2007'den Bugüne 90,566 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psikolog Kimdir? Psikoterapi Nedir?
MAKALE #15940 © Yazan Uzm.Psk.Özlem AKKEL | Yayın Aralık 2015 | 3,204 Okuyucu
Ay doğmuyorsa yüzüne ve güneş vurmuyorsa pencerene,
Kabahati ne güneşte; ne de ay da ara...
Gözlerindeki perdeyi arala
MEVLANA


Toplumumuzda psikoloji bilimi psikoloğun kim olduğu ve nasıl yardımcı olduğuyla ilgili karmaşık bilgiler mevcuttur. Öncelikle psikoloji bir bilim dalı olarak deney ve gözlemlere dayanarak insanın davranış ve zihinsel süreçleri üzerine incelemeler yapar. Zihnin, duyguların, davranışların birbiriyle ilişkilerine değinir. İnsan kompleks bir varlıktır. Psikoloji bilimi insanın davranışını anlamlı kılacak, davranışın altında yatan birçok süreci incelemektedir. Bu incelemeleri yaparken çokça alt alana bölünmüş ve her alt alan içerisinde farklı yönden insanı ele almıştır. Sosyal psikoloji, deneysel, nöropsikoloji, klinik psikoloji gibi alt alanlarla bu kompleks süreçleri incelemek için adeta görev dağılımı yapmıştır.

PSİKOLOG KİMDİR?

Psikolog ise Üniversitelerin dört yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilere denir. Genellikle psikoloğun bir arkadaş gibi dinleyen ve önerilerde bulunan kişiler olduğuna dair görüş egemendir. Sanılanın aksine psikologlar teorik bilgiler ve alanda edindiği deneyimlerle danışan kişilerin ruhsal problemlerine ilişkin teknikler kullanarak görüşmelerini yönlendirirler. Psikologlar, mezuniyet sonrası çeşitli alanlarda çalışarak uzmanlaşabileceği gibi master ve doktora programlarına devam ederek de akademik ünvanlar alabilirler. Böylelikle alanında deneyim ve uzmanlık sahibi psikolog bağımsız bir meslek uzmanı olarak çalışabileceği gibi çeşitli uzmanlık alanlarından kişilerle de birlikte çalışmalar yürütebilirler.

PSİKOTERAPİ NEDİR?

Psikoterapi, duygusal ve davranışsal sorunların çözümünde kullanılan tekniklerin ve görüşme yönteminin genel adı olarak tanımlanabilir. Çeşitli bozukluk veya sıkıntılarla bir bilimsel kuramın ışığında çözüm yollarının keşfedilmesi ve bunlar ile ilgili hedeflerin belirlenmesi süreçlerini kapsayabilir. Psikoterapi süreci boyunca kişi öncelikle içsel yaşantısına ve çevresine ilişkin farkındalık kazanma fırsatını yakalayabilir. Birçok duygusal problemin kökenine inilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra kişisel memnunluk hali için de psikoterapiden yararlanmakta fayda vardır. Terapi bireysel, aile terapisi, çift ve grup terapisi şeklinde olabilir. Çocuk, genç ve yetişkinlere uygulanır.
Psikoterapi, danışan ve terapist arasında konuşularak uygulanan bir terapi türüdür. Tavsiye verme, rahatlatma, ikna etme süreci değildir. Bir bilgi verme sürecinden fazla olarak etkileşim sürecidir. Danışanla terapist arasında oluşan etkin bir süreçtir. Farklı psikoterapi ekollerine göre çeşitli etkileşim mekanizmaları kurulabilir. Yüz yılı aşkın süredir var olan bir bilgi birikiminin yanı sıra seansların uygulanması sırasında içerdiği birçok duygusal, bilişsel, bedensel ve ruhsal etkenlerle adeta bir sanat dalıdır aynı zamanda. Olaylara bakış açımız, değerlendirme ve yorumlarımızı değiştirerek, takılı kaldığımız savunmalarımızdan sıyrılıp gerçek benliğimize ulaşarak sağaltım sürecinden geçebiliriz.

Kişilerin yaşadıkları problemlere ilişkin terapist arayışında bulunurken özellikle internet veya diğer medya mecralarından aşina oldukları kişisel gelişimci, koçluk ve benzeri isimlere sahip kişileri psikoterapistlerle karıştırmaması gerekir. Ne yazık ki popüler kültür içerisinde her zaman doğru yönlenme gerçekleşemeyebiliyor. Destek alacak kişi görüştüğü uzmandan diplomasını görmeyi talep etmekten çekinmemelidir. Psikoterapi uygulamasını yapabilmek için psikolog veya psikiyatrist ünvanına sahip hekimin psikoterapi eğitimi almış olması gerekmektedir. Klinik vakalarla çalışırken ise yine bir psikiyatrist ve klinik psikoloğun psikoterapi eğitimine sahip olması gerekir.

Geliştirilen Psikoterapi Kuramlarından Günümüzde En Yaygın Kullanılanları:
• Psikoanaliz ve Psikodinamik Terapiler:

Sigmund Freud tarafından geliştirilmiş olan kuram davranışın kökeninin bilinçdışı kaynaklarda yattığını savunan ve hastalıklı davranışların çocukluk yaşantılarından kaynaklandığını ileri süren kuramdır. Terapiler uzun dönemlidir ve terapist yönlendirici değildir. Hastayla birlikte içgörü kazanılmasına yönelik çalışılır.

• Bilişsel-Davranışçı Terapi:

Bilişsel davranışçı terapiler olayları algılama biçimimizin duygusal tepkilerimizi etkilediği gerçeğiyle hareket eder.

Terapist aktif ve yönlendirici bir işleve sahiptir. Sorun çözme, davranış değiştirme ve yeni davranışlar kazanma sürecinde kendine has teknikler kullanılır. Bu tekniklerle birlikte ev ödevleri terapinin önemli bir kısmını oluşturur.

• Varoluşçu Psikoterapiler:

Terapinin merkezinde insan doğası vardır. Kendinin farkına varma, özgürlük, sorumluluk, belirsizlik, başkalarıyla kurulan ilişkiler, yalnızlık, anlam, amaç, varoluş kaygıları, ölüm ile ilgili farkındalık gibi konularla çalışılır.

• Geştalt terapi:

Fritz Perls tarafından geliştirilen Geştalt terapi, kendini bulma, bütünleşme, sorumluluk alma aracılığıyla olgunlaşmayı hedefler. ’Şimdi ve burada’ kavramı önemlidir. Terapi sırasında deneyimlerden yararlanmak önemlidir. Farkındalık, tamamlanmamış işler ile çalışmak, çatışmalar ve bütünleşme süreçleri çalışma alanlarıdır. Geçmişin önemi bugüne olan etkileri açısındandır. Diyalog oyunu, abartma, tersini yapma gibi çok sayıda oyun ve tekniklerden yararlanır.

HANGİ DURUMLARDA TERAPİYE BAŞVURABİLİRİM?

psikiyatrik bir bozukluğa sahip olunduğunda
->Geçmişte takılı kaldığımız problemlerle çalışmak ve şimdi ve buradayı yaşamak için
->Kendinle daha barışık yaşamayı istediğin için
->Duygusal çatışmalarını çözme ihtiyacı içine girdiğinde
->Mesleki karar ve işlev bozukluklarında
->İş,okul gibi ortamlarda kaygı ve stres faktörlerin yaşam kaliteni bozmaya başladığı zaman
->Hayatında tekerrür eden ve anlam veremediğin yaşantıları anlamlandırmak ve çalışmak istediğin zaman
->İnsanlarla ilişkilerinde problem yaşadığın ve uyum sağlayamadığın zaman
->Konsantrasyonunun dağıldığı ve işlerin ters gittiğini hissettiğin zaman
->Anlam arayışlarında içinde bir yerlerde tıkalı kaldığını hissettiğinde
->Ruhsal dünyanla ilgili yolunda gitmediğini düşündüğün ve günlük hayatını zorlayıcı diğer tüm yaşam olaylarında;
Size en yakın terapistten randevu isteyebilirsiniz.

Grup Terapisi nedir ne değildir?

Grup, belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, iki ve üzeri insanın oluşturduğu topluluktur.

Grup terapisi ise ortalama 8-12 danışanla farkındalık kazanmak, yeni deneyimler edinmek ve günlük yaşamda karşılaşılan sıkıntılarla başetme yollarına ilişkin seçeneklere sahip olmak gibi amaçlarla kurulan, bireysel terapilere göre daha ekonomik olan terapi modelidir. Daire şeklinde oturulur ve grup içerisindeki bireyler birbiriyle etkileşim halindedir.

Gruba özgü tedavi edici etkiler arasında evrensellik (yalnız değilim duygusu), eşduyum becerilerinde artış, umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı, sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış, ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, içgörü artışı gibi etkiler vardır.

Grup Terapisi ilk olarak 1905 yılında Joseph Pratt tarafından Tüberküloz hastalarına 25 dakikalık toplantılar şeklinde başlamıştır. Haftada bir uygulanmıştır. 1940′lı yıllardan bu yana ise giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Grup terapisinin oluşma amacı bireysel farklılıkların ayırtedilmesi ve diğerinin farkına vararak kendi sorunlarını normalleştirmeyi içerebilir.

Güven ilişkisi oluşturma, empati kurma, yargılamama, dürüstlük, saygı, gizlilik, gönüllü olma, göz teması kurma ve etkili dinleyebilme grup terapisinde olması şart olan bazı kriterlerdir.
Kişileri grup terapisine almadan önce bireysel görüşmeye alarak bir ön görüşme yapmak gereklidir.
Bireysel terapi ise, kişinin ihtiyaçlarına göre oluşan terapi sürecidir. Grup terapisinde fazla kişi ile birlikte çalışıldığı için bireysel terapiye göre avantaj ve dezavantajları vardır.
Kişinin yaşadıklarına benzer durumları başkalarının da yaşıyor olması, diğerlerinin kullandığı savunma mekanizmaları ve başaçıkma yollarını öğrenerek deneyimlemeye başlaması, sosyal problemelrin daha kolay aşılması, diğerlerince kabulün yaşanması, pozitif bildirimler alınması, yaşanan ve öğrenilenlerin hayata aktarılmasının daha kolay olabilmesi sebebiyle bireysel terapilere göre avantajlıdırlar. Dezavantajları ise uygun olmayan bir kişinin gruba dahil edilmesi halinde diğerlerini moralmen olumsuz etkileyebileceği gibi bir durum yaşanabilir. Bu tür durumların önüne geçmek için terapist ilk görüşmesinde titiz davranmalıdır. Aynı grup içinde çocukların, ergenlerin olduğu gibi 50- 70 yaş aralığındaki kişilerin bulunması ortak bir paydada buluşulmasını engelleyerek grup terapisinin amacını ketleyebilir. Aynı şekilde bir şizofren, bir depresyonlu hasta, narsist ve borderline gibi karışık özelliklere sahip gruplar da yine amaçsız kalacaktır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Psikolog Kimdir? Psikoterapi Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Özlem AKKEL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Özlem AKKEL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Özlem AKKEL Fotoğraf
Uzm.Psk.Özlem AKKEL
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi131 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Özlem AKKEL'in Yazıları
► Psikolog Kimdir? Psk.Tuğçe EYİKOÇAK
► Psikolog Kimdir? Psk.Gizem PEKCAN
► Aslında Psikolog Kimdir Psk.İzzet GÜLLÜ
► Psikolog Kimdir? Neler Beklemeliyim? Psk.Gülgün KURTAY
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,766 uzman makalesi arasında 'Psikolog Kimdir? Psikoterapi Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 19 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Panik Bozukluğu Kasım 2015
► Hayatımız Travma Ekim 2015
► Tükenen İnsan Temmuz 2015
► Duygusal İstismar Mayıs 2015
◊ Dönüşüm (Roman) Temmuz 2019
◊ Bir Kitap Bir Kendin.. Mayıs 2015
◊ Yeni Romanım Eylül 2014
◊ 3'e 1 Kala Babam ve Ben Haziran 2014
◊ Kötü Öğretmen Şubat 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:52
Top