2007'den Bugüne 90,341 Tavsiye, 27,807 Uzman ve 19,737 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Travmalar
Travmalar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Travmalar Kavramı ile İlgili 51 Makale
► Toplumsal Travmalar Psk.Ayça KÖROĞLU
İnsanın yapısı ruh-beden-zihin üçlüsünün birleşime bir denge halindedir. Bu üçlü aynı ortak unsur için işler. Beden, hasta olmadan sağlıklı yapıda “iyi” hisseder. Zihin, aktif, iradeye dayalı akıl kullanımı ve bilişsel süreçlerle bütünü tamamlar. Ruh ise güvende, huzurlu his ile döngüde yerini alır. Bu üçlü arası denge bir terazi gibi düşünüldüğünde, kişi orantılı taşır. Ancak bazı yaşam olayları, bu dengeli duruşu değiştirir. Travma, bir kişinin ya direk kendisinin ya da yakınında birisinin yaşam alanında bu üçlünün korkutucu, stresli, acı verici sarsılmasıdır. Kişi o anda korku, panik içerisindedir. Travmatik olay anda beyni kitlemiştir. O andan sonraki zaman dilimlerinde beyin hep o and... »»»
► Psikolojik Travmalar Ercüment DOĞAN
Psikolojik travma, kişinin beklemediği bir olaya sınırlarını zorlayan bir şekilde maruz kalmasıdır. Travma, Amerikan Psikiyatri Birliği (1980) tarafından normal insan deneyiminin ötesinde seyreden olaylar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu tanıma göre, bir olayın travmatik olması için olayı yaşayan kimse tarafından duygusal/fiziksel bütünlüğünü tehdit eder şekilde algılanması ve kişide dehşet, çaresizlik, suçluluk, öfke, korku gibi yoğun duygulara yol açması gerekmektedir. Yaşanan travmatik olay da olayların ne olduğu ve şiddeti ileride hangi psikolojik soruna neden olacağını genellikle belirlemez. Ancak psikolojik sorunun şiddetini belirler. Basit bir örnek verecek olursak asansör fobisi ol... »»»
Anılar, kimi belirsiz kimi kalıcı şekilde belleğimizde tuttuğumuz imgeler bütünüdür. Anılarımız bizler için çok önemlidir, çünkü bizi biz yapan parçalarımız anılarımızın bütünüdür. Hatıralarımız, geçmiş ve gelecek arasında kurduğumuz köprülerdir. Başka bir deyişle bugünü anlamlandırma geleceği şekillendirme halidir. Anılar, zihinde durmaksızın şekil değiştirir, yenilenir, eklenir, silinir sürekli bir değişim halindedirler. Aynı zamanda sadece beynimizde imgeler değil bedenimizde duyumlar ve duygular olarak da varlıklarına devam ederler. Onları nereden ne zaman çağırdığımız içinde bulunduğumuz duygu durum ile doğrudan ilintilidir. Travma Nedir? Her anı bizde olumlu duygular uyandırmaz... »»»
GEÇMİŞİN İZLERİ PSİKOLOJİK TRAVMALAR Merhaba değerli okuyucular. Bu yazımda günlük konuşmalarda da daha sık duyar olduğumuz “Travma" kavramına biraz değinmek istedim. Pek çok insan çoğu zaman artık kendini çaresiz hissettiği zaman biz uzmanlara başvurur. Psikoterapi seanslarına katılmak için başvuranların şikayetleri farklı farklıdır.Kimi panik ataklar geçiriyordur,kimi depresyondadır,kimi eşinden şikayetçidir,kimi kendini ifade edemez,kimi nedenini bilmediği bir boşlukta olduğundan söz eder, kimisi içinde bulunduğu ortamda stresini yönetememektedir.Şikayetler farklı farklı olsa da hepsinin ortak noktası genel bir mutsuzluk halidir. Peki neden insanlar bu durumları yaşarlar?... »»»
RUHSAL TRAVMALAR VE TRAVMAYA YATKINLIK Kişinin doğrudan ya da tanık olarak yaşadığı; korku, dehşet, çaresizlik yaşamasına neden olan ve yaşamsal bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak algıladığı olay ya da yaşantılara ruhsal travma denir. Her travmatik olay ruhsal travmatik olay değildir; kişinin korku, dehşet ve çaresizlik hissetmesi o olayı ruhsal travmatik olay haline getirir. Ruhsal travmatik olayları 3 kategoride ele alabiliriz; 1-kazalar: motorlu araç kazaları, trafik kazaları, uçak kazaları vs.. 2-doğal olaylar: deprem, sel, tsunami, fırtına, kayıp (ölüm) 3-insan eliyle (kasıtlı) olan olaylar: savaş, taciz, tecavüz, işkence, darp, cinayet vs.. Bu 3 kategorideki travmalardan i... »»»
Travmalar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Travma; bireyin kişiliği ve ruhsal yapısı üzerinde kalıcı etki bırakabilen, alışılmışın dışında olan kişinin kendisinin ya da yakınlarının fiziksel bütünlüğüne tehdit oluşturabilecek; ölüm, yaralanma riski taşıyan olayları deneyimleme ya da bu olaylara tanık olmadır. Travmatik olaylar doğal nedenli olabileceği gibi insan eliyle de gerçekleşebilmektedir. Yine travmatik özellikteki olaylar deprem gibi ani, beklenilmeyen bir şekilde olabileceği gibi taciz, istismar gibi uzun süreli , beklenilen ve tekrarlayan biçimde de olabilmektedir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Travma yaratan bir olayın ardından kişide ortaya çıkan... »»»
TRAVMATİK NE DEMEK? PSİKOLOJİK TRAVMALAR NASIL ATLATILIR? Travmatik ne demek? Çözümlenmemiş psikolojik travmalar nasıl atlatılır? Travmatik olaylar hayatımızın bütününü olumsuz yönde etkiler. Travmatik stres belirtileri nelerdir? Travmatik bir olay esnasında dış dünya farklı bir sinir sistemi ile deneyimlenmektedir. Küçükken geçirilen travmalar herkeste benzer etkiyi yaratmaz. Travmalarla yüzleşmek, travmanın çözümlenmesi kişiden kişiye farklılık gösterir. Kimileri çok çabuk atlatırken, kimileri de yıllarca akut stres bozukluğu gibi psikolojik rahatsıların etkisinden kurtulamaz. Küçükken yaşanan travmalar nasıl geçer? Travmanın etkisinden nasıl kurtulabilirsin? Ağır psikolojik travmalar t... »»»
► El Cerrahisi Travmalar / Karpal Tünel Sendromu / Dupuytren Hastalığı Dr.Alper BAYRAKTAR, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
El yaralanmaları, dejeneratif hastalıklar ve doğumsal eksikliklerin tedavisinde son yıllarda belirgin bir ilerleme görülmüştür. Bu ilerlemenin sağlanmasında plastik cerrahlar önemli rol oynamışlardır ki onların ana ilgisi hem fonksiyon hem de görüntüyü düzeltmektir.Bu yazı size sık görülen el problemlerinin neler olduğunu, plastik cerrahların bu problemleri düzeltmek için neler yaptıklarını ve sonuçlarını anlatmak için tasarlanmıştır. Bütün sorularınızın cevaplanması mümkün değildir, çünkü her problem kendine öz olup, bireysel farklılıklara bağımlıdır. Eğer prosedür hakkında anlamadığınız bir konu varsa mutlaka doktorunuza sorunuz. EĞER EL AMELİYATI OLMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ Eğer el amel... »»»
“İyimser, her felakette bir fırsat, kötümser de her fırsatta bir felaket görür.” Anonim Özellikle doğal afetler sonrası yaşanan iki farklı travmadan söz edilir. Bunlardan ilki hiç şüphesiz doğal afetin kendisidir. İkincisi ve yıkıcı olanı ise içinde yaşanılan toplumsal düzenin bozulmasıdır. Büyük çaplı afetlerden sonra sosyal ilişkilerin kopması, güvenli ortamın birden güvensiz, yıkıcı bir ortama dönüşmesi, komşu ve akrabaların kaybedilmesi, düzenli ev ve iş yaşamının alt üst olması insanların ruh sağlığını bozar. Birçok çalışmada travmatik olayın şiddetinden çok, yaşanan kaybın derecesinin ve travmaya maruz kalan kişinin kaybı algılayış şeklinin ruhsal sağlığı etkileyen en önemli etken... »»»
Travma sonrası stres bozukluğu ile çocukluk döneminde yaşanan travmatik yaşantılar birbirinden ayrılır. Yetişkinlikte yaşanan travmatik olaylar kimliği kemirirken çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar kimliği bozar, kimlikte kalıcı hasara neden olur. Bu yazıda yetişkinlikte yaşanan travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğim. Travmatik yaşantı deprem, sel, tecavüz, cinsel taciz, trafik kazası ve yangın gibi kişinin normal giden hayatını sekteye uğratan kendisine, dışardaki insanlara, dünyaya olan güvenini sarsan olaylara denir. Travma sonrası stres bozukluğu ise kişinin yaşadığı bu olaylara verdiği normal, insani tepkilerdir. Kişinin bu olayları bizzat kendisinin deneyimlemesinin ... »»»
PSİKOLOJİK TRAVMA NEDİR? ETKİLERİ VE PSİKOTERAPİ Travma, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik şekilde gelişen dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar ve travmatik yaşantılar olarak tanımlanmaktadır. Travmalar, deprem, sel gibi doğal afetler, kazalar, terör saldırıları, taciz, tecavüz gibi olaylar sonucu olabileceği gibi; dayak, aşağılanma, yalnız bırakılma, haksızlığa uğrama, fiziksel hastalık geçirme, boşanma, aniden sakat kalma, çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalma, anne-baba geçimsizliklerine tanık olma gibi durumlar sonucu da gelişebilir. Olayların yaşandığı anda hissedilen çaresizlik, suçluluk, güçsüzlük hissi, olayın ilk anlarındak... »»»
► Çocukluk Çağı Travmaları ve Emdr Dr.Alişan Burak YAŞAR, Psikiyatrist
► Çocukluk Çağı Travmaları Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Çocukluk Çağı Travmaları Psk.Serap BOZAN
► Geçmişin Gölgesinde Yaşamak Psk.Dnş.İsa Özgür ÖZER
► Boşanma Psk.Namık ACAR
► Emdr ile Travmalarınızdan Kurtulma Zamanıdır Şimdi... Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
► Travmalarımız ve Maskelerimiz Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Kendi Bedeninde Yabancı Olmak Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Felaket ve Travmalarda Psikiyatrik İlk Yardım ve Acil Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, Psikiyatrist
► Travmaların Çocuğa Etkisi Psk.Beril PAPUÇÇUER CEYLAN
► Yaşamsal Travmalarımız Psk.Özlem AKKEL
► Omurilik Yaralanmaları Dr.Kenan KIBICI, Nöroşirurji Uzmanı
► Ayak ve Ayak Bileği Travmaları (Ayakta Kırık ve Burkulmaları) Prof.Dr.Sinan KARAOĞLU, Ortopedi Uzmanı
► Larenks ve Hastalıkları Prof.Dr.Oğuz BASUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Kulak Burun Boğaz Açısından Sualtı Fizyolojisi Prof.Dr.Oğuz BASUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
► Acil Kranial Cerrahi (Acil Kafa Travmaları Cerrahisi) Doç.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
Travmalar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU, Kayseri , Ortopedi Uzmanı
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Op.Dr.Alper BAYRAKTAR, Bursa , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Prof.Dr.Oğuz BASUT, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Prof.Dr.Taşkın YURTSEVEN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Süleyman COŞKUN, Antalya , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Doç.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Kenan KIBICI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Alişan Burak YAŞAR, İstanbul , Psikiyatrist
Op.Dr.Bülent Fahri KILINÇOĞLU, Antalya , Nöroşirurji Uzmanı
Ali SONGÜL, Antalya
Psk.Şahin VURAL, İstanbul
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Dr.Nurcan ARSLANTÜRK, İzmir , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Sefa ÖZNE, İstanbul
Dr.Ramazan SARI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Mehmet Oğuz KÖKSEL, İçel (Mersin) , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Fzt.İrfet MUTLU, İstanbul
Dr.Metin ER, İzmir , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
travmalar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların travmalar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
toplumsal travmalar, toplumsal travma, psikolojik travma, travma, travma psikoterapisi, psikolojik travma nedir, psikolojik travmalar, psikolojik travma kavramı, duygusal travma, travmalarla mücadele, emdr ve travma, emdr ve travma terapisi, travmalardan kurtulmak, travma nedir, travmalarla başa çıkma, geçmiş travma, çocukluk dönemi travmaları, psikolojik kökenli travmalar, ruhsal travma, travmaya yatkınlık, travma sonrası, travma sonrası stres, travma sonrası stres bozukluğu, travma psikolojisi, travmatik, tssb, tssb belirtileri, travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili filmler, travma sonrası stres bozukluğu testi, travma sonrası stres bozukluğu nedir, travma belirtileri, travma tedavisi, psikolojik travmadan kurtulma, psikolojik travmalar nasıl atlatılır, el cerrahisi, doğmalık anomaliler, el travması, karpal tünel sendromu, dupuytren kontraktürü, karpal tünel, karpal, el bileği, el ameliyatı, bilek ameliyatı, el bileği amelikayı, el yaralanması, el yaralanmaları, el kirişi, el siniri, el eklemi, el kemikleri, eksik parmak, deforme parmak, parmak estetiği, afet, deprem sonrası, afet sonrası psikososyal destek, afet sonrası gönüllülük, afet sonrası medya, afet sonrası sosyal yaklaşım, afet sonrası travma, afet sonrası psikoloji, aile dizimi, kök aile açılımı, nesiller arası travma, atalardan gelen travmalar, aile dizimi çalışması, bert hellinger, köken aile, nesiller arası travma aktarımı, çocuk travma, travma terapisi, çocukluk travmaları, travmada emdr terapisi, çoçukluk çağı travmaları, emdr, çocukluk çağı travmaları, çocukluk çağı travması, geri çağırma terapisi, geri çağırma terapisi nedir, call-back therapy, psikolojik sağlamlılık, değer verme, temel psikolojik ihtiyaç, psikoimmün, güvende olma ihtiyacı, sevilme ihtiyacı, değerli olma ihtiyacı, temek psikolojik ihtiyaçlar, psikolojik sağlamlık durumu, psikolojik travmalara dayanıklılık, psikoimmün sistem, tolerans penceresi prensibi, geçmişin yüklerinden kurtulmak, geçmişi unutamamak, geçmişteki travmalar, depresyon, stres, travma ve stres, kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu


23:16
Top