlar, sağlıklı ailelerin özellikleri, sağlıksız ailelerin özellikleri, evlilikte çatışma, çift uyumu, sağlıklı aile nedir, sağlıklı aile yapısı, aile ortamının çocuğa etkisi, aile ortamı, aile içi şiddet, ailede şiddet, evlilik doyumu, evlilik doyumu nedir, anne-baba tutumları, ailede güven, ailede gelişim, aile yapısı, ailenin yapısı, aile nedir, temel aile, ailede paylaşmak, aile gelişimi, ailede çatışma, ailede paylaşım, ailede işbirliği, ailede temel değerler, aile değerleri, mutlu aile, huzurlu aile, ailede sevgi, ailede saygı, ailede önemseme, ailede iletişim, ailede dürüstlük, aile düzeni, ailede sorumluluk, aile içi ilişki, neden aile terapisi, aile terapisi nedir, mutsuz aile, ailede mutluluk, aile sistemi, ailenin sorumlukları, sistem teorisi, aile sistemleri, ailede uyum, aile için sorumluklar, parçalanmış aile, tamamlanmış aile, geniş aile, geleneksel aile, çekirdek aile, işlevsiz aile, aile başetme becerileri, ailede başarı, sağlıklı aileler, başarılı aile, doğru aile yapısı, çocuk gelişiminde aile, çocuk psikolojisinde aile, ailenim çocuğa etkisi, tek ebeveyn, mutlu evlilik, mutlu evlilik sırları, eşler arasında iletişim, mutlu yuva, aile içi iletişim


12:32
Top