2007'den Bugüne 89,453 Tavsiye, 27,600 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Hiperseksüalite-Satiriasis (Erkeklerde Cinsel Doyumsuzluk)
MAKALE #20251 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR | Yayın Ocak 2019 | 6,845 Okuyucu
HİPERSEKSÜALİTE-SATİRİASİS (Erkeklerde Cinsel Doyumsuzluk)

Cinsel yaşamda istekli olmak, her daim arzulu bir davranış olarak düşünülse de, aşırı istekli olmak bazen beraberinde sorunlara da neden olabiliyor. Bu sorunlardan biri de, dünyada yeni kabul edilen tanımlamalardan biri olan hiperseksüalite.
  • Cinsel fantezi ve dürtüler ve cinsel davranışları planlama ve uygulamaya yönelik aşırı zaman harcamak,
  • Hoşa gitmeyen duygu durumlarına (örn: Kaygı, depresyon, sıkıntı…) tepki olarak tekrarlayan biçimde cinsel fantezi, dürtü ve davranışlara yönelmek,
  • Strese yol açan gelişmelere tepki olarak tekrarlı bir biçimde cinsel fantezi, dürtü ve davranışlara yönelmek,
  • Bu cinsel fantezi, dürtü ve davranışları kontrol etmek veya kayda değer biçimde azaltmaya yönelik tekrarlayan başarısız çaba ve girişimler,
  • Kendisinin veya başkalarının fiziksel veya duygusal zarar görme riskini göz ardı eden biçimde tekrarlayıcı cinsel davranışlara yönelmek,
  • Sosyal, mesleki veya diğer önemli işlev alanlarında, bu cinsel fantezi, dürtü ve davranışların sıklık ve yoğunluğuyla ilintili, klinik anlamda kayda değer kişisel sıkıntı veya bozukluk söz konusudur,
  • Bu cinsel fantezi, dürtü ve davranışlar herhangi bir maddenin (örn. uyuşturucu veya ilaç) veya manik nöbetlerin direkt psikolojik etkilerinden kaynaklanmaz.
  • Kişi en az 18 yaşındadır.
Hiperseksüalite tanısı alabilmek için DSM V’e göre bu ölçütlerden en az dört veya daha fazlası ile ilintili ve en az altı aylık bir süre boyunca tekrar eden ve yoğun cinsel fanteziler, cinsel dürtüler ve cinsel davranışların bulunması gerekmektedir.

Hiperseksüalite,
cinselliği bağımlılık düzeyinde yaşamak, cinsellik yüzünden yaşamın diğer alanlarını ihmal etmek, cinselliği azaltmak istese de bunu yapamamak anlamına gelmektedir ve erkeklerde görülen önemli cinsel sorunlardan biridir. Normal kabul edilen cinsel düşünce, istek ve davranışların işlevsel bozulmaya yol açacak derecede sık olması ile karakterizedir. Genellikle bu bireylerde seksüel dürtü, düşünce veya davranışlar tekrarlayıcı, mesleki ve kişisel açıdan olumsuz sonuçlar doğurur niteliktedir. Davranış üzerinde kontrolün kaybolması ya da iyice azalması, kötü sonuçlarına rağmen sürdürmeye devam etme ve obsesyon ya da aşırı zihinsel meşguliyet satiriasisin temel özelliklerindendir.

Hiperseksüellik, birçok erkek için övünç nedenidir. Bu sayede farklı pek çok kadın ile birlikte olurlar ve iktidarın kendilerinde olduğunu düşünerek tatmin olurlar. Ancak normal dışı bir durum olarak kabul edilen hiperseksüalite, psikolojik bir hastalıktır. Peki nereye kadar çapkınca davranış, nereden sonrası hastalık olarak kabul edilmelidir?

Hiperseksüalite sınırı, altı aydan uzun bir süre tek eşli ilişkiye dayanamamadır. Erkeklerde görülürse satiriasis, kadınlarda görülürse adına nemfomani denmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Ülkemizde doktora başvuran her yüz erkek hastadan en az üçünde bu hastalık görülmektedir. Kadınlarda ise görülme oranı yüzde birdir. 25-50 yaş grubu Hiperseksüalitenin en sık görüldüğü yaş aralığıdır.

Satiriasis, doyumsuzluğa varan, cinsel duygu ve isteklerin kişiyi köleleştirdiği aşırı seks düşkünlüğüdür. Argoda ise “azgınlık” olarak tanımlanmaktadır. Genellikle sürekli bir ilişkiye sahip olamayan bu erkekler tek bir eşle yetinemez, normalin üzerinde cinsel ilişki kurarlar ve ilişkilerinde seçici davranmazlar. İçsel dürtülerini yenmekte oldukça zorluk yaşarlar. Farklı eşlerle yineleyici cinsel etkinliklere girme dürtüsünü yenemediklerinden dolayı bu hastalık bir çeşit bağımlılıktır. Bu hastalıkta, erkekler cinsellikten başka hiçbir şeyle ödüllendirilemeyeceğini düşünmektedir. Yaşadıkları cinsel ilişkiden çok da büyük bir haz almazlar. Bu nedenle sürekli olarak alamadıkları hazzın peşinden koşarlar. Bu kısır döngüde yaşamlarına devam ederler.

Satiriasis kavramı büyük ölçüde kültürden kültüre de değişiklik gösterir. Çünkü neyin normal ve uygun bir cinsel davranış olduğu neyin patolojik bir durum olduğu yaşanılan toplumsal kültüre göre de değişmektedir.

Hiperseksüel erkek kendi statüsüne, itibarına, bulunduğu konuma uygun olmayan cinsel ilişkilere sık girer ve hayatı boyunca beraber olmayacağı insanlarla cinsel ilişkiler yaşar ve bir süre sonra bu ilişkilerden dolayı suçluluk hisseder. Bu durum kişiyi intihar düşüncelerine kadar götürebilir. Kişi seks bağımlılığından dolayı hayatı olumsuz etkilendiği için tedavi olmaya karar verir. Seks bağımlılığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi kişinin itibarını, prestijini yok edebilir.

Yunan mitolojisinde devamlı farklı kadınlarla seksüel temasta bulunan Olimpos baş tanrısı, "Don Juanism" ve "Kazanova" satiriasise göre daha hafiftir. Fakat hepsinde oedipus kompleksine karşı bir saplantı vardır ve bir zamanlar sevmiş olduğu “Ana” hayalini aramaktadırlar. Çocukluğunda sevgisiz, ilgisiz ve güvensiz bir ortamda büyümüş hiperseksüel erkekler çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve fiziksel sıcaklığı farklı kadınlarda ararlar. Sürekli kendilerini ispat etmek ve yeni kadınlar fethetmek gereksinimi hissederler. Bu bağımlılık, kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha fazla görülmektedir. Çocukluktan başlayarak yetiştirilme koşulları, cinselliği bastırma, cinsellikle ilgili günahkârlık duyguları bu problemin ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerdir. Fazla abartılan, kamçılanan, bilhassa övgüyle bahsedilen ve beklenen cinsellik anlayışı çoğunlukla erkeklerde hiperseksüalitenin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Erkeklerde yaş dönümü yılları, nörolojik hastalıklar, mani, şizofreni gibi dürtü kontrolünün kaybolduğu psikotik durumlar, hormonal dengesizliklerin yarattığı ruhsal bozukluklar ve bunalımlar, borderline kişilik bozukluğu, kokain veya amfetamin gibi ilaçlar ve uyuşturucular, kafa travmalarından sonra özellikle frontal lob işlev bozukluğu, temporal lob lezyonları, beyin tümörleri gibi patolojiler, demans, Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan dopaminerjik ilaçlar, genital egzeması vb. durumlarda da hiperseksüalite davranışları görülmektedir. Bu tür davranışlar satiriasis sayılmamaktadır.
Kadından kadına koşan, sürekli partner değiştiren çapkın erkekler, günümüzde kullanılan deyimiyle playboylar çok sayıda kadınla cinsel birliktelik yaşayarak cinsel güçlerinin fazla olduğunu ispat etme eğilimindedirler. Böylece zafer kazanmış gibi görünürler ve bu yolla altta yatan aşağılık duygularını saklamaya çalışırlar. Yalnızlık, öfke, kendine karşı duyulan nefret gibi duygularla yüzleşmek yerine bunlardan kaçarak, seksi ve aşkı zamanlarını öldürecek birer obje haline getirerek kendi yaşamlarını ihmal etmektedirler. Bazı uzmanlar satiriasisi, bilinçdışı eşcinsellik yönelimini bastırmak için kişilerin geliştirdikleri bir savunma mekanizması olarak görmektedirler.

Başka bir çelişki ise cinsel yönden doyumsuz erkeklere özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve daha çok alt kültürde rastlanmaktadır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde ve alt kültürlerde iş dışında kişinin zevk alacağı olanakları yoktur ve bu yüzden cinsellik çok abartılı algılanır. Hiperseksüalite, her sosyo ekonomik düzeyde, her gelir grubundaki insanlarda görülebiliyor olsa da, cinsel duyguları fazla olan kadınlara sıklıkla sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar arasında daha çok rastlanmaktadır.

Hiperseksüel bozukluğu olanlar, kişilik olarak incelendiğinde her iki cinste de dürtüsellik, stresle başa çıkmada güçlük, duygusal düzensizlikler, özdisiplin eksikliği görülmektedir. Hiperseksüel erkeklerin narsistik bir yapıya sahip olduklarını, kendilerine hayranlık duyduklarını, kendilerini büyük gördüklerini ve bağımlı bir kişilik yapısına sahip olduklarını görebiliriz. Bu insanlar çabuk demoralize olan, sıkıntıya gelemeyen ve sıkıntısını giderme adına da sürekli arayışlar içinde olan, gergin, yerinde duramayan, depresif bir yapıya sahip insanlardır. Hayata bakış açıları genellikle karamsardır ve kendini acındırma gibi bir ruh hali içindedirler. Hem cinsleriyle araları genelde kötüdür. Hayatlarında tatmin ile ilgili ciddi sorunları vardır. İlgilendikleri tek konu pornografidir. Kadından kadına koşan biri haline gelirler. Bu erkekler için öncelik seksüel eylemlerdir. Karşısındaki kadının güzelliği, çekiciliği önemli değildir. Önemli olan eylemdir. Cinsel ilişki sıklığı ve içeriği onu tatmin etmez ve hep daha fazlasını ister. Boşluk hissine dayanamazlar, boş kaldıklarında cinsel dürtülerinde artış olur. Cinsel isteklerine "hayır" denildiğinde çok öfkelenirler. Kendini ifade etmede ve duygusal açıdan yakın olmakla ilgili problemleri vardır. Mizacı her an değişebilecek bir yapıdadır. Kadınlarda ise erkeklere göre daha fazla özgüven eksikliği, başkalarına güven duymama, başkaldırı, başarı için çabalamama ve heyecan arama özelliği görülmektedir.

Erkekler kadınları ve özellikle de ilişki kurmak istedikleri kadınları görmekle bile uyarılırlar. Ancak kadınlarda erkeklerin görüntüsü böyle bir etki yaratmaz. Erkekler böyle uyarılabilir. Çünkü bütün geçmiş yaşantısı ve yetişme koşulları onu buna hazırlamıştır. Fakat kadınların yetişmesinde cinsellik bastırılmıştır. Erkek yeni cinsel deneyler, yeni eşler ve yeni ilişkilerde elde edilecek yeni doyum düzeyleri hayal ederek kendi kendini uyarabilir, kafasında hep daha yeni stratejiler geliştirmeye çalışır. Yeni eşlerin farklı cinsel anatomileri erkek için çok önemli bir değişiklik ve serüvendir. Kadınlar içinse bu tür değişiklikler o kadar önemli değildir. Erkek için yeni bir partnerin elde edilmesi önemli bir başarıdır. Bu yeni eşte cinsel güçlerini ve çekiciliklerini kanıtladıktan sonra, yeni bir partner aramaya koyulurlar. Cinsel birleşme sırasında yalnızca birlikte olduğu partnerle değil, ilişkide bulunduğu tüm kadınlarla koitusda bulunduğunu düşünür.

Hiperseksüel bozukluk, korunmasız cinsel ilişki, paralı seks, güvenli olmayan cinsel davranışlar gibi birçok riskli davranışı da beraberinde getirir. HİV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar yönünden de risk taşımaktadırlar. Hiperseksüel bireylerin çoğunda sigara kullanımı, madde bağımlılığı, ilaç bağımlılığı, aşırı alkol tüketimi de görülmektedir.

Bu kişiler, cinselliği rahatça düşünebilmek için gizli bir ev bile tutup, her şeyden vazgeçebilmektedirler. Eğer evliyseler eşlerine, ilişki yaşıyorlarsa sevgililerine cinsel isteklerini gösteremezler. Çünkü bütün ilgilerini gün içinde bitirmiş olurlar. İş yerinde başarısızlıklar görülür; çünkü gün boyunca cinsellikle ilgili düşünceleri nedeniyle işlerine konsantre olamazlar ve bu durum bütün yaşamlarını olumsuz etkiler. Tekrarlayan sürekli ilişkiler özellikle erkeklerin, partnerlerine karşı çekicilik kaybı yaşamasına sebep olurken bu kişilerin düzenli ilişkileri de sarsılarak sıradanlaşır.

Hiperseksüalite, sadece sanal olarak ya da düşünce olarak da kalmayıp eyleme de dönüşebilir. Sürekli porno izleyen kişi tahrik olur ve düşünmekten daha fazlasını ister. Haz duydukça, tahrik oldukça, bir partnerle hayallerini gerçekleştirmek isteyebilir. Bunları yaşama eğilimi de artar. Fakat bu kişiler genelde böyle bir durumda evli oldukları ya da ilişki yaşadıkları kişiyle birlikte olmak yerine başkalarıyla olmayı daha çok tercih eder. Bu da beraberinde aldatmayı, evlilikte cinsel sorunları ve hatta boşanmaları getirir. Cinsel bağımlılık ve davranışlar mastürbasyon, pornografi, siber seks, telefon seksi, striptiz kulüpleri gibi alan ve eylemlerde kendisine yer bulur. Bir dürtüsel bağımlılıktır ve kişilerin normal hayatlarına odaklanmalarına engel olmaktadır. Bu kişiler iş hayatında, sosyal hayatta ve kişiler arası ilişkilerde ciddi problemler yaşar.

Hiperseksüalite sorununu kendisinde gören erkek öncelikle yaşantısını düzeltme konusunda karar verip adım atmalıdır. Kabullenmek çoğu zaman çok kolay olmayacaktır. Hiperseksüalite kompleks bir hastalıktır ve tedavisinde psikodinamik psikoterapi ve psikofarmolojik tedavi dahil olmak üzere birçok tedavi yaklaşımından yararlanılmalıdır. İlaç kullanımında birincil amaç dürtüselliğin azaltılmasıdır. İnsan doğasının bir parçası olan cinsel arzular baskılanmamalıdır fakat tüm zamanını ve enerjisini cinsellik için tüketen kişiye fiziksel, ruhsal, zihinsel sağlığı tehdit eden aşırı cinsel arzuları kontrol ve zararsız bir şekilde ifade edebilmesi öğretilmelidir. Özellikle cinsel terapi, bilişsel-davranışsal terapi, kabul ve kararlılık terapisi, 12-adım programı, çift-aile terapisi ve nörofeedback etkin olmaktadır. Çocukluk travmalarına bağlı gelişmiş tablolarda ise EMDR tedavisi psikoterapi sürecine eklenebilir. Psikoterapi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceği öngörülebilir.

Kaynaklar: Dürtü Kontrol Bozuklukları, Tamam, L.
Cinsel Terapi/ Helen Singer Kaplan
Cinsel Terapi/Irvin D.Yalom
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Hiperseksüalite-Satiriasis (Erkeklerde Cinsel Doyumsuzluk)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     41 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Havva BAYAR Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR
Adana
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi6 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR'ın Yazıları
► Erkeklerde Cinsel Problemler Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Kadınlarda ve Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,641 uzman makalesi arasında 'Hiperseksüalite-Satiriasis (Erkeklerde Cinsel Doyumsuzluk)' başlığıyla benzeşen toplam 39 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Etkili İletişimin Kuralları ÇOK OKUNUYOR Temmuz 2021
► Özgüven Kazanmak Nisan 2021
◊ Çocuklarda Parmak Emme Haziran 2019
◊ Çocuklukta İstismar Aralık 2016
◊ Çalışan Anne Olmak Aralık 2016
◊ Depresyon Aralık 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:24
Top