2007'den Bugüne 88,387 Tavsiye, 27,365 Uzman ve 19,482 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Gelişim Uzmanı Kimdir, Ne İş Yapar?
MAKALE #19247 © Yazan Dilara BİLGE | Yayın Ocak 2018 | 3,382 Okuyucu
Bebeğin doğumundan itibaren yaşamsal fonksiyonlarının çalışması, bu fonksiyonların işlevini yerine getirirken aynı zamanda bebeğin büyümesi ve gelişmesi beklenmektedir. Bebeğin büyüyüp gelişmemesi veya gelişip büyümemesi sağlık sorunudur.
Bebeklerin doğumundan itibaren büyüme ve gelişimlerinin takibi çocukların sağlığı için önemli bir etkendir. İnsan dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı her an değişim göstermektedir. Özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde bu hızlı değişim gözle görülür biçimdedir. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimlerini takip etmek ve desteklemek sağlıklı gelişimin parçasıdır.
Çocuktan büyümesini ve gelişmesini beklerken yetişkinin de nasıl tutumlar sergilediği, ne yaptığı veya yapmadığı da önemli bir rol oynamaktadır.
Çocuk Gelişimi Bölümü,
0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar)
hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında,
bebeğe, çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan, çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla sağlık alanında hizmet veren ekibin parçasıdır.
Mezunlar aldıkları çocuk gelişimi uzmanı unvanlarıyla gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını eklektik bir yaklaşımla ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme; yine tanılama sonucunda gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele alma gibi hizmetleri yerine getirmektedir.
Benzer şekilde özel eğitim alanında de özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yapıp çocuk ve aile için gerekli önlemleri, ilgili profesyonellerle multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmetlerini gerçekleştirmektedir.
GELİŞİM DEĞERLENDİRME- DESTEK VE TAKİP BİRİMLERİ
Gelişim değerlendirme- destek ve takip birimlerinin çalışma konuları:
0-18 yaş grubu çocuklar ve aileleri ile çalışmalar yürütülmesi,
Normal veya özel gereksinimli çocukların gereksinime bağlı olarak çeşitli değerlendirme araçları kullanılarak gelişimlerinin değerlendirilmesi,
Ailelere gelişime yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması,
Özel gereksinimli çocuk olarak;
* Zihinsel Engelli
* Down Sendromlu
* İşitme Engelli
* İletişim Yetersizliğine Sahip
* Görme Engelli
* Serebral Paralizisi Olan
* Öğrenme Güçlüğü Olan
* Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan
* Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan
* Üstün Yetenekli,
çocukların gelişimsel açıdan tanılama çalışmaları,
Korunmaya muhtaç çocukların da gelişimsel açıdan desteklenmesi, koruma altına alındığı kurum personeline ya da koruyucu ailesine gelişime yönelik destek hizmetler sunulması ve danışmanlık yapılması,
Birimlerde erken müdahale programlarının ve aile danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi,
Ayrıca yeni yöntem ve tekniklerin geliştirme, uygulama, çocuk ve/veya ailesi yararına kullanma konusunda bilimsel çalışmalar yürütülmesi.
Aileler nasıl müracaat edebilir?
Aileler ayrıntılı gelişim değerlendirmesi yapılması ve danışmanlık hizmeti almak için Pediatri, Çocuk Nörolojisi, Genetik, Çocuk Ruh Sağlığı gibi bölümlerdeki doktorların talebi ya da doğrudan Çocuk Gelişim Uzmanı bulunan erken müdahale ve gelişim değerlendirme bölümü olarak düzenlenmiş bölüme başvuru yapabilirler.
Hizmet Birimleri
I) Aile Görüşmeleri: Çocuk ve aile hakkında genel bilgilerin edinildiği, müracaata ilişkin gerekçelerin alındığı karşılıklı sohbet ortamında gelişen görüşmelerdir. Görüşmelere anne-babanın birlikte gelmesi önerilmektedir.
II) Değerlendirme: Çocuğun kronolojik takvim yaşı ve tanısı dikkate alınarak gereksinimlerine dayalı standart ve informal değerlendirme araçları kullanılarak çocuğun gelişim profili çıkarılır. Aileye genel durum hakkında bilgi verilir. Gelişime yönelik öneri paketi sunulur.
III) Gelişim Takip Birimi: İl içinden ya da il dışından müracaat eden aile ile yapılan görüşme ve çocuk değerlendirmesi sonucunda sunulan öneri paketleri aileye ayrıntılı olarak anlatılır ve ödevler verilir. İki-üç aylık rutin kontrollerle gelişim takibi yapılarak aileye sunulan rehberlik hizmetinin uygun olup olmadığı kontrol edilir.
Değerlendirme ve takiplerin aynı uzman kişi tarafından yürütülmesine özen gösterilir. Takip sürecinde uzman, çocuğun gereksinimlerine bağlı olarak bir başka uzmana sevkini isteyebilir. Uzmanlar arası koordinasyon kurulmaya çalışılır.
Gelişim destek ünitesi: Çocuk Gelişim Destek Hizmetleri aşağıdaki başlıklar altında yürütülmektedir. Bu ünitelere haftanın belirli günleri çocuk ya da çocuk grupları gelir. Hizmet bireysel, grup/ bireysel ve grup çalışmaları olarak gerçekleştirilir.
a) Bebeklik dönemi (0-3 yaş) ve erken müdahale programları:
Bebeklik Döneminde (0-3 yaş) gelişimin değerlendirilerek çocuğun gereksinimlerinin tanınması ve ilgili sorunlara erken dönemde müdahale edilmesi, belirlenen aralıklarla çocukların gelişimsel takibinin yapılması, gelişime yönelik problemler tespit edildiğinde bölüm içindeki gerekli desteğin sağlanması (dil -konuşma, özel eğitim, üstün yetenekliler, davranış bozuklukları vb )
çocuğun aile ortamında sağlık, görsel, motor, bilişsel -dil, duyusal ve sosyal gelişim alanındaki gereksinimleri için aile danışmanlık hizmeti verilmesi ve ev eğitim destek programları hazırlanması,
0-3 yaş döneminde bebeklerin gelişimsel gereksinimleri doğrultusunda çocuklara tüm gelişim alanlarına yönelik uyaran verilmesi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bebeklik Dönemi ve Erken Müdahalede Amacımız:
Bebeklik Döneminde (0-3 yaş) gelişimin değerlendirilerek çocuğun gereksinimlerinin tanınması ve ilgili sorunlara erken dönemde müdahale edilmesi,
belirlenen aralıklarla çocukların gelişimsel takibinin yapılması,
gelişime yönelik problemler tespit edildiğinde bölüm içindeki gerekli ünitelere (dil konuşma, özel eğitim ünitesi, üstün yetenekliler ünitesi vb) yönlendirilmesinin yapılması,
çocuğun aile ortamında sağlık, görsel, motor, bilişsel-dil, duyusal ve sosyal gelişim alanındaki gereksinimleri için aile danışmanlık hizmeti verilmesi ve ev eğitim destek programları hazırlanması,
0-3 yaş döneminde bebeklerin gelişimsel gereksinimleri doğrultusunda çocuklara tüm gelişim alanlarına yönelik uyaran verilmesi konusunda ailelerin bilgilendirilmesi ve bebeklerin gelişimsel durumları doğrultusunda uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.
Aileler çocuğun aile ortamında sağlık, görsel, motor, bilişsel-dil, duyusal ve sosyal gelişim alanındaki gereksinimleri için bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca,
Bebeklerin gelişimsel özelliklerine
Gelişimsel sorunlarına
Oyun ve oyuncak seçimlerine
Ev içi kazalar ve bebeklerin güvenliklerine
Aile tutumlarına
Eğitimlerine vb. yönelik destek eğitim ve aile seminerleri düzenlenmektedir.
b) Gelişim Destek Ünitesi I (Okul öncesi (3-6 yaş) Grubu):
Gelişim Ünitesi okulöncesi grubunda okulöncesi dönem özel gereksinimlerine göre çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin yapılması ve uygun eğitim programlarıyla bilişsel, dil, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Özel eğitim gerektiren durumlarda temel kavramların kazanımı, okula uyum becerilerinin ve kendi kendilerine yetebilmeleri için temel yaşam becerilerinin kazanımı gibi bireysel ve sosyal alanlardaki becerilerinin geliştirilmesi için uygun bireysel destek programları hazırlanmaktadır.
c) Gelişim Destek Ünitesi II (Okul (6-18) Grubu):
Gelişim Ünitesi okul grubunda okul dönemi özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin yapılması ve uygun eğitim programlarıyla bilişsel, dil, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Okula uyum, akademik becerilerin öğretimi, bağımsız yaşam becerileri gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları yürütülmektedir. Aynı zamanda yapılan çalışmalar, uygulanan teknikler aileye anlatılmakta ve evde de programın devam edebilmesi için eve ödev formları verilmektedir.
Yetişkinlere, ailelere, eğitimcilere veya çocuğun gelişimi, davranışlar, tutumlar hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Gelişim Değerlendirme Ünitesi Çalışması:
Gelişim Değerlendirme Ünitesinde yapılan çalışmalar, normal gelişim gösteren ve üstün zekalı/yetenekli, dil ve konuşma problemi olan ya da risk altında olan 0-18 yaş arası çocuk ve gençlerin normatif test araçlarıyla değerlendirmesinin yapılarak uygun eğitsel müdahale süreçlerine yönlendirilmesini amaçlamaktadır.
Okulöncesi dönemde normal veya özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirmelerinin yapılması ve uygun eğitim programlarıyla bilişsel, dil, sosyal ve fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Çocukların sınıf öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak koordinasyon yapılmaya çalışılmaktadır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuk Gelişim Uzmanı Kimdir, Ne İş Yapar?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dilara BİLGE'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dilara BİLGE'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Dilara BİLGE Fotoğraf
Dilara BİLGE
Samsun
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dilara BİLGE'nin Yazıları
► Pedagog Kimdir? Ne İş Yapar? Psk.Dnş.Okan BAL
► Çocuk Gelişim Evreleri Psk.Elif ATABAY
► Çocuk ve Cinsel Gelişim Psk.Reyhan UZUN
► Çocuk Gelişim Dönemi ve Özelikleri ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Abdullah TOPAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,482 uzman makalesi arasında 'Çocuk Gelişim Uzmanı Kimdir, Ne İş Yapar?' başlığıyla benzeşen toplam 30 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:52
Top