2007'den Bugüne 87,028 Tavsiye, 26,992 Uzman ve 19,255 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Zeki
Zeki Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Zeki Kavramı ile İlgili 17 Makale
► Çocuğum Zeki Ama Çalışmıyor... Psk.Dnş.Büşra Nur KÜÇÜK
Çocuklar okula başladıkları dönemde sürece adapte olmada ve belirli bir sisteme uymada zorlanabilirler. Ayrıca her bireyin öğrenme süreçleri farklılık gösterebilir, çocuklarında bir birey olduğunu unutmamak gerekir. Ama okurken harf atlama, harf ekleme- çıkarma varsa, haftanın günlerini – saatlerini öğrenmede zorluk çekiyorsa, okuduğunu anlamada-anlatmakta zorluk çekiyorsa, sağını solunu karıştırıyor yer yön tarif etmekte zorlanıyorsa aklınızda soru işaretleri oluşmalı ve küçük gözlemler yapmalısınız. Bu gibi durumlara ilerleyen süreçlerde dersin başına oturmakta zorlanma, tek başına ödev yapmakta zorluk çekme, zamanı yönetememe, başladığı işi bitirememe, yeni arkadaşlar edinmek istememe, gr... »»»
► Zekam Kaç, Zeki miyim? Psk.Dnş.Tuğçe ALTUNBAŞ
Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.” Jean J. Rousseau Zeka kavramının son zamanlarda toplum içerisinde ölçülebilen bir skora sahip olduğunu düşünenler hızla artmakta. Sosyal medya içerisinde yer alan, geçerlik ve güvenirliği hiç olmayan testler görüldüğünde bile “benim zekam kaç acaba?” diye bir iç geçirip hızlıca o testleri çözmeler, sonuç hoşa giderse büyük bir gururla sosyal medya da paylaşmalar, sonuç istenmediği gibi çıkarsa istenen sonuca ulaşmak için testi tekrar çözmeler, istenen sonuca hiç ulaşılmazsa da sessiz bir şekilde sayfayı kapatıp, hiç çözmemiş gibi davranmalar belki de bir çoğumuzun yaptığı şeyler. Özellikle özel yeteneği olduğu düşünülen öğrencilerin ekstra... »»»
Günümüzde “Yetenekli” öğrenciyle “Üstün” yetenekli öğrenci tanımları birbirine karışmaktadır. Ailelerin kafasında acaba benim çocuğum üstün yetenekli mi sorusu belirmektedir. Munro’ya göre üstün öğrenci ve özel yetenekli öğrenci kavramları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Yetenekli öğrenci: Net olarak öğretilen alanlarda olağanüstü yaratıcı kabiliyet gösterir. Üstün öğrenci: Net olarak öğretilemeyen alanlarda olağanüstü kabiliyet gösterir. Munro (2000), motivasyon desteğiyle üstün özelliklerin özel yetenekliliğe dönüşebilece-ğini belirtmektedir. Yani diğer anlamda üstünlük özel yetenekliliği besler. Ancak her zaman üstünler özel yetenekli olmayabilir. Üstün öğrencide, entelekt... »»»
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR “Üstün yetenekli çocuk” terimi farklı beceri ve yaratıcılığı kapsayan geniş bir tanımdır. Bu sınıflandırma içinde yer alan çocuklar meraklıdır. Zihinsel güçlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırma becerisine sahiptirler. Alışılmışın dışında fikirler üretirler. Hızlı düşünerek soyut kavramları ilişkili duruma getirirler. Erken dönemde yeni beceri ve yetenek geliştirirler. Üstün çocukların dil-bilişsel, ince-motor, kaba motor, sosyal ve özbakım becerileri alanlarındaki gelişimleri genellikle hızlı olur. Anımsama yetenekleri güçlüdür. Farkında olma eğilimleri yüksektir. Sosyal olgunluğa sahiptirler. Mizah duyguları gelişmiştir. İlgi duydukları konular çok çeşitlidir. ... »»»
Zeka'nın çeşitli tanımları yapılmıştır. Zeka bir adaptasyondur. Bir başka tanıma göre testlerin ölçtüğü şeydir.Zeka, tekrarla kazanılmış bir davranış alışkanlık süreci olarak tanımlanabilir. Bunların içinde deneme, yanılma, araştırma, alışkanlıklar vardır. Zekayı etkiileyen bir çok faktörler vardır. BUNLAR : Genetik faktörler Çevresel faktörler Beslenme şeklinde sıralanabilir. Fonksiyonel bakımından zeka, tanıma fomksiyonlarının giderek bir denge meydana getirmesidir. Yapısal açıdan zeka, herşeyden önce, aksiyonların giderek ters giderliğiyle belirlenir. İlkel aksiyonlar tek yönlüdür: ÖRNEĞİN: Kedinin süt içmesi gibi. Bunlar bir amaca ulaşması için yapılan fiillerdir. A... »»»
ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR TANIM: Yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklardır. ÖZELLİKLERİ : Zihinsel Gelişim Özellikleri: · Çeşitli alanlarda özel yetenekleri vardır, · Yoğun motivasyon gösterebilirler, · Gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlarlar, · Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar, öğrenme ve bilgiye açlık duyarlar, · Ayrıntılara dikkat ederler, · Kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışabilirler, · Çabuk ve kolay öğrenirler,... »»»
► Üstün Zekalı Çocuklar Psk.Dnş.Mehmet Akif AYDIN
► Zeka Kuramları Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
► Üstün Zekalı Dahi Çocuklar Psk.Dnş.Gürkan YAŞAR
► Çoklu Zeka Kavramı ve Zekanın Türleri Psk.Mehmet Enver BAYATLI
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Zeki Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Dr.Melda ALANTAR, İstanbul
Dyt.Gizem ŞEBER, İstanbul
Emine ERGÜN, Ankara
zeki KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların zeki KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
zeki çocuk, çalışmayan çocuk, zeka, üstün yetenek, üstün, üstün zeka, üstün zekalı, üstün zekalı çocuk, zeki olmak, zeki olmanın önemi, üstün zekalı çocuklar, özel yetenekli, zeki çocuklar, çocukta zeka, wisc-r, stanford binet, zeka testleri, üstün zekalılar, zeka testi, başarılı çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, üstün yetenekli çocuk, dahi çocuk, çocuğum üstün yetenekli, çocukta üstün yetenek, zeka gelişimi, yetenekli çocuk, çocukta yetenek, üstün çocuğu yöneltme, zeka kuramı, zeka kuramları, zeka nedir, zekanın niteliği, zekanın tanımı, çoklu zeka kuramı, zeka çeşitleri, zeka türleri, triarşik zeka kuramı, iki etmen kuramı, eğitimde zenginleştirme, eğitimde hızlandırma, dahi çocuk eğitimi, zeki çocuk eğitimi, özel eğitim, üstün yeteneklilerin eğitimi, yetenekli çocuklar, dahi, dahi çocuklar, çoklu zeka, psikolojide zeka, zekanın türleri, akıl, insan aklı, zeki insan, sözel zeka, dilsel zeka, mantıksal zeka, matematiksel zeka, görsel zeka, mekansal zeka, bedensel zeka, kinestetik zeka, sosyal zeka, kişisel zeka, içsel zeka, müziksel zeka, ritmik zeka, doğa zekası, somut işlemler, soyut zeka, zeka seviyeleri, zekilik, duyu zekası, haretket zekası, duygusal zeka, zekanın aşamaları, wisc zeka testi, wisc testi, stanfort binet testi, stanfort binet zeka testi, cattel zeka testi, yaratıcılık, çocuk, eğitim, kişilik, benlik, kendilik algısı, uyum, uyumsuzluk, deha, çok zeki çocuk, üstün yetenekli, beslenme ve zeka, zeki olma beslenme


10:32
Top