2007'den Bugüne 90,300 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,731 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Tips
Tips Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tips Kavramı ile İlgili 5 Makale
PSİKİYATRİ VE MESLEKİ VAROLUŞ KAYGISI HASTALIĞI MVKH Yani mesleki varoluş kaygısı hastalığı! Böyle bir hastalığı olan bir branş sorunları tedavi edemez! Saf insan sağlığı kaygısı ile işlemesi gereken bir hekimlik dalındaki imaj korkusu, popülarite kaygısı ve mesleki itibarı koruma eğilimi ne kadar yüksek bir motivasyon; bu yazı bunu gösteriyor! İMAJ KORKUSU UNVAN DEĞİŞTİRTTİ Hatırlıyor musunuz: Eskiden psikiyatristlerin unvanları akıl ve ruh sağlığı uzmanıydı. Şimdi ise ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına dönüştü. Akıl hastalıklarını unvanlardan "kaşla göz arasında" çıkardılar; yani gerçek hastalığı vitrinden aldılar; "ruh sağlığı" tabiriyle sağlık işini de kapsama alanları içine ald... »»»
PSİKİYATRİ BİR BİLİM DEĞİLDİR; GÜÇTÜR PSİKİYATRİ BİLİM DEĞİLDİR, GÜÇTÜR Sıkıntıya semptom derseniz önce adı anksiyete yahut depresyon yani hastalık olur. Ardından da, "Demek ki hastaymışım" diye düşünmeye başlayacakları için insanlar hasta olurlar. Biri olunca diğerinin olması gayet doğaldır; çünkü bu eşyanın tabiatı gereğidir. Bir de, “Çok tehlikeli, literatürde var” vs. dediniz mi insanlar sadece hasta olmuş olmakla kalmazlar; akın akın kliniklere doğru koşmaya da başlarlar. Aynı kavramsallaştırma mantığı ile sürekli, "Azap oldu kapladı her yeri" derseniz kış önce olumsuz bir mevsime; ardından da insanlar için yeni bir stres kaynağı haline dönüşür. ALGIYI DEĞİŞTİR, HER Ş... »»»
► Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım ÇOK OKUNUYOR Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
KARIN BOŞLUĞUNDA SIVI TOPLANMASI ASSİTLİ (ASCİTES) HASTAYA YAKLAŞIM Tanım Periton tek sıralı mezotelden oluşan, iki tabakalı, ince, transparan, seröz zarlardan oluşur. 2 adet peritoneal zar mevcuttur. Bunlar paryetal periton ve visseral periton olarak adlandırılır. Paryetal ve visseral tabakalar arasında az miktarda sıvı bulunur ve bu seröz sıvı tabakaların birbirleri üzerinde kaymasını sağlar. Periton boşluğu içindeki az miktardaki (<50 ml) bu sıvı yüksek protein (4 gr/dl) içeriğine sahiptir. Periton sıvısı sağlıklı erkeklerde bulunmaz veya eserdir. Kadınlarda, menstrüel siklusa bağlı 20-50 ml civarında periton sıvısı bulunabilir. Asit : yunanca “askos” (torba veya kese) kelimesinden tür... »»»
Tips Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Cenk URAL, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Hülya ELTUTAN ÖNCÜLOĞLU, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Özgür ÖZBEBİT, Van , Psikiyatrist
Dr.Serhat İPEKÇİ, Antalya , Psikiyatrist
tips KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tips KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
psikiyatri, antipsikiyatri, psikiyatri sömürüsü, dünyada psikiyatri, psikiyatrik ilaçlar, psikiyatrik tedavi, periton, karın boşluğu, assit sıvısı, malignite, benign sitoloji, sitoloji, portal hipertansiyon, siroz, fulminant karaciğer yetmezliği, kardiyomyopati, budd-chiari snedromu, veno oklüziv hastalık, portal ven oklüzyonu, portal ven trombozu, peritoneal tüberküloz, tüberküloz peritoniti, peritonitis karsinomatoza, mixtödem, strauma ovari, krukenberg tümörü, pankreatik asit, biliyer asit, sebebi bilinmeyen asit, hiponatremi, hipopotasemi, diüretik, hepatorenal sendrom, parasentez, asit boşaltılması, asit ponksiyonu, asit sitolojisi, tuz kısıtlaması, spironolakton, furosemid, refrakter asit, trans juguler intrahepatik porto sistemik shunt, spontan bakteriyel peritonit, asit kültürü, norfloksasisn, sekonder bakteriyel peritonit, malign asit, miksödem asit, şilöz asit, psikoloji, şizofreni, elektroşok, lobotomi, anti-psikiyatri, zararlı yardım, akıl hastanesi, ilaçsız yardım, şizofreni nedenleri, şizofreni tedavisi, paranoya, şizofreni belirtileri, şizofreni evlilik, antipsikotik, şüphecilik


03:06
Top