2007'den Bugüne 89,417 Tavsiye, 27,587 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Vücut Dismorfik Bozukluğu
Vücut Dismorfik Bozukluğu Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Vücut Dismorfik Bozukluğu Kavramı ile İlgili 3 Makale
Kişinin görünümünde varsaydığı bir kusur ile aşırı uğraşı ve bu kusuru gizlemek için kompülsif davranışlar gerçekleştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluğun belirtilerinin süreğen, ısrarcı ve sanrısal yoğunluğa varabilen şiddeti sebebiyle kişinin işlevselliğinde ağır bozulmalara yol açtığı bilinmektedir. Görünümüyle alakalı kaygıları olan kişi, genellikle birden fazla kozmetik cerrahi ya da dermatolojik girişimlere başvurmaktadır. Televizyon dizilerinde, sosyal medyada ve magazin dergilerinde bedenle ilgili verilen alt mesajlar, zayıflık, güzellik ya da belirli bir fiziksel görünümün toplum tarafından beğeni alması veya tercih edilmesi, güzelliğin öncelikli sayılması, kozmetik işlemle... »»»
► Somatoform Bozukluklar Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
SOMATOFORM BOZUKLUKLAR Somatoform bozukluklar belirli bir tıbbi açıklaması olmayan fiziksel şikayetlerle karakterize bir grup bozukluktur. Bu bozukluklarla tipik olarak psikiyatristten çok pratisyen hekim, kardiyolog, nörolog veya diğer uzmanlar karşılaşır. Birinci basamak hastalarında bedensel şikayetleri için fiziksel neden saptanamayan hastaların oranı %10-30 arasında değişmektedir. DSM-IV-TR’de 7 farklı somatoform bozukluk tanımlanmıştır. Bu bozuklukların hepsinde varolan ortak özellik hastada fiziksel veya laboratuvar bulgularıyla açıklanamayan bedensel belirtilere yönelik aşırı ilgi hali olmasıdır. Somatizasyon kişinin bedenini ya da bedensel belirtilerini bilinçli veya bilinç... »»»
► Estetik Operasyonun Psikolojisi Dr.Erhan ERYILMAZ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
İnsan davranışı, bir dizi iç ve dış faktörün karmaşık etkileşiminin sonucudur. Bilim dünyası yıllardır incelediği insan davranışının iç dinamikleri konusunda hala çalışmakta, bu dinamikleri gerek çalışma hayatında gerekse yaşamın diğer alanlarında kullanmaya çabalamaktadır. Bir estetik operasyon da böyle karmaşık bir sürecin sonucudur. Bir estetik müdahaleye karar vermenin ilk adımı “algı” ile başlar. Genel olarak psikolojide duyusal uyarımların anlamlı deneyimlere çevrilme sürecine “algı” denmektedir. Algılama ile başlayan davranış süreci ihtiyaç hissi ile devam etmektedir. Kişi algılama yolu ile eksik olarak değerlendirdiği şeylere ihtiyaç duymaya başlar. Literatürde dürtü olarak geç... »»»
Vücut Dismorfik Bozukluğu Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Erhan ERYILMAZ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
vücut dismorfik bozukluğu KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların vücut dismorfik bozukluğu KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


01:38
Top