2007'den Bugüne 92,578 Tavsiye, 28,264 Uzman ve 20,024 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilikte Problem Çözme Becerisi
MAKALE #22365 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR | Yayın Haziran 2021 | 1,716 Okuyucu
İnsanın mutluluğu ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde giderilmesine, o da düzenli, doyumlu ve verimli ilişkilerin kurulup sürdürülmesine bağlıdır. Bu yönüyle evlilik ilişkisi insan ilişkilerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Evlilik, iki bireyin farklı kişilik özellikleri, kültür, değer, inanç, görüş açıları, sosyal yaşantıları ve geçmiş deneyimleriyle bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir yapıdır. Bireyler, evlilikte bu yeni yapıya uyum sağlamaya ve kendilerini yeniden tanımlamaya çalışmaktadırlar. Bireylerin geçmişten bugüne içselleştirdikleri bazı değer kalıpları vardır. Kendi aile yaşantılarından veya yakın çevrelerinden edindikleri bazı davranış ve tepkileri kendi evliliklerinde de sürdürmeye çalıştıklarında birbirlerinin beklentilerini ve isteklerini karşılayamayabilirler. Bu durum evliliğin karmaşık doğasından kaynaklanır. Her bireyin kendine has bir yapıya sahip olduğunu düşünürsek, evlenmek için bir araya gelen iki farklı bireyin ne kadar kompleks bir kurum oluşturabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu kompleks yapı içinde de sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Burada odaklanılması gereken durum sorun çözme becerilerimizdir. Yaşamın bir gerçeği olarak düşünüldüğünde sorun çözme becerisi, etkin bir biçimde kullanıldığında evlilik ilişkisi veya aile üyeleri için olumlu sonuçlar verecek hale dönüştürülebilir. Sorunların yapıcı bir şekilde yönetilmesi, eşlerin karşılıklı olarak birbirini anlamasını sağlayabilir ve ilişkide mutluluk, açıklık, güçlülük, uyum, doyum, değişim ve gelişim gibi olumlu etkilere neden olabilir.
Aile içi problemler farklı sebeplerden kaynaklanmaktadır. Ailede yaşanan çatışma konuları, içerikle ilgili konular (ev işlerinin paylaşımı, maddi konular, zaman ve imkanların kullanılması, din, mezhep, siyaset, kültür, görüş farklılıkları vb.) ve ilişkiyle ilgili konular (aşk, cinsellik, aile içi statü, güç, akrabalar ile ilişkiler, sosyal hayat, çocukların yetiştirilmesi vb.) olmak üzere gruplandırılabilir.
Eşler arasında en fazla belirtilen ilişki sorunu iletişim problemleridir. İletişim problemleri, evlilik ve aile danışmanlığı hizmetlerinde en fazla ele alınan konulardan biridir. Sağlıksız bir ailede, aile bireyleri arasında iletişim ve etkileşim yetersiz ya da eksiktir. Bir eşin söylediğini diğer eş farklı algıladığında sorunlar çözülemediği gibi üstüne yeni sorunlar çıkar. Her bireyin kendi düşüncesini savunması ve bunu karşı tarafa kabul ettirmeye çalışması eşler arasında etkili iletişimin olmamasından kaynaklanır. Örneğin; karı-koca bir konuyu tartışırken biri diğerinin konuşmalarını dinlemek yerine kendi söyleyeceklerine odaklanır. Bu durumda da eşinin söylediğini eksik ya da yanlış anlar ve aralarında yeni tartışmalar başlar. Oysa sağlıklı bir ailede, aile bireyleri arasında etkileşim ve uyum söz konusudur. Aile üyeleri birbirlerinin görüş ve düşüncelerine saygılıdır ve koşulsuz bir şekilde kabul vardır. Ailede ortak amaç ve değer duygusu bulunur.
Bireyler sorun çözerken sağlıksız yollara başvurabilmektedir. Problemleri çözmeye çalışırken bazı eşler bağırmayı, şiddet uygulamayı, tehdit etmeyi, bazıları sakinliğini bozmadan konuşmayı, bazıları hiçbir şey olmamış gibi davranmayı, bazıları konuyu değiştirmeyi, bazıları küsmeyi tercih edebilir. Bütün problemlerin kaynağına bakıldığında çiftlerin etkili problem çözme kapasitelerinin eksik olduğu görülmektedir. Etkili problem çözme kapasitesi problemlerin tanımlanıp ortaya konması, bu problem için sağlıklı ve ilişkiyi güçlendirecek alternatif çözüm yollarının tartışılması ve eşlerin uzlaştığı çözüm yolunun uygulamaya geçirilmesidir.
Problemin yaşanmadığı, sıfır hata ile yürüyen evlilik yoktur. İnsanın olduğu her yerde sorun vardır. Evlilikte de karı-koca, ebeveyn-çocuk, yakın çevre-akraba ilişkilerinden doğan pek çok faktöre dayalı problemlerle sıklıkla karşılaşmak mümkündür. Evliliğin başlarında çiftler, evlilikte yaşadıkları sorunların kaynağı olarak kendilerini görürken zamanla sevginin de eskisi kadar olmamasıyla birlikte, yaşadıkları sorunlardan eşlerini sorumlu tutma eğilimi göstermektedirler.
Aile bireylerinin sorun çözmede doğru yaklaşım ve tavırlara sahip olması, karşılaşılan sorunları bir değişim ve gelişim fırsatına dönüştürür. Evlilikte bireylerin sorunlarının üstesinden etkin ve verimli biçimde gelebilmeleri için izlemeleri gereken bir takım yollar mevcuttur. Genel hatlarıyla belirtmek gerekirse:
• Her iki eşte var olan problemi “rahatsız edici bir durum olarak algılaması” gerekir. Farklı düzeylerde algılanan ya da yorumlanan sorunların çözümünde uzlaşmaya varmak güçleşmektedir. Evlilikte ortaya çıkan problemler ancak eşlerin işbirlikli çalışmasıyla çözümlenebilir.
• Sorunun varlığını kabul etmek: Sorun yaşandığında bazı kişiler, sorunu görmemezlikten gelerek var olan durumdan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Oysa bu durum daha büyük başka bir problemlerin doğmasına neden olabilmektedir. Eşler arası ilişki söz konusu olduğunda, her iki tarafında var olan rahatsız edici durumun üzerinde eşit miktarda eğilmeleri gerekmektedir.
• Sorunu doğru tanımlamak: Sorun çözme sürecinin belki de en önemli aşamalarından biri sorunu doğru tanımlamaktır. Görünen durumun gerçekten sorunu yaratan durum olup olmadığının objektif biçimde değerlendirilmesidir. Doğru tanımın yapılması, sorun çözmenin sonraki adımlarında doğru şekilde yol alınmasına neden olacaktır.
• Çözüm için alternatif üretmek: Sorunun çözümünde akıcı ve esnek düşünüp farklı çözüm yolları önererek sorunu çıkmazdan kurtarmak ve başka açılardan konuya yaklaşmak imkanını veren aşamadır. Bazen çiftler, bir sorunun çözümünde iki seçenekten birini tercih etmek zorunda olduklarına inanırlar. Bu şekilde düşünmek bireyleri duygusal açıdan olumsuz etkileyebileceği gibi düşünce üretiminin de kısıtlanmasına yol açabilmektedir. Oysa olayları farklı açılardan ele almak çok sayıda alternatifin sunulmasına imkan vererek bireylerin kendilerini çaresiz olarak algılamalarına engel olacaktır.
• Alternatifi eleyerek uygun olan bir tanesini seçmek ve uygulamak: Kişinin olayları akışına bırakmayıp etkin biçimde sorunlarıyla karşılaşmasına ve bunları çözmesine imkan veren bir adımdır. Bu noktada eşlerin birlikte karar alma becerilerinin de harekete geçmesi, ilişkileri, evlilikleri için ortak çıkarlar belirleyebilmeleri gerekmektedir.
• Sonucu değerlendirmek: Genelde sorun çözüldüğünde bireylerin ihmal ettiği konulardan biri de bu aşamanın dikkate alınmamasıdır. Değerlendirme yapmak, kişinin eksikliklerini görmesini, olayları yeniden ele almasını, plan yapmasını, hedef belirlemesini, hedefe uygun stratejiler üretmesini ve hedeflenenle varılan nokta arasındaki farkın değerlendirilmesini sağlar.
Eşler arasında yaşanan sorunların üstesinden gelinmesinde, eşlerin sorunlardan kaçmayıp, sorunların varlığını kabul edip birbirlerine karşı uygun iletişim kalıplarını kullanarak isteklerini, duygularını, istek ve duygularının sebeplerini belirtmeleri, karşılıklı çıkarlar için çözümler üretmeleri hem eşlerin bireysel olarak hem de evlilik ilişkisinin bu süreçten güçlenerek kazançlı çıkmasına sağlayacaktır. İnsanlar evlilik yaşantısında sorun çözmek, sağlıklı kararlar vermek stresli bir süreçtir ama şunu unutmamak gerekir; eşlerin sonucundan doyum sağladıkları sorunlar gerçekten çözülmüş demektir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Problem Çözme Becerisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     20 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Havva BAYAR Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR
Adana
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi6 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Havva BAYAR'ın Yazıları
► Problem Çözme Becerisi Psk.Hilal KÜÇÜK
► Sorun Çözme Becerisi ve Terapisi Psk.İlknur BOZKURT
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,024 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Problem Çözme Becerisi' başlığıyla benzeşen toplam 20 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Özgüven Kazanmak Nisan 2021
◊ Çocuklarda Parmak Emme Haziran 2019
◊ Çocuklukta İstismar Aralık 2016
◊ Çalışan Anne Olmak Aralık 2016
◊ Depresyon Aralık 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


23:32
Top