2007'den Bugüne 90,697 Tavsiye, 27,885 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Toplu Beslenme Yapan Kurumlara Gıda Maddeleri Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Özellikler:
MAKALE #1272 © Yazan Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR | Yayın Temmuz 2008 | 16,756 Okuyucu
ETLER

KEMİKLİ DANA ETİ:

Etler kesimden en az 24 saat sonra kullanılacaktır.
Gıda maddeleri mevzuatının 138.maddesine uygun kesilmiş ve damgalanmış olacaktır.
Dondurulmuş et alınmayacaktır.
Sakatatlar, iç yağlar ve diz kapağından aşağı kısımlar et yerine alınmayacaktır.
Gövdenin dış kısımları kısmen bir yağ tabakası ile örtülü olacaktır.
Tartı kesimden hemen sonra yapılmış ise % 3 fire düşülecektir.
Muayene komisyonu uygun gördüğü hallerde yemeğin özelliğine göre süt danası istenecektir. Süt danalarında sığır etinde bulunan özellikler aranacaktır.
Etler yumuşamış, nemli, küflü, fena ve ekşimsi kokulu, kahverengimsi olmayacaktır.
Dana etleri en fazla 2 yaşından büyük olmayacaktır.
Etler koruma soğukluğunu muhafaza edecek (termoking) özel araçlarla taşınacaktır.
Menşei itibariyle ithal et kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Kemikli dana etlerinin miktarları sağlık Bakanlığı tedavi hizmetleri yönetmeliğine göre belirlenir.

KEMİKLİ KOYUN ETİ:

Etlerin görünüşü güzel, temiz ve kendine has kokusu olacaktır. Burulmuş erkek koyun eti olacak yaşlı koç veya keçi eti olmayacaktır.
Koyunlar 1.5 ile 3 yaş arasında, hastalıksız ve veterinerce damgalı olacaktır.
Etlerde normal oranda (asgari 0,5 cm kalınlığında) bir yağ tabası bulunacaktır.
Karaciğer, işkembe, bağırsakla, pankreas, dalak ile göğüs boşluğu organlarından akciğer kalp diz kapaklarından aşağı kısımlar iç yağlar baş ve kuyruk et olarak alınmaz.
Kıvırcık koyun eti kullanılmayacaktır.
Böbrek ve böbrek çevresi yağları et olarak alınmaz.
Etler kesimden en az 24 saat sonra kullanılacak.
Kesimi yapılan koyun etlerinde et oranı % 80 olacak görünen yağ olmayacaktır.

TAVUK ETİ:

1) Tavuklar göğüs ve but olarak alınacaktır. (1. Sınıf tavuk) Göğüs: orta derecede derin ve uzun göğüs kemiğinin sivri kısmına kadar tüm uzunluğunca, taşıdığı et dolayısıyla ona yuvarlak bir görünüm vermeye yetecek kadar etli, üzerinde boyun bulunmayan, kanat tamamen çıkarılmış ve sırt kemiği alınmış, 600 gr dan aşağı almamalı. Bu iyi etlenmiş, aşağı doğru taşıdığı et dolayısı ile yuvarlak, dolgun bir görünüş kazanmış arka orta ayrılmış kuyruk sokumu alınmış ve 300 gr dan aşağı olmamalı.
2) But ve göğüsler dondurulmuş ve saklanmış olmayacaktır.
3) Tavuk etleri teker teker olmak üzere, içindeki malın dışarıdan görülmesini engellemeyecek nitelikte poli etilen ve benzeri malzemeden yapılmış ambalajlar içerisinde kasalara konmuş şekilde taşınacaktır.
4) Kasalardaki tavukların içlerinde su olmayacaktır.
5) Parça tavukların üzerinde tüy, leke, toz, toprak, çamur, vb. yabancı madde bulunmayacaktır.
6) Tavuk etleri ambalajı üzerine veya ambalajlar içine konulacak etiketlerde veya firmanın getireceği raporda aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulmayacak şekilde okunaklı yazılmalıdır.

- Bu standardın işareti ve numarası,
- Tavuk etlerinin tipi, sınıfı,
- Kesim tarihi,
- Teslim tarihi,
- Veteriner hekim onayı,
- Teslim eden firma adı ve kaşesi,
7) Tavuklar, görülerek ve koklanarak muayene edilir.
8) Soğuk hava zincirini devam ettirecek kapalı araçlarla taşıması yapılacaktır.
9) Taşımada firmayı temsilen bir kişi bulunacaktır.
10) Gerekli görüldüğünde tavuk etleri idarenin belirleyeceği yer ve zamanda gederleri firmaca karşılanmak üzere analize tabi tutulur.

HİNDİ ETİ (HİNDİ BUT VE HİNDİ BUT KUŞBAŞISI)

1) Hindi etleri usulüne göre kesildikten sonra temizlenmiş ve insan gıdası olarak tüketimine engel bir hali olmadığı yetkililerce belirlenmiş olan taze ve tekniğe uygun şekilde saklanarak dondurulmuş olarak kullanılacaktır. Hindi eti hindi but ve hindi but kuşbaşı olarak kullanılacak.
2) Hindi etleri içindeki malın özelliğini bozmayan tat ve kokusunu etkilemeyen insan sağlığına zarar vermeyen polietilen plastik poşet ve benzeri malzemelerden yapılmış ambalajlarda olarak taşınacaktır.
3) Hindi etleri ambalajı üzerine veya ambalajlar içine konulacak etiketlerde veya firmanın getireceği raporda aşağıdaki bilgiler, silinmeyecek, bozulmayacak şekilde okunaklı yazılmalıdır.
- Bu standardın işareti ve numarası,
- Hindi etlerinin tipi sınıfı
- T.S
- Kesim tarihi
- Teslim tarihi
- Veteriner hekim onayı
- Teslim eden firma adı ve kaşesi
4) Hindiler, görülerek ve koklanarak muayene edilir.
5) İdarece tahlil ve araştırma yapılması amacıyla ilgili laboratuar vs benzeri yerlere gönderilen numunelerin tahlil ücretleri ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
6) Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlar, gıda maddeleri tüzüğü hükümlerinde belirtilen hususlar, gıda maddeleri tüzüğü hükümlerinde belirtilen hususlarda aynen geçerlidir.

BALIKLAR: (Taze balık şartnamesi)

1) Gözleri kanlanmamış, parlak vaziyette olacaktır.
2) Solungaçları açık kırmız renkte, balığın genel görünüşü parlak ve gri vaziyette olacaktır.
3) Mevsimine göre palamut, kefal, hamsi, kalkan, istarvit, barbun, alabalık vb. alınabilinir.
4) Balıklar hiçbir bozulmaya uğramadan tazeliğini muhafaza eder şekilde nakil edilecektir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ :

SÜT:

- Pastorize süt 1.sınıf yağlı süt olmalıdır. (Yağ oranı % 3 m/v)
- Pastorize sütlerde yağsız katı madde miktarı en az % 8 m/v olmalıdır.
- E. Coli bulunmamalıdır.
- 1.sınıf Pastörize süt, özel cihazlarda temizlenmiş ve homojenize edilmiş ekstra kaliteli veya birinci sınıf çiğ sütlerin (TS 1018) pastörize edilmesi ile elde edilmiş olmalı, 1 ml de toplam bakteri sayısı 20.000 den fazla olmamalı ve koliform bakteri bulunmamalı, 0,5 ml si 0,05 mg fenol değerinden çok fosfataz aktivitesi göstermemeli, metalimsi, pişmiş ve okside olmuş, tabii olmayan bir tat ve kokuda homojenize edilmiş olmalıdır.

MUAYENE VE DENEY RAPORU

Pastörize süt resmi bir kurum dışında alınır ise aşağıdaki bilgileri kapsayan rapor gerektiğinde müteahhit firmadan istenir.
- Muayene ve deneyin yerin ve laboratuarın, muayene ve deneyi yapanın ve\veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görev ve meslekleri
- Muayene ve deneyde uygulanan standartların numaraları
- Standarda uygun olup olmadığı
- Rapor tarihi ve numarası ve her gün Ziraat Müh. Veya Bakteriyologun “Sağlığa Uygundur.” Yazısı ile gelecektir. Gereğinde protein, yağ, CHO miktarı günlük istenir.

AMBALAJLAMA:

a) Küçük ambalaj (Kutu Sütü)
- 200 gr olmalı,
- UHT tekniği ile yapılmış olmalı,
- Kutuların üzerinde TSE damgası bulunmalı,
- Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olmalı,
- Kutular delik ezik patlak ve kirli olmamalı,
b) Büyük ambalaj:
Özel ihtiyaçları karşılamak amacıyla toplu besleme yapılan yerlerde pastörize süt güğümlerde veya için alüminyumlu ambalajlarda getirilir.

İŞARETLEME:

Resmi kurum dışında gelen pastörize süt ambalajlarının üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır ve\veya basılır.
- Firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi, varsa tescil markası,
- Bu standardın işaret ve numarası (TS 1019)
- Seri/kod numarası
- Malın adı
- Sınıfı
- Tipi
- Net miktarı (en az litre olarak)
- İmal tarihi (gün ay olarak)

YOĞURT

Yoğurtta işlenecek sütün katı madde miktarını arttırmak için çözülebilme oranı en az % 98 olan özellikleri standardına (TS 1329 da belirtilen niteliklere ) uygun süt tozu ile koyulaştırılmış süt kullanılabilir.
- Yoğurtlar yağlı yoğurt olmalıdır.
- Görülebilir kirlilik ve renk değişikliği olmamalı
- Yağsız katı madde miktarı 100 gr da en az 14 gr olmalı
- Yoğurdun 1 gr da 10 dan çok koliform bakteri, 100 den çok maya ve küf olmamalı, E:Coli bulunmamalıdır.
- Yoğurtta peroksidaz deneyi negatif sonuç vermelidir.

ÖZELLİKLERİ:

- Parlak süt renginde, serum ayrılması olmamış, çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan, temiz ve homojen olmalı
- Kaşıkla alınan kesitte dolgun kıvamda, düzgün yapıda, karıştırıldıktan sonra koyu bir akıcılıkta olmalı,
- Kendisine has hafif ekşimsi tatta ve hoş kokuda olmalı,
- Yoğurt resmi kuruluşlar dışında bir firmadan alınırsa muayene ve deney raporları istenir; bu raporda aşağıdaki bilgiler istenir.
Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuarın, muayene ve deneyi yapanın ve raporu imzalayan yetkililerin adları, görevleri ev meslekleri,
Muayene ve deney tarihi,
Muayene ve deneyde uygulanan standartların numarası

AMBALAJLAMA:

- Yoğurt, sıhhi şartlarda el değmeden doldurulup kapatılan paslanmaz çelik güğümlerde veya plastik orijinal kaplara konup bu torbalarında plastik kovalara konularak alınır.
- Bu kaplarda kullanılan kaplar sağlığa zarar vermeyecek şekilde Al. Folyo plastik vb maddelerden yapılmış olmalıdır.

İŞARETLEME:

Yoğurtlar yukarıda adı geçen resmi kurumlar dışında alınırsa, aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek, bozulmayacak şekilde basılır veya etiketlenir.
- Firmanın ticaret unvanı, adresi veya kısa adı adresi varsa tescilli markası,
- Malın tipi, adı
- İmalat tarihi (ay gün olarak)
- Net ağırlığı (en az gram olarak)
- Firmaca önerilen son kullanma tarihi veya raf ömrü,

POŞET YOĞURT

1) Yoğurtlar günlük olacaktır. Miktarı 200 gr dan az olmayacaktır. Sağlığa zararlı olmayan tek kullanımlık plastik ya da karton kaplar içinde getirilecektir.
2) Kapların üzerinde veya kapaklarında yoğurdun son kullanım tarihi bileşimi özellikleri firma imal tarihi ağırlığı açık okunur biçimde yazılı olacaktır.
3) Yoğurtlar pastörize edilmiş sütten yapılmış ve sağlık bakanlığı gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır. Yoğurtların kavramı normal ve pürtüksüz yüzeyi düzgün olacak tadı ekşi olmayacaktır. Ve uzamayacaktır. Yoğurtlarda en az yağ miktarı tam yağlılarda % 3 yarım yağlılarda % 1,5 ve az yağlılarda % 1,5 dan az olmalıdır.

POŞET AYRAN:

1) Ayranlar günlük olacaktır. Sağlığa zararlı olmayan bir kez kullanılan plastik veya karton kaplar içinde getirilecektir. Miktarı 200 gr dan az olmayacaktır.
2) Pastörize sütten imal edilmiş olacaktır.
3) Ayranların kaplarında veya kapaklarında tuzlu veya tuzsuz olduğu imal ve son kullanma tarihi özellikleri yapımcı firmanın adı adresi varsa tescilli markası ağırlığı açık ve okunur olarak yazılı olacaktır.
4) Ayranlar Sağlık Bakanlığı gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.
5) Ayranlar istenildiğinde tuzsuz olarak getirilecektir.

KAŞAR PEYNİRİ (YAĞLI)

Kendine has tadı, rengi ve kokusu olacak taze şekilde 1-1 .5 kg lık paketler içinde getirilecektir. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.

BEYAZ PEYNİR: (YAĞLI)

1. Beyaz peynir, çiğ süt (TS 1019) standardına uygun sütlerin imalat tekniğine göre işlenmesi ve olgunlaştırılması sonucu elde edilen kendine has şekil, renk, koku, tat ve aroması olan peynirdir.
2. Birinci sınıf yağlı peynirlerden olmalıdır. (TS 591)
3. Rutubet miktarı kütlece en çok % 60 olmalıdır.
4. Beyaz peynir, resmi kurumlar dışında alındığında müteahhit firmadan muayene ve deney raporu istenir. Bu raporda aşağıdaki bilgiler olmalıdır.
- Muayene ve deney tarihi
- Muayene ve deneylerde kullanılan standardın numarası
- Sonuçların gösterilmesi,
- Standarda uygun olup olmadığı,
- Rapor tarih ve numarası
5. Beyaz peynirler sertçe kalıplar halinde hiç kullanılmamış temiz passız peynir kalitesini bozmayacak hiçbir şekilde sızıntı yapmayacak şekilde kapatılmış olan ve TS 1234 ‘e uygun tenekelerden alınır. (Sertçe den maksat kalıplar tenekeden rahatça çıkabilmeli, icabında şüpheli bir tenekenin peyniri diğer bir tenekeye kalıplar dağılmadan devredilebilmelidir.
6. Peynir kalıpları ayrılmayacak şekilde birbirine yapışmış yumuşamış ezilmiş olmayacak ve dağılmayacaktır. (muayenesi için parmakları kapalı elle kalıbın yüzüne hafifçe bastırılınca gömülme ve dağılma olmayacaktır.)
7. Peynirleri için ve dışı beyaz olacak. Acı ekşi küflü fena kokulu ve sünger gibi delikli olmayacaktır.
8. Peynir tenekeleri açıldığında malaşlı (Mantarlaşmış) olmayacaktır.
9. Kafi miktarda salamurası olacaktır. Peynirler kuru madde üzerinden tuzu aşırı miktarda olmayacaktır.
10. Peynirin ihtiva ettiği süt yağı miktarı (kuru madde üzerinde) % 30 dan daha az olmayacaktır.
11. Peynirler elle ezildiğinde pürütsüz dağılmalıdır.
12. Peynirlerin içinde ağırlaştırıcı antispedik herhangi bir madde bulunmayacaktır.
13. Peynir tenekelerinde gazlı veya kokmuş delik ve akan bir madde bulunmayacaktır. resmi kurumlar dışında alınacak peynir. Tenekelerinin üzerinde tam yağlı beyaz peynir ibaresi ile imalatçının adı ve tanıtıcı işareti malın adı tipi en az net ağırlığı imalat tarihi (ay yıl) parti ve seri numarasını gösteren bilgiler kabartma veya çıkmayan boya ile yazılacaktır.
14. Gıda maddeleri tüzüğüne göre buzdolabı veya soğuk hava depolarında asgari üç ay bekletilmemiş olan peynirlerden ve diğerlerinden lüzumu halinde bakteriyolojik tahlil yapılması gerekir.
15. Tuzsuz peynir kurumun sipariş ettiği miktar ve günlerde (Haftada iki kez) fiberglas kap içinde kendine has suyu ile (miktar net ağırlık olarak hesaplanır.) üzeri kalın paket kağıdı veya kalın naylon ile kapalı olarak kalıplar halinde getirilir. Diğer özellikler beyaz peynir ile aynıdır.

KAHVALTILIK TEREYAĞ:

- Tat ve kokusu hoş, yabancı tat ve koku bulunamaz,
- Süt yağı miktarı kütlece en az % 82 olmalı
- Asiditesi (süt asidi cinsinden) en çok % 18 olmalı. Homojen renkte bir gramında 20 den fazla küf veya maya bulunmamalı dır
- Tereyağında gıda katkı maddeleri yönetmeliğince konulması kabul edilen maddeler dışında hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır.
- Rutubet miktarı kütlece en çok % 15 olmalıdır.
- Ambalajların üzerinde : firmanın ticari unvanı, kısa adı , adresi, varsa tescilli markası standartın işaret numarası (TS 1331) seri veya parti veya seri kod numarası malın adı sınıfı tipi çeşidi net ağırlığı imal tarihi (gün ay yıl) olarak ve son kullanma tarihi veya raf ömrüne ait bilgiler silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılı veya basılı olacaktır.

POŞET ERİTME PEYNİRİ:

- TS 2176 ya uygun su miktarı % 60 dan yukarı olmamalı
- Eritme peynirin kendine içine konulan maddeye has renk ve kokuda olmalıdır.
- Tuz miktarı kuru maddede % 7 den çok olmamalı
- Katkı maddesinin toplam miktarı kuru maddede oranın % 16 sını geçemez. Muayeneler bakılarak tadılarak koklanarak yapılır.
- Eritme peynirler en az 12,5 şer gramlık öncelikle alüminyum folyo içerisinde üçgen prizma şeklinde ambalajlanır. Bunların bir kaçı bir arada mukavva plastik vs gibi insan sağlığına zarar vermeyecek ambalajlar içerisine konularak yapılır.
- Ambalajların her birinin üzerinde firma adı ve tescili markası adresi TM işareti standardın işareti ve numarası malın adı katkı maddesi grubu tipi ve yağ miktarı (yarım yağlı olacaktır.) net ağırlığı (KG veya GR) olarak seri ve parti numarası her bir üçgen üzerinde imal ve son kullanma tarihi okunaklı silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır.

SUCUK (TSE 1070)

- Resmi ve özel kombina ve mezbahalarda kesilen sağlıklı kasap hayvan gövde etleri veya manda etlerinden hazırlanan sucuk hamurunun,doğal ve yapay kılıflarla doldurulması ve bir süre bekletilerek olgunlaştırılması ile elde edilir.
- Katkı malzemeleri tuz,karabiber,kimyon,sarımsak,yeni bahar vb. maddelerle potasyum ve sodyum nitrat veya nitrit askorbit asit,sodyum azkorbat,sodyum poli fosfat,sodyum glutomat,sakaroz ve starter kültürleridir.
- Sucukta nem kütlece en çok %40 tuz en çok %5 olmalıdır.
- Yağ oranı kütlece en çok %30 protein en az %22 olamalıdır.
- Boya kullanılmamalıdır.
- Sucuk insan sağlığına zararlı olmayan doğal ve yapay kılıflarda getirilmelidir.

SALAM (TSE 979)

- Salam büyükbaş ve küçük baş kasaplık hayvan gövde etlerinin veya bunların karışımlarının kemik, yağ, sıfak, sinir, kıkırdak ve tendonlardan ayrılıp kıyıldıktan sonra gerekli yardımcı maddelerin katılmasıyla hazırlanan et hamurunun kılıflara doldurulması ve tiplerine uygun tarzda dumanlanıp suda pişirilmesi ile yapılan et mamülüdür.
- Salamlar kendilerine özgü tat ve kokuda bulunmalı zararlı bakteriyel üremeler olmamalı, mantar ve küf bulunmamalı salamlar bozulmamış olmalıdır.
- Salamlarda tuz oranı %3 nişasta %4 protein %16 en çok %25 yağ oranı olmalıdır.
- Salamlarda 5 cm. geçmeyen yırtıklardan başka hiçbir kusur veya kesinti bulunmamalıdır.
- Salamlar sağlığa zarar vermeyecek kaliteyi bozmayacak ve içindeki malı iyi muhafaza edecek kalitedeki malzemeden yapılmış ambalajlarda getirilmelidir.

UN, UNLU MAMÜLLER VE KURU GIDA

EKMEK:

1) Ekmekler 66-72 randımanlı (tip 2) toprak mahsulleri ofisi standartlarına uygun francala unundan pişmiş net 50 gr. Küçük ekmekler halinde olacaktır.
2) İmalatta ekşi maya kullanılmayacak pres maya (TS 3522) kullanılacaktır.
3) Küçük ekmekler gıda maddeleri tüzüğü ve Belediye gıda maddeleri nizamnamesindeki evsafta olacaktır.
4) Ekmeklerin teslimi 250 lik plastik kasalar içerisinde tuzlu tuzsuz belirtilmiş şekilde yapılacaktır.
5) Ekmeklerin üzeri paket kağıdı veya naylonla kapatılacaktır.
6) Ekmeklerin konulduğu plastik kasalar temiz olacaktır. Kırık çatlak yağlı çamurlu kirli kasalara ekmek konulmayacaktır.
7) Müteahhit firma ekmeği kurumun istediği tevzi yerlerinde teslim edecektir.
8) Teslimatta firmayı temsilen bir kişi hazır bulunacaktır.

BİSKÜVİ

1. Piyasanın en iyisi olacak muayene komisyonunun beğeneceği evsafta olacaktır
2. Tozlu kırık olmayacaktır.
3. Ambalaj üzerinde cinsi hangi nevi un veya yağdan yapıldığı, varsa ilave edilmiş diğer maddelerin isimleri ve mamülleri net ağırlığı imalatçı firmanın tescilli markası adresi imal tarihi seri numarası ve son kullanma tarihi okunaklı şekilde yazılı olacaktır.
4. Bisküviler nemli tazeliğini kaybetmiş olmayacaktır. Rutubet miktarı % 6 dan fazla olmayacaktır.
5. Son kullanma tarihine 6 ay süresi olan mamuller kabul edilir.
6. Ambalaj üzerinde, cinsi hangi nevi undan veya yağdan yapıldığı, ilave edilmiş diğer maddelerin isimleri ve mamullerin net ağırlıkları okunaklı bir şekilde yazılı olacaktır.

BUĞDAY UNU:

1) Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır, acı ekşi ekşime küflenme kokuşma ve bozulma vs yabancı tat ve koku bulunmamalıdır.
2) Yaş gluten normal elastikiyette olmalı
3) Rutubet % 14 den fazla olmamalı,
4) Un ambalajları üzerindeki bilgiler okunaklı olarak, silinmeyecek şekilde yazılır. Basılır veya etiket halinde takılır. Basma yoluyla işaretlemede un ‘un boyanmaması gereklidir.
5) Un ambalajlarında firmanın işaret unvanı ve adı adresi varsa tescilli markası standardın işareti ve numarası (TS 4500) malın tip malın adı malın çeşidi ekmeklik bisküvilik vs yapım tarihi (gün ay yıl olarak) net ağırlığı belirtilmiş olacaktır.
6) Tatlı yapımı için tip 1.un alınacaktır.

MUAYENE:

Muayeneler de ambalaj duyusal kimyasal olmak üzere üç şekilde yapılır. Ambalaj muayenesinde, ambalaja bakılarak ve tartılarak yapılır. Duyusal muayenede buğday ununun duyusal özellikleri (tat ve koku) renk görünüşe bakılarak elenerek koklanarak ve tadılarak muayene edilir. Deneysel muayenede de kimyasal özelliklere bakılır.

NİŞASTA:

1) Buğday mısır pirinç gibi tahıllardan usulüne göre elde edilmiş olacaktır.
2) Yapıldığı maddenin adını taşımış olacak, ayrı cins nişastalardan birbirine karıştırılmış olmayacaktır.
3) Rutubet buğday nişastasında % 16, mısır nişastasında %18 den çok olmayacaktır.
4) Diğer hususlar gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.
5) Standart ambalajlar içerisinde üzerinde cinsi, net ağırlığı, imalatçı firmanın tescili marka adresi yıl olarak imal tarihi yazılmış olacaktır.
6) Muayene komisyonu gereğinde nişasta cinsinde tercih yapabilir.

MERCİMEK UNU

1) Mercimek unu temiz kendine özgü renk tat koku ve görünüşte olmalı. İçinde yabancı madde bulunmamalı, ayrıca kızışmış, acımış, ekşimiş, küllenmiş, kokuşmuş veya her hangi bir şekilde kendine özgü niteliği değişmemiş olmalı.
2) Mercimek unları aynı renk mercimeklerden işlenmiş olmalı, içinde başka renkte mercimek parçacıkları bulunmamalı
3) Mercimek unları içinde böcek kurt küf ve diğer canlı cansız parazitler bunların kalıntı ve benzerleri kirlilikleri bulunmamalı.
4) Rutubet miktarı % 14 den fazla olmamalı.
5) Mercimek unlarında kuru madde de kül miktarı % 3 den fazla serbest asitlik % 0,050 den fazla olmamalı. Protein miktarı (kuru maddede ) en az % 25 olmalı
6) Ambalajlar yeni temiz ve içindeki malı iyi bir şekilde koruyabilecek nitelikte olmak üzere insan sağlığına zararsız maddelerden yapılmış 25 gr ve 500 gr lık paketler halinde olmalıdır. Ambalajların ağızları katlanarak yapıştırılmak toplanarak bağlanmak veya madeni şerit ile tutturularak yapılır.
7) Ambalajların üzerinde firma adı unvanı varsa tescili markası standardın işaret ve numarası TS 2409 seri numarası, malın adı çeşidi imal tarihi net ağırlığı okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır ve ya etiket halinde takılır.

PİLAVLIK PİRİNÇ:

1. Pirinç son sene mahsulü ve fabrikada temizlenmiş iyi pilav olma haiz tabi renkte ve kokuda iyi cins yayla malı pirinçlerden olacaktır.
2. Pirinçler küflü küf kokulu ve ya gayri tabi kokulu bozulmuş ıslanmış kurutulmuş ekşimiş ve böcek yenikli olmayacaktır.
3. Canlı, cansız parazitleri ve bunları aksamını veya infazını ihtiva etmeyecektir.
4. Bozuk, lekeli tane, çöp, kabuk ve çeltikli tane % 1 i geçmeyecektir.
5. Zarasız yabancı tane ve tohumlar miktarı % 1 i geçmeyecektir.
6. Taş toprak kum gibi maddelerin miktarı % 5 i geçmeyecektir.
7. Pirinçler rutubetli olmayacak her ne maksatla olursa olsun kimyevi maddelerle muamele görmüş olmayacaktır.
8. İthal malı pirinç kabul edilmez. Pirinçler 1 kg pişirildikten sonra çeşni ve artım bakımından uygun bulunduğu takdirde kabul edilir. Baldo cinsi pirinç kullanacaktır
9. Pirinçler standart olarak net 50 kg alabilecek temiz sağlam çuvallarda veya pakat olarak alınacaktır
10. Malın cinsi net miktarı kolayca okunabilecek büyüklükte baskı mürekkebi ile yazılacaktır.

PİRİNÇ UNU

1) Pirincin usulüne göre öğütülerek elenmesi suretiyle hazırlanmış ve piyasa da hazırlanmış iyi cins pirinç unundan olacaktır.
2) Yalnız pirinçten yapılmış olacak, yabancı diğer unsurları içermeyecektir.

MAKARNA (KARIŞIK) :

1- Buğday irmiğinden usulüne göre yapılmış makarnalardan olacaktır.
2- Görünüş renk koku ve lezzetleri normal olacak; pişmeden veya pişirildikten sonra gayri tabi veya fena koku ve lezzet açılık ve anormal ekşilikte bulunmayacaktır. Görünüşleri mütenaciz olacaktır.
3- Makarnalar kırıklı küflenmiş kurt, böcek ve diğer parazitleri ve aksamını havi veya bunlar tarafından yenmiş olmayacaktır. İçinde fare pislikleri hayvan gübresi çuval çöküntüsü kıl ve ip parçası gibi benzeri cisimler içermeyecektir.
4- Makarnalar % 1 tuzu içeren kaynar suya atılarak yarım saat kaynatıldıktan sonra hepsi pişmiş olacak, fakat dağılmış olmayacak.
5- Makarnalar 10 on kg lık orijinal ve kapalı ambalajlar içinde teslim edilecektir.
6- Ambalaj üzerinde cinsi irmikten yapılmış olduğu net ağırlığı yapan firmanın adı adresi ve tanıtıcı işaretini gösteren okunaklı yazı veya hususları belirten yazılar olacaktır. Yapım tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olacak.
7- Makarnalar kimyevi veya sıhhate zararlı her hangi bir madde ile işlem görmüş boyanmış olmayacaktır. Her ne maksatla olursa olsun makarnalara sunni tat verici ve muhafaza edici maddeler katılmamış olacak.
8- Makarnalara haricen tuz katılmayacak
9- Rutubet % 13 ü geçmeyecek.
10- Kül miktarı % 1 den fazla olmayacak
11- Külün % 10 luk miktarda klorhidrik asitte erimeyen kısmı % 15 den alkole geçen asitleri asit sülfirik hesabı ile %0,5 gr dan fazla olmayacaktır.
12- Kuru gulitten miktarı % 10 dan az olmayacak isteğe göre fiyonk çubuk şekli ve numaralarına uygun olarak teslimat yapılacaktır.
13- Kurumun istediği doğrultuda cinsleri fırın makarna burgu vs gibi belirtilecektir.

ŞEHRİYE

1. Buğday irmiğinden usulüne uygun olarak yapılmış şehriyelerden olacaktır.
2. Görünüş koku ve lezzetleri normal olacaktır. Pişşmeden evvel veya pişirildikten sonra gayri tabi veya fena koku lezzet acılık ve anormal ekşilikte olmayacak. Görünüşleri mütenaciz olacaktır.
3. Şehriyeler küflenmiş kirlenmiş kurt böcek ve diğer parazitleri ve aksamına havi bunlar tarafından yenmiş olmayacaktır. İçinde fare pisliği ve benzeri cisimler olmayacaktır.
4. Şehriyeler % 1 tuzu içeren kaynar suya atılarak 20 dk kaynatıldıktan sonra hepsi iyice pişmiş olacak fakat dağılmayacaktır.
5. Şehriyeler temiz orijinal yeni kapalı ev 10 kg lık ambalaj içinde teslim edilecektir.
6. Ambalaj üzerinde cinsi irmikten yapıldığı net ağırlığı yapanın adı ve adresi tanıtıcı işareti yapım tarihi ve son kullanma tarihi okunaklı olarak yazılmış olacaktır.
7. Şehriyeler buğday irmiğinden mamül ve piyasada satılan iyi cinslerin evsafından olacaktır.
8. Şehriyeler kimyevi veya sıhhate zararlı her hangi bir madde ile işlem görmüş boyanmış olmayacaktır. Her ne amaçla olursa olsun şehriyeler suni tat verici maddelerle muhafaza maddeleri katılmamış olacaktır.
9. Şehriyelere haricen tuz katılmayacaktır.
10. Rutubet % 13 ü geçmeyecektir.
11. Kül miktarı % 1 den fazla olmayacaktır.
12. Külün % 10 luk miktarda klorhidrik asitte erimeyen kısmı % 15 den alkole geçen asitleri asit sülfirik hesabı ile % 0,05 gr dan fazla olmayacaktır.
13. Kuru gulitten miktarı % 10 dan az olmayacaktır.

İRMİK

1) Sert ve buğdaydan usulüne elde edilmiş un kepeğinden ayrılmış arzuya binaen ve ince irmiklerden olacaktır. Doğal görünüm renk koku ve lezzette olacaktır. Beyazlatılmış boyanmış sair kimyevi maddelerle muamele edilmiş ekşimiş ıslanmış kurtlanmış topraklanmış acımış kızışmış ve tegayür etmiş olmayacaktır. İçerisinde kurt böcek toz toprak ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.
2) Rutubet oranı % 14 ü geçmeyecektir.
3) Kül oranı % 1 i geçmeyecektir.
4) Külün % 10 luk klor asidinin çözülmeyen kısmı %002 yi geçmeyecektir.
5) Kuru gluten miktarı % 10 dan aşağı olmayacaktır. Elde edilen gluten elastik olacaktır.
6) İrmikler piyasada satılan iyi kaliteli irmiklerden olacaktır.
7) Ambalajın üstünde veya içindeki etikette üretici firma adı imal tarihi cinsi ve son kullanma tarihi net ağırlığı yazılı olmalıdır.

AŞURELİK BUĞDAY

1. Normal vasıftaki buğdaydan usulüne göre yapılmış ve piyasadaki iyi cinsten olacaktır.
2. Küflü küf vs kokulu acı ıslak topraklanmış kirli pislikli tabi hal lezzet ve rengi değişmiş olmayacak ve kepekten arındırılmış olacaktır.
3. 1 sm² sine 144 delik bulunan (no: 00) elekten geçen az kısmı %005 gr dan fazla olmayacaktır.
4. Kum taş toprak çöp vs ot tohumları olmayacaktır.
5. Rutubet miktarı % 13 ü geçmeyecektir.
6. Ambalajların üzerinde veya içindeki etikette firma adı imal tarihi, cinsi son kullanma tarihi net ağırlığı yazılı olacaktır.

YUFKA

1- Gıda Maddeleri Tüzüğünün 311-313 maddelerinde yazılı evsafına uygun şekilde ekstra undan usulüne uygun hazırlanmış olacaktır.
2- Görünüş renk koku ve lezzet normal olacak pişmeden önce veya pişirildikten sonra her hangi bir gayri tabi veya fena kokulu olmayacağı gibi lezzeti bozuk acı ve anormal ekşiliği olmayacaktır.
3- Küflenmiş kirli olmayacaktır su miktarı % 20 yi geçmeyecektir. Yufkalar pişmiş çiğ olarak ağızda çiğnendiğinde çatırtı hissedilmeyecektir.
4- Yufkaların teslimi temiz kağıt ambalajlar içinde olacaktır.
5- Yufkalar tartıldığında altı adedinin ağırlığı 1 kg dan yukarı olmayacaktır.
6- Ambalajlar üzerinde firma adı ve kaşesi imal ve teslim tarihleri bulunacaktır.

NOHUT

1) nohutlar iyi kalitede yeni sene ürünü yeteri derecede kurumuş ve taneleri normal büyüklükte olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ıslatılıp kurutulmuş olmayacaktır. Zararsızda olsa yabancı madde miktarı % 2 den ve rutubeti % 14 den fazla olmayacaktır.
2) Yabancı ağırlaştırılmış maddelerle karıştırılmış bozulmuş sunni olarak beyazlatılmış kükürtlenmiş boyanmış ve hangi amaçlarla olursa olsun kimyasal maddelerle işlem görmüş olmayacaktır.
3) 200 gr nohut tartıldığında 240 adeti geçmeyecektir. Geçtiği takdirde 300 adeti geçmeyecek şartı ile % 1 fireli olarak kabul edilecek daha fazlası ret edilecektir.
4) Standart çuvallarda teslim edilecektir.
5) Çuval üzerinde veya içindeki etikette üretici firma ismi imal tarihi net ağırlığı yazılı olacaktır.

BULGUR:

1. Durum buğdayından elde edilmiş olmalıdır. Yeni sene ürünü olacaktır.
2. Rutubet oranı %13 den çok olmayacaktır.
3. Hiç kırılmamış tanelerin toplamı %1 i geçmeyecektir. Diğer özellikleri ise TSE 2284 e uygun olmalıdır.
4. Bulgur bozulmuş küflenmiş ekşimiş acımış boyanmış olmayacaktır. Sağlığa zararsızda olsa her hangi bir kimyasal maddeyi ihtiva etmeyecektir. Tabi olmayan bir lezzet ve koku bulunmayacaktır. Canlı ve cansız haşere ve parazitlerin veya bunların kalıntı ve dış kısmı ve sağlığa zararlı olabilecek her hangi bir maddeyi ihtiva etmeyecek.
5. Standart çuvallar içerisinde getirilecektir. Çuvallarda malın cinsi üretici firma adı net ağırlığı imal tarihi yazılı olacaktır.

KIRMIZI MERCİMEK

1) İyi kaliteli kırmızı mercimekten olacaktır. Yeni sene ürünü olacaktır.
2) Yabancı ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış boyanmış ve hangi amaçla olursa olsun kimyasal maddelerle işlenmiş yağmalama fırınlamak suretiyle parlatılmış kurutulmuş olmayacaktır. Taneleri normal büyüklükte olacaktır. Zararsız da olsa taneler miktarı % 1 den rutubet % 14 den fazla olmayacaktır.
3) Standart olarak temiz ve sağlam bez veya naylon torbalarda teslim edilecektir.
4) Ambalajların üzerinde veya içindeki etikette üretici firma adı cinsi net ağırlığı imal tarihi yazılı olacaktır.

KURU FASULYE

1- Kuru fasulyeler son sene mahsulü olduğu gibi iyi cins fasulyeden olacaktır. Taneleri mümkün olduğu kadar mütecaniz dolgun ve beyaz renkli olacaktır. Buruşmuş çürük küflü ıslak kızışmış böcek yenikli sararmış ve kötü kokulu olmayacaktır.
2- Fasulyeler önceden ıslatılmadan pişirildiğinde hepsi aynı derecede pişmiş olacaktır.
3- Fasulyelerin gelişi güzel alınacak yüz 100 adedinin ağırlığı (kusurlu taneler çıkarıldıktan sonra) 40 gr dan aşağı olmayacaktır.
4- Fasulyelerde çöp kabuk zararlı yabancı madde olmayacaktır. Taş toprak kum olmayacak böcek yenikli tane miktarı en çok % 2 olacaktır.
5- Kırık sararmış ve küçük tane miktarı % 2 den fazla olmayacaktır.
6- Rutubet miktarı % 15 den fazla olmayacaktır.
7- Teslimat standart sağlam ve temiz çuvaldan olacak. Çuvalların üzerine veya içine konan etikette firma adı adresi imal tarihi cinsi net ağırlığı yazılı olacaktır.

KURU BARBUNYA FASULYE

1. Kuru barbunya fasulyeler son sene mahsulü olup mümkün olduğu kadar mütecaniz umumiyetle dolgun ve kendine has renkte olacaktır.
2. Buruşmuş çürük küflü ıslak kızışmış böcek yenikli sararmış ve kötü kokulu olmayacaktır.
3. Barbunya fasulyeler önceden ıslatılmadan pişirildiğinde hepsi aynı derecede pişmiş olacaktır.
4. Barbunya fasulyenin gelişi güzel alınan 100 adedinin ağırlığı (Kusurlular çıkarıldıktan sonra) 40 gr dan aşağı olmayacaktır.
5. Kırık sararmış ve küçük tane miktarı % 2 den fazla olmayacaktır.
6. Karışık cins olmayacaktır.
7. Teslimat temiz sağlam standart çuvallarda olacak veya içindeki etikette firma adı adresi malın cinsi imal tarihi ve net ağırlığı belirtilecektir.

TOZ ŞEKER

1) TS 861 de belirtildiği gibi sınıf 2 tip 1 olmalıdır.
2) Şeker ambalajları içinde hiçbir yabancı madde olmalıdır.
3) Ambalaj içindeki şekerlerde nem olmamalıdır. Topaklanma görünmemelidir.
4) İthal şeker olmayacaktır. (Şeker pancarından yapılmış olacaktır.)
5) Şeker beyaz etkilenmeyen ve şekerden etkilenmeyen insan sağlığına zararlı olmayan ve beyaz şekerin özelliklerini bozmayan pamuklu jüt sentetik elyaflı karton kağıt veya bunların bir kaçının bir arada kullanıldığı malzemeden yapılmış ambalajlar içinde alınır. Jüt çuvallarda verilen beyaz şeker torbaları kıraf kağıdı veya insan sağlığına zarar vermeyen plastik malzeme ile astarlanmış olmalıdır.
6) Ambalajlar üzerinde firma adı ve adresi varsa tescilli markası standart işareti ve numarası TS 861 malın adı sınıfı ve tipi net ağırlığı imal tarihi belirtilmiş olmalıdır.

KÜP ŞEKER:

Nemsiz 750-1000 kg lık kutularda olup ambalaj üzerinde imalat tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır. TS ye uygun olacaktır.

IHLAMUR

Tozlu ve topraklı olmayacaktır. Piyasanın en iyisi olacak ve komisyonun beğeneceği evsafta olacaktır. Çiçek oranı fazla olacaktır.

KAKAO:

Topaklanmış olmayacaktır. Piyasanın en iyisi olacaktır. Muayene komisyonunun beğeneceği evsafta ve koyu renkli olacaktır. Ambalaj üzerinde üretici firma adı adresi markası net ağırlığı imal tarihi son kullanma tarihi yazılı olacaktır.

SOFRA TUZU

1. Kendine uygun normal görünüm renk lezzet ve çekilme iriliğinde olacak içerisinde gözle görülür yabancı madde olmayacaktır.
2. 140 C hararet derecesinde kurutulduktan sonra zehirli birleşimlerinden arındırılmış olmak şartı ile en az % 95 NaCl içerecektir.
3. Sofra tuzları 750 gr lık naylon torba içinde getirilecektir.
4. İyotlu tuz getirilecektir.

İRİ TUZ

Temiz taş ve topraktan arınmış beyaz renkli olup yabancı maddelerle karışık ıslak ve rutubetli olmayacaktır. Depo isteğine göre alınır.

KIRMIZI BİBER

Kendine has koku renk ve tatta olmalıdır. İçinde hiçbir yabancı madde olmamalıdır. Boya maddesi katılmış olmamalı. Nem oranı % 10-20 arasında olmalıdır. Açık kilo hesabı ile alınır.

Ambalaj üzerinde üretici firma adı net ağırlığı imal tarihi yazılı olmalıdır.

KARABİBER- YENİ BAHAR.

1) Karabiber toz karabiberlerden olacaktır.
2) Rutubet en çok % 12 olacaktır.
3) Kendine has koku ve lezzeti olacaktır.
4) Açık kilo hesabı alınır.
5) Yeni bahar usulüne göre üğütülmüş toz yeni bahar olacaktır.
6) Rutubet en çok % 10 olacak, kendine has koku ve lezzeti olacaktır.
7) Açık kilo hesabı ile alınacaktır.
8) Ambalaj üzerinde üretici firma adı imalat tarihi net ağırlığı olacaktır.

KEKİK NANE

Kendine has renk koku ve tadı olmalı. İçinde hiçbir yabancı madde olmamalı.
Açık kilo hesabı ile alınacaktır.
Ambalaj üzerinde üretici firma adı imal tarihi ve net ağırlığı yazılı olmalıdır.

KİMYON

1) Rutubet en çok % 10 olacaktır.
2) Kendine has kokusu ve lezzeti olacaktır.
3) Açık kilo hesabı ile alınacaktır. İçinde yabancı madde olmayacaktır.
4) Ambalaja üretici firma adı, imal tarihi son kullanma tarihi yazılı olacaktır.

ÇAY

1. Özel kokuda yaprak halinde olacak ve çok kırıklı olmayacaktır. Suda kaynatıldığı zaman berrak ve güzel kokulu olacaktır.
2. İçinde çöp ot toz kum gibi yabancı maddeler olmayacaktır.
3. Boyalı olmayacaktır.
4. Rutubeti %9 dan, külü % 7 den fazla olmayacaktır. Çayın miktarı % 5 gr eksik olmayacaktır. Avarya çaylar kabul edilmeyecektir. Gereğinde bu özellikler kimya muayenesiyle tespit edilir. Tekel malı çay olacak ve ambalajları rutubet alıp küflenmemiş özel kokulu olacaktır.

VANİLYA

Usulüne uygun öğütülmüş vanilyalardan olacaktır. Kendine has koku ve lezzeti olacaktır. 5 gr lık ambalajlar içerisinde olacak, ambalajlar üzerinde cinsi, markası ve net ağırlığı gramajı yazılı olacaktır.

KUŞ ÜZÜMÜ

1- Piyasada satılan iyi cins ve son sene mahsulü kuru üzüm den olacaktır.
2- Güvelenmiş kurtlu böcekli küflü fena kokulu ekşi acılı çürük bozuk ıslak kurumamış şekerlenmiş sulanmış taşlı topraklı kirli ve topraklanmış olmayacaktır.
3- Standart temiz bez veya naylon torbalar içinde teslim edilecektir.

ÇAM FISTIĞI (TS 1771)

1) Yeni sene mahsulü iyi cins çam fıstıklarından olacaktır.
2) Küflü küf kokulu acımış ekşimiş taşlı topraklı kirli veya tabi rengini kaybetmiş olmayacaktır. Yabancı maddelerden arınmış olacak, kırık miktarı % 2 yi geçmeyecek ve rutubet miktarı% 8 i geçmeyecektir.
3) Standart olarak sağlam ve temiz bez veya naylon torbalar içinde teslim edilecektir.

KURU ÜZÜM

1. Yeni sene mahsulü olacaktır. Küflenmiş ezilmiş kurtlanmış olmayacaktır. Rutubet miktarı % 16 dan fazla olmayacaktır.
2. Muayene sırasında elle ovalandığında taneler birbirinden ayrılacaktır.
3. Standarta uygun sandıklar içinde olacak, sandıkların üzerinde soğuk damga veya şablonla cins net kilo miktarı imal ve son kullanma tarihi ile markası yazılmış olacaktır.

FINDIK İÇİ:

1) İyi cins kavrulmuş fındık içinde yeni sene ürünü olacaktır.
2) Fındık içleri temiz olacaktır. Küflü çürük ekşi kurtlu kurt yenikli ıslak rutubetli bayat hal ve rengini değiştirmiş tozlu topraklı taşlı çamurlu taneleri ezilmiş ve ufalanmış olmayacaktır.
3) Dış ve iç kabuklardan tamamen ayrılmış olacaktır.
4) Kırık tane miktarı % 1 e kadar fireli kabul edilecektir.
5) İyi kavrulmuş bayatlamamış fındık içerisine has koku lezzet ve sertlik derecesinde olacaktır.
6) Standart temiz bez ve naylon torbalarda teslim edilecektir. Torba üzerinde üretici firmanın adı kaşesi imal ve son kullanma tarihleri bulunacaktır.

KURU İNCİR

1. Son sene ürünü ve piyasanın iyi cins tatlı kuru incirlerinden olacaktır.
2. Kurtlu kurt yenikli böcekli küflü küf kokulu çürük şekerlenmiş parçalanmış ıslak sulanmış ve ekşimiş olmayacaktır.
3. Genel görünümü iyi olmasına karşın aralarından rastlanacak kurtlu kurt yenikli ve yabancı cisim bulunmayacaktır.
4. Her bir incirin ağırlığı 20 gr dan aşağı olmayacaktır. Genel olarak bu aralık tuttuğu takdirde 20 gr dan noksan incirler 15 gr dan aşağı olmamak şartıyla % 10 a kadar aynen kabul edilir. Fazlası ret edilir.
5. Kuru incirler piyasa temahülü ve sağlam sandıklar içerisinde getirilecektir. Her sandık üzerinde cinsi net kilo ağırlığı üretim tarihi son kullanma tarihi soğuk damga veya şablon ile yazılacaktır.

CEVİZ İÇİ

1) Piyasada satılan son sene ürünü ve iyi cins ceviz içlerinden olacaktır.
2) Çürük küflü küf kokulu rutubetli ıslak kurtlu kutr yenikli taşlı topraklı çok siyahlaşmış fazla kırıklı parçalanmış ezilmiş ve acımış olmayacaktır.
3) Ceviz içi dişlerini örten zarın rengi siyahlaşmamış esas ceviz kısmı beyazlığını kaybetmemiş acımamış ve ekşimemiş olmalı.
4) Cevizlerin dış ve iş kabukları çıkarılmış olmalıdır.
5) Dış ve iç kabuklar toplamı kırılma ve ayıklama işlemi esnasında gözden kaçan % 1 i geçmemelidir.
6) İçinde yabancı madde bulunmayacak ve muayene komisyonunun beğeneceği evsafta olacak.
7) Piyasaya temaüllü sandık ambalajlarda getirilerek ambalajlarda firma adı cinsi imal ve son kullanma tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır.

GÜL SUYU

Sağlığa zarar vermeyen TSE de belirtilmiş plastik 250 gr lık şişelerde kendine has tat renk ve koku olmalı. İçinde yabancı bir katkı maddesi olmamalı. Şişe üzerinde imal ve son kullanma tarihi üretici firma adı tescilli markası etiket bulundurmalıdır.

SİRKE

1. Berrak görünüşte kendine has tat ve kokuda olmalı bulanık olmamalı.
2. Kapalı olarak 70 cc lik şişeler içinde teslim edilir.
3. Her şişenin üstünde firmanın adı tescilli markası adresi seri numarası yapım tarihi net ağırlığı yazılı olmalıdır.

MEYVE SUYU: (1/5 LT POŞET)

1) Meyve suları idarenin bildirdiği çeşit olarak gelecektir.
2) Poşetler eskimiş delik patlak olmayacaktır.
3) Son kullanma süresine en az 6 ay süresi olan maddeler kabul edilir.
4) Poşetlerin üzerinde firmanın adı markası içeriği imal tarihi son kullanma tarihi ve miktarı olacaktır.

YAĞLAR

ZEYTİN YAĞI (RİVİERA)

1) Adeti hararette mavi ve berrak olacak tortu ve suyu bulunmayacaktır. Rengi altın sarısı yeşilimtrak sarı ve ya açık renkte olabilir.
2) Koku ve lezzeti doğal olacaktır.
3) Boyalı olmayacaktır. Her hangi bir nebati yağ ile karışık olmayacaktır. 5 C de yoğunluğu 0910-0915,25 derecede reaksiyonu 59-63 iyot derecesi 79-88 asidesi (asitoleik) % 1,5 olacaktır.
4) Acılı teamüllü pembelik hududunu geçmemek üzere hafif müspet olacaktır.
5) Ambalajı üzerinde firmanın adı markası içerdiği imal tarihi son kullanma tarihi TSE damgası olacaktır.
6) Brüt 17 kg lık net 6,380 kg lık kutularda getirilecektir.

AYÇİÇEK YAĞI:

1) Adeti hararete mayi berrak olmalı tortu ve suyu bulunmamalı.
2) Rengi altın sarısı veya açık sarı olacak.
3) Koku ve lezzeti doğal olacaktır. Boyalı olmayacaktır. Her hangi bir nebati yağ ile karışık olmayacaktır.
4) Ambalaj üzerinde firmanın adı ve markası imal ve son kullanma tarihi TSE damgası olacaktır.
5) Brüt 17 kg lık net 16,380 kg lık kutular içerisinde gelecektir.

MISIR ÖZÜ YAĞI:

1- Adeti hararette mayi berrak olacaktır. Tortu ve koku bulunmayacak
2- Rengi koyu sarı renkte olacak
3- Koku ve lezzeti doğal olacaktır. Boyalı olmayacak. Her hangi bir nebati yağ ile karışık olmayacaktır.
4- Ambalaj üzerinde firmanın adı markası cinsi imal ve son kullanma tarihleri TSE damgası bulunacaktır.
5- 17 kg lık net 16,380 kg lık kutularda getirilecektir.

KAHVALTILIK MARGARİN

1) Normal görünüşte kendine has koku ve lezzette beyaz sarımtrak renkte olacak.
2) İçeriklerinde normal veya yağı alınmış pastörize süt ve krema olacaktır.
3) Safi yağ oranı % 82 den aşağı olmayacaktır. Tuz miktarı tuzsuz oranda %00,2 tuzlu oranlarda % 2 den fazla olmayacaktır. (asitoleik olarak) % 3 ü geçmeyecektir. Acılı temüllü menfi olacaktır. Erime derecesi (steik) 38 dereceyi geçmeyecektir.
4) Boyalı hayvani yağlarla karıştırılmış olmayacaktır. Sağlık Bakanlığınca İzin verilen oranda A ve D vitamini içerecektir.
5) Ambalaj üzerinde firmanın adı markası içerdiği imal ve son kullanma tarihi ile TSE damgası olacaktır.
6) Kahvaltılık margarinler 250 gr lık paketler halinde getirilecektir.

YEMEKLİK MARGARİN:

1) Gıda maddeleri tüzüğünün ilgili 128,129,130,133,134,135 inci maddelerine uygun olacaktır.
2) Hiç kullanılmamış passız okside olmamış içinde yağ saklamaya elverişli tenekelerde olacaktır.
3) Müteahhit tarafından getirilecek çeşitli marka yağlardan kamüsyon kalite ve lezzet kontrolü yaparak marka tercihi yapabilir.
4) Teslimat teneke üzerinde yazılı net ağırlık üzerinden olacaktır. Her tenekede imal ve son kullanma tarihleri kapakta okunaklı olarak soğuk damga ile yazılmış olacaktır.

TATLILAR:

TAHİN HELVASI (MEYVALI; KAKAOLU)

1) Tahin helvaları kendine has yapı tekstür tipine uygun tat lezzet ve renkte olmalı, tahin helvasında haşere parçaları böcek kalıntıları vs madde bulunmamalı.
2) Tahin miktarı en az % 50 yağ miktarı (Susam yağı olarak) en az % 25 protein en az % 9 toplam şeker miktarı (sakkaroz olarak) en çok % 45 rutubet miktarı en çok % 3 ham siriloz en çok % 1,65 kül miktarı en çok % 1,75 estetikte edilmiş yağ asitlik (oleikasit cinsinden) en çok iki hıfzıssıhha raporlu saponin miktarı en çok % 0,18 m olmalı firma bu özellikleri içeren raporu birlikte getirecektir. Meyveli miktarı çıkarıldıktan sonra safi helva kütlesi üzerinden hesaplanır.
3) Tahin helvasındaki yağ susam yağı olmalı. Tahin helvasının susam yağı dışında başka bir yağ katılmaz ancak toz kakao katılanlarda kakaodan gelen miktar kakao yağı ve imalatında katkı maddesi kullanılanlarda stabilizan ve emulgatörlerden gelebilen yağ bulunabilir. Bütün veya parça halindeki yağlı kuru meyveler ve kurutulmuş meyve % 8 den az olmamalıdır. Bu değer mamülün bütün kütlesi üzerinden hesaplanır.
4) Tahin helvasına nişasta ve nişastalı maddeler ve herhangi bir yabancı madde katılmaz
5) Ambalajın üzerinde firma adı tescilli markası adresi standart işareti ve numarası TS 2590 parti numarası mamulün cinsi ve tipi içerik katkı maddelerinin isimleri içindeki şekerin cinsi ve oranı imal ve son kullanma tarihi silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılıp basılmalı veya etiket halinde takılmalıdır.

TEL KADAYIF:

1. Gıda maddeleri tüzüğünün 311-313.maddelerinde yazılı evsafa uygun şekilde ekstra veya ekstra undan usulüne uygun şekilde hazırlanmış olacaktır.
2. Teller birbirine yapışmış olmayacaktır.
3. Fena koku içermeyecektir. Su miktarı % 16 yı geçmeyecektir. Döküm kadayıflarından konacaktır.
4. Teslimat temiz naylon torbalar içinde olacaktır.
5. Ambalaj üzerinde firma adı ve kaşesi imal ve teslim tarihleri bulunacaktır.

EKMEK KADAYIFI

1- Gıda maddeleri tüzüğünün 311/313 maddelerinde yazılı evsafa uygun şekilde ekstra undan usulüne göre hazırlanmış olacaktır.
2- Pişmeden önce her hangi gayri tabi lezzet ile koku ve acı hissedilmeyecektir.
3- İyi cins ekmek kadayıfı olacaktır. Hamur bayat yanık ıslak çatlak kırık kurtlu ve küflü ve küf kokulu olmayacaktır.
4- Ekmek kadayıfları ince ve her tarafları aynı kalınlıkta olacaktır pişirilirken kırılıp dağılmayacaktır. Pişirildiği zaman normal büyüyecektir.
5- Temiz ambalaj içerisinde teslim edilecektir. Tüzük hükümlerine göre üzerinde etiket bulunacaktır.

Piyasanın en iyisi ve ŞAM BABA VE KEMAL PAŞA TATLISI komüsyonun beğeneceği evsafta olacaktır.

ŞEKERPARE KURU KAYISI

1) Piyasada satılan iyi cins şeker pare kuru kayısılardan olacaktır.
2) Çürük küf fena kokulu kurtlu taşlı topraklı tozlu çöplü ezik acı normalden fazla rutubetli doğal görünümü değişmiş olmayacaktır. Kendine özgü lezzet ve görünümde olacaktır.
3) Şeker pare kuru kayısılar piyasa temaülü temiz ve sağlam sandıklar içerisinde getirilecektir. Ve her sandık içeriği 20 kg mı geçmemek üzere hepsi standart miktarda olacak. Sandıklar üzerinde cinsi ağırlığı üretim ve son kullanma tarihleri şablonla yazılmış olacaktır.

BAL

1. TSE damgalı olmalıdır. Bu ballar tahammür etmeye başlamış ekşimiş tüylenme normal koku ve lezzet oluşmuş veya her hangi bir nedenle bozulmuş kirlenmiş olmamalı, saydam görünümlü olmalıdır.
2. Şekerlenme ve her hangi bir tortu bulunmamalıdır.
3. Poşet üzerinde firma adı ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır, 15 gr dan aşağı olmamalıdır.

POŞET REÇEL

1) Reçeldeki meyveler ve parçaları kolaylıkla görülebilecek ve tanınabilecektir. Meyve parçaları hangi meyveden yapıldığını tanıtacak büyüklükte olacaktır. Her reçel tek tip meyveden yapılacaktır. Reçelin rengi kokusu ve tadı kullanılan meyvenin özelliklerine uygun olacaktır.
2) Pişirme hatasından dolayı normal nitelikleri kaybolmayacaktır.
3) Reçellerde çöp çekirdek canlı ve cansız kurt böcek ve haşere bulunmayacaktır. Reçeller meyvelerin çekirdekleri çıkmak suretiyle hazırlanacaktır.
4) Reçellerde şekerlenme ve ekşime olmayacak yanık is gaz benzin küf ve benzeri koku hissedilmeyecektir.
5) Reçellerde TS 2066 ve 2600 kapsayan koku maddeleri dışında koku maddesi olmayacaktır.
6) Bekleme ile oluşan bozulmalarda reçeller müteahhit firma tarafından geri alınıp değiştirilecektir.
7) Reçeller reçelin özelliğini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek plastik küvet poşette olacaktır. PVC ambalaj üzerine alimünyum veya kalay fol yo yüksek ısıda preslenmek suretiyle kaplanacaktır.
8) Reçelin konduğu ambalajda net ağırlık 20 gram olacaktır.
9) PVC temiz sağlam ve daha önce kullanılmamış olacaktır. Poşet ambalajlı reçeller 50 ve 100 lük ambalaj içinde teslim edilecek kutudaki reçel sıraları arasına kağıt konacaktır.
10) Poşet reçel kuvvetlerinin üzerinde firma adı markası TM deneyimi cinsi net ağırlığı içinde bulunan maddelerin adları imal ve son kullanma tarihleri meyvenin cinsi ve konulan katkı maddeleri okunaklı hitoğraf baskı ile yazılacaktır.

KONSERVELER:

İÇ BEZELYE

1- İç bezelye konserveleri mahalli adetlere uygun olarak hazırlanmış piyasada satılan iyi cins ve evsaf kalitede ve terkibinde olacaktır.
2- Kapalı kutularda sterilize edilerek hazırlanacak konservelerin üzerinde imalathanenin ismi ve adresinin muhteviyatı gıda maddesinin ismi çeşidi asgari net miktarının ve içine mutat olarak katılmış diğer maddelerin cinslerini ve konservenin seri numarasını bildirir birer etiket bulunacaktır. İmal ve son kullanma tarihi yazılacaktır.
3- Konserve kutularının kapakları içeri çekik veya düz olarak kabarmış bombe yapmış olmayacaktır. Kutuların hiçbir yerinde delik çatlak fazla ezikler içlerine kadar işlemiş derin pas lekeleri bulunmayacaktır. Kutuların yanları lehimle alt ve üst kapakları makine ile kapatılmış ve kapakların içleri lastik rondöllü olacaktır. Kutular piyasa temaüllü şeklinde ve standart miktar ile bezelye konservesi içerecektir.
4- Evvelce herhangi bir sebeple içeriğinde oluşan gazı çıkarmak amacıyla delinerek lehimlenmiş kutular kabul edilmeyecektir.
5- Kutular açıldıkları zaman gaz imtişarı çıkmayacak ve içerikleri koku lezzet görünüm yönünden doğal pişmiş iç bezelye evsafında olacaktır.
6- Konserveler içinde esas gıda maddeleri ile ilavesine izin verilmiş bulunanlardan başka yabancı bir gıda maddesi veya zararsız da olsa her hangi bir kimyevi madde veya boya katılmış olmayacaktır.
7- Konservelerin konulması için kullanılacak olan madeni kutular evvelce hiç kullanılmamış ve okside olmamış tenekeden yapılmış olmalıdır. Konserve içeriği ile temasta bulunan kısımlarla lastik rondöllerde arsenik gibi zehirli maddeler ve %005 den fazla kurşun bulunmayacaktır.
8- İç bezelye konserveleri aynı zamanda bakteriyolojik yönden muayeneye tabi tutulacak ve kati netice için muayenenin sonucu beklenecektir.
9- Muayene için numune olarak alınan ve açılan kutular ile bunların içeriğinde kimyevi ve bakteriyolojik yönlerden görülecek kusurlu yönler numunenin temsil ettiği grubun tümünü temsil edecektir. Bezelyeler 3 nolu bezelye olacaktır.
10- Bezelye konservelerinin net sebze ağırlığı (Akit makamın isteği) gramdan aşağı olmayacaktır. Net sebze, sebze gramajlarından fazla gelenlere (Akit makamca istenen) gram sayılacak ve iş bu fazlalıklar için müteahhit her hangi bir itiraz ve talepte bulunmayacak.
11- Büyük 5 kg lık kutularda getirilerek net süzme ağırlıkları üzerinden satın alınacaktır. Konservenin vezir kontrolü içindeki suyun süzülmesi (süzme işlemi bir süzgeç içine dökülen sebzelerden damlam kesilinceye kadar beklemek) suretiyle yapılır. Kutular arasındaki tesadüf edilebilecek cüzi fabrikasyon noksanlıkları açılıp tartılan diğerleri ile birlikte gramaj vasıtasının itina düşmemek şartıyla kabul edilir.

TAZE FASULYE KONSERVESİ

1) Konserve yapımında kullanılan taze fasulyelerin özellikleri TS 797 ye uygun olmalıdır.
2) Konservedeki fasulyeler aynı çeşitten etli kılçıksız dağılmamış fazla yumuşamamış oldukça sert durumda olmalı. Dolgu suyu fazla bulanık göstermemeli ve tuz miktarı % 2 yi geçmemeli.
3) Konserve edilmiş taze fasulyeler çeşidine özgü renk tat ve kokuda olmalı yabancı tat ve koku ile içinde yabancı madde bulunmamalıdır.
4) Taze fasulye konservesi içinde tuzdan başka her hangi bir katkı maddesi bulunmamalıdır. Konservede süzme ağırlığı net ağırlığı % 70 inden az tepe boşluğu kap hacminin % 10 undan çok olmamalı
5) Taze fasulye konservelerinin üzerine firmanın adı veya tescilli markası ve adresi TÜRK malı deyimi veya TM işareti bu standardın işareti veya numarası (TS 1468) malın adı ve çeşidi seri numarası süzme net ağırlığı imalat tarihi yıl olarak yazılı olmalıdır.
6) Konservelerin muayenesinde tutulan şişkin olmayacak bekleme sırasında şişkinlik olduğu takdirde müteahhit firma değiştirecektir.
7) Taze fasulye konservesi kutu üzerinde yazılı süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayene sırasında açılan kutular teslim sayısından düşülecektir. (%03) konserve fasulyeler içinde bulunan yıl veya en geç bir önceki yıl üretimi olacaktır.

DOMATES SALÇASI:

1) Taze kırmızı domateslerin ezilmiş kabuklarından ve çekirdeklerinden ayrılmış olan kısımların mutfak tuzu ilavesi ile teneke kutulara konulmak suretiyle hazırlanmış olacaktır. (TS 1466)
2) Domateslerden başka cins sebze ve meyve ezmelerinin zararsızda olsa ağırlaştırıcı maddelerle karıştırılmış ve boyanmış olmayacaktır.
3) Su miktarı % 82 den, tuz miktarı % 12 den, kül miktarı tuz hariç % 1,1 den külün sulu kloru asidinde erimeyen kısmı %01 den fazla olmayacaktır.
4) Ambalaj üzerinde cinsi, brüt miktarı net miktarı firmanın adı adresi tanıtıcı işareti ve imal tarihini gösteren bilgiler bulunmalıdır. Kutu üzerinde belirtilen net ağırlık üzerinden alınır.
5) Özel yönetmeliğinde gösterilen cins ve miktarda fazla veya başka cins koruma maddelerini ihtiva etmeyecektir.
6) Kokmuş küflenmiş kurtlanmış, kirlenmiş, kutuları şişkin veya içinde muhteviyatının bozulmasından ileri gelen az teşekkül etmiş delinmiş kutuları derinliklerine kadar paslanmış olmayacaktır. Kutuların kurşun veya diğer bir zehirli madenle karışık kalayla kaplı olmayacaktır. Her ne maksatla olursa olsun madeni veya uzvi zehirli bir madde ile muamele edilmiş bulunmayacaktır.
7) Salçalar kabul edildiğinde normal şartlar altında bozulmamasının müteahhit taahhüt edecek. Bozulma işareti gösteren kutular derhal değiştirilecektir.
8) 5 kiloluk kutularda teslim edilecektir. İdare isterse 1 bir kilo gramlık kutulardan da isteyebilir. Komisyon belirli miktarda diyetler için tuzsuz salça alacaktır.
9) Muayene sırasında açılan kutular teslim miktarlarından düşülecektir. (%01) konserve bir önceki senenin ürünü olacaktır.

TÜRLÜ KONSERVESİ:

1- Kendine özgü tat ve kokuda olmalı hiçbir yabancı tat koku ve madde bulunmamalı. İçindeki sebzeler fazla sert ve fazla pişmiş olmamalı.
2- İçindeki tuz ve limon tuzundan başka bir katkı maddesi bulunmamalı, dolgu suyu içindeki tuz miktarı % 2 yi, limon tuzu veya suyu %03 ü geçmemelidir.
3- Türlü konservesinde sebzeler süzüldükten sonra aşağıdaki oranlarda bulunmalıdır.
Taze fasulye % 25-30
Patlıcan % 25-30
Biber % 5-10
Domates % 10-15
Sakız kabağı % 10-15
Bamya % 10-15
4- Türlü konservede süzme ağırlığı net ağırlığının % 70 den az, tepe boşluğu kabın hacminin % 10 undan çok olmamalıdır.
5- Türlü konservesi TS 791-794-1205-1255 de belirtilen özelliklere uygun olacaktır. Ambalajların üzerinde firmanın adı ve tescilli markası ve adresi TM işareti standardından ve numarası malın adı ve çeşidi imalat seri numarası süzme ve net ağırlığı imal tarihi yazılı olacaktır.
6- Türlü konservesi kutuları ihaleye esas olan birim üzerinden alınır. Kutular şişkin olmayacaktır. 1/1 lik kutularda olacaktır. Kutular açıldığında yukarıdaki şartlara haiz olarak alınacaktır. Bekleme ile oluşan şişkin kutuları müteahhit değiştirmekle yükümlüdür.
7- Türlü konservesi kutu üzerinde yazılı süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayene sırasında açılan kutular teslim sayısından düşülecektir. (%03) konserve türlüler içinde bulunan yıl veya en geç bir önceki yıl üretimi olacaktır.

BAMYA KONSERVESİ

1. Taze bamya konservesi kendine özgü tat ve kokuda olmalı içindeki bamyalar bütün körpe çekirdeği küçük ve sertleşmemiş ve başları kesilmiş fazla yumuşamamış dağılmamış ve ezilmemiş olmalıdır. Konservedeki bamyaların boyu 1,5-6 cm arasında olmalıdır.
2. Taze bamya konservelerinde tuz limon tuzu koruk suyu, limon suyu ve domates suyundan başka katkı maddesi bulunmamalıdır.
3. Konservenin süzme ağırlığı % 70 den az ve tepe boşluğu kap hacminin % 10 undan çok olmamalıdır.
4. Dolgu suyu içindeki tuz miktarı % 2 yi limon tuzu % 5 i geçmemelidir.
5. Taze bamya konservelerinin ambalajları üzerinde firmanın adı, tescili markası ve adresi standardın işareti ve numarası ( TS 1467) malın adı, imal tarihi, imalat seri numarası, TM işareti, net ağırlığı yazılı olacaktır. (Konserve sultani çeşitten yapılmışsa belirtilmelidir.)
6. Taze bamya konservesi kutu üzerinde yazılan süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır, muayene sırasında açılan kutular teslim sayısından düşülecektir. (%03) Konserve bamyalar içinde bulunulan yıl veya en geç bir önceki yıl üretimi olacaktır.

ZEYTİN (SİYAH – YEŞİL)

1) İyi terbiye edilmiş ve salamurada bekletilmiş zeytinlerden olacaktır.
2) Salamurası tamamen alınmış, tat ve nefaset itibariyle piyasada satılan 1.nevi zeytinlerden olacak; ezik, acı, çürük küflü ve fena kokulu canlı ve cansız parazitli kurt yenikli ve parazit ifrazını içermeyecektir.
3) Zeytinler içinde bulunan çöp, yaprak, erimiş tuz miktarı % 1 i geçmeyecektir. Zeytin içinde mor, acı ve açık renkte acı akçık taneleri bulunmayacaktır. 1 kg zeytin sayıldığında 365 adedi geçmeyecektir. Zeytin taneleri tahlilinde yağ miktarı % 35 den aşağı olmayacaktır. 100 gr daki çekirdekler temizlenip tartıldığında 21 gr kadar aynen alınacaktır.
4) Zeytinler temiz, sağlam ambalajlarda getirilecektir.
5) İstenildiğinde diyet için tuzsuz zeytin alınır.

TAVUK YUMURTASI

1- Yumurtanın şekli muntazam olmalı, girintili çıkıntılı pürüzler olmamalıdır.
2- Kabukta çatlak, pislik ve kan lekesi bulunmamalıdır.
3- Yumurtalar yıkanmamış olmalı, üzerindeki parlak cilalı kısım kaybolmamalıdır.
4- Hava boşlu yüksekliği en çok 5 mm yi geçmemelidir.
5- Kırıldığı zaman kendine mahsus tamamen saf tabii tazelik, koku ve tadı haiz olmalıdır.
6- Tabağa kırıldığında sarısı kubbeli, rengi parlak olmalı, parmakla basıldığında hemen dağılmamalıdır.
7- Ortalama olarak bir yumurtanın ağırlığı 60 gr dan az olmayacaktır.
8- Yumurtalar Gıda Tüzüğü ve TSE uygun olacaktır.

TAZE SEBZE VE MEYVELER:

HAVUÇ:

1) Piyasada satılan iyi cins taze havuçlardan olacaktır.
2) Ezik, çürük, donmuş, pörsümüş, parçalanmış, kurtlu, kurt yenikli, kararmış, buruşmuş, kartlaşmış, bayat, ıslak, çamurlu, topraklı olmayacaktır.
3) Yenmeyecek sap, kök ve yapraklardan tamamen ayrılmış olacaktır.
4) Kırık havuçlar % 3 e kadar alınır. Havuçların en kalın yerinin kutunun 2 cm den az ve 5 cm den fazla olmayacak

KIVIRCIK SALATA

1) Piyasada satılan iyi cins salatalardan olacaktır.
2) Kökü sararmış dış yaprakları kesilmiş olacaktır. Islak çürük ezik tozlu topraklı çamurlu porsuk bayat kartlaşmış tohuma kaçmış açı lezzet ve yaprakları dağılmış olmayacaktır.
3) Salataların ağırlığı 200 gr dan aşağı olmayacak 200 gr dan aşağı gelenler 150 gr dan aşağı gelmemek kaydı ile % 5 e kadar aynen alınır.

SALATALIK (HIYAR)

1. Hıyarlar körpe ve taze olacaktır. Tohuma kaçmış sararmış buruşmuş gevşek çamurlu topraklı porsuk çürük ve ezik olmayacaktır.
2. Boyu 20 cm den çapı 4 cm den aşağı olmayacaktır.

PATATES

1. Son sene mahsulü ve piyasanın iyi cins sarı patateslerinden olacaktır.
2. Ezik çürük haşere yenikli kesik buruşuk porsuk donmuş çamurlu topraklı ıslak filizlenmiş hastalıklı filizi kırılmış olmayacaktır.
3. Aralarında tesadüf edilebilecek bu tip kusurlu patateslerden filizlenmiş veya filizi kırılmışlar Mart ve Nisan aylarında % 2 ye kadar aynen alınır. Yılın diğer aylarında bu miktar % 2 yi geçmeyecektir.
4. Çapa yaralı patatesler % 2 yi geçmeyecektir.
5. Kusurlular hariç veya o mal iyi vasıflı patatesler alınacak numunelerinin gramaj analizinde patateslerin % 50 si 80 gramdan % 30 u 50 gramdan aşağı olmayacaktır.

KURU SOĞAN

1- Son sene mahsulü ve piyasada satılan iyi cins soğanlardan olacaktır.
2- Ezik çürük kesik yumuşamış porsuk çamurlu topraklı ve ıslak olmayacak.
3- Soğanlar sapsız olacaktır.
4- Filizlenmiş filizi kırılmış olanlar Mart ve Nisan aylarında % 3 e kadar yılın diğer aylarında içleri boşalmamış olmak kaydıyla filizlenmiş veya kırılmış soğan miktarı % 2 yi geçmeyecektir.
5- Kusurlular hariç normal veya iyi vasıftaki soğanlardan alınacak gramaj analizinde soğanların % 50 si 60 gramdan % 30 u 50 gramdan aşağı olmayacaktır.
6- Çuvallar içinde soğan kabukları bulunmayacak olduğu taktirde müteahhit tarafından ayıklanacaktır.
7- İthal soğan olmayacaktır.

PIRASA

1) Piyasada satılan iyi cins ve olgunlaşmış olacaktır.
2) Çamurlu cılız porsuk çürümüş kararmış ezilmiş ıslatılmış olmayacaktır.
3) Prasaların beyaz kısımlarının takip eden yeşil kısımların boyu 20 cm den fazla olmayacak şekilde kesilmiş olacaktır. Yaprak boyları 25 cm olan pırasa miktarı % 5 e kadar aynen alınır. Pırasanın saçaklı kök kısmı kesilmiş olacaktır.
4) Pırasaların kalınlığı kutur itibariyle 2,5 cm den aşağı olmayacaktır. Ölçü beyaz kısmının tam ortasından yapılır.
5) Prasalar piyasa temaüllü demetler halinde alınır.

LİMON:

1. Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş sulu limonlardan olacaktır.
2. Yeşil ezik çürümüş kurumuş donmuş don çalığı çok yumAFYON tabi özelliklerini kaybetmiş kalın kabuklu olanlar alınmayacaktır. Devamlı gramaj durumu Kasım ayının başından nisan ayı başına kadar lanet tayin alınıp tartılacak 100 adet limon ağırlığı 8,5 kg dan ve her limon ağırlığı 75 gr dan aşağı olmayacaktır.

LAHANA

1- Piyasada satılan iyi cins beyaz veya hafif yeşilim trak taze olgun lahanalardan olacaktır.
2- Kurtlanmış ezik tohuma kaçmış dağılmış yapraklar halinde çamurlu çürük donmuş ve kızarmış haşerat yenikli olmayacaktır.
3- Lahanalar top halinde olacaktır.
4- Lahanaların sapları kellenin dibinden itibaren kesilerek 5 cm den fazla olmayacaktır.
5- Lahanaların ağırlığı en az 2 kg olacaktır.
6- Lahanaların yemek yapmaya elverişli olmayan kalın üst yaprakları alınmış olacaktır. Havanın lahanaları donduracak şekilde soğuk olduğu aylarda Aralık Ocak Şubat soğuktan muhafaza kastı ile % 10 fire düşmek şartıyla lahanalar dış kabukları ile birlikte teslim edilebilir. İkmalin aksamaması ve ihtiyacın karşılanabilmesi için bu gibi hallerde müteahhit fireyi nazara alarak miktarda % 10 dan fazla getirerek muayeneye azletmek mecburiyetindedir.

ISPANAK

1) Piyasada mevcut iyi cins ıspanaklardan taze yaprakları diri renkleri yeşil olacaktır. Sararmış soğuktan donmuş çürük yatık kızışmış kartlaşmış tohuma kaçmış ıslatılmış olmayacaktır.
2) Ispanaklar arasında ot ve yabancı yapraklar bulunmayacaktır.
3) Ispanakların kökündeki yenmeyen püsküller kısımları kesilmiş olacaktır.
4) Ispanak demet ve ya döküm halinde getirilecektir. Vasat büyüklükte olacak. Çok küçük olmayacakt.

PAZI

1. Piyasanın en iyi cinsi olup piyasada bulunduğu müddetçe alınır.
2. Taze yaprakların diri renklerin yeşil olacak sararmış soğuktan donmuş çürük kızışmış olmayacaktır. Aralarında yabancı yapraklar bulunmayacak.

KURU SARIMSAK

1- Yeni mahsul olup yaprakları kesilmiş çürük ve ezik olmayacaktır.

TAZE BİBER (ÇARLİSTON, DOLMALIK BİBER)

1) Taze olup çürük bozuk ezik porsuk olmayacaktır. Orta boylu dolmalık olarak lüzumuna göre sivri biberde alınabilecektir.

TAZE KABAK

1. Piyasada satılan taze kabaklardan olacaktır.
2. Çürük buruşmuş sararmış pörsümüş kartlaşmış tohuma kaçmış, ezik bozuk ıslak ve çamurlu olmayacaktır.
3. Dolmalık kabaklar dolmalık niteliğinde olacaktır.

DOMATES

1- Piyasada mevsimine göre satılan olgun kızarmış domatesler olacaktır. Ezik çürük küflü çamurlu ıslatılmış ekşimiş ve bozulmuş olmayacaktır.
2- Domateslerin en küçüğü 50 gr dan aşağı olmayacaktır.
3- Mevsim icabı tamamen kızarıp olgunlaşmamış domates miktarı % 5 e kadar alınır.
4- Nakliyeden mütevellit patlak ve ezikler çürük bozuk küflü olmamak kaydıyla % 3 e kadar alınır.
5- İlk ve son turfanda mevsiminde tamamen kızarmamış domates miktarı % 10 u geçmeyecektir.
6- Domatesler temiz ve sağlam sandık içerisinde getirilecektir.
7- Domates 15 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında yalnız diyet hastalarına alınır.

PATLICAN

1) Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins taze körpe ve tabi rengini almış kemer patlıcanlardan olacaktır.
2) Çürük ezik porsuk kartlaşmış çekirdekleri beyazlığını ve yumAFYONlığını kaybetmiş çekirdeklerinin rengi sararmış ham acı ve gün vurmuş olmayacaktır.
3) Patlıcanlar orta büyüklükte en aşağı 150 gram olacaktır.
4) Yeşil renkli patlıcanlar alınmayacaktır.

TAZE SOĞAN

1. Piyasada satılan iyi cins taze soğanlardan olacaktır.
2. Taze soğanların yeşil kısımları kurumuş haşerelermiş kurt yenikli lekeli kararmış sararmış bayat çürük ezik çamurlu ıslak olmayacaktır.
3. Soğanlar arasında bulunabilecek erkek soğan miktarı % 5 e kadar aynen % 10 a kadar fazlası fireli olarak kabul edilecektir.
4. Taze soğanlar dağınık olmayacak demetler halinde teslim edilecektir.

MARUL

1. Marullar taze ve körpe olacaktır. Acı, tohuma kaçmış, sararmış, pörsümüş, yapraklı, kurt yenikli olmayacaktır.
2. Kökleri kesilmiş ve göbek kısımları kapalı olacaktır.
3. Çamursuz taze göbekli olacaktır. Göbeği açık olanlar % 5 e kadar aynı alınacaktır.
4. Her marulun ağırlığı 500 gramdan aşağı olmayacaktır. İlk ve son tufanda 400 gramdan aşağı olmamak kaydı ile kabul edilir.

DERE OTU-NANE

Piyasadaki iyi cins dere otundan alınacak demetler halinde bağlanmış olacaktır. İçinde yabancı otlar bulunmayacak sararmış donmuş çamurlu ve topraklı olmayacak demetlerin tamamı aynı cins olacaktır. Demetlerin deste kalınlığı normal olacak tartıldığında 50 gramdan az olmayacak.

MAYDANOZ:

1) Piyasada satılan en iyi cinsten olacaktır. Demetler halinde bağlanmış demetler içinde yabancı otlar bulunmayacaktır. Sararmış çamurlu ve topraklı olmayacaktır.
2) Demetlilerin tamamı aynı cins olacak. En küçüğü 75 gramdan az olmayacak

KESTANE KABAĞI (BAL KABAĞI)

1. Yeni yıl ürünü doğal tatta dış kabuğu sarı ve yeşil renkte piyasada satılanların en iyi cinsinden olacaktır.
2. Kabakların en küçüğü 3 kilo gramdan az olmayacak,
3. Çürümüş donmuş çözünmüş ve ezik olmayacak.

KIRMIZI LAHANA

1- Tohuma kaçmış kurtlanmış dağılmış yaprak halinde çamurlu çürüklü donmuş haşere yenikli olmayacak.
2- Taze göbeğini tam sarmış lahanalardan olacaktır.
3- Her bir lahananın ağırlığı tartıldığında 250 gramdan aşağı olmayacaktır.

KIRMIZI TURP

1. Çürümüş donmuş buruşmuş ıslak ve çamurlu içleri pörsümüş olmayacaktır.
2. En küçüğü 150 gramdan az olmayacaktır.

SİVRİ BİBER

1) Satılan iyi cins taze sivri biber veya çarliston biberlerden olacaktır.
2) Boyu 10-15 cm arasında olacaktır. Ezik çürük kokmuş pörsümüş sararmış olmayacak içerisinde yabancı nebat bulunmayacaktır.
3) Temiz sandık veya çuval ambalajlarda teslim edilecektir.

BEZELYE (ARAKA)

1. Arakalar taze ve körpe olacaktır. Büküldüğü zaman kırılacak yapraklı ıslak buruşmuş sararmış taneleri ayrılmış pişmeyecek ve yenmeyecek derecede kartlaşmış olmayacaktır. İçinde hiçbir yabancı nebat bulunmayacaktır. Birinci sınıf bezelye olacaktır.

SEMİZ OTU

1- Piyasada satılan iyi cins ve taze semiz otlarından olacaktır.
2- Sararmış pörsümüş kartlaşmış tohuma kaçmış ezik çürük kırışmış çamurlu ve normalinden fazla ıslak olmayacaktır.
3- Demetler halinde, kökleri yenecek kısımdan itibaren kesilmiş olacaktır. Demetler içinde yabancı cisimler bulunmayacaktır.

TAZE FASULYE

1) Piyasada satılan iyi cins Ayşe kadın, sırık fasulyelerden olacaktır. Taze ve körpe olacak, büküldüğü zaman kırılacaktır. Katiyen kılçıklı olmayacaktır.
2) Çamurlu, ıslak, pörsük, sararmış, kartlaşmış, çürük olmayacaktır.

TAZE BAKLA

1- Piyasada satılan iyi cins sakız baklalardan olacaktır.
2- Büküldüğünde kırılacak tazelik evsafta olacaktır.
3- Çürük, tüylü, pörsük, buruşmuş, kararmış, çamurlu, ıslak, kırışmış ve kartlaşmış, kılçıklı olmayacaktır.

KEREVİZ

1- Piyasada satılan iyi cins kök kerevizlerden olacaktır
2- Çamurlu, çürük, içi boşalmış, liflenmiş, donmuş, gevşemiş, ezik, ve rengi kararmış olmayacaktır.
3- Köklerdeki püsküller ve üzerindeki yapraklar tamamen kesilecektir.
4- Kerevislerin her biri 200 gramdan aşağı, 400 gramdan yukarı olmayacaktır.

KARNABAHAR:

1) Piyasada satılan iyi cins karnabaharlardan olacaktır.
2) Beyaz veya sarımsak renkte, top halinde ve çiçekleri sağlam, sıkı ve esmerleşmemiş olacaktır.
3) Karnıbaharların sapları çiçek kısmından dışa doğru üstüne gelen yaprak dibinden itibaren tamamen kesilmiş olacaktır.
4) Yaprakların üst uçları çiçek kısımları açıkta bırakacak şekilde kesilmiş olacaktır.
5) Rengi hafiften olsa koyulaşmış, kurtlaşmış, çürük, beyaz çiçeği az, yeşil yaprağı ve kökü çok karnabaharlar alınmayacaktır.
6) Tamamen dağılmış, donmuş, çürümüş, fena kokulu, çamurlu, pörsük bayat ezik ve böcekli ve iyi vasıfta olmayan karnabaharlar olmayacaktır.
7) Karnabaharlar arsında tesadüf edilecek çiçeği tamamen veya kısmen dökülmüş ya da dağılmış olanlardan göbek kısmının 1/5 i aşmamak şartıyla aynen alınır.
8) Karnabaharların üzerinde 2 adetten fazla yaprak bulunmayacaktır.

PORTAKAL:

1. Piyasada satılan iyi cins kemale ermiş tabii rengini almış kendine mahsus tat koku ve lezzette olan portakallardan olacaktır.
2. Ham ezik yeşil ekşi çürük donuk kirli küflü porsuk yumuşamış suyu çekilmiş kurumuş kabukları kalın sertleşmiş olmayacaktır.
3. Beher adet portakal 200 gramdan aşağı olmayacak
4. Portakallar piyasa temaüllü sandık veya sepetler içinde alınır.

MANDALİNA

1- Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins kemale ermiş ve tabi rengini almış kendine mahsus tat koku ve lezzetteki mandalinalardan olacaktır.
2- Ham ezik ekşi içi kurumuş susuz çürük donmuş küflü olmayacaktır.
3- Mandalinaların her biri 100 gramdan ve 10 adedi 1 kg dan aşağı olmayacaktır.
4- Mandalinalar piyasa temülü olarak sandık ambalajlar içinde getirir.

AYVA

1) Piyasada satılan orta veya büyük boydaki cins kemale ermiş yeşilim trak veya sarı renkte ve kendine mahsus kokuda tatlı veya mayhoş lezzette ve sulu ayvalardan olacaktır.
2) Ayvaların lezzeti acı tatsız ham çürük ezik yanık kurtlu kurt yenikli küflü tozlu topraklı kirli çamurlu olmayacaktır.
3) Yenildiği zaman boğazı tıkayan susuz çok buruşuk olanlar kabul edilmeyecektir.
4) Ayva tanelerinin en küçüğü 200 gramdan aşağı olmayacak
5) Ayvalar temiz ve sağlam sandık veya küfelerde getirilecek

ŞEFTALİ

1. Piyasanın iyi cins kemale ermiş tatlı ve kendine has hafif mayhoş lezzetteki şeftalilerden olacaktır.
2. Ham ezik ekşi çürük kurtlu pörsük bayat küflü olmayacak
3. Şeftalilerin beheri 175 gramdan az olmayacaktır. Daha az gramajda olanlar % 5 oranın da alınır
4. Şeftaliler temiz ve tahta ambalajda getirilecektir.

TAZE ÜZÜM

1. Mevsimine göre piyasada satılan iyi cins olgunlaşmış tatlı ve taze üzümlerden olacaktır.
2. Ezik ekşi çürük küflü buruşmuş buruk lezzette kalın kabuklu renk ve şekli değişmiş tatsız üzümler olmayacaktır.
3. Üzümler salkım halinde olacaktır. Dökülmüş tanelerin miktarı % 5 e kadar aynen kabul edilir. (taneler küflü, bozuk, çürük ekşi olmamak kaydıyla,)
4. Üzümler temiz ve sağlam sandıklar izinde istif edilmiş olarak alınacaktır.

KAVUN:

1) Piyasada mevsimine göre satılan iyi, olgun ve tatlı kavunlardan olacaktır.
2) Kabak ham tatsız ezik kesik kurt yenikli delik çatlak acı içi salyalarmış, kelek ve yumuşamış olmayacaktır.
3) Kavunların üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.
4) Kavunların en küçüğü 3 kg dan aşağı olmayacaktır.

KARPUZ

1. Piyasada satılan iyi cins, olgun ve tatlı karpuzlardan olacaktır.
2. Ham, kabak, yumuşamış, ezik, çürük, çatlak, kurtlu, tatsız, zamanı geçmiş, içi boşalmış, elyaflı, oliklenmiş ekşimiş olmayacaktır.
3. Üzeri kirli ve çamurlu olmayacaktır.
4. Kesilince içleri kırmızı renkte olacaktır.
5. Karpuzun en küçüğü 3 kg dan aşağı olmayacaktır.

İNCİR

1- Aydın malı iyi cins, olgun ve tatlı olacaktır.
2- İzik, kurtlu, ekşimiş, küflü olmayacaktır.

ELMA

1) İyi cins elmalardan olacaktır.
2) Elmalar ayrı cins ve kalitece olmayıp aynı kalitede olacaktır.
3) Elmalar ayrı cins ve kalitede olmayıp aynı kalitede olacaktır.
4) Olgunlaşmış, yeşil, ekşi, çürük, kurtlu ve kurt yenikli, küflü ve küf kokulu olmayacaktır.
5) Üzerleri kirli, tozlu, topraklı, çamurlu olmayacaktır.
6) Tanelerin ağırlığı 140-160 gr olacaktır.
7) Elmalar temiz kasalar içinde teslim edilecektir.
8) 15 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında yalnız diyet hastalarına alınır.

ARMUT

1) Piyasada satılan olgunlaşmış iyi cins ve lezzetteki armutlardan olacaktır.
2) Armutlar sulu ve tatlı olacak buruk lezzette ve kuru olmayacaktır.
3) Çürük, kurtlu, kurt yenikli, ekşi, ezik, çok yumAFYON ve çok sert, kirli ve çamurlu olmayacaktır. Armutların ağırlığı yaz aylarında 140-160 gr, kış aylarında 75-100 gr olacaktır.
4) Teslimat kış aylarında 2 veya 3 sıralı yaz aylarında tek sıralı kasalarla olacaktır.

MUZ

1) Piyasada satılan iyi cins muzun olgunlaşmışı olacak ham ve sert olmayacaktır.
2) Çürük, donmuş veya don çalığı kalın kabuklu olmayacaktır.
3) Her birinin ağırlığı 150-200 gr olacaktır.
4) Muzlar tahta sandık içerisinde gövdelerinden kesilmiş olarak salkımlar halinde getirilecektir.
5) 15 Kasım – 15 Mayıs tarihine kadar diyet hastaları için alınır.

SIKMALIK PORTAKAL

1) Sıkmalık portakal tatlı, sulu olacak ezik, ekşi, kemale ermiş olacak yeşil olmayacaktır,
2) 15 Nisan tarihinden sonra yalnız diyet hastaları için alınır.

VİŞNE

1) Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins aşılı vişnelerden taze etli iri taneli ve kendine has lezzette olacaktır. Ezik çürük ham bayat küflü tozlu topraklı ve çamurlu olmayacaktır.
2) Temiz tekli kasalar içinde getirilecektir.

KİRAZ

1) Piyasada satılan iyi cins kemale ermiş taze ve lezzetli Napolyon kirazlardan olacaktır.
2) Ham kurtlu kurt yenikli ezik çürük topraklı bozuk kurumuş pislikli taneleri olmayacaktır.
3) Kirazlar temiz tekli kasalar içinde getirilecektir.

ÇİLEK

1) İyi cins çileklerden olacaktır.
2) Çilekler temiz olacak, çöp yaprak toz vs yabancı maddelerden arınmış olacaktır. Ezilmiş ekşimiş ham küf kokulu parçalanmış kurtlu ve kurt yenikli olmayacaktır.
3) Tekli kasalar içinde getirilecektir.

MALTA ERİĞİ

1) Taze olgun olacak ham olmayacak, çürük ezik lezzetini kaybetmemiş olacak. Haşere tarafından yenilmiş veya yenilmeye yüz tutmuş yaralı olmayacak. Satılan malta eriğinin en iyisi olacak.

KIRMIZI ERİK – YEŞİL ERİK

1) İyi cins kendine has renk ve lezzette kızarmış taze eriklerden olacak.
2) Ham çok ekşi çürük topraklı çamurlu pislikli küflü küf kokulu kurt yenikli buruşmuş çatlak olmayacak.
3) Tekli temiz kasalarda teslim edilecektir.

TAZE KAYISI

1) Şekerpare tatlı ve hafif mayhoş lezzette kayısılardan olacaktır.
2) Ham ezik ekşi yeşil çürük çok yumuşak beklemeden dolayı ekşimiş buruşmuş kurtlu ve kurt yenikli olmayacaktır.
3) Kayısı çekirdeklerinin içi tatlı olacak. Kayısılar içinde zerdali olmayacaktır.
4) Kayısılar orta büyüklükte şekerpare kayısılardan olacaktır. Küçük ve cılız kayısılar kabul edilmeyecektir.
5) Temiz tekli kasalarda teslim edilecektir.

TAZE BAMYA

Piyasada mevsimine göre satılan iyi cins ve körpe bamyalardan olacaktır. Kuru tohuma kalkmış kararmış sararmış ıslak çamurlu topraklı ve kurtlu olmayacaktır.

DANA CİĞERİ

1- Ciğerlere sıhhatli hayvanlardan alındığı veteriner tarafından belirlenecek ve genel görünüşleri itibariyle kusursuz olacaktır.
2- Karaciğer yüreksiz ve kuşbaşı olarak sıhhi ambalajda teslim edilecektir.
3- Kurum ciğerleri bütün veya ızgaralık şeklinde isteyebilir.

YEŞİL MERCİMEK

Yeni sene mahsulü iyi ve normal vasıflarda yeter derecede kurulmuş taneleri mümkün olduğu kadar mütecaniz ve normal büyüklükte olacaktır. Çürük küflü ıslak yeteri derecede kurumamış kızışmış küf ve fena kokulu olmayacaktır. Bütün tanelerin pişme durumu aynı olacaktır. Çöp ve muhtelif durumlardan ibare yabancı maddeler % 2 den fazla olmayacaktır. Gerek taneler arasında canlı bit olmayacaktır. Gelişi güzel alınıp tartılacak 100 adet mercimeğin ağırlığı 4 gr mı aştığı takdirde gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.

KURU BAMYA

Piyasada satılan yeni sene mahsulü ve yerli malı olacaktır. İplere dizilişi kurutulmuş mümkün mertebe aynı büyüklükte çiçek bamyalarından olacaktır. Kendine mahsus iyi ve idra kokuda olacaktır. Kurtlu küflü böcekli olmayacaktır. Pişirildiğinde dağılmayacaktır.

KURU ERİK

Piyasada satılan iyi cins ve yeni yıl mahsulü yeni eriklerden olacaktır.

PEKMEZ

Koyu renk ve kıvamında kendine has koku ve lezzette olacaktır. Pekmezlere hariçten şeker glükoz ve herhangi muhafaza maddeleri yabancı ve ağırlaştırıcı maddeler katılmış olmayacaktır. Pekmez tezim ve passız tenekeler içinde teslim edilecek gıda maddeleri tüzüğüne uygun olacaktır.

TARHANA

Tarhanada renk sarım trak turuncu kendine özgü koku ve tatta olacaktır. Tarhana TSE 2882 ye uygun biçimdeki ambalajlar içinde gelecek. Üzerinde yapım tarihi ay ve yıl yazılı olacak. İmalatçı firmanın adı ve adresi olacaktır.

YASSI KADAYIF

Birbirine yapışık çift olmak üzere piyasada satılan iyi taze çeşitten olacak. İtinalı bir sürede pişirilmiş olup yanık, yapışkan, rutubetli, küflü ve kokulu fena kokulu olmayacaktır. Bir parçası ağızda çiğnendiği zaman acı, ekşimiş, fena koku ve çatırtı hissedilmeyecektir. Yassı kadayıflar düzgün bir şekilde kağıtlara sarılmış olarak teslim edilecektir.

KARIŞIK TURŞU

Turşu tabi sirke kullanılarak vasıfları belirtilen (hıyar, domates, taze biber, lahana) sebzelerinden yalnız bir cinsten normal bekleme süresini geçirerek miat usullere göre imal edilmiş ve turşu vasfına haiz (nefaset, lezzet ve görünüş bakımından olacaktır.) turşuların bulunduğu suyu kapta turşuların üzerinde yapıldığı halde tamamen örtülmemiş olacaktır. Turşuların suyu salyalanmış sebzesi erimiş küflenmiş koku dağılmış acımış bayat olmayacak. Tabi lezzet ve rainada olacaktır. Tortulu olmayacak berrak olacaktır. Turşu suyunun içindeki tabi sirke miktarı (asit , asetik) cinsinden % 1 den az olmayacaktır. Turşu suyundaki su miktarı (Sodyum klorür % 4 den fazla olmayacaktır.) içerisinde muhafaza için antispetik maddeler katılmamış olacaktır. İş bu evsaf bu madde ile birlikte (yedi) maddeden ibarettir.

DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU

5-10 kg lık ambalajlarda yeni üretim olacak. Un 1.ci kalite olup eksi 18 derecenin dondurulmuş teslim edilecek TS ye uygun olacaktır. Donu çözülmüş ezilmiş gevşemiş ürün olmayacaktır. İmal ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilecektir.

DONDURULMUŞ BEZELYE.

5-10 KG LIK ambalajlarda yeni üretim olup 3 nolu olacak – l8 dereceli dondurulmuş olarak teslim edilecektir. TS ye uygun olacaktır. Donu çözülmüş ezilmiş gevşemiş ürün olmayacaktır. İmal son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilecektir.

DONDURULMUŞ BAMYA

5-10 kilo gramlık ambalajlarda sivri şeklinde boy olarak takriben 3-6 cm altında olacak, eksi 18 derecede dondurulmuş teslim edilecek TS ye uygun olacaktır. Donu çözülmüş ezilmiş gevşemiş ürün olmayacaktır. İmal ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilecektir.

DONDURULMUŞ BARBUNYA

5-10 kg lık ambalajlarda yeni üretim olacaktır. TS ye uygun olacaktır. Donu çözülmüş ezilmiş gevşemiş ürün olmayacaktır. İmal ve son kullanma tarihi belirtilecektir.

DONDURULMUŞ YILDIZ MANTI

5-10 kg lik ambalajlarda yeni üretim olacak. Un 1.ci kalite olup içinde kıyma olacaktır. Eksi 18 derecede dondurulmuş teslim edilecek TS ye uygun olacaktır. Donu çözülmüş gevşemiş kıymasız ürün olmayacaktır. İmal ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olacaktır.

DONDURULMUŞ TAZE FASULYE

5-10 kg lık ambalajlarda kılçık ve sapı alınmış doğranmış yeni üretim olacaktır. Donu çözülmüş ezilmiş gevşemiş ürün olmayacaktır. İmal ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilecektir. TS ye uygun olacaktır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Toplu Beslenme Yapan Kurumlara Gıda Maddeleri Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Özellikler:" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Yüksel Turan TAŞDEMİR Fotoğraf
Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR
Ankara (Online hizmet de veriyor)
Diyetisyen
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi60 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dyt.Yüksel Turan TAŞDEMİR'in Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,779 uzman makalesi arasında 'Toplu Beslenme Yapan Kurumlara Gıda Maddeleri Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Özellikler:' başlığıyla benzeşen toplam 78 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Ramazanda Beslenme Ağustos 2008
► Yüksek Kolesterol Efsanesi Ağustos 2008
► Böbrek Hastalıklarında Beslenme ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:08
Top