2007'den Bugüne 80,886 Tavsiye, 25,753 Uzman ve 18,030 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Tik Bozukluğu
Tik Bozukluğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tik Bozukluğu Kavramı ile İlgili 18 Makale
TİK BOZUKLUĞU Tik bozukluğu yüzyıllardan beri bilinen bir hastalıktır. Mozart gibi birçok ünlünün tik bozukluğu olduğu bilinmektedir. İstemli çalışan çizgili beden kaslarında istem dışı ortaya çıkan, bir amaca yönelik olmayan ve belli kalıplara uygun şekilde tekrar eden ani ve aralıklı kasılmalarla ortaya çıkan hareketler (motor tikleri) ya da seslerdir (ses tikleri). Bu kasılmalar bir kas grubunda olabileceği gibi birkaç kas grubunda da olabilir. Tikler yer ve şekil değiştirebilir. Ancak bir süre sonra belli bir yerde (kasta) yerleşip kalır. Yapılan çalışmalara göre toplumun % 0.4-2’sinde tik bozukluğu görülmektedir. Okul çağı çocuklarının % 12- 18’inde herhangi bir kategoriden t... »»»
► Tik Bozukluğu Psk.Dnş.Selma AKBULUT
Tik, birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan,motor hareket ya da ses çıkarmadır. Tikin oluşumunda Kuralci ve titiz ana, baba tutumlari denetleyici ve cocuktan performansinin uzerınde bir seyler bekleyen ana baba tutumlari etkilidir. Akrabalarında tik öyküsü olanlarda daha sık görülmesi beklenebilir, otozomal dominan geçişli genetik yatkınlık, hastalığın görülme sıklığını arttıran bir etkendir. Tiklerin sıklıkla çocuk ve ergen yaş dönemlerinde başlamakta, çoğunlukla anne, baba, öğretmen ve arkadaşların olumlu tutumu ile yerleşmeden kaybolmaktadır. Tikler çocuklar arasında sık görülür. Çocuklarla yapılan bazı araştırmalar erkek çocukların % 1-13’ünde, kız çocuklar... »»»
KEKEMELİK Kekemelik bir konuşma bozukluğudur. Kekeme problemi olan bir kişi değişik ses, hece ve kelimeleri tekrarlar; konuşma düzeninde duraklamalar yaşar. Duraklamalar, sözcüklerin ilk ya da son seslerinde, hecelerinde olabilir. Konuşma hızı, patlayıcı ya da yavaş olarak sürdürülür. Kekemelik ruhsal gerginliğin arttığı durumlarda artar. Başkalarının, yabancıların bulunduğu ortamlarda, zorlanmalarda konuşma bozulur. Anlaşılmaz olur. Ağır kekemelik durumlarında çeşitli tikler de sanki kişinin konuşma güçlüğünü hafifletecekmişçesine belirtilere eklenebilir. Kekemeler, şiir ve şarkı okurken bozukluk göstermeyebilirler. Kekemelik genellikle 12 yaşından önce başlar. Görülme sıklığı ... »»»
Matematik Bozukluğu (DİSKALKULİ) Diskalkuli; Öğrenme bozukluğu adı altındaki geniş spektrumun bir parçasıdır.Bu sorunda çocuğun zeka kapasitesi normal ya da normalin üstünde olmalı, herhangi bir nörolojik sorunu olmamalıdır. Ebeveynler ve öğretmenler dikkat! Matematik güçlüğü yaşayan bu çocukları ayırt edebilir ve bu konuda uzman eğitimcilere yönlendirebilirseniz Matematik dersi kabus olmaktan çıkacaktır. İşte size kişiden kişiye değişiklik gösteren bazı ipuçları; Problemde hangi işlemi yapacağına karar veremezler, soruyu başkası okuduğunda daha iyi anlar ve problemi zihinden çözmeyi yeğlerler. Dört işlemi yaparken yavaştır, parmaklarını sayarlar, eldeleri unuturlar, say... »»»
Çocuklarda Tik Bozuklukları Tikler belirli kas gruplarında meydana gelen, istmsiz bir şekilde gerçekleşen aniden ortaya çıkan, tekrar eden, rastgele süren, motor hareket ya da ses çıkarma şeklinde görülen davranışlardır. Çocuklardaki tik bozuklukları birden fazla şekilde görülmektedir. Bunlar Tourette Bozukluğu Kronik Motor ya da Vokal Tik Bozukluğu Gelip Geçici Tik bozukluğu Başka Türlü Adlandırılamayan Tik Bozukluğu' dur. Tourette Bozukluğu En ağır tik bozukluğudur. Okul öncesinde başlayan geçici basit tiklerle( göz kırpma ya da baş silkme gibi) kendini gösterir. Gelip geçici olan bu tikler bir süre sonra sürekli hale gelir ve çocuğun hayatını etkilemeye başlar. Bozukluk i... »»»
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Öğrenme güçlüğü, çocuğun zihinsel becerileri, eğitim olanakları ile okul başarısının uyumlu olmaması durumunda düşünülür. Çocuğun yaşı, zihinsel düzeyi ve aldığım eğitim göz önünde bulundurulduğunda okumasının, matematik becerilerinin ve ya yazılı anlatımının beklenenin önemli ölçüde altında kalmasıyla öğrenme güçlüğü tanısı konulur. Okuma, yazma, matematik, akıl yürütme gibi farklı alanlarda ortaya çıkabilir. Öğrenme güçlüğü olan çouklar genellikle normal veya parlak zekaya sahip çocuklardır. Buna rağmen okul derslerini öğrenmekte zorlanırlar ve desteğe gereksinim hissederler. Zaman zaman dikkat konusunda da sıkıntı yaşarlar. Çocukta görsel algılamada, dokunsal algılama... »»»
Disleksi/Legasteni tanısı genellikle okul çağındaki çocuklara konabileceğinden biz pedagoglar bazen eğitimsel sağaltımda güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle altı yaş öncesi öğrenmesi beklenen kavramlara geri dönmek zorunda kaldığımızda ise çocukta dirençle karşılaştığımızı paylaşmak isterim. Okul ve aile çocuktan iki satır arasında, düzgün, okunaklı üstelik el yazısı kurallarına uygun yazı yazmasını beklerken, anaokulu öyküsüne baktığımızda bir labirentin çıkış yolunu çizemediğini, noktaları birleştirme, bir şeklin içini sınırlı boyama gibi etkinliklerde sabır gösteremediğini, kalem kontrolü, kağıt katlama, yırtma, yapıştırma, makas kullanma gibi etkinliklerde ise yardım aldığını öğren... »»»
► Çocuklarda Tikler ve Tedavi Yöntemleri Uzm.Psk.Elif DEMİRCİ
► Kontrol Edilemeyen Davranış: Tik Uzm.Psk.Çisem UZUN
► Çocuklarda Tik Bozuklukları Uzm.Psk.Hakan TOKGÖZ
► Tik Bozuklukları Psk.Ümit KARABULUT
► Çocuklarda Tik Bozuklukları Yrd.Doç.Dr. Serdar ALPASLAN, Psikiyatrist
► Tik Bozuklukları ve Tedavisi Psk.Zümrüt GEDİK
► Diskalkuli Nedir? Dr.Psk.Çağatay ERTEN
► Disleksi Mine GÜR
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Tik Bozukluğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Mine GÜR, İzmir
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Anıl TÜZÜN, İzmir
Yrd.Doç.Dr. Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Yunus HACIMUSALAR, Kayseri , Psikiyatrist
Doç.Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Hanife TETİK, Aydın
Yrd.Doç.Dr. Serdar ALPASLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Erman USLU, KKTC (Kıbrıs) , Psikiyatrist
Dr.Gökçe KÜÇÜKYAZICI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Mustafa ERKAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
tik bozukluğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tik bozukluğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
tekrarlayıcı hareketler, yineleyici hareketler, tikler, tik nedir, tik neden olur, motor tikler, çocukta tik, tourette sendromu, vokal tik, kekemelik, çalma hastalığı, kleptomani, kleptoman, matematik güçlüğü, matematikte başarısızlık, matematiği yapamamak, matematik başarısızlığı, matematik bozukluğu, diskalkuli, çocuklarda tik, çocuklarda tik bozuklukları, tik bozuklukları, tik tedavi yöntemleri, tikler ve tedavi, tik ve çocuk, tik ve terapi, çocuklarda tik ve terapi, gençlerde tik, ergenlerde tik, tourette, tourette bozukluğu, kontrol edilemeyen davranış, yetişkinlerde tik, tik tanımı, tikin tanımı, çocuklarda tik bozukluğu, çocukta tik bozukluğu, anksiyete, vokaltik, motortik, geçici tik bozukluğu, kronik tik bozukluğu, tourette hastalığı, tik terapisi, tik bozukluğunun terapisi, çocukta takıntı, öğrenme güçlüğü, disleksi, disgrafi, discalculi, okuma güçlüğü, yazma güçlüğü, yazılı anlatım bozukluğu, öğrenme güçlüğü tedavisi, disleksi tedavi, okuma güçlüğü tedavi, tik tedavisi, tiklerin tedavisi, motor tik, tik çeşitleri, matematik, sayı, matematiksel işlemler, temel matematik, diskalkuliyi düzeltmek, discalculiya, disleki, dikkat eksikliği, diskalkuli eğitimi, matematikte zorlanmak, davranış bozukluğu, dikkat bozukluğu, aşırı hareketlilik, sosyal uyum, okuma yazma eğitimi, okul korkusu, özel öğrenme güçlüğü, disleksi nedir, okuma bozukluğu, yazma bozukluğu, aritmetik bozukluk, matemetik güçlüğü, öğrenme bozukluğu, disleksi belirtileri, legasteni, anaokulunda disleksi, konsantrasyon bozukluğu, ünlü legastenler, disleksi tarama testi, okul öncesi sorunlar, algılama problemleri, okuma-yazma güçlüğü, okul sorunları, dislekside erken tanı


10:46
Top