2007'den Bugüne 91,783 Tavsiye, 28,131 Uzman ve 19,907 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Psikoterapi Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir ve Neler Konuşulur?
MAKALE #22932 © Yazan Psk.Dnş.Furkan BAYRAM | Yayın Nisan 2023 | 455 Okuyucu
Psikoterapi Nedir? Nasıl Gerçekleştirilir?
Psikoterapi seansları, kişinin psikolojik sorunlarını anlamak ve çözmek için bir uzmanla bir araya geldiği özel bir görüşmedir. Bu seanslar, bir psikolog veya psikiyatrist tarafından gerçekleştirilir ve birçok farklı terapi yaklaşımı kullanılabilir.
Genellikle bir psikoterapi seansı, kişinin terapistiyle karşılıklı konuşmasıyla başlar. Terapist, kişinin sorunları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için sorular sorar. Kişi, sorunları hakkında konuşurken, terapist de dinleyerek ve not alarak anlamaya çalışır.
Terapist, kişinin sorunları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olduktan sonra, genellikle kişinin yaşadığı sorunları çözmek için öneriler sunar. Bu öneriler, kişinin düşünce, davranış ve duygularını değiştirmek için teknikler içerebilir. Terapist aynı zamanda kişinin günlük yaşamına uygulayabileceği ödevler verebilir.
Psikoterapi seansları, kişinin iç dünyasına bir pencere açar ve kişinin zihinsel sağlığına katkıda bulunabilir. Terapistle yapılan iş birliği ve terapide öğrenilen beceriler, kişinin kendine ve çevresine karşı daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamasına yardımcı olabilir.
Psikoterapi kaç seans sürer?
Psikoterapi seanslarının süresi, terapistle kişinin ihtiyaçlarına, sorunun niteliğine ve terapi yaklaşımına bağlı olarak değişebilir. Genellikle bir seans 50-60 dakika sürer ve haftada bir kez yapılır. Ancak bazı durumlarda seans süresi kısa olabilir veya daha uzun sürebilir. Terapi süresi de kişinin sorununun niteliğine göre değişebilir. Bazı kişiler birkaç seans yeterli olurken, bazıları için terapi birkaç ay veya yıllarca sürebilir. Terapi süresi, terapistle birlikte çalışılan hedeflerin gerçekleşmesine bağlıdır ve terapi süreci, kişinin kendisiyle ve çevresiyle daha sağlıklı bir şekilde ilişki kurmasına yardımcı olacak beceriler öğrenmesini içerir.
Psikoterapide neler konuşulur?
Psikoterapide konuşulanlar, kişinin psikolojik sorunlarına ve terapistin kullanacağı terapi yaklaşımına bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle psikoterapide şunlar konuşulabilir:
1. Kişinin geçmiş yaşantısı: Terapist, kişinin geçmiş yaşantısı hakkında sorular sorabilir. Bu, kişinin şu anki durumunu anlamak için önemlidir. Psikoterapide kişinin geçmiş yaşantısı konuşulur çünkü geçmiş yaşantımız, kişiliğimizin oluşmasında ve psikolojik problemlerimizin ortaya çıkmasında etkili olabilir. Geçmişte yaşadığımız deneyimler, aile yapımız, kültürel ve sosyal faktörler, kişiliğimizi ve davranışlarımızı şekillendirebilir. Bu nedenle, geçmiş yaşantımızın terapi sürecinde ele alınması, şimdiki zamandaki problemlerimizin nedenlerinin anlaşılmasına ve çözümüne yardımcı olabilir. Terapist, kişinin geçmişindeki olumsuz deneyimler, travmalar veya zorlu yaşantılar hakkında sorular sorarak, kişinin bu deneyimlerin etkileri hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olabilir. Bu farkındalık, kişinin kendisini ve davranışlarını daha iyi anlamasına ve değiştirmeye yönelik çalışmalar yapmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, geçmiş yaşantımızda yaşadığımız olumlu deneyimler de terapi sürecinde ele alınabilir. Olumlu deneyimler, kişinin güçlü yönlerini, kaynaklarını ve destek sistemlerini tanımlamaya yardımcı olabilir. Bu da kişinin zorluklarla başa çıkmak için kullanabileceği kaynakları ve becerileri geliştirmesine yardımcı olabilir. Genel olarak, geçmiş yaşantımızın terapi sürecinde ele alınması, kişinin kendisini daha iyi tanımasına, problemlerinin nedenlerini anlamasına ve çözüme yönelik çalışmalar yapmasına yardımcı olabilir.
2. Kişinin duyguları: Terapist, kişinin yaşadığı duyguları anlamak için sorular sorar. Kişi, duygularını tanımlamaya ve ifade etmeye teşvik edilir.
Psikoterapide kişinin duygularını tanımlaması ve ifade etmesi birçok açıdan faydalı olabilir. Duygularımız, hayatımızın birçok alanında önemli bir rol oynar ve sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi, psikolojik sağlığımız için önemlidir. Ayrıca, duygularımızın farkında olmak, sorunlarımızı daha iyi anlamamıza ve çözüme yönelik çalışmalar yapmamıza yardımcı olabilir. Psikoterapide duygularını tanımlama ve ifade etmenin faydalarından bazıları:
Duygularımızı daha iyi anlamak: Duygularımızın ne olduğunu ve neden hissettiğimizi anlamak, kişinin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Bu, kişinin kendi ihtiyaçlarını, kaygılarını ve endişelerini tanımlamasına ve belirlemesine yardımcı olabilir.
Duygusal farkındalığımızı artırmak: Duygularımızı tanımlamak ve ifade etmek, duygusal farkındalığımızı artırır. Bu da, duygusal durumlarımızı daha iyi yönetebilmemize yardımcı olabilir.
Duygularımızı ifade etmek, stresi azaltır: Duygularımızı ifade etmek, içimizdeki duygusal gerilimi azaltabilir ve stresi azaltabilir. Duygularımızı ifade etmek, zihnimizdeki yoğun duygusal deneyimleri dışarı çıkararak rahatlama sağlayabilir.
Duygusal açıdan daha iyi iletişim kurmak: Duygularımızı doğru bir şekilde ifade etmek, diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olabilir. İletişimde duygularımızı ifade etmek, duygusal zekamızı artırabilir ve ilişkilerimizi geliştirebilir.
Duygularımızı değiştirmek: Duygularımızı tanımlamak ve ifade etmek, duygusal durumlarımızı değiştirmemize yardımcı olabilir. Duygularımızı ifade etmek, olumsuz duyguları pozitif duygulara dönüştürmemize ve daha iyi hissetmemize yardımcı olabilir.
Genel olarak, duygularımızı tanımlamak ve ifade etmek, psikoterapide önemli bir bileşendir. Bu süreç, kişinin kendisini daha iyi anlamasına, duygusal farkındalığını artırmasına, stresi azaltmasına, iletişimini geliştirmesine ve duygusal durumlarını değiştirmesine yardımcı olabilir
3. Kişinin düşünceleri: Terapist, kişinin düşünce tarzını ve iç dünyasını anlamak için sorular sorabilir. Kişi, düşüncelerini tanımlamaya ve değiştirmeye yönelik çalışmalar yapabilir.
Psikoterapide, kişinin düşünceleri önemli bir yer tutar. Çünkü düşüncelerimiz, duygularımızı ve davranışlarımızı etkiler. Terapide, kişinin düşünceleri, inançları ve değerleri üzerinde durulur ve bu düşüncelerin kişinin sorunlarına nasıl etki ettiği incelenir.
Bu süreçte, terapist kişinin düşüncelerini anlamak için açık uçlu sorular sorar ve aktif dinleme yapar. Kişinin düşüncelerinin farkında olması ve bunları ifade edebilmesi, terapi sürecinde önemlidir. Terapist, kişinin düşüncelerine odaklanarak, yanlış inançlarını veya düşüncelerini sorgulamaya ve değiştirmeye yardımcı olabilir.
Terapi sürecinde, kişi olumsuz düşüncelerinin farkında olduğunda, bu düşüncelerin nedenlerini ve bu düşüncelerin kişinin yaşamını nasıl etkilediğini anlayabilir. Daha sonra, kişi olumsuz düşüncelerini değiştirmek için alternatif düşünceler veya inançlar oluşturabilir.
Bu süreç, kişinin öz saygısını, kendine güvenini artırmasına ve kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, kişinin düşüncelerinin pozitif bir yöne doğru değişmesi, duygusal durumlarının da olumlu yönde değişmesine neden olabilir.
Sonuç olarak, psikoterapide kişinin düşünceleri önemli bir yer tutar ve bu düşüncelerin anlaşılması ve değiştirilmesi, kişinin psikolojik sağlığına katkı sağlayabilir.
4. Kişinin davranışları: Terapist, kişinin davranışlarını anlamak için sorular sorabilir. Kişi, davranışlarını tanımlamaya ve değiştirmeye yönelik çalışmalar yapabilir.
Psikoterapide, kişinin davranışlarına odaklanmak, bu davranışların altında yatan düşünceleri ve duyguları anlamak ve bu davranışları değiştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek önemlidir. Davranış değişimi, genellikle terapinin hedeflerinden biridir ve birçok farklı terapi tekniği kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Terapi sürecinde, kişinin istenmeyen davranışlarının nedenleri, sıklığı ve şiddeti hakkında bilgi toplanır. Bu davranışların kişinin günlük yaşamını nasıl etkilediği, kişinin kendisine ve başkalarına zarar verip vermediği de göz önünde bulundurulur.
Davranış değişimine yönelik olarak, terapist kişiye, davranışlarını değiştirmeye yönelik stratejiler öğretir. Bu stratejiler, davranışsal terapi, bilişsel davranışsal terapi, duygu odaklı terapi ve diğer terapi yöntemleri gibi farklı terapi teknikleri kullanılarak uygulanabilir. Bu stratejiler, kişinin sorunlu davranışlarından vazgeçmesine, sağlıklı davranışlar geliştirmesine ve sosyal ilişkilerini ve işlevselliğini arttırmasına yardımcı olabilir.
Örneğin, davranışsal terapi, kişinin istenmeyen davranışlarını değiştirmeye yardımcı olmak için pozitif pekiştireçleri kullanır. Bilişsel davranışsal terapi, kişinin olumsuz düşüncelerini ve inançlarını sorgulayarak, kişinin davranışlarını değiştirmeye yardımcı olur. Duygu odaklı terapi, kişinin duygusal düzenlemesine ve sağlıklı duygusal davranışlara odaklanır.
Davranış değişimi, psikoterapinin birçok farklı aşamasında gerçekleşebilir. Terapist, kişinin geliştirdiği davranışları ve bu davranışların sonuçlarını izleyebilir ve gerektiğinde müdahale edebilir. Kişi, davranışlarını değiştirerek, yaşam kalitesini artırabilir ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebilir.
5. Kişinin hedefleri: Terapist, kişinin terapi hedeflerini anlamak için sorular sorar. Kişi, hedeflerine ulaşmak için yapabileceği şeyler hakkında konuşabilir.
6. İlişkiler: Terapist, kişinin ilişkileri hakkında sorular sorarak, kişinin bu konuda farkındalığını artırmaya yardımcı olabilir.
7. Gelecek planları: Terapist, kişinin gelecekteki planları hakkında konuşabilir ve kişinin hedeflerine ulaşmak için neler yapabileceği hakkında önerilerde bulunabilir.
Psikoterapide konuşulanlar, kişinin psikolojik sağlığına katkıda bulunacak konulara odaklanır ve terapistin kişiye özel bir tedavi planı hazırlamasına yardımcı olur.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Psikoterapi Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir ve Neler Konuşulur?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Furkan BAYRAM'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Furkan BAYRAM'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Furkan BAYRAM Fotoğraf
Psk.Dnş.Furkan BAYRAM
Kocaeli (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Furkan BAYRAM'ın Makaleleri
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,907 uzman makalesi arasında 'Psikoterapi Nedir, Nasıl Gerçekleştirilir ve Neler Konuşulur?' başlığıyla benzeşen toplam 32 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Bağlanma Nedir? Mayıs 2023
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


22:56
Top