2007'den Bugüne 86,989 Tavsiye, 26,981 Uzman ve 19,255 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!




Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Varoluşçu Terapi
Varoluşçu Terapi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Varoluşçu Terapi Kavramı ile İlgili 9 Makale
► Varoluşçu Terapi Psk.Doğancan GÖKÇE
Varoluşçu terapi; danışmanın terapi uygulamasını etkileyen felsefi bir yaklaşımdır. Bu açıklama bu terapiyi, terapi ekolünden veya belirli tekniklerle açıkça saptanmış modellerden ayırmamaktadır. Varoluşçu yaklaşım, psikanalizin ortaya attığı insan doğasına yönelik determinist bakışı ve radikal davranışçı görüşü reddetmektedir. Psikanaliz özgürlüğün, bilinçaltı güçlerle, akılcı olmayan güdülerle ve geçmiş olaylarla sınırlandırıldığını savunurken; davranışçılar özgürlüğün, sosyokültürel koşullar tarafından sınırlandırıldığını ileri sürmektedirler. Varoluş terapistleri, insanların bulunduğu koşullarla ilgili bu gerçeklerin bir kısmını kabullenseler de özgürlüğün kendi koşullarını seçmek o... »»»
VAROLUŞÇU TERAPİ VİKTOR E.FRANKL ROLLO MAY Özkan Kenarlı Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı ARAŞTIRMA RAPORU Danışman:Yrd.Doç.Dr. Baki DUY T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Eğitim Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Malatya-Ocak 2010 GİRİŞ TEMEL FELSEFESİ Diğer tüm felsefi sistemler gibi Varoluşçuluk da kendi zamanın sorunlarına bir yanıt bulmak maksadı ile ortaya çıkmıştır. Varoluşçu olarak bilinen önemli filozoflar ve yazarlar felsefenin temel problemleri konusunda önemli önermelerde bulundukları halde, bir gelenekten bahsetmenin, bir bütünlüğe ulaşmanın zor olduğu görülmektedir. Varoluşçu olarak adlandırmalarının daha çok onların var ola... »»»
1.1. Varoluşçu Felsefe Varlık [Os. vücud, mahlûk; İng. being; Fr. être; Alm. sein] yokluğun zıttı bir şekilde var olan her şey demektir. Varoluş [İng. existence; Fr. existence; Alm. existenz] genel anlamıyla varolma durumu, potansiyel veya soyut değil aktüel ve somut bir gerçekliğe sahip olma hali anlamlarına gelmektedir (Cevizci, 1999). Varoluşçuluk [İng. existentialism; Fr. existentialisme; Alm. existentialismus] insanın biricikliğini vurgulayan ve dünyada insan olarak var olmanın ne gibi anlamlar barındırdığı üzerine çalışmalar yapan çağdaş felsefi öğretidir. İnsanın doğuştan sahip olduğu bir özü olmadığı dile getirilmektedir. Köklerinin Aziz Augustinus’a, Stoa filozoflarına ve Sokrates’... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
İçinde bulunduğumuz şu günlerde doğal olarak hepimiz endişeliyiz. Koronavirüs (COVID-19) salgını belki de şu ana kadar hiç yaşamadığımız kadar yoğun bir can korkusuna sürükledi bizi. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı ve canı için çok endişeleniyoruz. Gerçi bir süredir küresel felaketler, terör, savaşlar ve depremler nedeniyle anksiyetemiz oldukça artmıştı. Tüm bunlar toplumsal ve hatta küresel olarak hepimizi travmatize ediyor. Koronavirüsün ülkemize girmesi ile beden ve zihin bütünlüğümüzün doğrudan tehdit altında olduğunu hissettik. Yani “var oluşumuz” tehditlerle sınanıyor. Buna doğal olarak bir takım tepkiler veriyoruz. Mesela bazıları “Bana bir şey olmaz” düşüncesiyle inka... »»»
► Klinik Felsefe Nedir? Psk.Ebru ÖZER
► Logoterapi Psk.Dnş.Özkan KENARLI
► Olmak, Sahip Olmak ve Anlam Sistemi Psk.Emir Emre DOĞAN
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Varoluşçu Terapi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Psk.İrem ERDİNÇ, İstanbul
Başar AKÇAGÖZ, İstanbul
Psk.Selahattin RENDA, Kahramanmaraş
varoluşçu terapi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların varoluşçu terapi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
varoluşçu, varoluşçuluk, varoluşsal, varoluş terapisi, psikoterapi, varoluşçu psikoterapi, rollo may, varoluşçu yaklaşım, psikoterapi yöntemleri, hümanistik varoluşçu psikoterapi, ırvin yalom, viktor frankl, emdr, psikanaliz, davranışçı terapi, adleryen terapi, bilişsel terapi, terapi, uzman psikoterapist, terapi türleri, terapi çeşitleri, emdr terapisi, psikonalitik terapi, varoluşcu terapi, rogers ekolu, carl rogers, gestatalf terapi, feminist terapi, aile sistemleri terapisi, art terapi, psikolojik danışma yaklaşımları, sigmund freud, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, maslow, frankl, kişi merkezli yaklaşım, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, eric berne, gerçeklik terapisi, william glasser, savunma mekanizmaları, klinik felsefe, klinik felsefe nedir, felsefe terapisi, felsefe ve terapi, dasein analizi, dasein, dasein analiz, arthur schnitzler, varoluşsal analiz, varoluşçu analiz, korona, anlamlı yaşam, değerler, barış manço, koronavirüs, covid-19, korona virüs, logoterapi, fromm, hayatın anlamı, olmak, sahip olmak


00:22
Top