2007'den Bugüne 88,785 Tavsiye, 27,435 Uzman ve 19,557 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Tutum
Tutum Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tutum Kavramı ile İlgili 176 Makale
Temel bakım; temel bakım veren kimse tarafından temel bakım alan kişinin hayata tutunması ve hayatta kalabilmesi için gerekli temel süreçlerin yönetilmesidir. Bebek için temel bakım denildiğinde ise aklımıza öncellikle biyolojik olarak doğum yapmış kişi gelmektedir. Temel bakım veren biyolojik olarak doğumu gerçekleştirmiş kişi olabileceği gibi çeşitli nedenlerle başka kişiler de olabilir. Kabaca temel bakım veren kişi; temel bakım verme sürecini üstlenen, yöneten ve uygulayan kimsedir. Temel bakım, bebek için hayati öneme sahiptir. Bebek için anne karnı eğer bir komplikasyon yoksa bilindik, güvenli, gerekli fiziksel şartların sağlandığı bir ortamdır. Ama doğum ile bebek bilinmedik, adeta uy... »»»
Çocuk kendi varlığını hissetmeye başladığından itibaren, başkalarının da bu varlığı kabul etmesi için çevreden gelen uyarılara karşı direnir. Bu doğaldır. Üzerinde duracağımız durum geçerli bir neden olmaksızın bir davranışta ısrar etmesi ya da davranışı değiştirmeyi istememesi halidir. Buna “ İNAT” diyoruz. Çocuklarda 3-5 yaşlar arasındaki devre inat dönemidir ve gelişimin bir parçasıdır. Bebeklikten yetişkinliğe giden yol, kişiliğin duygusal ve zihinsel yönlerinin sürekli gelişmesi ve olgunlaşmasıyla aşılır. Bu dönemdeki inadı baskıcı bir şekilde kırmaya çalışmak çocuğun benlik algısını yaralar. Varlık kabulü sağlamaya çalışırken yok sayılma algısıyla karşı karşıya kalır.... »»»
TUTUMLAR Tutum, bireyin nesnelere, fikirlere, kurumlara, olaylara ve diğer insanlara ilişkin düşünce, duygu ve davranışlarını organize eden bir eğilimdir. Bireye aittir; bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında tutarlı olmasını sağlar. İnsanlar, kendileri için kendileri için psikolojik olarak mevcut olan her şeye örneğin, eşyalara, fikirlere, olaylara, ideolojiye, kurumlara, dinlere ilişkin tutum geliştirebilirler. Bu sebeple kişinin sayılamayacak kadar tutum sahibi olması olasıdır. Tutumların sayısı çok olabilir fakat sınırsız değildir. Hakkında tutum sahibi olunan şey tutum nesnesi olarak adlandırılır. Birey ç evresinde çok sayıda bulunan tutum nesneleri içinden kendisi için psikolo... »»»
Her anne-baba çocuğunun okul yaşamında daha başarılı olmasını,arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle uyumlu olmasını ve başarısını sürdürmesini istemektedir.Zaman zaman bununla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunmaktadır.Fakat hatalı tutum ve davranışlar bazen olumlu yerine olumsuz etkiler de gösterebilir.Bunu 3 temel maddeyle ele alacak olursak: 1-) Çocuğa ders konusunda aşırı baskı ve akranlarıyla kıyaslama Başarılı kariyer elde etmek ve donanımlı bir okulda okumak için milyonlarca öğrenci lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanmakta sınavlar,denemeler ile arkadaşlarıyla rekabet ortamına girmektedir. Öğrencinin derslerinde başarılı olması ve sınıfın ortalamasından yüksek puanlar ebe... »»»
İLİŞKİLERDE SALDIRGAN TUTUM VE ÇÖZÜMLERİ Başarılı romantik ilişkiler günümüzde hem bireyler hem de toplum için önem arz etmektedir. Görüşmeler sonrasında evliliğe giden yolda sağlam adımlar atmak, yeni ve istikrarlı aileler kurmak, kişiler için ekonomik, sosyal, fiziksel ve psikolojik avantajlar içermektedir. Fakat aynı zamanda ilişkiler çok kırılgan olabilmektedirler ve yıkıcı, kendine ve çevresine zarar verici ilişki yapılarını içerebilmektedir. Bir ailede çiftler arasındaki tartışmalar sadece bireyleri değil, çocukları da fazlasıyla etkileyebilmektedir. Sağlıklı bir nesil yetiştirme yolunda sağlıklı bir romantik ilişkiyle başlayan ve devamında istikrarlı bir evlilik sürdürmek nerede... »»»
Bir çocuk için hayatındaki en önemli varlık annesidir.Doğumdan önce başlayan anne çocuk ilişkisi neredeyse tüm bir hayat boyunca devam eder ve ister olumlu ister olumsuz olsun annenin çocuk üzerinde tartışmasız bir etkisi vardır. Özellikle günümüzde modern aile yapısına baktığımızda ise geçmiş yıllara göre ailenin çocuğa yaklaşımında radikal farklılıklar gözlemliyoruz. Geçmişte ‘çocuktur,anlamaz’ şeklinde düşünülerek söz hakkı verilmeyen, hatta dikkate alınmayan çocukların yerine kendisinin ve çevresinin farkında olan çocuklar yetiştiriyoruz.Bir çok anlamda çok olumlu sonuçları olsa da zaman zaman beklenmedik olumsuzluklar yaşandığı da görülüyor.Burada en belirleyici faktör yine aile... »»»
BÜTÜN İLİŞKİLERİ BOZAN 4 ATLI İlişkiler ve ilişkilerle alakalı yaşanan problemler hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Aslında hepimiz bir ilişki içerisindeyiz. Annemizle olan ilişkimiz, babamızla olan ilişkimiz, eşimizle olan ilişkimiz, arkadaşlarımızla veya çocuğumuzla olan ilişkimiz. İlişkilerimizin yolunda gittiği ya da yolunda gitmediği durumlar vardır fakat sıklıkla yolunda gitmeyen bir ilişki var ise orada mutlaka Mahşerin 4 atlısı vardır. Peki o halde dünya da tüm ilişkilerin bozulmasına neden olan bu 4 atlı nedir? 1-ELEŞTİRİ Sağlıklı bir şekilde yapılan eleştiriler yerinde ve yeterince olduğunda ilişkileri bozmaz fakat eleştiriler yerinde ve yeterince olmadığında, kişinin karak... »»»
Ailenin sağlığı ve işlevselliği, çocukların psikolojik sağlığında belirleyici önemli bir rol oynar. Dolayısıyla çocuklarda görülen çoğu psikolojik problemin ailenin işlevselliği ve anne- baba tutumları ile ilgilidir. Ebeveynlerin psikolojik durumları, çocuklarına karşı sergiledikleri tutum ve davranışlarda kritik rol oynarlar. Örneğin, anne ya da babanın stres durumu yüksek, depresyon yada kaygı duygu durumu içinde gösterdikleri davranışlar, konuşmalar çocuklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Çocuklardaki olumsuz davranış probremleri, anne ve babanın yanlış tutumu ile gelişir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi bozuklukların seyrinde ebeveyn tutumlarının iyileştirici etkileri olabilece... »»»
Kişi içinde hareket ederken, dışında hareketsiz duramaz. James Allen Tutum, davranışlarla anlatılan ve içten gelen bir duygudur. Tutumumuzu belirleyen davranışlarımızdır. Davranış bir silahtır.doğru ve uygun davranışlar, karşımızdaki insanları memnun etme ve kalbini kazanma açısından etkili bir silahtır. Yanlış ve uygunsuz davranışlar ise tehlikeli bir silahtır.karşımızdakini incitebilir,öfkelendirebilir ve daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Tutumumuz, yaşama nasıl yaklaştığımızı belirler. Etkili bir olumlu tutum içinde olabilmek için, kendi duygularımızı tanıma, kendimizde ve başkalarında fark edilme olgusu oluşturma duygularımızla yüzleşerek,duyguların gücünü amaca yönelik kullanabilmem... »»»
Anne-Baba-Çocuk İlişkisi Ailenin çocuk üzerindeki etkileri daha çok anne karnında başlar. Ailenin çocuğun doğumuna karşı çok isteksiz olması ya da annenin bebeğin gelişine duygusal anlamda olumsuz tepkilerinin yoğunluğu, kızgınlığı, fiziksel ve ruhsal yorgunluğu, mutsuzluğu gibi bilinçli ya da bilinçsiz düzeyde anne adayını etkiler. Annenin duyguları, tepkileri çocuğu, daha annenin karnında iken etkilemeye başlamış olur. Bu bilinçli ya da bilinçsiz duygular ve heyecanlar sürekli ve uzun süreli ise bütün bunlar doğumdan sonra bebeği olumsuz etkiler (Örgün,2000,s:19). Çocuğun benlik kavramı, yetişkinlerin ona yönelttikleri tutumların bir yansımasıdır. Bu nedenle ana babasından gelen itic... »»»
Çocuklarda erken yaşta desteklememizin çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya siz anne babaların dikkatini çekmek istiyorum. Çok önemli bir konu olan ” Psikolojik Dayanıklılık Gücü (Resilience) ” her bireyin olumsuz şartlara karşı gösterdiği dirençtir. Bireyin olumsuz şartlarla baş etme çabasında psikolojik dayanıklılık gücü önemli bir rol oynamaktadır. Bu o kadar önemli bir özelliktir ki; Psikolojik dayanıklılık sayesinde kişi yaşadığı olumsuz olaylarla etkin bir şekilde baş edebilmekte ve hayata yeniden tutunabilmektedir. Aslında Psikolojik Dayanıklılık Gücü her bireyde mevcut olan ve kişinin hayatındaki olumsuz şartlarla baş etme yeteneğini belirleyen ve bireyin tüm olumsuz şartla... »»»
Anne babalar çocuklarını yetiştirirken kendi bilgi-görgüleri ve sevgileri ölçüsünde davranırlar. Bu süreç çoğu zaman iyi niyetlidir. Ancak sürekli sorgulanması gereken de bir şey... Anne-babalar, çocuğuyla ilişkilerinde kendi geçmişlerini, çocuğa yüklediği anlamları, çocuğa karşı tüm davranışlarını gözden geçirmelidirler. Çünkü her ne kadar o sizin çocuğunuz olsa da biriciktir ve ayrı bir bireydir. Çocuklar, kendi yapamadıklarımızın yapıcısı, kendi ailemizden gördüğümüz yanlış öğretilerin kurbanı, eksikliklerimizin ve sorunlarımızın kapatıcısı olmamalıdır. Çocuk yetiştirme bizim duygusal sürecimizden mümkün olduğunca ayrıştırılmış, onun hayatı için en iyisi odaklı olmalı... »»»
Müşteri kavramı genelde mal ya da hizmetlerin son kullanıcıları olarak tanımlanır. Bu tanıma ayrıca ürünün üretilmesinden paketlenip pazarlanmasına kadar geçen süreç içerisindeki faaliyetleri gerçekleştiren kişiler de eklenmelidir. Bu çıktıların her alıcısı da müşteri olarak tanımlanmaktadır. Yani hem işletme içerisinde hem de dışarıdaki işletme ürününü kullanan kişiler müşteri olarak tanımlanabilir. Günümüz artık müşteri kavramının da sınırları genişlemiştir. Müşteri sadece parayı ödeyen kişi değil, kurumun ürettiği hizmetten yararlanan herkes artık müşteridir. Hastanelerdeki hastalar, okuldaki öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular gibi. Müşteri sadece dış müşteri tan... »»»
Lütfen, “İyi Anne” olmaya çalışmayın Her şey iyi anne olmaya çalışmakla başlıyor. İyi anne oluyum, çocuğum iyi olsun. Peki çocuğumun “iyi” olması benim iyi olmamdan mı geçiyor, yoksa ben iyi anne olacam diye, çocuk istemediğim bir hal mi alıyor ? Şimdi, "ne var yani , iyi anne olmanın nesi kötü ki" diyebilirsiniz. İyi anne olmaya çalışan anneler! Sizin düşündüğünüz gibi bir çocuğa sahip olabiliyor musunuz ? Örneğin ; 0-6 yaşta sizin istediğiniz gibi yemek yiyor mu ? Sizin istediğiniz gibi zamanında yatıyor mu ? Sizin istediğiniz gibi oturması gereken yerde oturup konuşması gereken yerde konuşuyor, susması gereken yerde susuyor mu ? Örneğin ; İlkokul döneminde si... »»»
HAYATIMIZIN VE DAVRANIŞLARIMIZIN BELİRLEYİCİSİ TUTUMLAR İnsanlar devamlı olarak çevrelerini algılamakta, karşılaştıkları kişi, olay, fikir, ülke, bitki gibi birçok şey hakkında bilgi toplamakta ve topladığı bu bilgilere dayanarak düşünce, inanç ve değerler oluşturmaktadır. Oluşturulan bu düşünce, inanç ve değerlerin etkisinde kalarak insanlar karşılaştığı canlı ve cansız nesnelere karşı farklı davranmaktadır. İlk karşılaşılan durumlardan farklı olarak davranış söz konusu olduğu zaman ise tutum oluşmuş demektir. Tutumlar, nükleer enerji karşıtlığı, kürtaj karşıtlığı, eşcinsel karşıtlığı, alışveriş davranışları gibi hem kamusal hem de bireysel boyutta olabilir. Tutum yaklaşım b... »»»
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANA-BABA TUTUMLARININ ÖNEMİ Bireyin gelişiminde çevrenin etkisi ve önemi büyüktür. Birey oluşun başlangıcında ana-babalar temel belirleyici olarak ele alınmaktadırlar. Ana-babaların tutum ve davranışları, çocukların davranışsal duygusal, zihinsel gelişimlerinde, kişiliklerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ana-baba tutumları altı grupta toplanabilir. Otoriter-Baskıcı Tutum Otoriter tutumda denetim yüksek, duyarlılık azdır. Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarının ilgi ve gereksinimlerini dikkate almazlar. Çocuktan beklentileri çocuğa sunduklarından daha fazladır. Kurallar çocuğa sorulmadan konur ve kesinlikle uyulması beklenir. Eğitimde başvurulan ... »»»
Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süregeldiğini kabul etsek de, kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Anne-babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çoc... »»»
► Demografik Değişkenlere Göre Dini Tutum Dr.Psk.Dnş.Erkan KAVAS
► Ebeveyn Tutumları Psk.Dnş.Büşra Gül ALBAYRAK
► Ebeveynlik Tarzları Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Belirsizlik Psk.Dnş.Esmanur BOLAT
► Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? Psk.Zümrüt ÇETİN
► Çocuğun Temel Gereksinimleri ve Ebeveyn Tutumları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Ebeveyn Tutumları Psk.Ahmet SERT
► Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Psk.Ebrar GÜNEL
► Yeme Tutumu ve Yeme Bozuklukları Psk.Şeyma ALTINEL
► Anne Baba Tutumlarını Etkileyen Faktörler Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Anne Baba Tutumları Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Anne Baba Tutumları Psk.Damla DOĞRU GÜLÇİÇEK
► Ebeveyn Tutumları Psk.M.Enes İMERT
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Ebeveyn Olmak Psk.Dnş.Gizem AKTÜRK
► Anne Baba Tutumu ve Çocuk Psk.Elif ATABAY
► Mutlu Çocuk mu Proje Çocuk mu? Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Ebeveyn Tutumlarının Etkisi Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
► Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Yeme Bozuklukları Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Çocuğun Gözüyle Psk.Dnş.Fatih SEVİM
► Çocuk Yetiştirmede Ana Baba Tutumları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Annelik Tutumları Psk.Pınar HOCAOĞLU
► Aile İçinde Tutumlar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Çocuk, Disiplin ve Yöntemler Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Anne-Baba Olmak ve Sorumluluk Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Anne Baba Tutumları Psk.Melek BAL
► Helikopter Aileler Kimdir? Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Anne Baba Tutumları Psk.Reyhan UZUN
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
► Anne-Baba-Çocuk İlişkileri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Otoriter Ebeveyn ve Asi Çocuk Psk.Sevda SERİN
► Düşlenen Çocuk Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Anne Baba Tutumları Psk.Esra BAYRAKTAR SÜNGÜ
► Bir Ergenle Nasıl İletişim Kurulmaz! Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
► Ailenin Önemi Meral HASANDAYIOĞLU
► Ben Ne Zaman Yaşayacağım? Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
► Ergenlikte Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Karne ve Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Anne-Baba Tutumları Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Farklı Ebeveyn Tutumları Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
► Sınav Kaygısı ve Anne Baba Tutumları Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Çocuklarda Çekingenlik Psk.Eser ÖLÇER
► Zihinsel İstismarlar Psk.Serap DUYGULU
► Kardeş Kıskançlığı Psk.Pınar AKDEMİR GANDUR
► Çocuklara Sorumluluk Verebilmek Psk.Serap DUYGULU
► Evhamlı Anne Babalar Psk.Serap DUYGULU
► Eğitimde Bireyi Tanıma Teknikleri Psk.Dnş.Kadir KEMEÇ
► Çocuklarda 2 Yaş Sendromu Psk.Serap DUYGULU
► Ana Baba Tutumları Psk.Şeyda BOYBEYİ
► Sağlıklı Çocuk Nasıl Yetişir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Tutum Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Berivan ŞENTÜRK Fotoğraf
Uzm.Psk.Berivan ŞENTÜRK
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi18 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (21) - Videolar - İletişim Bilgileri
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Öznur SİMAV, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Oya MORTAN, İstanbul
Psk.Melek BAL, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Psk.Ali ORHAN, Ankara
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Sevda ÖZBUCAK, İstanbul
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
Psk.Ayşegül YILMAZ, İçel (Mersin)
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Dilara BİLGE, Samsun
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Çağla KAV, İstanbul
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Uzm.Psk.Dnş.Peyman HASSOY, KKTC (Kıbrıs)
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Eda DURUKAN, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Nedime ILGIN, İzmir
tutum KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tutum KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
temel bakım, temel bakım veren kişi, yeterince iyi ebeveynlik, inatçı çocuk, çocuk eğitimi, inat, direnme, çocukta öfke, çocukta inat, tutumlar, tutum nedir, tutumun tanımı, tutumların özellikleri, dini tutum, hatalı ebeveyn tutumları, anne-baba tutumları, hatalı ebeveynlik, saldırganlık, savunmacı tutum, ilişkide inkar, ilişkilerde inkar, ilişkilerde saldırganlık, çatışmaların nedenleri, ilişkilerde çatışma çözümü, anne çocuk ilişkisi, anne tutumları, her şeyi isteyen çocuklar, iletişim, propaganda, stres, stresle başa çıkma, din ve stres, sosyal beceri, sosyal beceri öğretimi, ağlamak, ağlayan çocuk çocuk, sebepsiz ağlama, çocukta sebepsiz ağlama, çocukta öfke nöbetleri, çocukta stres, çocuklarda stres, anne baba tutumu, anne baba davranışı, aile tutumu, davranış problemi, demokratik aile tutumu, ebeveyn tutumları, çocuk yetiştirmek, ebeveynlik tarzları, anne baba tutumları, otoriter ebeveyn, demokratik ebeveyn, koruyucu ebeveyn, tutarsız ebeveyn, ret edici ebeveyn, ilgisiz ebeveyn, ihmalkar ebeveyn, hoşgörülü ebeveyn, göz yuman ebeveyn, mükemmelliyetçi ebeveyn, ilişkilerde yanlış tutumlar, eleştiri, duvar örme, aşağılama, sürekli savunma halinde olma, ilişkilerin bozulma nedenleri, belirsizlik, belirsizlik toleransı, belirsizliğe katlanamama, belirsizlik psikolojisi, psikolojide belirsizlik, belirsizlik karşısında tutumlar, evlilik, evlilik tutumu, evlilik karar verme, karar verme stratejileri, evlilik kararı verme, evlilik kararı stratejileri, ruhsal hastalara karşı tutumlar, damgalanma, çocuklarda savunma mekanizmaları, corona, covid-19, koronada anne baba tutumu, salgında çocuk psikolojisi, corona süreci, salgında aile içi iletişim, korona, çocuğuma nasıl davranmalıyım, sağlıklı ana baba tutumu, çocukluk gereksinimleri, çocukta duyguları ifade, değerli görme, güven duyma, kendisine dokunulma, sosyalleşme ihtiyacı, demokratik aile, benlik kavramı, aşırı verici, aşırıcı koruyucu, ebeveyn


19:08
Top