2007'den Bugüne 91,809 Tavsiye, 28,133 Uzman ve 19,908 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Stres Yönetimi
Stres Yönetimi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Stres Yönetimi Kavramı ile İlgili 23 Makale
► Stres Yönetimi Psk.Mehmet GÖRÜROĞLU
İş ve evden kaynaklanan stres ile ilgili yapacak hiçbir şey yok gibi görünse de aslında stres kontrol edilebilir. Stres Yönetimi İş , ev ve diğer durumlardan kaynaklanan stres ile ilgili yapacak hiçbir şey yok gibi görünse de aslında stresi kontrol etmek ve rahatlamak için birçok yol var. Stres Nedir? Stres, herhangi bir tür değişikliğin neden olduğu fiziksel, duygusal veya psikolojik gerginliktir. Stres, vücudun dikkat ve aksiyon gerektiren herhangi olaya verdiği cevaptır. Her insan farklı derecede stresi deneyimler. Kişinin strese verdiği tepki iyi olma(well-being) durumu üzerinde büyük farklılıklara yol ... »»»
► Stres Yönetimi Psk.Zeliha ŞAHİN
STRESLE BAŞA ÇIKMA Günümüzde stres kelimesini duymadığımız gün olmuyordur. Sohbetlerimizde, iş yerlerinde, televizyon ve radyolarda stres kelimesini duymaktayız. Peki stres nedir? Yapılan araştırmalar herkesin stresi tanımlayışının kendine göre olduğunu bildirmektedirler. Yapılan araştırmalarda bireylerden stresi tanımlamaları istenmiş; üzüntü, kaygı, sıkıntı gerginlik, bunalım, bir şey yapmak istememe, rahatsızlık verici duygu gibi tanımlarda bulundukları görülmüştür. Bilim dünyasında stresin tanımını ilk olarak 17. Yüzyılda ünlü fizikçi Rober Hooke tarafından kullanılmış, Thomas Young isimli bir başka fizikçi de formülüze etmiştir. Yaounga göre stres, maddenin ... »»»
► Stres Yönetimi Psk.Çisem UZUN
Stres Yönetimi Stres hayatın bir gerçeğidir. Aşırı stres insanı iş göremeyecek hale getirip, ciddi sorunlar yaratabilir. Ancak stresin olumlu bir yanı da vardır. Etkili bir işleyiş için gereklidir. Olumlu stres organizmada fiziksel ve ruhsal gelişmelere, büyümeye ve olgunlaşmaya yol açar. Olumlu ve olumsuz stres arasındaki farklılık, kişinin stres oluşturucu olayı yada ortamı nasıl algıladığına ve onunla nasıl başa çıktığına bağlıdır. Aynı olay farklı kişilerde, hatta bazen aynı insanda farklı zamanlarda, farklı tepkiler ortaya çıkarır. Bilim adamı Selye, stresin fizyolojisi üzerine yaptığı araştırmalar sonucu, stresin üç basamağı olduğunu söylemektedir. 1-Alarm Dönemi: Bu d... »»»
► Sıvan Kaygısı/ Stres Yönetimi Psk.Dnş.Ferhat BULDUM
Sınavda Stres Yönetimi Stres yönetimi her alanda olduğu gibi sınavda da başarılı olmak için en önemli madde. Bilgiden de hızlı okumadan da aklınıza gelebilecek tüm sınav başarısı değişkenlerinden de önemlidir stres yönetimi. Peki nedir bu stres yönetimi?. Öncelikle stresi anlamak gerekir yönetebilmek için. Stres aslında bir fizik terimidir. Kabaca “ bir bölgeye uygulanan baskı” anlamına gelir. Ruh bilimi açısından stres ; İnsanın savunma mekanizmasıdır. İnsan bir tehditle yüz yüze gelince beyni bazı sinyaller gönderir. Vücudunuz alarm durumuna geçer. Savaş – kaç adını verdiğimiz bir tepkiye sebep olur. Kişinin nefes alış verişi hızlanır, vücut ısısı yükselir, kalbi daha hızlı çarpmaya başla... »»»
İnsanın iç dünyasında hissettiği sebepli sebepsiz tüm gerilimlere "stres",stresin olağan üstü bir tepkiyle bir başka insana yansıtılan şekline de "öfke" deriz.Normalde sters ve öfke insanın doğasında var olan duygulardır.Bu nedenle varlıkları aşırı yoğun olmadıkları sürece boşuna sorgulanmamalıdır.Çünkü insan kendisine göre retleri ve kabulleri olan bir varlıktır.Bu nedenle her şeye eyvallah demesi,hiç bir şeye kızmaması bir insandan beklenmez ve beklenmemelidir.Çünkü içsel ve dışa dönük tepkiler bir yerde de insanın var olduğunun,yaşadığının ve yaşamında olup bitenlere canlı bir tepki geliştirdiğinin göstergesidir.Burada önemli olan ölçüdür.Bir insanda stres ve öfkenin olması değil.Çünkü st... »»»
► Stres ve Stres Yönetimi Dr.Psk.Ümit AKÇAKAYA
Stres birkaç sözcükle açıklamak gerekirse; baskı veya gerilim yaşanılan zamanlarda içine girilen ruh hali şeklinde tanımlanabilir. Ancak stresin sadece yaşanılan olumsuz durumlarda veya olaylarda maruz kalınan bir durum olduğunu söylenemez. Okuldan iyi bir dereceyle mezun olan bir kişi istediği bir firmanın iş görüşmesine yoğun bir stres altında gidebilir ya da hayatlarını birleştiren mutlu bir çift nikahlarında çok mutludurlar ama genellikle en çok strese giren onlar ve aileleridir. Dolayısıyla sadece olumsuz durumlar kişide stres yaratır diye bir genelleme yapılamaz. Peki stressiz bir yaşam mümkün müdür? Herşeyin her arzu edilen anda olduğu, tüm istek ve arzulara her an ulaşabildiği, ... »»»
Biz hep yaşamı "dengeler kurma ve dengeleri yönetme sanatı" olarak tanımlamışızdır.Çünkü hiç bir şey gereksiz değildir ama hiç bir şey de ölçüsüz değildir.Zaten bir şeyin doğruluğuna veya yanlışlığına sebep olan da ölçüsüdür.Denge kurmanın formülü eksik ve fazladan kaçınma ve normalini tutturabilmedir.Çünkü eksik yarattığı yoksunlukla,fazla yarattığı bezginlikle mutlaka dengeleri bozacak ve yaşamı normalin dışına itecektir. Halkın anlayacağı şekilde anlatacak olur isek stres "rahatsızlık verici yaşanmışlıkların yarattığı gerginliktir".Öfke ise "rahatsız edici yaşanmışlıklardan ziyade insanlarda taşmak için adeta küçük bir kıvılcımın yeterli olduğu patlama halidir".Sres çoğu zaman dışa vurul... »»»
STRES YÖNETİMİ (stresle başa çıkma) Stres, hayatı olumsuz yönde değiştiren, kişileri verimsizleştiren, performansı düşüren ve aynı zamanda da sağlığı bozan bir sorundur. Gün geçtikçe daha da önemli ve ciddi bir sorun haline gelen stres; çalışanların, yöneticilerin ve kuruluşların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.Stres düzeyi yüksek olduğunda verimlilik düşebilir, yaşamdan alınan zevk azalabilir ve çevreyle olan ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Çoğumuz stresin okul, aile, arkadaşlar, hastalık gibi dış etkenlerden kaynaklandığını düşünürüz ancak bu etkenler kendi başlarına stresli olaylar değildir. Onları stresli hale getiren, bizim yorumlarımız ve içsel tepkilerimizdi... »»»
Stres bireyin, tehdit edici çevre özelliklerine karşı gösterdiği bir tepki olarak tanımlanmaktadır. Açıkçası stres, bireyle çevresi arasında zayıf bir uyumun varlığını göstermektedir. Çevrenin bireyden aşırı isteklerinin olması ya da bireyin kapasitesinin üstünde istekleri olması, bu durumun nedeni olabilir (Balcı 2000). Yaşamın varlığını tehdit eden her olay strese yol açmaktadır. Psikolog Selye (1976) stresin üç dönemli bir süreç olduğunu öne sürer. 1.Alarm Tepkisi: İlk dönem alarm tepkisi adını alır. Bu dönemde otonom sinir sistemi gayet faal bir duruma geçer ve salgı bezlerini uyararak kana bol miktarda adrenalin ve onun etkisi altında ortaya çıkan diğer biyokimyasal maddeleri pom... »»»
Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri: Rahatlama Uygulamaları: Bu yöntemlerden bazıları uygulanarak stresin olumsuz etkilerini sınırlamak bedensel ve zihinsel yapıyı strese karşı güçlü hale getirmek mümkün olabilir.* Bu konularda uzman danışmanınızdan destek alabilirsiniz. Geliştirici Rahatlama Yöntemi: Temel kuramı zihinsel stresle bedensel yorgunluk arasındaki karşılıklı etkileşimi kırmaktır. Kişi zihinsel olarak stresi yaşadığında kasları kasılabilir. Kasılan kasların yarattığı fiziksel rahatsızlık ve yorgunluk zihinsel stresi daha da arttırabilir. Geliştirici Rahatlama Yönteminin amacı farklı kas gruplarını önce gerip sonra rahatlatmak yoluyla, rahatlamanın nasıl bi... »»»
STRESİ YÖNETEBİLME İnsan, hayatında stresi belli bir yere kadar isteyebilir. Bir yeniliğin anlamını kaybetmemesi için kişinin bu yeniliğin karşısında heyecanlanması gerekebilir. Mesela, terfi edeceğini bilen bir çalışanın yaşadığı stres ilk defa bir araba sahibi olan kişinin yaşadığı stresle aynı türdendir. Bu tür stres istenen strestir. Fakat asıl zararlı olan stres istenmeyen strestir. Kaçma, saldırganlık, içe kapanma, alkol ve sigara bağımlılığı, kötü beslenme stresle baş etmede “etkisiz yollar” olarak görülebilir. Görmezlikten gelme, sorunlarının sebebi olarak başkalarını suçlama, inkar ve bastırma gibi tutumlar ise “kendini aldatmaya yönelik tutumlar” olarak tanımlanabilir. Küçük h... »»»
► Yaşantımız ve Stres Psk.Adem OCAK
► Stres Belirtileri ve Nedenleri Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Kontrol Bozuklukları Psk.Namık ACAR
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.Doğan KUŞ
► Depresyon Nasıl Tedavi Edilir? Dr.Hira Selma KALKAN, Psikiyatrist
Stres Yönetimi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Gözde AVŞAR, İstanbul
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Psk.K.Esen EKİNCİ, Diyarbakır
Psk.Çağlar VAR, İstanbul
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Çağla AYKIN KURİŞ, İçel (Mersin)
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Psk.Süheyla ESEN, Kastamonu
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Psk.Serkan KALGAN, İstanbul
Psk.Mehmet KEŞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Elif AYDIN, İstanbul
Sema YILMAZ, Kayseri
stres yönetimi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların stres yönetimi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
stres, ruh sağlığı, stres tedavisi, stres belirtileri, stresle baş etme, stresle mücadele, gevşeme, öfke kontrolü, stresi azaltmak, sınav, sınav stresi, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, kaygı, panik, depresyon, stresle başetme, stresle savaş, stres nedir, stres psikolojisi, stresi azaltma, stressiz yaşam, öfke kontrolü sorunu, öfke patlamaları, mutsuzluk sendromu, tükenmişlik sendromu, depresyon yönetimi, doğru nefes, diyafram nefesi, rahatlama teknikleri, doğru nefes egzersizleri, stres ve egzersiz, stres ve beslenme, stresin tedavisi, aşırı stres, stresin tanımı, stres nedenleri, stresde kazanç, yitim stresi, ölüm stresi, iş stresi, iş doyumu, stresin sonuçları, stresin sebepleri, stresin nedenleri, stres tepkileri, gerginlik, normal stres, stersin zararları, stresin faydaları, yararlı stres, stresle başa çıkmak, stresin üstesinden gelmek, stresi kontrol etmek, beden, stres ve yorgunluk, yorgunluk, zihin, olumsuz düşünce, kronik stres, depresyonda stres, strese girme, stres kavramı, streste tedavi, stres belirtisi, stresle mücadele teknikleri, kontrol bozuklukları, stres ile başa çıkma, stresle başa çıkma yolları, depresyon tedavisi, depresyonda farmakolojik terapi, depresyonda psikoterapi, depresyonda bilişsel davranışçı terapi, depresyonda psikodinamik terapi, depresyonda aile terapisi, antidepresan, depresyonda stres yönetimi, stresi yönetebilme, astım, yoğun stres, kalp krizi, yüksek tansiyon, stres ve psikolojik hastalıklar, stres kaynaklı hastalıklar, ağır stres, strese girmek, stresin zararları, stresten kaynaklanan hastalıklar, streste astım, streste kalp hastalığı, streste kalp krizi, stres ve yüksek tansiyon


07:47
Top