2007'den Bugüne 89,485 Tavsiye, 27,604 Uzman ve 19,643 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Yansıtma
Yansıtma Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yansıtma Kavramı ile İlgili 17 Makale
“Güzel, hayatın kendi kutsanmış çehresini örten peçeyi kaldırmasıyla görülen hayattır. Oysa hayat da, peçe de sizsiniz... Güzel, bir aynadan kendini seyreden sonsuzluktur. Oysa sonsuzluk da, ayna da sizsiniz." Halil Cibran Binlerce seyircinin doldurduğu Arena’da boğa’nın sırtına oklar saplayarak onu şov amaçlı yavaş yavaş öldürmekle görevli olan İspanyol Matador Alvora Munera, son gösterisinde gücünü yitirerek yaralı ve kızgın boğa karşısında savunmasız kalır. Fakat tek bir boynuz darbesiyle onu öldürecek bir konumda kalan boğa ona zarar vermez, sadece bakışlarını onun üzerine dikerek adeta gözlerini konuşturur. Yarıştan sonra matador açıklamasında şöyle der: "Boğa gözümün içine bak... »»»
► İlişki Tarzlarından Biri- Yansıtma Psk.Tuğba DEMİRÖZ
“İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme; duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir.” Psikolojide savunma mekanizmalarından biri olarak kabul edilen yansıtma, kişinin kendisine yakıştıramadığı dürtü, duygu, düşünce ve bunlara ait yaşantıları; çevresindeki insanlara ait birer kusur, eylem olarak algılamasıdır. “Kimse beni sevmiyor., Kimse beni anlamıyor., Beni kıskanıyor., Aptal olduğumu düşünüyor., Bana güvenmiyor., Hep kendini düşünüyor., Beni görmek istemiyor…” Günlük hayatta en sık yaptığımız şeydir yansıtma. Yalnızca savunma mekanizması değil; aynı zamanda bir temas şeklidir, ilişki kurma biçimidir. Bana göre yansıtma, seni sen yapan her şeyi (bilgi... »»»
“Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.” Bertrand Russell Bu yazımda literatürde "Dunning-Kruger Sendromu" olarak da geçen, Türkçemizde ise “kifayetsiz muhteris” kavramına denk düşen, insana dair bir olgudan bahsetmek istiyorum. Bu kavram, “yetersiz” anlamına gelen “kifayetsiz” ve “hırslı” anlamına gelen “muhteris” kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bir kifayetsiz muhterisin en belirgin davranışı, herhangi bir konuda bilgisi ya da yeterliliği olmadığı halde, o konuda bilgiliymiş ve yeterliymiş gibi görünmesidir. Üstelik bunu öyle kendisinden emin sergiler ki etrafındaki birçok insan gerçekten de öyle olduğuna ikna olabi... »»»
Dinamik açıdan ruhsal yapı bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olarak ayrılırken, yapısal olarak da; id, ego ve süperego katmanlarından oluşur. Doğuştan getirdiğimiz dürtü ve içgüdülerden oluşan ana yapı id dir. İd, dürtüsel taleplerini hedef nesneye ulaşarak gerilimini azaltmak ister. Hedefine ulaşamadığında gerilim ve bunaltı doğurur. Gerçekliği temsil eden bilinçli yapımızın karşılığı yapısal açıdan egodur. Egonun ilk fonksiyonu dürtüler üzerinde denetim kurma becerisidir. Bu bastırma savunma düzeneğinin ilk örneğidir. Freud başka savunma mekanizmalarının varlığını tanımlamış ancak ilgisi daha çok bastırma mekanizmasına odaklanmıştır. Freud’dan sonra gelen bir grup çalışmacı, yapısal kur... »»»
"İnsan, bize zarar verdiği için değil, haksızlığıyla ruhumuzun ışığını söndürüp içimizdeki saldırganı açığa çıkardığı için tehlikelidir."Spinoza Yetmişli yıllarda çekilmiş Münir Özkul’un başrol oynadığı “Aile Şerefi” isminde bir Türk filmi vardır. Filmde Münir Özkul at arabasıyla su satarak geniş ailesini geçindiren sevilen, sayılan, onurlu bir insandır. Kendi içlerinde oldukça huzurlu bir yaşam süren bu ailenin huzuru en küçük erkek çocuklarının talihsiz bir trafik kazazı geçirmesi neticesinde bozulur. Kazayı yapan zengin aile çocuğu Oktay, Münir Özkul’un kızına kafayı takar ve onu elde etmek için her türlü çirkefe ve ahlaksızlığa başvurarak tüm aile bireylerinin hayatını bir kâbusu çeviri... »»»
Bilinçdışımızın oldukça önemli işlevlerinden biri de maruz kaldığımız çeşitli engellenmeler ve çatışmalar karşısında geliştirdiği(miz) savunma mekanizmalarıdır. Hayatımızın farklı alanlarında çeşitli bilinçdışı savunma mekanizmaları kullanarak aslında olaylar karşısında duyduğumuz kaygıyı azaltmaya ve tehdit altındaki benliğimizi korumaya çalışmaktayız. Her birimizin -ruhsal gelişmişlik düzeyimize bağlı olarak- kullandığı savunma mekanizmaları birbirinden farklıdır. Savunma mekanizmalarımızın bazıları bizim için olumlu, bazıları ise olumsuz sonuçlar doğurur; bazıları ise -kaynağı bilinçdışında olan- çok çeşitli ruhsal sorunlarımıza geçici çözümler üreterek bizim rahatlamamızı sağlar. ... »»»
ETKİLİ DİNLEME Yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu dinleyerek geçiririz. Çeşitli meslek gruplarına , kişilik yapısına, içinde bulunulan sosyal ortama göre dinleme oranları çeşitlilik gösterse de insan olmanın gereği olarak dinleme doğal olarak yaptığımız bir aktivitedir. Fakat çok az sayıda insan gerçek anlamda iyi bir dinleme becerisine sahiptir. Bu başta dinleme becerisi yetersiz olan aileler içinde yetişmiş olma ve dolayısıyla etkili dinlemeyi öğrenememe olmak üzere pek çok nedenden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak birbirini duyma ama gerçekten dinlememe ile bağlantılı olarak pek çok iletişim sorunu meydana gelebilmektedir. Bunu önlemek ve daha kaliteli iletişim kurabilmek için iyi b... »»»
KORKU EŞİTTİR ENDİŞE MİDİR? Endişe ile Başa Çıkarken Kullanılan Savunma Mekanizmaları. Korkunun yada endişenin ne olduğuna ilişkin en kabul gören tanım yaşamın devamı ve korunması için var olan yaşamsal bir içgüdü olduğu yönündeki tanımdır. İnsanın tehlike olarak algıladığı durumlarda, bu uyarılmışlık hali ile gelişen bir tepki türüdür. Çarpıntı, soluk alıp vermede hızlanma, terleme, ağız, boğaz kuruluğu, idrara çıkma ihtiyacı gibi fizyolojik belirtilerin yanı sıra, psikolojik yapımızda da kişiliğimizle ilişkili olarak bazı korkuyla başa çıkma mekanizmaları ortaya çıkar. Başlangıçta kolay ve anlaşılabilir bir tanımmış gibi görünmekle beraber, bazı kafa karıştırabilecek ayrıntılardan bahse... »»»
► Ego Savunma Mekanizmaları Dr.Mehmet TEKNECİ
► Empati : Birbirimizi Anlama Becerisi Psk.Gülçin DÖNMEZ FİDAN
► Benliğimizin Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
► Savunma Mekanizmaları Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
Yansıtma Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
yansıtma KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yansıtma KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
yansıtma savunma mekanizması, ayna olmak, bağlanma kuramı, temas şekli, ilişki kurma biçimi, işlevsel yansıtmalar, işlevsel olmayan yansıtmalar, temas biçimleri, temas sınırları, yansıtma kavramı, yansıtma nedir, psikolojide yansıtma, dunning-kruger sendrom, carl gustav jung, kifayetsiz muhteris, bertrand russell, kifayetsiz muhterislik, ego savunma mekanizmaları, savunma mekanizmaları, savunma mekanizması, bastırma, yadsıma, içe-atım, bölme, çözülme, yer değiştirme, kendine yöneltme, akla uygunlaştırma, karşıt tepki kurma, düşünselleştirme, yalıtma, döndürme, somutlaştırma, saplanma, gerileme, düş kurma, özdeşim, yansıtmalı özdeşim, yüceleştirme, savunma, akılcılaştırma, bölmeleme, entellektüelleştirme, inkar, psikolojik savunma mekanizmaları, ego savunmaları, dissosiyasyon, çocukluk döneminde dissosiyasyon, yetişkinlik döneminde dissosiyasyon, özdeşim kurma, karşıt tepki oluşturma, yüceltme, biyolojik savunma mekanizması, psikolojik savunma mekanizması, unutma, lapsus, sürçmeler, bölünme, tüm güçlülük, somatizasyon, ilkel idealizasyon, ilkel geri çekilme, içe atım, idealizasyon, devalüsyon, tersine döndürme, izolasyon, aklileştirme, dağılma, yapma bozma, entellektüalizasyon, dönüştürme, hayal, rüya, zor insanlar, benmerkezci insanlar, benmerkezci insan, içimizdeki saldırganlık, bilinçaltı, psikolojide savunma mekanizmaları, bilinçdışı yansıtma, ilişkilerde yansıtma, romantik ilişkilerde yansıtma, ilişkilerde yakınlık, etkili dinleme, etkili dinleme becerisi, etkili dinleme nedir, etkili dinleme kavramı, etkili dinlemeyi öğrenme, etkili dinlemede dikkat, etkili dinlemede izleme, etkili dinlemede yansıtma, yalnız gezerin düşleri, üçüncü gezinti, jean-jacques rousseau, rousseau, çarpıtma, mantığa bürüme, akla uydurma, akla yakınlaştırma, ayrışma buluşma


01:18
Top