2007'den Bugüne 90,700 Tavsiye, 27,887 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Yaratıcı Drama Nedir
Yaratıcı Drama Nedir Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yaratıcı Drama Nedir Kavramı ile İlgili 4 Makale
Drama; bir kelimeyi, kavramı, bir deneyimi, bir olayı oyun şeklinde canlandırmaktır. Tüm eğitimciler, en etkili ve kalıcı öğrenmenin “Uygulama yaparak ve Deneyimleyerek öğrenme” olduğu konusunda hemfikirdir. Drama da, bizlere “Uygulama yaparak ve Deneyimleyerek öğrenme” bakımından eğitim yöntemleri içinde en zengin öğeleri sunan metotlardan biridir. Drama süreci içinde çeşitli oyunlar da yer alabilir. Drama ile düşünceler eyleme dönüşme fırsatı yakaladığından, birey deneyimleme yoluyla yeni davranış ve duygular geliştirir. Duygularını sağlıklı şekilde boşaltmayı, olumsuz duygularının ve sebeplerinin farkına varmayı, düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeyi, hem sözlü hem de sözsüz iletişim kura... »»»
Gündelik hayatın sürekli akış içerinde olması, teknolojik gelişmeler, bilgi kaynaklarına hızlı ulaşım, şehir hayatının mobilizasyonu, yeni sosyalleşme biçimleri, sosyal medyanın sürekli değişen dili, eğitim ve sosyal bilimlerdeki pek çok yöntemin etkililiğini ve geçerliliğini düşürmektedir. Sürekli değişen sosyal koşullar ve bilgi kaynaklarının hızlı akışına adapte olabilmek için bireylerin kendiliğindenlik ve spontanite becerilerine daha fazla ihtiyaç duydukları gözlemlenmektedir. Bu nedenle, bahsi geçen özelliklerin ortaya çıkması için elverişli bir zemin sunan Yaratıcı Drama yöntemi günümüzde pek çok farklı disiplinde kullanım alanına sahiptir. Yaratıcı drama yönteminin sıklıkla kullanıld... »»»
► Yaratıcı Dramanın Tanımı ve Önemi Psk.Dnş.Barışcan ÖZTÜRK
YARATICI DRAMANIN TANIMI Drama sözcüğünün tam olarak Türkçe karşılığı bulunmamaktadır.Sözcük olarak Yunanca “dran” dan türetildiği bilinmektedir. Şener (1982)’e göre Megaralılar’ın kullandıkları “dran” sözcüğü, “hareket” anlamına gelmektedir.’drama sözcüğünün hareket bildiren bir sözcükten türemesi mümkündür.’ (Akt. Aslan, 2005: 120) Spolin (1963), dramayı şöyle tanımlamıştır; drama, yaşantılar yolu ile kendini, duygularını ifade etmede bir araçtır (Akt. Bozdoğan, 2003: 33). San (1996), grup çalışması içerisinde, bireyin bir olayı, bir yaşantıyı, bir eğitim ünitesini, bir soyut kavramı, bir yaşantıyı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve y... »»»
► Yaratıcı Dramanın Tanımı ve Önemi Psk.Dnş.Hicran KAYNAK
YARATICI DRAMANIN TANIMI VE ÖNEMİ YARATICI DRAMANIN TANIMI Drama sözcüğünün tam olarak Türkçe karşılığı bulunmamaktadır.Sözcük olarak Yunanca “dran” dan türetildiği bilinmektedir. Şener (1982)’e göre Megaralılar’ın kullandıkları “dran” sözcüğü, “hareket” anlamına gelmektedir.’drama sözcüğünün hareket bildiren bir sözcükten türemesi mümkündür.’ (Akt. Aslan, 2005: 120) Spolin (1963), dramayı şöyle tanımlamıştır; drama, yaşantılar yolu ile kendini, duygularını ifade etmede bir araçtır (Akt. Bozdoğan, 2003: 33). San (1996), grup çalışması içerisinde, bireyin bir olayı, bir yaşantıyı, bir eğitim ünitesini, bir soyut kavramı, bir yaşantıyı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi... »»»
Yaratıcı Drama Nedir Kavramı ile İlgili Uzmanlar
yaratıcı drama nedir KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yaratıcı drama nedir KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


07:17
Top