2007'den Bugüne 87,427 Tavsiye, 27,082 Uzman ve 19,338 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Perde Anılar (Screen Memories)
MAKALE #20018 © Yazan Uzm.Psk.Enes KUŞ | Yayın Kasım 2018 | 1,284 Okuyucu
Screen Memories ( Perde Anılar) Üzerine Sigmund Freud'un Teorisi

Psiko-analitik tedavisini sıklıkla histeri, obsesyon nevrozu vb. hastalara uyguladım. Bu uygulama sırasında hastanın çocukluğun en erken yıllarından kalan parçalanmış hatıralar ile çalıştım. Başka yerlerde de gösterdiğim gibi, o zamanın izlenimlerine büyük patojenik önem atfedilmelidir. Ancak çocukluk anıları konusu psikolojik ilgiyle alakalıdır, çarpıcı rahatlama çocukların ve yetişkinlerin ruhsal işleyişi arasında temel bir farktır. Hiç kimse, çocukluğumuzun en eski yıllarının deneyimlerinin akıllarımızın derinliklerinde köklü izler bıraktığını sorgulamaz. Bununla birlikte, yaşamımızın sonuna kadar bizi etkileyecek izlenimlerin neler olduğunu anlayabilmek için hatıralarımıza bakacak olursak, sonuç ya hiç bir şeydir ya da çoğu zaman şüpheli ya da esrarengiz olan nispeten az sayıda izole önemli hatıralardır. Sadece altıncı ya da yedinci yıldan sonradır - pek çok durumda ancak onuncu yıldan sonra - yaşam hafızada birleştirilmiş olaylar zinciri olarak yeniden üretilebilir. Bununla birlikte, o zamandan beri, bir deneyimin fiziksel önemi ile hafızada tutulması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Hemen veya doğrudan etkileri nedeniyle önemli görülen her şey hatırda tutulur; önemsiz olduğuna karar verilen her şey unutulur. Bir olayı gerçekleştikten uzun bir süre sonra hatırlayabiliyorsam, o zaman benim üzerimde derin bir izlenim bıraktığına dair bir kanıt olarak hafızamda tuttuğumu görüyorum. Unutmaya şaşırıyorum, ancak alakasız bir şeyin hatırlanmasına daha çok şaşırıyorum.

Sadece belirli patolojik zihinsel koşullarda, normal yetişkinlerde bir olayın psişik önemi ile hafızadaki tutulması arasındaki ilişkinin bir kez daha uygulanmasının sona ermesi söz konusudur. Örneğin, bir histerik, hastalığının başlangıcına yol açan ve bu olgunun kendisi için önemli hale gelen deneyimlerin bir kısmı ya da tümü için alışılmışın dışında bir amnezi(unutkanlık) gösterir ve bu gerçeğin dışında kendisi için önemli olabilir. Bu tür patolojik amnezi ile ilk yıllarımızı etkileyen normal amnezi arasındaki benzerlik, nevrozların psişik içeriği ve infantil hayatımız arasında var olan yakın ilişkiye yöenlik önemli bir ipucu gibi görünüyor.

Çocukluk anılarının bu eksikliğine çok alıştık, altta yatan sorunu göz ardı etmeye ve çocukların zihinsel faaliyetlerinin olgunlaşmamış karakterinin kendine özgü bir sonucu olarak açıklamaya eğilimliyiz. Ancak, yine de normal gelişimini tamamlamış 3 ya da 4 yaşındaki çocuk halihazırda duygularını ifade ettiği karşılaştırmalar yapar ve çıkarımlarda bulunur. iyi derecede kurgulanmış zihinsel işlevler sergiler. Dolayısıyla amnezinin daha ileri yaşlara göre daha az olmayan bir yükü olan bu fiziksel eylemleri bastırması gerektiğine dair belirgin bir gerekçe bulunmamaktadır.

Çocukluğun en erken anılarına bağlı psikolojik sorunlarla uğraşmadan önce, oldukça çok sayıda normal yetişkini inceleyerek ve bu yetişkinlerin ilk yıllarından ne tür hatıralar üretebildiklerini keşfederek bir malzeme koleksiyonu yapmak elbette gerekli olacaktır. Bu yöndeki ilk adım, 1895'te V. ve C. Henri tarafından atıldı ve onlar tarafından hazırlanan ölçek oluşturuldu. 1897'de iki yazar tarafından 123 kişiden gelen cevapları içeren anketlerinin son derece anlamlı sonuçları yayınlandı. Bu konuyu bir bütün olarak tartışmak konusunda hiç bir niyetim yok ve bu yüzden, 'perde anıları' olarak adlandırdığım şeyi anlatabilmem için birkaç noktaya vurgu yapmakla yetineceğim.

Çocukluğun ilk anılarının içeriği genellikle iki ile dört yaş arasındaki dönemdir.( Henry tarafından 88 kişinin gözleminin sonucu için durum böyledir.) Bununla birlikte, hafızası daha da uzağa - hatta ilk yıllarının tamamlanmasından önceki yıllara kadar – ulaşan kimseler varken; ve öte yandan, en eski hatıraları altıncı, yedinci ve hatta sekizinci yıllara kadar geri dönen insanlar da vardır. Şu anda bu bireysel farklılıklardan başka dikkat edilmesi gereken bir neden yoktur, en erken hatıraları, hayatının ilk yılına, belki de çok erken yaşta olan bir insanın, belki de sonraki yıllardan kalan anıları daha da uzaklaştıracaktır, ve deneyimlerini daha erken bir zaman diliminden sürekli bir zincir olarak yeniden üretebilecektir-beşinci yaştan itibaren- ancak İlk hatıraları daha sonradan çıkacak diğer insanlar için mümkün değildir. Dolayısıyla, sadece ilk hatırlamanın ortaya çıkış zamanı değil, tüm insanların hafızadaki işlevi, bazı insanlar için ileri ya da geciktirilebilir.

Çocukluğun bu erken anılarının olağan içeriği nedir sorusuna özel bir ilgi vardır. Yetişkinlerin psikolojisi, bu deneyimlerin, bazı güçlü duyguları uyandırdığı ya da sonuçlarından dolayı ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra önemli olarak kabul edilen hatırlamaya değer olarak seçileceğini beklememize yol açacaktır. Ve aslında Henryler tarafından toplanan gözlemlerin bazıları bu beklentiyi karşılamaktadır. Çocukluğun ilk anıları arasında en sık karşılaşılan içeriğin bir yanında korku, utanç, fiziksel acı vb. durumlar, öte yanında hastalık, ölüm, ateş, erkek kardeş ve kız kardeşlerin doğumları, vb. gibi önemli olayların olduğunu bildiriyorlar. Bu nedenle, hatıraların seçimini yöneten ilkenin, yetişkinlerinki gibi çocuklarda da aynı olduğunu varsayabiliriz. Çocukluktan kalan hatıraların, bir çocuğun ve bir yetişkinin ilgisini çeken şey arasındaki farkın kanıtını göstermesi gerektiği anlaşılabilir. Bu, örneğin, bir kadının neden iki yaşındayken bebeklerinde meydana gelen bir dizi kazayı hatırladığını ancak aynı dönemde gözlemleyebildiği ciddi ve trajik olayları hatırlamamasının neden olduğunu açıklıyor.

Ancak şimdi, beklentilerimize taban tabana zıt olan ve bizi şaşırtmaya yetecek bir gerçekle karşılaşıyoruz. Ilk çocukluk hatıraları, çocukluğunda bile herhangi bir duygusal etkisi olmayan gündelik ve kayıtsız olayları hatırlayan bazı insanların ancak hatıraların ( çok açık ) bütün detayları, yakın zamanlarda olan olaylar olsa da, ebeveynlerinin kanıtları üzerine, onları o zamanlar yoğun bir şekilde hareket ettirmiş olsalar bile, belleklerinde korunmamışlardır. Henriler, üç ve dört yaşları arasında uzanan en erken anıları olan filoloji profesöründen bahseder, ve ona bir yemek için bir masa ve üzerinde bir buz kasesi olduğunu iletmiştir. Aynı dönemde, ailesine göre, büyükannesinin ölümü onun için büyük bir darbe olmuştur. Fakat filoloji profesörü, şu an olduğu gibi, bu ölümü hatırlamıyor; o günleri hatırladığı her şey flu. Başka birinin belirttiği ilk anısı ise yürüyüş sırasında bir ağacın dalının kopmasıdır. Bunun olduğu yeri hala tespit edebileceğini ve orada birkaç kişinin olduğunu, bunlardan biri ona yardım ettiğini düşünüyor.

Henrilerin açıklamaya çalıştığı konulardan bir tanesi olan anı imgelerindeki masumiyet, onları gizemli yapmakta ve onların açıklamaları bana son derece yerinde görünüyor. Onların düşüncesine göre bazı vakalardaki görünümler belki de sadece zihinde tutulan tamamlanmamış anılar olabilir. Ve bunların açıklanamaz görünümlerinin sebebidir. Unutulmuş olan kısımlar, muhtemelen, tecrübeyi kayda değer kılan her şeyi içeriyor. Bu görüşün gerçekliğini doğrulayabiliyorum, ancak unutulmaktan çok ihmal edilen bu anıdan bahsetmeyi tercih ederim. Çocukluk anılarının eksik kısımlarını ortaya çıkarmada psikanalitik tedavi yöntemi ile sık sık başarılı oldum. Bu anılar –ki bunlar hafızada yeniden hatırlanan eksik parçalardan fazlası değildi- tamamlandığında, bunların toplanan en önemli şeyler olduğu yönündeki ön kabülümüz ile uyumludur. Bununla birlikte, bu, hafızanın deneyim unsurları arasında yaptığı kayda değer seçim hakkında hiçbir açıklama getirmez. Öncelikle neyin önemli olup neyin önemli olmadığı, tam olarak nasıl olması gerektiğini araştırmalıyız, ve bu süreçlerin mekanizmasını daha derinlemesine araştırana kadar bunun bir açıklamasını bulamayacağız. Bu tür anıları oluşturan iki psişik kuvvetin olduğu fikrini oluşturacağız. Bu güçlerden biri, deneyimin önemini, onu hatırlatmak için bir neden olarak alınırken, diğeri, bir dirençtir, bu türden bir tercihin gösterilmesini engellemeye çalışır. Bu iki karşıt güç birbirini ortadan kaldırmaz, ( kendi başına olsun veya olmasın) diğerini altetmez. Bunun yerine, bir sonuca paralel olarak kuvvetlerin paralel kenarı şeklinde benzetilebilir. Ve uzlaşı sağlanır. Anı imajı olarak kaydedilen şey, ilgili deneyimin kendisi değildir - bu bakımdan direnç yoluna girer; kaydedilen şey, sakıncalı olanla yakından ilişkili başka bir psişik unsurdur - ve bu bakımdan ilk prensip, gücünü, tekrarlanabilir anı görüntülerini kurarak önemli izlenimleri düzeltmeye çalışan ilkeyi göstermektedir. Bu nedenle, çatışmanın sonucu, orijinal olay tarafından haklı çıkacak olan anı imajı yerine, bir diğerinden, bir dereceye kadar yer değiştirmiş olan bir diğeri üretilir. İtiraz uyandıran deneyimin unsurları tam olarak önemli olan unsurlar olduğu için, ikame hafıza zorunlu olarak bu önemli unsurlardan yoksun olacak ve sonuç olarak da muhtemelen bizi önemsiz kılacaktır. Bizim için anlaşılmaz gibi görünecektir, çünkü kendi içeriğindeki tutuculuğunun nedenini aramaya eğilimliyiz, oysa tutmanın, kendi içeriği ile bastırılmış olandan başka bir şey arasındaki ilişkiden kaynaklanmasıdır. Aramızda sahte altın hakkında ortak bir söz vardır, onların altından yapılmadıkları, ancak altından yapılmış bir şeyin yanında durdukları söylenir. Aynı benzetme, bellekte tutulan çocukluk deneyimlerinin bazılarına uygulanabilir.

Bir psişik içeriğin bir diğerinin yerini aldığı olası vaka türleri vardır ve bunlar psikolojik durumların çeşitliliğinde ortaya çıkar. Bu vakaların en basitlerinden biri, burada sözünü ettiğimiz çocukluk anılarında ortaya çıkıyor. Olay; bir deneyimin temel unsurları aynı deneyimin özünde bulunan önemsiz unsurlar tarafından bellekte ifade edilir. Süreklilikle ilgili bir şey üzerine yer değiştirme durumu ya da sürece bütün olarak ele alındığında mekan ve zaman nedeniyle baskı durumu meydana gelecektir. Paranoya hastasının analizinde meydana gelen benzer ikame örneğini tanımlama fırsatım oldu. Söz konusu bu kadın ses halisülasyonu ile Otto Ludwig’in Die Heiterethei romanından pasajların tekrarı olduğunu belirtti. Ancak seçtikleri pasajlar kitaptaki en değersiz ve alakasız olanlarıydı. Bununla birlikte, analiz, diğer pasajların hastanın en rahatsız edici düşüncelerini harekete geçirdiğini gösterdi. Bu rahatsızlık, savunma yapma güdüsünü etkiledi ama takip eden bu güdüler bastırılmamalıydı. Bunun sonucunda, masum pasajlar, hastanın zihninde patolojik güç ve netlikle bir uzlaşma sağlar. Işte burada gördüğümüz süreç-çatışma, baskı ve uzlaşmayı içeren bir ikame- tüm psikonevrotik semptomlarla geri dönüyor ve onların oluşmalarını anlamada kilit nokta oluşturuyor. Dolayısıyla, normal bireylerin zihinsel yaşamında da aynı süreci görmemiz önemli değildir. Normal insanların, çocukluk anılarını seçmesi bireyin gizli arzularının olduğunu gösterir.

Normal ve patolojik savunma süreçleri ve sonuçta ortaya çıkan yer değiştirmeler açıkça büyük önem taşır. Ama bildiğim kadarıyla, psikologlar tarafından şimdiye kadar psişik faaliyetin zeminini ve hangi şartlar altında faaliyete geçtiklerini araştıran bir çalışma yapılmadı. Bu ihmalin sebebi, zihinsel yaşamımızın, bilinçli iç algımızın nesnesi olduğu kadar, bu süreçlerden hiçbirini, hatalı muhakeme olarak sınıflandırdığımız örneklerin yanı sıra üretmeyi amaçlayan bazı zihinsel operasyonları gülünç bir etki olarak göstermemiz de olabilir. Bir psişik şiddeti, bir sunuştan (daha sonra terkedilmiş) başka bir yere (ki bunlardan ötekinin psikolojik kısmı üzerinde çalışmaktadır) yer değiştirilebileceği iddiası, Yunan mitolojisinin bazı özellikleri olarak bize hayret vericidir - örneğin, tanrıların güzel biriyle bir peçe ile olduğu gibi giydirildiği söylenirken, sadece bir ifadenin değişmesiyle bir yüzün kesiştiğini düşünüyoruz.

Savunma Nöro-Psikozları Üzerine Yorum

Bu alakasız çocukluk anılarının daha fazla araştırılması bana başka yollardan da kaynaklanabileceğini ve kuşku duyulmayan masumiyet varlıklarının görünürdeki masumiyetlerinin ardında gizlendiğini öğretti. Fakat bu noktada, kendimi sadece bir sav ile kısıtlamamalıyım, ama bana belli bir örneğe dair detaylı bir rapor verebilecek benzer olaylardan daha fazla öğretici görünüyor. Değeri, nevrotik olan ya da az nevrotik özellikler sergileyen biriyle ilgili olması gerçeğiyle kesinlikle artmaktadır.

Bu gözlemin konusu, otuz sekiz yaşında bir üniversite eğitim adamıdır. Kendi mesleği çok farklı bir alanda yer alsa da, psikoanaliz yoluyla onu hafif bir fobiden kurtarmayı başarabildiğimden beri psikoloji ile alakalı sorulara ilgi duymuştur. Geçen sene dikkatimi, analizinde çoktan rol oynayan çocukluk anılarına çekti. V. ve C. Henri tarafından yapılan araştırmayı inceledikten sonra, bana kendi deneyimlerinin özetini verdi.

Kesinliğinden emin bir şekilde hatırladığım çocukluk anılarım var. Üç yaşındayken doğduğum ve büyüdüğüm küçük kasabayı terk ettim ve tüm hatıralarım benim doğum yerim ile ilişkili ve bu nedenle ikinci ve üçüncü yıllardan kalmadır. Çoğunlukla kısa sahnelerdir, ancak görsel öğede tamamen eksik olan yetişkinlik yılları anılarımın tam aksine, çok iyi korunmuş ve görsel algı ile her ayrıntısı döşenmiştir. Üçüncü yılımdan itibaren hatırlamalarım daha az ve daha açık bir şekilde büyüyor; İçlerinde bir yıldan fazla süreyi kapsayan boşluklar var; ve sanırım, altıncı ya da yedinci yıla kadar, hatıralarımın akışı sürekli oluyor. Anılarım, ilk evimi terk etme zamanına kadar üç gruba ayrılıyor. İlk grup, babamın bana anlattığı zamandan beri sürekli olarak sahip olduğu sahnelerden oluşuyor. Bunlarla ilgili olarak, başlangıçtan beri anı imgesine sahip olup olmadığımı veya bu açıklamalardan birini duyduktan sonra bunu yapıp yapmadığımdan emin değilim. Bununla birlikte, ebeveynlerim tarafından sık sık ayrıntılarıyla anlatılmasına rağmen, hiç anı imgesine sahip olmadığım olayların da olduğunu hatırlıyorum. İkinci gruba daha çok önem veriyorum. Bana (bildiğim kadarıyla) anlatılmamış olan sahneler içeriyor ve bunların bazıları bana anlatılmamıştı, çünkü diğer kişilerle (hemşire ve oyun arkadaşlarım) tanışmamıştım. Şu an üçüncü gruba geleceğim. Bu sahnelerin içeriği ve hatırlatılmasıyla ilgili savunmalar ile ilgili olarak, tamamen denizde olmadığımı söylemek isterim. Hafızamda olan anıların gerçekten o zamanın önemli olaylarımı yoksa günümüz yargı gücüme göre önemli olaylar mı olduklarından emin değilim. Benden iki buçuk yaş küçük bir kız kardeşin doğumu hakkında hiçbir bilgim yok; benim ayrılığım, demiryolumun ilk görüşü ve ondan önceki uzun vagon sürüşü - bunların hiçbiri hafızamda bir iz bırakmadı. Öte yandan, demiryolu yolculuğu sırasında iki küçük olayı hatırlayabilirim; Bunlar, hatırlayacağınız gibi fobimin analizinde ortaya çıktı. Ama benim üzerimde en çok etki yaratmış olan şey, yüzümde ciddi bir kan kaybına neden olan ve bir cerrah tarafından yerleştirilen bazı dikişlere sahip olmak zorunda olduğum bir yaralanmaydı. Bu kazadan kaynaklanan yara izlerini hala hissedebiliyorum, ancak doğrudan ya da dolaylı olarak buna işaret eden hiçbir hatırlama yok. Bu arada belki iki yaşından küçüktüm.

Bundan sonraki ilk iki grubun resimlerinde ve sahnelerinde hiç şaşırmadım. Kuşkusuz, esas güdülerin büyük ölçüde zihinde ihmal edilmiştir. Ama bunlardan birkaçında en azından ima ediliyor ve diğerlerinde ise bazı işaretler sayesinde tamamlanabiliyordu. Bunu yaparak, anıların ayrı parçaları arasında sağlam bir bağlantı kurabilir ve bu özel olayları hafızamdaki çocukça ilginin ne olduğunu anlayabilirim. Bununla birlikte, şu ana kadar tartışmamış olduğum üçüncü grubun içeriği için geçerli değildir. Oradaki malzemeleri tanıdım - oldukça uzun bir sahne ve bir kaç küçük resim – ve bu sahne bana oldukça kayıtsız görünüyor ve anılarımın neden bellekte düzeltilmesi gerektiğini anlayamıyorum. Bunu size tarif edeyim. Yeşil ve yoğun bir şekilde yetişen, dik eğimli bir çayır-arazi parçası görüyorum; yeşil rengin içerisinde çok sayıda sarı çiçek var - açıkça görülen karahindibalar(bir tür çiçek). Çayırın üst ucunda bir yazlık var ve yazlığın kapısının önünde iki kadın, yoğun bir şekilde sohbet ediyor, kafasında bir mendili olan bir köylü kadın ve bir çocuk hemşiresi. Çimlerde üç çocuk oynuyor. Bunlardan biri benim (iki ile üç yaş arasında); diğer ikisi ise benden bir yaş büyük erkek kuzenim ve kız kardeşim, diğeri ise neredeyse tam olarak aynı yaştaki kız kardeşim. Sarı çiçekleri topluyoruz ve her birimizin elinde topladığımız bir sürü çiçek var. Küçük kızın önünde güzel bir çiçek topluluğu var ve karşılıklı anlaşma ile, biz - iki erkek - onun önündeki çiçekleri koparıyoruz. Çayır boyunca ağlayarak koşuyor küçük kız ve köylü kadın ona bir parça ekmek veriyor. Bu sahneyi gördükten sonra biz de elimizdeki çiçekleri bırakarak bir parça ekmek istemeye gidiyoruz. Bunun üzerine köylü kadın bir bıçakla ekmekten kesip bize de veriyor. Hafızamda ekmek oldukça lezzetlidir - ve bu noktada sahne bozulur.

Burada benim düşüncelerimi haklı çıkaracak ne var? Beynimdeki kıvranmaları açığa çıkardım. Vurgu küçük kıza karşı olan muhalif davranışlarımızda mı yatıyor? Karahindibanın sarı rengi - tabii ki, gün boyu hayranlık duyduğum bir çiçek – mi beni memnun etti? Ya da, çimlerin bir sonucu mu, ekmeğin tadı mı, her zamankinden çok daha hoştu, ki bu benim için unutulmaz bir etki yarattı mı? Bu sahne ile çocukluğumdan diğer sahneleri birbirine bağlayan (hiç zorluk çekmeden keşfedebildiğim) ilgi arasında herhangi bir bağlantı bulamadım. Tüm bunlarla beraber, bu sahne hakkında doğru olmayan bir şey var. Çiçeklerin sarı bir bütün olarak durumun orantısız bir unsuru ve ekmeğin güzel tadı bana neredeyse halüsinasyon vari bir şekilde abartılı görünüyor. Bir zamanlar alaylı sahnelerde gördüğüm bazı fotoğrafların hatırlatılmasına yardımcı olamam. Bu resimlerin belirli kısımları ve elbette ki en uygunsuz olanlar, boyanmak yerine, üç boyutta inşa edildi - örneğin, kadınların aceleci tavrı. Peki, çocukluğumun bu gereksiz belleğinin bir açıklamasını ya da yorumunu bulmanın herhangi bir yolunu işaret edebilir misin?

Bu hatırlama ile meşgul olduğu zamandan beri ona sormanın tavsiye edildiğini düşündüm: çocukluğundan beri periyodik olarak hafızasına tekrar tekrar nüksetmiş olduğu, ya da belki de daha sonra hatırlanabilecek bazı durumlarda ortaya çıkıp çıkmadığı kanaatindeydi. Bu soru, sorunun çözümüne katkıda bulunmamın gereğiydi; geri kalanlar ise bu tür işlerde acemi olmayan bir işbirlikçi tarafından bulunabilirdi. 'Bu noktayı henüz düşünmedim,' diye yanıtladı. 'Şimdi soruyu gündeme getirdiniz, bana öyle geliyor ki, bu çocukluk hafızası, daha önceki yıllarda hiç yaşanmamıştı. Ama aynı zamanda bu durumu ve benim ilk çocukluk anılarımın birçoğunun hatırlatmasına yol açan olayları da hatırlayabiliyorum. Yedi yaşımdayken, ortaokulda, ilk defa doğum günümde tatil için geri döndüm, o uzak tarihten beri arkadaşlarımız olan bir aile ile birlikte kaldım. Oldukça iyi bir izlenimin o zaman beni nasıl etkilediğini çok iyi biliyorum. Ama şimdi görüyorum ki size tarihimin büyük bir parçasını söylemem gerekecek: bu noktaya benim sorum üzerine kendi başına getirdin. Ben aslında il merkezlerinin bir köşesinde yaşayabilen iyi bir çocuktum. Üç yaşımdayken, babamın kaygılandığı endüstri dalı bir felaketle karşılaştı. Tüm gücünü kaybetti ve orayı terk etmek ve büyük bir şehre taşınmak zorunda kaldık. İzlenen uzun ve zor yıllar, ki bana öyle geliyor ki, hiçbir şey hatırlamaya değmezdi. Şehirde hiç bu kadar rahat hissetmedim. Artık, evimin yakınındaki güzel ağaçların özleminden bir türlü kurtulamadığıma inanıyorum (o günlerin anılarımdan biri olarak), yürümeyi öğrenmeden hemen önce, babamdan kaçıyordum. Onyedi yaşımdayken tatilde yanlarına gittiğim ailenin yanından taşınmamızdan sonra dünya hızla değişiyordu. Orada hüküm süren rahatlığı, kendi yaşam tarzımızla şehirde karşılaştırabilirdim. Ancak, konuyu daha fazla kullanmaktan vazgeçmeyeceğim: Güçlü bir şekilde beni heyecanlandıran başka bir şey olduğunu itiraf etmeliyim. Ben on yedi yaşındaydım ve orada kaldığım ailede on beş yaşında bir kızım vardı, ben ona aşık oldum. İlk aşkım yeterince yoğun oldu, ama tamamen gizli tuttum. Birkaç gün sonra kız okuluna gitti (o da tatil için evdeydi) ve bu çok kısa bir tanışmadan sonra ayrılık benim özlemlerimi gerçekten yüksek bir seviyeye getirdi. Birkez daha bulduğum güzel ormanda soluklu yürüyüşler ile saatlerimi kaleler inşa ederek geçirdim. Bunlar, garip bir şekilde, gelecekle ilgili değil, geçmişi iyileştirmeye çalıştı. Sadece paramparça olmasaydı keşke. Sadece evde oturup aynı ülkede büyüseydim genç bir erkek kadar güçlü olurdum, aşkımın erkek kardeşleri gibi. Babamın mesleğine devam edip onunla evlenmeyi düşünseydim bu yıllar içerisinde onu tanımam gerekirdi. En ufak bir kuşkuya sahip değildim, tabi ki hayal gücümün yarattığı şartlarda onu gerçekten de öyle göründüğüm kadar tutkuyla sevmeliydim. Garip şey. Zaman zaman onunla görüştük ve o evlendiğinde bana karşı kayıtsızdı. Yıllar sonra anlıyorum ki ne zaman sarı renk görsem onu ilk gördüğüm zaman üzerinde olan sarı elbise aklıma geliyor.

Bu, yaygın olarak karahindiba sevmediğinizin etkisine göre parantez içi ifadenize çok benziyor. Çocuk elbiselerinizin sarı rengi ile çocukluğunuzun sahnesindeki sarı çiçek arasında bir bağlantı olabileceğinden şüphelenmiyor musunuz?
Olabilir. Ama aynı tonda sarı değillerdi. Elbise daha çok sarımsı kahverengiydi, daha çok duvardaki çiçeklerin rengine benziyordu. Ancak, en azından amacına hizmet edebilecek bir ara fikriniz olsun. Daha sonraki bir tarihte, ben Alpler'de iken, alçak arazilerde açık renkli olan bazı çiçeklerin, yüksek irtifada daha karanlık tonları nasıl aldığını gördüm. Büyük ihtimalle yanılmıyorsam, dağlık bölgelerde sıkça karahindibaya benzeyen fakat koyu sarı olan veya rengarenk olarak benim çok sevdiğim kızın elbisesiyle aynı renkte olan bir çiçek bulunur. Ama henüz bitirmedim. Şimdi çocukluğumun izlenimlerini canlandıran ve ilkinden çok uzak olmayan bir zamana dayanan ikinci bir duruma geliyorum. Doğum yerimi tekrar ziyaret ettiğimde on yedi yaşındaydım. Üç yıl sonra tatil günlerinde amcamı ziyaret ettim ve bir kez daha ilk oyun arkadaşlarım olan çocuklar, aynı iki kuzen, bir yaşımdan büyük bir çocuk ve kendimle aynı yaştaki bir çocukla tanıştım tıpkı karahindiba sahnesi gibi. Bu aileyi, doğum yerimi, mutlu zamanlarımı uzakta bir yerde bıraktım.

Ve bir kez daha aşık oldun –kuzeninle- ve fantezilerine izin verdin mi?
Hayır, bu sefer işler farklı çıktı. O zamanlar üniversitedeydim ve kitaplarımın kölesiydim. Kuzenim için hiçbir şeyim kalmamıştı. Bildiğim kadarıyla bu olaya benzer bir düşlem yoktu. Fakat, babamın ve amcamın, amcamın yaşadığı yerde, çalışmaların tamamlanmasından sonra, daha pratik değere, yerleşime, çalışmamın tamamlanmasına yönelik, çalışmaların en uç noktasını değiştirdiğim bir plan hazırladığına inanıyorum ve kuzenim evleniyor. Hiç süphe yok ki benim planımdaki art niyetin varlığını gördüm ancak bunun farkında olmalıydım. Daha yeni bir bilim adamı olduğum ve hayatın zorunlulukları tarafından bastırıldığım zaman ve buradaki bir yazıyı bulmadan çok önce beklemek zorunda kaldığım zamana kadar, babamın durumu bana iyi bir şekilde ifade etmesi gerektiğini düşündüm. Benim için bu evliliği planlarken, asıl felaketin bütün varlığımı içine aldığı zararı telafi etmek için bu gerekliydi.

Daha sonra, düşündüğümüz çocukluk sahnesinin, şu anda ortaya çıktığını, günlük ekmeğiniz için mücadele ettiğinizi, yani, ilk defa yaptığınız Alplerdeki tanışıklık ile aynı dönemdeki fikrimi doğrulayabileceğine inanıyorum. Evet, öyle: dağcılık, o zaman kendime izin verdiğim bir zevkti. Ama ben hala sizin söylemlerinizdeki noktayı anlayamıyorum.

Bir kez daha o noktaya geliyorum. Çocukluk sahnesinde en çok stres attığınız unsur, çok lezzetli olan köyde yapılmış ekmek gerçeğiydi. Neredeyse bir halüsinasyonla sonuçlanan bu düşüncenin, evde kaldığınız ve bu kızla evlendiğinizde ya da sembolik bir dilde, ekmekin ne kadar tatlı olacağı ile başa çıkabileceğiniz rahat yaşamın düşlemine denk geldiğini açıkça görüyoruz. Daha sonraki yıllarda çok zor bir şekilde mücadele etmek zorunda kaldınız bu düşünce ile. Çiçeklerin sarıları da aynı kıza işaret ediyor. Ancak, çocukluk sahnesinde, sadece ikinci düşlem ile ilişkili olan, kuzeninizle evli olan unsurlar da vardır. Babanızın sizin için sahip olduğu düzen için kötü bir kılık değiştirme olarak bana ekmek karşılığında çiçekleri atmak: pratik olmayan ideallerinizden vazgeçip ekmek ve tereyağı düzlemine döndünüz değil mi?

Öyle görünüyor ki, hayatımın nasıl daha rahat olabileceğine dair iki fantaziyi birleştirdim-birinden "sarı" ve "köy yapımı ekmek" ve çiçeklerin ve diğerinden endişe eden gerçek insanları çıkararak.

Evet. İki düşlemi bir diğerine yansıtıp, onların bir çocukluk hafızasını yaptın. Alpin çiçekler ile ilgili şey, üretim tarihini veren bir damga gibi. İnsanların bu tür şeyleri bilinçsizce inşa ettiklerini temin ederim - neredeyse kurgu çalışmaları gibi.
Ama öyleyse, hiçbir çocukluk hafızası yoktu, sadece bir fantezi çocukluğa geri döndü. Yine de bu duygu anının gerçek olduğunu gösteriyor. Nasıl tam olarak uyuyor?

Hafızamızın ürettiği verilerin hiçbir garantisi yoktur. Ama sahnenin gerçek olduğuna katılıyorum. Eğer öyleyse, buna benzer veya başka türden sayısız seçim yaptımınız, çünkü içeriğiyle (kendi içinde kayıtsız olan), sizin için önemli olan iki düşlemi temsil etmek için iyi bir şekilde uyarlanmıştır. Değeri, içeriği sembolik veya benzer bağlantılarla kendi kendine bağlı olan daha sonraki bir tarihin bellek gösterimlerinde ve düşüncelerinde temsil ettiği gerçeğinde yatan bu tür bir hatırlama, uygun bir şekilde bir perde anı olarak adlandırılabilir. Her halükarda, bu sahnenin aklınıza sık sık tekrar gelmesi konusunda bir sürpriz olması düşüncesinden vazgeçeceksiniz.

Evet, yeterince açıklık gösterdi. Peki ya aşk?

Çiçeklerin sarılarında demek istiyorum. Ama bu çocukluk sahnesinde sevgimin, önceki deneyimlerimden beklediğimden çok daha az belirgin bir biçimde temsil edilmediğini inkar edemem.

Hayır yanılıyorsunuz. Özü onun sevgi temsilidir. Şimdi ilk kez anlıyorum. Bir düşünün. Çiçekleri bir kızdan uzaklaştırmak onu kızdırmak demektir. Ilk olaydaki cesurluk ve bencillik ile ikinci olay arasında nasıl bir karşıtlık var?
Olgunlaşmamış tedirginliğin alışkanlıkla tamamlayıcı nitelikte olduğu gibi, bu türden cesur düşlemleri olduğunu garanti edebilirim.

Ama bu durumda, kendisini bu çocukluk anılarına dönüştüren düşlem, hatırlayabileceğim bilinçli düzeyde mi, bilinçsiz düzeyde mi?
Bilinçli olanların uzantısı olan bilinçdışı düşünceler. Evli olmak hakkındaki düşünceleriniz ile çocukluktaki düşünceleriniz üzerine düşünün.
Şimdi kendimle devam edebilirim. Olgunlaşmamış bir günah için tüm konunun en baştan çıkarıcı kısmı, evlilik gecesinin resmi. Ama o resim gün ışığına çıkamaz. egemenliğin hakimiyeti ve kıza olan saygısı onu bastırıyor. Yani bilinçdışında kalıyor.

Ve bir çocukluk hafızasına kayıyor. Tamamen haklısınız. Tam olarak, düşlemde, bilinçli bir düşlemde gelişmediğini açıklayan, ama biçimli olarak ve bir çocukluk sahnesine doğru bir çiçek örtüsünün altında bir şekilde gizlenecek bir içerik olması gerektiğini açıklayan düşlem içindeki kaba duyusal unsurdur.
Ama neden tam olarak, bir çocukluk sahnesinde, bilmek isterim?
Belki de masumiyet uğruna. Büyük bir cinsel saldırganlık için bu tasarımlara çocukça şakalardan daha büyük bir zıtlık hayal edebiliyor musunuz? Bununla birlikte, bastırılmış düşüncelerin ve dileklerin çocukluk anılarına kaymasını önleme konusunda belirleyici bir etkiye sahip olan daha genel nedenler vardır: çünkü histerik hastalarda da aynı şeyi sürekli olarak göreceksiniz. Dahası, uzak geçmişin hatıraları, zevkli bir güdü tarafından kolaylaştırılmış gibi görünüyor: Belki bir gün, bu şeyleri bile hatırlamak bir mutluluk olacaktır.

Eğer öyleyse, karahindiba sahnesinin gerçekliğine tüm inancımı kaybettim. Ben buna şöyle bakıyorum: Söz konusu iki olayda ve anlaşılabilir gerçekçi motiflerin desteğiyle, benim için şu düşünce ortaya çıktı: Eğer bu ya da bu kızla evlenmiş olsaydınız, hayatınız çok daha hoş olurdu. Zihnimde duyumsal akım, koşullu cümlede yer alan düşünceyi ele geçirdi ve onu, aynı duyusal akımı tatmin edebilecek nitelikte görüntülerde tekrarladı. Düşüncenin bu ikinci versiyonu, hakim cinsel eğilim ile uyumsuzluğu nedeniyle bilinçsiz kaldı; fakat gerçek şu ki, bilinçsiz versiyonundan kurtulmuş olan gerçek durumdaki değişimlerden çok sonra, bilinçsiz versiyonundan kurtulmuştu. Buna göre, genel bir yasa ile, bilinçsiz kalan madde, masumiyetinden dolayı, bilinçli hale gelebilecek bir çocukluk sahnesine dönüşmeye çalışmıştır. Bu açıdan bakıldığında, yeni bir dönüşümden ya da iki yeni dönüşümden geçmesi gerekiyordu. Bunlardan biri, koşullu cümleden nesnel olarak ifade ederek sakıncalı unsuru çıkardı; ikincisi, sonucu görsel temsil edebilecek bir şekle soktu - bu amaçla "ekmek" ve "ekmek-tereyağı meslekleri" nin arabuluculuk fikirlerini kullanıyor. Bunun gibi bir düşlemi üreterek, bir kızı kızdırmak ve maddi rahatlık için bastırılmış iki arzunun yerine getirilmesini sağladığımı görüyorum. Fakat şimdi, karahindiba düşlemini yaratmamı sağlayan güdülerin tam bir açıklamasını verdiğim için, uğraştığım şeyin, hiçbir zaman gerçekleşmeyen ama çocukluk anılarım arasında haksız yere kaçırılan bir şey olduğu sonucuna vardım.

Görüyorum ki, onun gerçekliğini savunmak zorundayım.Çok uzağa gidiyorsun.Bu türden bastırılmış her düşlemin bir çocukluk sahnesine kayma eğiliminde olduğu iddiasını kabul ettiniz.Ama şimdi, bu düşüncenin içeriği bir temas noktası sunan bir bellek izlemesi olmadıkça, bunun gerçekleşmesi için yarım yol olduğu gibi gerçekleşmeyeceğini varsayalım.Bu tür bir temas noktası bulunduğunda - şimdiki örnekte açan çiçekler, çiçeklerin geri çekilmesi - düşlemin geri kalan içeriği her meşru ara fikrin yardımıyla yeniden biçimlendirilir - ekmeği örneği gibi - çocukluk sahnesinin içeriği ile daha fazla temas noktası bulabilene kadar devam eder. Bu süreç boyunca çocukluk sahnesinin kendisi de değişime uğrayabilir; Hafızanın tahrifatlarının da bu şekilde meydana getirilebileceğini kesin olarak kabul ediyorum.Sizin durumunuzda çocukluk sahnesinin sadece bazı çizgilerinin daha derin kazınmış olduğu görülüyor: sarı üzerine aşırı vurguyu ve ekmeğin abartılı güzelliğini düşünün.Ancak hammadde kullanıldı.Eğer böyle olmamış olsaydı, bu belirli hafızada, diğerlerinden ziyade, bilince doğru yol alması mümkün olmazdı.Çocukluktaki anılar ya da bir başkasının sahip olacağı böyle bir sahne olmazdı - çünkü sizin hafızanızdaki herhangi bir noktadan diğerine bağlantı köprüler kurabileceğini biliyorsunuz.Ve tahmin etmeye eğilimli olmadığım sizin öznel hissinizden ayrı olarak, karahindiba belleğinizin gerçekliğinden yana olan bir başka şey daha var.Bana söylediklerinizle çözülmeyen ve gerçekte düşlemin gerektirdiği anlamda uymayan unsurları içeriyor.Örneğin, erkek kuzenin, küçük kızın çiçeklerini almana yardım - Birisini bozguna uğratmakta yardımcı olma fikrini hissedebilir misin? ya da köylü kadının ve hemşirenin önündeki kulübe mi?

Göremediğimden değil.Yani düşlem, çocukluk sahnesine tamamen uymuyor.Sadece belli noktalara destekleniyor.Bu, çocukluk hafızasının gerçek olduğunu savunabilir. Ancak, Size göre masum bir çocukluk hafızasının böyle bir yorumu sıklıkla uygulanabilir mi?Tecrübelerime göre sıklıkla, Henriler tarafından da verilen iki örneğin, sonraki deneyimleri ve arzuları gizleyen perde anıları olarak yorumlanıp yorumlanamayacağını görerek kabul edelim mi? Demek istediğim, tablonun bir buz kasesi ile yemek yemesi, ki bu da, hastanın büyükannesinin ölümüyle ilgili, diğer anısı ise bir şubeden ayrılan bir çocukla bağlantılıydı. yürüyüş yaparken ağacın dalları ile ilgili anısıyla bağlantılı.

İlki için, hiçbir şey yapamam.Muhtemelen işyerinde bir yer değiştirme vakası; ama ara adımlar tahmin etmek zor.İkinci vakaya gelince, sadece söz konusu kişinin bir Fransız olmasaydı, bir yorum verilebilir. Seni orada takip edemem. Bu ne fark eder ki? Büyük bir fark, bir perde anıları ile gizlediği şey arasındaki ara adımı sağladığından, sözel bir ifade olması muhtemeldir.Almanca'da "birini çıkarmak", mastürbasyon için çok yaygın bir terimidir.O zaman sahne, erken çocukluk dönemine, mastürbasyona baştan başa çıkmaya başlıyordu - birisi ona yardım ediyordu - bu aslında daha sonraki bir dönemde gerçekleşti.Fakat öyle olsa bile, çocukluk anısında pek çok başka insanın var olduğu için uymuyor.

Oysa mastürbasyon yapma isteği, yalnızlık ve gizlilik içinde gerçekleşmiş olmalıdır. Sadece görüşünüzü kabul etmeme neden olan karşıtlık: sahneyi masum yapmak için tekrarlanan çabadır. Bir rüyada, çok fazla utangaç hissettiğimiz- çıplak rüyalarda olduğu gibi- bir çok yabancıyı gördüğümüzde bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Gizlilikten daha fazlası değil, karşıtının baskılanmasıdır. Bununla birlikte, bizim yorumumuz bir jest olmaya devam etmektedir, zira Fransizcanın lanet olası bir dallanmada ya da uygun bir şekilde ifadesinde, mastürbasyon ile aynı anlamı taşıyan kelimeyi fark edip edemeyeceği konusunda bir fikrimiz yoktur.

Mümkün olduğunca doğru bir şekilde yeniden ürettiğim bu analiz, umarım, bir perde anıları kavramını, kendi içeriğiyle değil, bu içerik arasında var olan ilişkiye ait bir belleğe borçlu olan bir değer olarak ve bazı bastırılmış olanlar açıklığa kavuşturacaktır.

Perde anılarının farklı sınıfları, bu ilişkinin doğasına göre ayırt edilebilir. Bu sınıflardan ikisinin örneklerini çocukluğun en erken anıları olarak tanımladıkları arasında bulduk - yani, perde anıları başlığı altında, eksikliklerinden dolayı masum olan eksik çocukluk sahneleri içeriyorsak. perde anılarının, daha sonraki yaşamla ilgili anıların kalıntılarından da oluşması beklenir. Kendi ayırt edici özelliklerini akılda tutanlar - yani son derece iyi hatırladıkları, ancak içeriğinin tamamen kayıtsız olduğu - herkesin kendi hafızasından bir kaç çeşit örneği kolayca hatırlayacaktır. Hayatın sonraki dönemlerinde yaşanan olaylarla ilgili bu perde anılarının bir kısmı, önemini bastırmış olan erken gençlik deneyimleriyle olan bağlantılarına borçludur. Bağlantı, yani analiz ettiğim durumda, bir çocukluk hafızasının daha sonraki deneyimlerle açıklandığı durumun tersidir.Bir perde anısı, geriye dönük olarak veya bir kronolojik ilişki ve ya perde anı ile perde anı dışına çıkarılan şey arasında durana kadar ileriye doğru itilmiş olarak tarif edilebilir.Başka bir açıdan bakıldığında, pozitif perde anılarını baskılanan malzemeyle ters bir ilişkide olan negatif olanlardan (veya refrakter hatıralardan) ayırabiliriz.Bütün konu daha kapsamlı bir incelemeyi hak ediyor; ama karmaşık süreçlerin - tesadüfen, histerik semptomların oluşumuyla tamamen benzer olan süreçlerin - hatıralar mağazamızın inşasında yer aldığına işaret etmeliyim.

En erken çocukluk anılarımız her zaman özel bir ilgi konusu olacaktır çünkü bu yazının başında bahsedilen sorun (tüm geleceğimiz için en önemli olan izlenimlerin genellikle anı imgeyi geride bırakmamasıdır) Genel olarak bilinçli anıların kökenini yansıtır.Bu çalışmanın konusu olan hatıralanan anıların, çocukluk anılarının kalıntıları arasında heterojen unsurlar olarak ayırmak hiç şüphesiz olacaktır.Kalan resimlerle ilgili olarak, muhtemelen, aynı zamanda, deneyim anında ortaya çıkmasının bir sonucu olarak bir deneyimle eşzamanlı olarak ortaya çıktıkları ve sonradan yeniden üretimin bilinen kurallarına uygun olarak zaman zaman tekrarladıkları basit görüşünü benimseyeceğiz.
Ancak daha yakından bir gözlem, bu görüşe uymayan bazı özellikleri ortaya çıkarmaktadır.Her şeyden önce, aşağıdaki nokta var.Önemli ve diğer açılardan hatırlanamayan çocukluk sahnelerinin çoğunda, özne, çocuğun kendisi olduğu bilgisiyle birlikte, bir çocuk olarak hatıra olarak kendini görür; ancak dışarıdan gelen bir gözlemci onu görür.Henrilerin araştırmalarında yer alanların çoğunun çocukluk sahnelerinin bu özelliklerini açıkça vurguladığına dikkat çeker.Şimdi böyle bir resmin, orijinal olarak alınan izlenimin tam bir tekrarı olamayacağı açıktır.Konu için o zaman durumun ortasındaydı ve kendisine değil, dış dünyaya gidiyordu.

Bellekte her ne zaman özne, bu şekilde, diğer nesneler arasında bir nesne olarak görünür ve bu, oyunculuk ile hatırlatıcı ego arasındaki bu karşıtlık, orijinal izlenimin üzerinde çalışıldığının kanıtı olarak alınabilir.Görünüşe göre, çocukluktan bir hafıza izi, daha sonraki bir tarihte, belleğin uyarılma tarihi olarak, bir plastik ve görsel forma geri çevrilmişti.Ancak orijinal izlenimin yeniden üretilmesi, öznenin bilincine hiç girmedi.

Bu ikinci görüş lehine daha destekleyici kanıtlar sunan başka bir gerçek vardır.Önemli deneyimlerin birçoğunda, hepsinin benzer farklılığı ve netliği, test edildiklerinde (örneğin yetişkinlerin anıları), tahrif edilmeye uğrayan bazı sahneler olacaktır. Dolayısıyla, bu tahrif edilmiş hatıraların da, bu tür çatışmaları ve baskıya itici itkilerin zihinsel hayatta kendileri için içeriklerinin ait olduğu süreden daha fazla bir yer yapmış olabileceği bir yaşam döneminden kaynaklanmış olması gerekir. Fakat bu gibi durumlarda, sahte bellek, farkında olduğumuz ilk şeydir: sahte olduğu hafıza izlerinin hammaddesi, orijinal haliyle bizim için bilinmeyen kalır.

Bu gerçeğin tanınması, perde anıları ile çocukluğumuzdan elde edilen diğer anılar arasında çizdiğimiz ayrımı azaltmalıdır.Çocukluğumuzdan hiç bir anıya sahip olup olmadığımız gerçekten sorgulanabilir: çocukluğumuzla ilgili anılarımız sahip olduğumuz her şey olabilir.Çocukluk anılarımız, en erken yıllarımızı olduğu gibi değil, anıların uyandırıldığı sonraki dönemlerde ortaya çıktıklarını göstermektedir.Ve tarihsel doğrulukla ilgili bir kaygısı olmayan birtakım motifler, kendilerinin de seçilmesinin yanı sıra, kendilerini oluşturmada da bir rol oynamışlardır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Perde Anılar (Screen Memories)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Enes KUŞ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Enes KUŞ'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Enes KUŞ Fotoğraf
Uzm.Psk.Enes KUŞ
Kocaeli
Uzman Psikolog - Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Enes KUŞ'un Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,338 uzman makalesi arasında 'Perde Anılar (Screen Memories)' başlığıyla benzeşen toplam 4 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Benliğin Yapısal Modeli Mayıs 2019
► Kişilik Bozuklukları Ekim 2018
► Depresyon Ekim 2018
◊ Ayrılık Kaygısı Ekim 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:53
Top