2007'den Bugüne 91,818 Tavsiye, 28,133 Uzman ve 19,910 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Kadınlarda Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu ve Terapisi
MAKALE #21730 © Yazan Psk.Erol AKDAĞ | Yayın Eylül 2020 | 1,603 Okuyucu
Cinsel isteksizlik denilince ; Cinsel eylem yetisinin (becerisinin) sağlam, normal olmasına rağmen cinsel etkinlik ile ilgili isteğinin olmaması anlaşılmalıdır.

Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur.

Cinsel ilgi ve istek bozukluğu tanısının konulabilmesi için cinsel terapistin, danışanın yaşı ve yaşam koşulları gibi cinsel işlevlerini etkileyen etkenleri göz önünde bulundurarak cinsel isteğin azaldığı ya da hiç olmadığı yargısına varması gerekir.

Gerçekten de azalmış cinsel isteği değerlendirmek, kültürel, sosyal, dini, psikolojik ve bedensel bir dizi etkenle son derece karmaşık bir etkileşim içerisinde olması nedeniyle ciddi güçlükler içermekte olup bu alanda deneyimi gerektirmektedir.

Cinsel isteği değerlendirme ölçütleri nelerdir?

Cinsel birleşme sıklığı, cinsel düşünce ve fantezilerin sıklığı, orgazm ile sonlanan cinsel etkinlik sayısı,

Danışanın subjektif cinsel ilgi ve isteği ve gerçekte istenilen ideal cinsel istek sıklığına göre değerlendirme yapılır.

Cinsel ilgi ve istek bozukluğunda Primer/sekonder, durumsal/total ayrımı önemlidir.

Primer cinsel istek azlığı, çok yüksek oranda intrapsişik süreçlerle ilgilidir.

Sekonder cinsel istek azalmasının altında, ilaç yan etkileri ve sıklıkla depresyon ya da psikojenik travma gibi psikiyatrik bir sorunun yatma olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve mutlaka psikiyatrik değerlendirme için bir psikiyatriste yönlendirilmelidir.

Semptomların (Belirtilerin) ortaya çıkmasından önce yaşanan olaylar, travmatik öyküler mutlaka değerlendirilmelidir. (ölüm, kaza, aldatmalar, öfke patlamaları v.b)

Nedenleri:

Cinsel isteksizliğin birden çok neden-sonuç ilişkisi vardır.

Çoğunlukla insan ilişkilerinden kaynaklanan ve eşleri etkileyen stres faktörlerinden kaynaklanır. Nadiren de olsa organik nedenlerden dolayı da olabilmektedir.

Yaş, genel sağlık sorunları, geçmişteki olumsuz cinsel eylemler ve deneyimler, evlilik ve ilişki sorunları, depresyon, dini inançlar, OKKB, cinsel kimlik gelişiminde kusurlar, gebe kalmaktan ve cinsel yolla bulaşan hastalık kapmaktan korkma, başarısızlık korkusu, güvensizlik, suçluluk duyguları, cinsel ilişkinin sıklığı ve niteliği, eşin buna yanıtı soruna katkıda bulunabilir.

Kadın bir erkekle birlikte cinsel zevk almasına izin vermek konusunda bilinçsiz bir çatışma barındırmaktadır. Bu çatışmalara karşı savunmalar özellikle kadının tepki vermesini engeller.

Doğumdan ve menopozdan sonra daha sık görülebilmektedir.

Duygusal, sosyal, ekonomik konularında yaşanılan çatışmalar hem sorunun kaynağını oluşturabilmekte hem de terapi sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Terapisi:

ÖNCELİKLE KISA YOL HARİTASI OLUŞTURULUR. Bir müddet cinsel birleşmenin yasaklanması, ruhsal ve cinsel bilgilendirmelerin yapılması, İdeal ortamı oluşturma, liste hazırlama ev ödevi, olumsuz düşünceleri ile inanışlarının listesini oluşturma, cinsel istek günlüğü tutmak, başlama reddetme eğitimi, rol oyunları oynama egzersizi, Sensetif Fokus – Okşama Ödevi, Evlilik ve Çift Terapisi, Cinsel eşe karşı ambivalans ve öfkeyi azaltmak, eşler arasında iletişimi artırmak, evlilikle ilgili çatışmanın çözüme kavuşturulaması , partnerin fiziki cazibesinin ve cinsel becerilerinin arttırılması, aşk hissinin arttırılması, güç dengesizliğinin giderilmesi gibi konular öncelikle ele alınır.

Ayrıntılı psikolojik öykü ve evlilik öyküsü alınmalıdır.

Kadının cinsellikle ilgili değer yargıları, yanlış inançları üzerine çalışılmalıdır. Yeni duygusal ve cinsel teknikler elde etmek, Seks sırasında erotik olmayan düşüncelerin dışlanması, cinselliği olumlu bir şekilde gündemine almasını ve nasıl haz alabileceğini öğrenmesini sağlamak, orgazm ile ilgili, önyargıları azaltmak terapide çalışılması gereken konulardandır.

Cinsellikle ilgili temel bilgilendirme yapılır. Güzel sevişme sanatının öğretilmesi gerekir.

Kadının cinsellikle ilgili suçluluk ve günahkarlık duygularıyla baş edebilmesi için, tüm insanlar doğuştan cinsel dürtüye sahiptirler. Cinselliğin her kadının en doğal gereksinimi ve hakkı olduğu teması işlenir. Cinselliğin doğal bir süreç olduğu ancak öğrenilmesi gereken ve belirli deneyimleri olan tarafları olduğu teması işlenir.

Eşinin cinselliğe bakış açısı ve cinsel davranışları terapi sırasında mutlaka ele alınmalıdır ve yanlış davranış patternleri düzeltilmelidir.

Eşiyle (partneriyle) olan duygusal, sosyal, ekonomik ilişkilerindeki çatışmaların ve ilişkilerinin dinamik altyapısının mutlaka ele alınması gerekir. Bu nedenle sorunu sadece bireysel ele almaktan ziyade evlilik terapisi de almalarının önemine değinilmelidir. Doyumlu bir cinsel yaşam için doyumlu bir ilişkinin gerekliliği de anlatılır.

Çiftin terapi koşullarına uyumu kadar, birbirlerine özen göstermeleri ve cinsellik için aile, arkadaş ve çocuklarından ayrı özel zamanlar oluşturmalarının önemi anlatılır.

Tedavideki temel strateji; kadının gevşemiş, kaygılı olmayan ve sevecen bir durumdayken yeterli ve yükseltilmiş cinsel uyarıya tepki vermesini sağlayacak şekilde cinsel durumu yeniden yapılandırma girişiminde bulunmasına yardımcı olmaktır.

Cinsel terapide 4 aşamadan oluşan bir müdahale uygulanır.

1-Duygusal farkındalık: Amaç danışanın kendi cinsel isteğini bloke eden sinirlilik, öfke, endişe, hayal kırıklığı veya korku, kaygı gibi olumsuz hislerini tanımlamasına yardımcı olmak.

Olumsuz duyguların farkına varılmasını bloke eden bir “şemsiye” vardır. Şemsiye altında yer alan olumsuz duygular tipik olarak suçluluk, günahkarlık, kaygı, endişe, şiddet, korku, tiksinme veya gücenmedir.

Ev ödevi mutlaka verilir. Ödevlerin verilmesi, terapinin duygusal bilinç evresinin bilişsel başlangıcıdır.

Daha derinde yer alan duyguların keşfedilmesi için danışana gevşemesini, gözlerini kapatmasını ve cinselliği kapsayan çeşitli durumları gözünün önüne getirip yeniden tecrübe etmeyi denemesi istenir. (Fantezi modellemesi)

2-İçe Bakış ve Anlama becerilerinin geliştirilmesi: Amaç danışanın cinsel isteksizliğinin nedenlerini anlamasını sağlamaktır.

Başlangıç nedenleri, devam etme nedenleri, bireysel, eş sistematiğine bağlı veya tıbbi zemini bulunan nedenlerin üzerinde durulur.

Cinsel isteksizliğin ortak çift sistematiği içindeki nedenleri içinde; evlilikle ilgili çatışmanın çözüme kavuşturulamaması, partnerinin fiziki cazibeden yoksun olması, partnerinin cinsel becerilerinin zayıf olması, aşk hissinin cinsel istek hissiyle kaynaşması (Freud’un prenses/fahişe sendromu), yakınlık korkusu, aldatma ve diğer güven sarsan davranışlar, kendisine ait bir alan oluşturma kaygıları ve duygularını dışa vurma farklılıkları yer alır.

3-Bilişsel Terapi: Danışandan cinsel ilişki hakkındaki olumsuz duygularını yöneten ve böylece cinsel isteğini bloke eden olumsuz düşünceleri ile inanışlarının listesini oluşturması istenir. Daha sonra, listede yer alan her bir olumsuz maddenin bir pozitif danışan ifadesiyle eşleştiği olumsuzluklarla başa çıkma listesi geliştirilir.

Cinsel isteği baskılayan ilişki problemlerinin sistemik tedavisinde güç dengesizliğinin giderilmesi önemlidir. Çünkü; Gücü elinde tutan birey, sıklıkla değişim motivasyonu göstermez. Bununla birlikte, cinsel açıdan hayal kırıklığı yaşar hale geldiğinde ilişkinin yapısını yeniden düşünme konusunda daha istekli olabilir.

Bilişsel yeniden yapılandırma terapide önemlidir.

Bilişsel yeniden yapılandırma 3 aşamada yapılır:

1- Öncelikle mevcut sorun, düşük istekli bireyin sorunu olmaktan ziyade çiftin sorunu olarak görülmelidir. Yani diğer eş çözümün bir parçası olmalıdır.

2- ”Kadına cinsellik önemlidir, senin hakkındır ve doğanda vardır ama bir şeyler seni engellemektedir.” Yani amaç, danışanın eşinin isteklerinden ya da ilişkinin kederinden bağımsız olarak cinsel duygularını hissetmesini ve terapiden bir şeyler elde etmesini sağlamaktır.

3- Erkekler genellikle terapiye üzgün ve partnerine karşı kırgın gelir. Bu varsayımın yanış olduğunu söyleriz. Aslında kadın acı çekmektedir, isteksiz olmaktan muzdariptir ve durumu için başka seçeneği yoktur.

4-Davranışsal Müdahaleler: 1. Cinsel terapinin bu noktasında çiftin daha fazla keyif alacağı veya daha fazla cinsel alışverişe yöneleceği sıcak kanlı davranışları arttıracak metotlar konuşulur ve başlama/reddetme eğitimi verilir.

Sarılmalar, elle şakalaşmalar, küçük öpücükler, el ele tutuşmak, televizyon izlerken birinin diğerinin kucağına oturması, kol kola yürüyüş yapmak vb. davranışlar sıcak kanlı davranışlara örnek verilebilir.

Daha sonra, terapinin odak noktası cinsel aktivitenin başlatılması yönüne çevrilir.

Her partnerin tercihlerini ve hislerini öğrenmek için rol oyunları kullanılır.
Hastalardan cinsel ipuçlarını görmeye başlamaları ve bir “cinsel istek günlüğü” tutmaları istenir.

Cinsel isteksizlik yaşayan kadından; kendi erotik fantezilerini oluşturmaları istenir.

Egzersizler anlatılır: Nefes ve gevşeme egzersizleri ile gevşetmek ve rahatlatmak, fantezi modellemesi, erotik fantezi kurma veya oluşturma egzersiz, klitoris uyarısı, kegel egzersizleri önemlidir.

Erol AKDAĞ
Klinik Psikolog
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kadınlarda Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu ve Terapisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Erol AKDAĞ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Erol AKDAĞ'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     15 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Erol AKDAĞ Fotoğraf
Psk.Erol AKDAĞ
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi38 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Erol AKDAĞ'ın Makaleleri
► Kadınlarda Cinsel İstek Bozukluğu Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Cinsel İstek Kayıbı- Cinsel Yanıt Süreci Psk.Doğan Demirkan ÖZDEMİR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,910 uzman makalesi arasında 'Kadınlarda Cinsel İlgi ve İstek Bozukluğu ve Terapisi' başlığıyla benzeşen toplam 32 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Hayal Kuran Çocuklar Haziran 2021
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


16:38
Top