2007'den Bugüne 90,549 Tavsiye, 27,855 Uzman ve 19,765 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Refraktif Cerrahi ( Lazer Göz Ameliyatı)
MAKALE #12850 © Yazan Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ | Yayın Temmuz 2014 | 12,737 Okuyucu
Refraktif cerrahiler
Eximer Lazer ( Lazerle Göz Ameliyatı )
Tüm duyularımız farklı düzeyde önemli olmakla birlikte, görme duyusu dış dünyayı algılamak ve ilişkiler kurmakta tüm duyularımıza göre çok ayrı bir öneme sahiptir. Gözlerimiz sayesinde dış dünyadan aldığımız görüntüler retina tabakasında oluşturulur ve beyine iletilir. Bu sayede net bir görüş elde ederiz. Işık demetleri net bir görüntü oluşturmak için gözün farklı katmanlarından kırılarak retinaya ulaşırlar. Bu sırada gözün en önemli kırıcı ortamları olan kornea ve lensten geçerler. Bu nedenle kornea ve lens düzeyindeki farklılıklar ve değişiklikler neticesinde görüntüde netlik azalması yaşanır.
Lazer teknolojisi göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Farklı göz hastalıkları tedavileri için farklı lazer teknolojileri kullanılır. Halk arasında sıklıkla “lazerle gözlükten kurtulma” ameliyatı veya “göz çizdirme” olarak bilinen operasyonlar excimer lazer kullanılarak yapılan lazer göz tedavileridir.
Excimer lazer kullanılarak miyop , hipermetrop veya astigmat tedavisi yapılabilir. Lasik, excimer lazer kullanılarak yapılan lazerle gözlük ve kontakt lenslerden kurtulma operasyonları arasında en sık uygulanan ve en konforlu tedavidir. Lasik operasyonunun bu kadar popüler olmasının nedeni tamamen ağrısız bir operasyon olması ve çok hızlı bir şekilde gözlüksüz görebilmeyi sağlamasıdır.
Refraktif Cerrahiler kornea bazlı ve lens tedavileri olmak üzere çeşitlidir. Hastanın göz yapısı, gözlük numara yüksekliği, dokularının özelliklerine göre hasta için en iyi olan tedavi şekli belirlenmelidir. Bu tedavi şekilleri korneal veya lens üzerine olabilmektedir.
Korneal olanlar şöyle sıralanabilir: 1-Radial Keratotomi (RK)
2-Astigmatik Keratotomi (AK)
3-Fotorefraktif Keratektomi (PRK)
4-Lazer İnsitu Keratomileusis (LASİK)
5-Lazer Subepitelial Keratomileusis (LASEK)
6-Epi-LASİK
7-Lazer Termal Keratoplasti (LTK)
8-Kondüktif Keratoplasti (CK)
9-İntrakorneal Ring (İntacs)
10-İntrakorneal sentetik lensler

Lens tedavileri ise: 1-Fakik göz içi lensler
2-Refraktif lens değişimi
3-Akomodatif ve Multifokal lens ile presbiyop cerrahisi


RADİAL KERATOTOMİ (RK)
Bu tedavi şekillerinden en eskisi olarak bilinen Radial Keratotomi (RK) 1950’li yıllarda başlamıştır ve 1976 yılında Fyodorov tarafından geliştirilmiştir. RK’ da yapılan kesiler ile kornea periferi öne doğru bombeleşirken merkezi kısmı düzleşir. Ancak tedavi göziçi basıncı, insizyonların derinliği ve uzunluğu, kornea çapı , eğriliği ve kalınlığı gibi değişkenlerle değişebilmektedir. Etkili olduğu aralık 1-4 D arası miyoplardır. Bu dioptriler içinde etkili ve ekonomik bir seçenektir. Refraktif sonuçlar uzun dönemde değişkendir,irregüler astigmatizma ve hipermetropik shift nedeniyle günümüzde büyük oranda uygulamadan kalkmıştır. Kornea bütünlüğünün çoklu kesiler ile zayıflayıp dıştan travmalara açık hale gelmesi de diğer dezavantajıdır.
ASTİGMATİK KERATOTOMİ (AK)
Astigmatik Keratotomi bir diğer yöntemdir. 1890’larda çalışmaları yapmıştır ve 1970’lerden beri tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kornea yüzeyinde düz, arkuat ve invers arkuat kesiler yapılarak uygulanmaktadır. 6.0 D’e kadar astigmatizma düzeltmesi hedeflenmektedir. Ucuz bir yöntemdir. Hastanın yaşı, GİB, kornea kalınlığı, kadınlarda menapoz gibi RK’da olduğu gibi çok fazla değişken bulunduğundan genellikle istenilen seviyede ve kalıcı düzeltme elde edilememektedir.
FOTOREFRAKTİF KERATEKTOMİ (PRK)
PRK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer tekniklerinden biridir. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir. Ancak korneanın LASIK için yeterli kalınlıkta olmadığı ince kornealı hastalarda PRK uygulanabilmektedir.
PRK sonrası görme, 3-5 günden önce netleşmez. İşlem sırasında korneaya takılan kontakt lens 3 gün gözde kalır. Bu dönemde gözde bir miktar ağrı olur.
PRK’nın uygulanışından bahsedecek olursak ; öncelikle göz lokal anestezik damla ile uyuşturulur. Göz çevresi dezenfekte edilir , steril örtü örtülür. Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır. Korneanın en üst tabakası olan epitel kazınarak, kaldırılır. Korneaya lazer uygulanır. Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatıldıktan sonra işlem sonlandırılır.
PRK önceden de söylediğimiz üzere korneası ince olan ve lasik tedavisi uygulayamadığımız hastalarda tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. En sık karşılaşılan komplikasyonları gözde numara kalması (az/fazla düzeltme) ve “Haze” yani korneada puslanmadır. Bunun olmaması için kortizonlu damlalar kullanılır. Eğer haze oluşursa, kortizonlu damlalara uzun aylar boyunca devam edilir.
PRK ameliyat öncesi yumuşak lenslerin 5 gün, sert lenslerin 15 gün önceden çıkarılması gerekmektedir. Yaklaşık 10 dakikada ameliyat biter ve koruyucu kontakt lens takılır, gözler bandajlanmaz. Ameliyattan 3-5 gün sonra kontakt lens çıkarılır. Gözde ağrı ve batmaların olması doğaldır. İlk 3-5 gün net görüş yoktur. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir. Hastalar kontakt lensler çıkarıldıktan sonra işlerine dönebilirler. Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra ve 6 ay sonra kontrolden geçmeleri gerekir. Ameliyattan sonra bazı damlalar kullanmaları gerekmektedir. Ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 3-6 ay şeklindedir. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerilir.
PRK kornea epitelinin mekanik veya laser ile debride edilerek altta kalan tabakaya 193 nm excimer laser fotoablasyonu uygulanmasıdır. 1987’de ilk defa insan gözünde kullanmış ve 1990’da ilk PRK sonuçları yayınlanmıştır.
Kimler PRK ameliyatı olabilir: Gözlük veya kontakt lens intoleransı olanlar, 18-20 yaş ve üzeri hastalar, en az 1 yıldır değişmeyen gözlük numarası takanlar (stabil refraksiyon) , -9.0 D’e kadar miyoplarda uygulanmakla birlikte -6.0 D’e kadar güvenilir sonuç alınır ve +4.0 -+5.0 D’e kadar hipermetroplarda rahatlıkla kullanılmaktadır.
Kimler bu ameliyatı olamaz: Tek gözlü hastalar, Yüksek gözlük numarası olan (bahsedilenin üzerinde refraksiyon kusuru) hastalar, Glokom hastalığı, katarakt veya diğer oküler bozuklukları olanlar, sistemik vaskülitler ve diabet gibi yara iyileşmesini etkileyecek hastalıklar, hamilelik ve emzirme dönemindeki bayanlar, kornea ve oküler yüzey hastalıkları ve ileri derecede kuru göz olanlar, kornea dejeneresans ve ektazileri, Herpes Simplex keratiti geçirmiş olanlar ve kornea distrofileri olan hastalarla birlikte İsotretinoin kullanan hastaların PRK ameliyatı olması sakıncalıdır.

LASİK
LASIK, miyopi, hipermetrop ve astigmatizma gibi göz bozukluklarının excimer lazerle tedavisidir.
Excimer lazer, 193 nm dalga boyunda ışın üreten bir cihazdır. Lazerle korneaya (gözün en öndeki şeffaf tabakası) yeni bir şekil verilir. Yeniden şekillenen korneanın, göze gelen ışınları kırma gücü değişir. Bu sayede gözlük veya kontakt lens kullanma ihtiyacı ortadan kalkar.
Peki kimler LASIK olabilir?
18 yaşını doldurmuş olan ve son 1 yıl içinde göz numaraları sabit kalanlar hastalar, miyoplarda 10, hipermetrop ve astigmatlarda 6 numaraya dek göz bozukluğu olanlar, kornea haritası (topografi) normal olanlar, korneası yeterli kalınlıkta olanlar (Genellikle 500 mikromun üstünde kalınlık gereklidir.) .
Kimler LASIK olamaz?
Gebe ve emziren kadınlar, kontrolsüz şeker hastalığı olanlar, romatizma hastalıkları olanlar (kollajen doku hastalığı), AIDS hastaları, Keratokonus hastaları (kornenın normalden ince ve sivri olması), ciddi göz kuruluğu olan hastalar, ileri derecede blefarit rahatsızlığı olanlar, kataraktı olanlar, retina tabakasında dekolman riski taşıyan lezyonu olan hastalar, kontrolsüz veya ileri derecelerde glokom hastalığı olanlar.

Yukarıda sayıldığı üzere tüm lazer tedavilerinde olduğu gibi isteyen her hasta lasik tedavisi olamaz. Bu tedaviyi uygulayabilmemiz için gözün tüm yapılarının uygun olması gerekmektedir. Ameliyat öncesi bu uygulamalar ameliyat sonrasında karşılaşacağımız olumsuz durumlardan bizi koruduğu gibi hasta memnuniyetini arttırır. Bu uygulamalar kısaca özetlenecek olursa;
(LASIK öncesi yapılan göz tetkikleri)
*Bilgisayarlı göz numarası ölçümü
*Damlalı göz numarası ölçüm tekrarı ve tüm ölçümlerin karşılaştırılması
*Gözlüklü ve gözlüksüz görme seviyesinin tespiti
*Göz numaralarının ve düzeltilecek miktarın tespiti
*Biyomikroskopi: Gözün mikroskopla muayenesi
*Pakimetri: Kornea kalınlığı ölçümü
*Tonometri: Göz içi basıncının ölçülmesi
*Pupillometri: Göz bebeği genişliğinin ölçülmesi
*Damlalı fundus muayenesi: Göz bebeğini genişleterek, gözün retina (sinir) tabakasının incelenmesi
*Kornea topografisi (kornea haritası incelemesi- burada önemli olan korneanın hem ön yüz hem de arka yüz topoğrafisinin yapılmasıdır.)
*Wavefront analizi: Gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurların miktarının tespit edilmesi

Burada sayılan tetkikleri ve testleri geçen hastalarımızda uygulanacak eximer lazer ameliyatı başarılı olacaktır.
Ameliyata uygun olduğuna karar verdiğimiz hastalarımıza eğer kontakt lens kullanıyorlarsa, yumuşak lenslerinizi 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarmaları gerektiğini önermekteyiz.
Lasik ameliyatı , gözün kornea denen, en öndeki şeffaf tabakasına uygulanır. LASIK, 2 göz için yaklaşık olarak 10 dakika sürer. Öncelikle göze topikal damla ile lokal anestezi uygulanır. Sonrasında göz çevresi batikon solüsyonu ile temizlenir ve üzerine steril örtü örtülür. Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır. Bu aşamadan sonrasında farklı yöntemlerle korneal flep oluşturulabilir.
“Mikrokeratom” denen otomatik aletle veya “femtosaniye” denen lazerle korneadan ince bir kapakçık (flep) oluşturulur. Femtosaniye ile yapılan ameliyat halk arasında bıçaksız lazer ameliyatı diye bahsedilen intralase operasyonudur. Göze vakum halkası takılarak uygulanan bir işlemdir. Burada tüm aşamalar bilgisayar eşliğinde lazerle yapılmaktadır. Mikrokeratom ise göz için özel üretilmiş mekanik bir bıçaktır. Oluşturulan flep yani kapakçık kaldırılır. Altına lazer uygulanarak, korneaya yeni bir şekil verilir. Kapakçık geri kapatılır. Göze antibiyotikli damla damlatılır. Blefarosta yavaş bir şekilde çıkarılır ve hastanın göz kapakları yavaşça kapatılır ve işlem sonlandırılır.
LASIK sonrası işlemden sonra gözler bandajlanmaz. Sadece koruyucu gözlük takılır ve hasta hastaneden ayrılınabilir.
LASIK sonrası 3 – 4 saat boyunca gözlerde yanma, batma, yaşarma, ışık hassasiyeti ve gözleri kapalı tutma ihtiyacı olur. Bunlar ameliyat sonrası beklenen bulgulardır. Genellikle 3-4 saat içinde geçer. Ağrı olursa ağrı kesici hap alınmasında sakınca yoktur. LASIK’ten 3 – 4 saat sonra net görmeye başlanılır. İlk 24 saat gözler kesinlikle oğuşturulmaz. Koruyucu gözlük uyurken çıkarılmaz, ertesi gün çıkarılabilir. Ertesi gün araba kullanılabilir, makyaj ve banyo yapılabilir. Ancak 15 gün süre ile denize ve havuza girilmez.
Ameliyattan sonra iki tane damla verilir. Bunlar ilk gün sık aralıklarla, sonra ki günlerde ise söylenildiği gibi daha geniş aralıklarla kullanılır. 3 – 6 ay boyunca suni göz yaşı kullanımına devam edilmesi önerilir.
LASIK’te başarı oranları olarak ise oldukça yüksektir. LASIK olan herkesin göz numaraları sıfırlanmaz. LASIK olan her 100 kişiden 90’ı gözlüksüz tam görebilirken, 10’unun ince bir gözlük takması gerekebilir. (Bu oran, göz bozukluğunun tipine, numaralara ve gözün yapısına göre değişir.)
Hipermetroplarda +4.0,+5.0 D’e kadar LASİK’in güvenilir ve öngörülebilir sonuçlar verdiği, bu dereceler üzerinde ise düşük güvenirliğe ve öngörülebilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.

LASIK’in doğurabileceği sorunlar nelerdir?
Gözde numara kalması (az veya fazla düzeltme): Ameliyat öncesi doğru bir muayene ile bu sorunun ortaya çıkması önlenebilir. Bunun içinde hastaya yeterli zaman ayırmak, hastamızı yeterince anlamak, muayeneyi aceleye getirmemek çok önemlidir. Çünkü acele yapılan muayenelerde zaten yeterince heyecenlı olan lazer adayı hasta kendini sıkarak gözlük numarasının değişmesine ve hesapların yanlış yapılmasına neden olmaktadır. Özellikle genç hastalarımızda bu durumla sıkça karşılaşılır. Hekim hastasını rahatlatmalıdır. Konuşarak gerekli açıklamaları yaparak gözlerini sıkmadan muayene tamamlanmalıdır.
Göz akına kan oturması: LASIK sırasında kullanılan vakum halkasına bağlı olarak gelişebilir. Bir kaç hafta süren, estetik bir problemdir. Kendiliğinden geçer, hiç iz bırakmaz ve görmeyi etkilemez.
Diffüz lameller keratit (DLK) veya Sahara’nın kumları (“Sands of Sahara”, SOS): Allerjik bir reaksiyondur. Nadir görülür. PRK ameliyatlarında daha sık karşımıza çıkan bir sorundur. Çok çeşitli ve birbirinden farklı sebepleri vardır. Önceden bu durumun kimde gelişip kimde gelişmeyeceğini tespit etmek mümkün değildir. Alerjik konjonktivit ile ilişkisi yoktur; yani lazer öncesi alerjik şikayetleri olanlarda DLK gelişme olasılığı daha fazla değildir. DLK, korneada bulanıklık ile kendini belli eder. Derecesine göre kişi bu durumu hiç fark etmeyebilir veya sisli görebilir. Tedavisi lazerden sonra kullanılan kortizonlu damlaların daha güçlüleri ile değiştirilmesi veya lazer odasında gözün serumla yıkanmasıdır. DLK’nın olumsuz yanı fazladan 1 -2 göz kontrolü gerektirmesidir. Göz damlası veya yıkama tedavisi ile 1 hafta içinde geçer.
LASIK sonrası ektazi: Korneanın fazla incelmesine bağlı olarak gelişen bir kornea şekil bozukluğudur. Ektazi, kornea haritası ve kalınlığı uygun olmayan bir göze lazer uygulandıysa gelişir. Ancak çok nadir olmakla birlikte yeterli kalınlık ve yapıdaki bir korneaya lazer uygulanması sonrasında da gelişebilmektedir. Tedavisinde gözlükler ve kontakt lensler kullanılır. Kornea içi halka tedavisi veya kornea nakli de gerekebilir. Çok nadir bir komplikasyondur ama LASIK kararı vermeden önce bilinmesi gereken bir durumdur.
LASIK için başvuran çoğu kimseye, standart LASIK uygulanır. Ancak kimi kişiler, gözlük veya kontakt lensleriyle tam görememekte, gece görüşünden ve görme kalitelerinden şikayet etmektedirler. Bu kişilere göz incelemesi yapıldığında çeşitli problemlere rastlanmaktadır. Özel LASIK tedavisi, ancak bu şartlarda gerekli olmaktadır.

Özel LASIK uygulamalarının 3 çeşidi vardır:
1. Topografi (kornea haritası) rehberli LASIK : Kornea haritasında düzensizlik varsa uygulanır.
*Daha önce LASIK olup gözünde numara kalmış kişiler
*Daha önce katarakt, kornea nakli, pterjiyum (gözde et) için LASIK olmuş kimseler
*Asimetrik astigmatizması olanlar
2. Wavefront (dalga cephesi) rehberli LASIK : Gözde “aberrasyon” denen ve görme kalitesini bozan kusurları tespit eder. Aberrasyonlar fazla bulunursa wavefront-rehberli LASIK uygulanır.

3. Custom Q LASIK : Kornea topografisi ve wavefront analizi normal olduğu halde, korneanın optik özelliklerinden kaynaklanan görme kalitesi problemi olanlara custom Q LASIK uygulanır.

Özel LASIK uygulamaları, ancak gerekli olduğunda uygulanır. Gerekli olmadığı hallerde uygulandığında, görme netliği yönünden standart LASIK’e üstünlük sağlamaz.

Wavefront nedir?
Excimer lazer cerrahisinde tüm tedavi çeşitleri standart veya wavefront tekniği ile yapılabilir.
Bazı gözlerde miyop, hipermetrop veya astigmat gibi kırma kusuru ile birlikte aberasyon adı verilen gözün optik düzensizlikleri mevcuttur. Bu aberasyonlar gece görüşü ve görme keskinliğinde azalmaya neden olabilir. Bu durumda kornea kırma kusuru ile birlikte aberasyonları da düzeltmek gece görüşü ve görme keskinliğinde artışa neden olabilir.
Standart lazer tedavisinde yalnızca hastanın gözlük derecesi esas alınarak bir lazer düzeltmesi yapılır. Wavefront tedavisinde ise wavefront cihazı, kornea tabakası, göz merceği ve sinir tabakasında oluşan ışık saçılmalarını ayrıntılı bir şekilde ölçer ve bu ölçüme göre bir tedavi şeması düzenler. Wavefront cihazında hesaplanan tedavi şeması lazer cihazına aktarılır ve böylece kişiye özel lazer tedavisi yapılmış olur. Wavefront sistemi ile lazer tedavisi uygulanmış olan hastalarda tedavi sonrasında standart lazer tedavisine göre daha kaliteli görüş elde edilebildiği gibi gece görüş problemleri de daha az ortaya çıkmaktadır.

Wavefront tedavisinin en önemli uygulama alanlarından birini de standart lazer tedavisi ile başarısız kalınmış olan hastalar oluşturur. Standart lazer tedavisi sonrasında gözünde kusur kalmış, gece görüş problemi olan veya herhangi bir başka sebeple tedavinin uygun yapılamadığı hastalarda mutlaka Wavefront tedavisinin tercih edilmesi gerekmektedir.

LASİK ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler:
*LASİK, PRK kadar epitel ve yara iyileşme cevabına yol açmaz. Bu nedenle daha konforludur, iyileşme süreci daha kısadır.
*LASİK korneal keratometri değerleri, pakimetrik kalınlık ve keratokonus önem kazanmaktadır.
*Pakimetrik kalınlık ise flep ve excimer laser sonrası geriye kalan stromal yatağın en az 250 hatta 300 mikron kalacak şekilde yeterli korneal kalınlığın tespit edilmesinde önemlidir.
*Anterior ve posterior subklinik keratokonusun tespit edilmesi ve bu hastalarda LASİK’ ten kaçınmak, kornea ektazisi gibi ciddi bir komplikasyondan korunmayı sağlayacaktır. Bu nedenle korneanın hem ön yüzeyini hem de arka yüzeyini gösteren doğru bir topoğrafik harita çıkarılmalıdır.

LASİK işleminin komplikasyonları nelerdir?
Bunlardan cerrahi sırasında olanlar önemlidir. Ancak intralase yani bıçaksız lazer işlemi uygulandığında bu komplikasyonlar önemli ölçüde azalır. Özellikle keratoma bağlı olan komplikasyonlardan kaçınmış oluruz.
1-Cerrahi sırasında olan komplikasyonlar:
*Keratoma bağlı olanlar: -Subkonjonktival hemoraji
-Kornea perforasyonu
-Button hole flep veya Serbest flep
-İnkomple flep veya İrregüler flep
-Parçalı flep
-Hemoraji ve epitel defekti
-Epitel soyulması
*Lasere bağlı olanlar: -Hatalı ablasyon
-Kötü santralize ablasyon
-İşlem sırasında laserin durması
-Fotoablasyon sırasında menteşe hasarı
2-Cerrahi sonrasında olan komplikasyonlar:
Epitel defekti, Santral adacık, Flep altında epitelizasyon, Flep altında debris , Düzensiz astigmatizma , Flepte kırışıklıklar, Haze, Az düzeltme, Fazla düzeltme, Regresyon, Enfeksiyon, Diffüz lameller keratit, Retina dekolmanıLASEK

LASEK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer tekniklerinden biridir. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir. Ancak korneanın LASIK için yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda LASEK uygulanabilmektedir.
LASEK’in yapılışı şu şekildedir: Öncelikle göz topikal damla ile uyuşturulur. Göz çevresi silinir, steril örtü örtülür. Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır. Korneanın en üst tabakası olan epitel alkol uygulanarak gevşetilip, soyulur. Korneaya lazer uygulanır. Soyulmuş ve kenara katlanmış epitel korneaya geri örtülür. Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır. Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.
LASEK sonrası görme 3-5 günden önce netleşmez. İşlem sırasında korneaya takılan kontakt lens 3 gün gözde kalır. Bu dönemde gözde bir miktar ağrı olur.

LASEK’in doğurabileceği sorunlar
*Gözde numara kalması (az/fazla düzeltme): Ameliyat öncesi doğru bir muayene ile bu sorunun ortaya çıkması önlenebilir. Bunun içinde hastaya yeterli zaman ayırmak, hastamızı yeterince anlamak, muayeneyi aceleye getirmemek çok önemlidir. Çünkü acele yapılan muayenelerde zaten yeterince heyecenlı olan lazer adayı hasta kendini sıkarak gözlük numarasının değişmesine ve hesapların yanlış yapılmasına neden olmaktadır. Özellikle genç hastalarımızda bu durumla sıkça karşılaşılır. Hekim hastasını rahatlatmalıdır. Konuşarak gerekli açıklamaları yaparak gözlerini sıkmadan muayene tamamlanmalıdır.
“Haze”: Korneada puslanma. Bunun olmaması için kortizonlu damlalar kullanılır. Eğer haze oluşursa, kortizonlu damlalara uzun aylar boyunca devam edilir.

Ameliyat öncesi yumuşak lensler 5 gün, sert lenslerinizi 15 gün önceden çıkarılır. Ameliyat süresi iki göz toplam 10-15 dakikadır. Ameliyat sonrası gözler bandajlanmaz. İlk 3-5 gün, LASEK sırasında takılan numarasız kontakt lens gözde kalır. Gözde bir miktar ağrı olur. Görme 3-5 gün sonra netleşir. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra, görme yavaş yavaş netleşir. Kontakt lens çıkarıldıktan sonra hasta işine dönebilir. Ameliyatın ertesi günü, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra göz kontrolünden geçirilmesi gerekir.
Ameliyat sonrası verilen göz damlalarından ağrı kesici damla 3 gün, antibiyotikli damla 1 hafta, kortizonlu damla 1 ay kullanılır. Ameliyat sonrası ilk günlerde ağrı kesici hap kullanılması önerilir.

LASEK, PRK ve LASİK’in olumlu yönlerini bir araya getirmeye çalışan bir yöntemdir.1999 yılından bu yana uygulanmaktadır. LASEK tekniğinin mutlak endikasyonu korneanın ince olduğu veya flep travma riski yüksek hastalardır. Ayrıca Wavefront bazlı excimer laser uygulamalarında da daha iyi sonuçlar elde edilmesi ilgi çekmektedir.

EpiLASIK

EpiLASIK; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan lazer tekniklerinden biridir. Günümüzde bu göz bozukluklarının tedavisinde altın standart, diğer bir deyişle üstünlüğü kabul edilmiş lazer tekniği LASIK’tir. Ancak korneanın LASIK için yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda EpiLASIK uygulanabilmektedir. LASEK’den tek farkı epitel flebinin alkolle değil künt plastik ayırıcının olduğu mikrokeratom ile kaldırılmasıdır.


EpiLASIK’in yapılışı :
Göze damla ile topikal anestezi uygulanır. Göz çevresi batikon solüsyonu ile temizlenir. Steril drep örtülür. Göz kırpmayı engellemek üzere, göz kapakları “blefarosta” denen aletle açılır. “Epikeratom” denen otomatik aletle korneanın en üst tabakası olan epitel ayrılır ve yana yatırılır. Korneaya lazer uygulanır. Epitel korneaya geri örtülür. Göze numarasız kontakt lens takılır. Antibiyotikli damla damlatılır. Blefarosta gözden çıkarılarak, işlem sonlandırılır.
EpiLASIK sonrası görme 3-5 günden önce netleşmez. İşlem sırasında korneaya takılan kontakt lens 3 gün gözde kalır. Bu dönemde gözde bir miktar ağrı olur.

LASEK ve EPİ-LASİK hangi hastalar için uygundur?
*İnce kornealı hastalarda, *Dar kapak aralığı, *Geniş pupilla, *Çok düz (38 D↓) veya çok dik(48 D↑) kornealarda, *Custom ablasyon uygulanacak vakalarda, *Geç flep kayma riski olan hastalarda (sporcular, askerler), *Kontakt lense bağlı ileri derecede periferik vaskülarizasyonu olan kornealarda, *Yüksek vakumun sorun çıkartabileceği problemli retinalı hastalar

Lazer Termal Keratoplasti (LTK) LTK:
0.75-2.50 D hipermetrop, 1.0 D hipermetropik astigmatizma, Presbiyopi, RK,PRK,LASİK,LASEK sonrası fazla düzeltme, 40 yaş ve üzeri hastalarda tercih edilir.


Kondüktif Keratoplasti (CK):
Hipermetropik refraktif bozukluğu düzeltmede kullanılır. Düşük ve orta hipermetropinin ( +0.75 - +3.0 D) tedavisinde kullanılır. Ayrıca hafif astigmatizmada ve monovizyon yoluyla presbiyopi tedavisinde de uygulanmaktadır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Refraktif Cerrahi ( Lazer Göz Ameliyatı)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Şeyda ATABAY YILDIZ Fotoğraf
Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ
İzmir
Doktor "Göz Hastalıkları"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Şeyda ATABAY YILDIZ'ın Makaleleri
► Lazer Lipoliz (Lazer Liposakşın) Dr.Muhammet ERKAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,765 uzman makalesi arasında 'Refraktif Cerrahi ( Lazer Göz Ameliyatı)' başlığıyla benzeşen toplam 23 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Şaşılık (Strabismus) Haziran 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:52
Top