2007'den Bugüne 90,077 Tavsiye, 27,725 Uzman ve 19,716 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Saç Ekiminde Eskiyen Bir Teknik: Strip (Fut) Metoduyla Saç Ekimi
MAKALE #2307 © Yazan Op.Dr.Murat ÜSTÜN | Yayın Ocak 2009 | 8,863 Okuyucu
Bir bistüri kullanarak kafanın arkasında, kulak hizasında uzun bir şerit çıkarılarak yapılan bu metod, günümüzde hala bazı merkezlerde kullanılmaktadır ve bazı avantajları vardır. Fakat bu metod aynı zamanda bazı problemlere ve komplikasyonlara da neden olabilir. Kötü yara izi, skar alanında ağrı, geçici veya kalıcı uyuşukluk, çok sayıda sağlıklı saç follikülünün heba edilmesi bunlardan bir kısmıdır.

İlk olarak, strip metodunun özelliklerine göz atalım. Aşağıdaki tabloda her konuda detaylı açıklamalar bulabilirsiniz:


1
Skar:
10 mm veya daha geniş, 25 cm veya daha uzun, kafanın arkasında kulaklar arasında uzanan bir kesi yapıldığından, 1 ila 10 mm arasında bir yara izi kalır. Bu bazen çok az belli olurken, bazı kişilerde çok dikkat çekici olabilir.
2
Çıkarım: Operasyon, iyileşme süreci, post-op dönemde görülen komplikasyonlar:
- Sinir ya da büyük kan damarı yaralanmaları
- Skar alanında uyuşukluk hissi veya rahatsız edici ağrı
- Yara iyileşme süreci
- Yara enfeksiyonuMümkünMümkün
Birkaç ay
Oldukça seyrek ama mümkün
3
Aktif sporlar:
(örneğin vücut geliştirme..)
Yaklaşık 3 ay beklenmeli
4
Sağlıklı saç follikülü hasarı:
Oldukça fazla sayıda
5
Çıkarılan saç folliküllerinin kalite kontrolü
Mümkün
6
Daha sonradan çıkarılabilecek greft
Yok
7
Fazla greflerin kullanımı
Mümkün
8
Çıkarılan greftlerin kontrolü
Hayır (Genelikle mini ya da mikrogreft)
9
Hasta alınacak greft sayısını belirleyebilir mi?
Hayır
10
Donör sahada kafa derisi yetersizse vücut greftlerinin kullanımı
Hayır
11
Diğer vücut alanlarının düzeltim ve rekonstrüksiyonu (kılsız skarlar, kaşlar gibi..)
Uyumsuz
12
Strip metodundan kaynaklanan skar sahalarına ekim
Uyumsuz
13
Greft ekstraksiyonunun esnekliği
Lokal olarak sınırlı
14
Donör sahadan alınabilecek maksimum greft sayısı
FUE 'den çok daha az
15
Verici sahada postop estetik problem
Ense saç çizgisi yukarıya yer değiştirir, buna lifting etkisi denir.
16
Tekrarlanan saç ekimleri arasında gereken süre
Yaklaşık 12 ay
17
Gereken süre
Orta, ekip çalışması gerekli
18
Bir seansta ekilebilecek maksimum saç follikülü sayısı Binlerce
19
Ücretler
FUE'ye göre daha ucuz
20
Verici sahanın traş edilmesi gerekli
Evet / Hayır
21
operasyondan sonra:
- Kısa dönemde ödem
- Geçici dökülme
- Ekilen greftlerin istirahat süresi
-Son görünüme erişme
- Kökleri alan greftler

Evet
Evet, 5 gün içinde

5 hafta ile 2- 6 ay
Yaklaşık olarak 8. ayın başlarında
Sıklıkla %90 üzerinde
1. Skar problemi
Bu metodda bistüri kullanılarak kafanın arkasından bir kulaktan öbürüne uzanan geniş bir yay şeklinde bir şerit çıkarılır. Bu şerit sadece cilt değil, ciltaltını da içerdiğinden, oluşan büyük doku defekti tabaka tabaka dikilir. Sonuç olarak kafanın arkasında 25 cm (nadiren de daha uzun) uzunluğunda, gülen ağız şeklinde bir iz kalır.

En iyi şartlarda kalan iz 1-2 mm kalınlığındadır. Bazen bundan çok daha kalın bir band halinde skar dokusu oluşur. Bunun iki nedeni vardır: Doku gerginliği ve vücudun bireysel yara iyileşmesi özellikleri.

Cilt ve ciltaltı dokusu çıkarıldığından kafanın arkasındaki dikişli yara dudakları bir gerginlik altındadır. Bu güce direnmek için iyileşme dokusu kalınlaşır ve genişler. ("back stretch effect“). Bu gerilme ameliyattan hemen sonra oluşup, yara iyileşmesi döneminde, yani operasyondan 6 ay sonraya kadar devam eder. Bu durum, başta ince bir çizgi şeklindeki izin neden birkaç ay sonra geniş bir hale geldiğini açıklar. Kenarlarda 5 mm, ortada ise 1 cm'yi geçen skar dokuları hiç de nadir değildir.
Vücudun iyileşme süreçleri hastadan hastaya değişir ve önceden tahminlenemez. İşlem öncesi tahliller ve muayene bulguları mükemmel olsa bile, skarlar iyileşme sürecinde kendiliğinden ve beklenmedik şekilde genişleyebilir. (a) Hipertrofik skarlar sıklıkla deri seviyesinin üstünde geliştiklerinde görülürler. (b) Atrofik skarlar komşu deri çizgisine göre daha çöküntülüdürler. (c) Skar kontraksiyonu yaranın sert ve çekintili hale gelmesidir. (d) Keloid, skar dokusunun sağlıklı doku içine doğru gelişmesidir.

Skarlar vücudun değişik bölümlerinde farklı iyileşirler. Karın ameliyatı güzel iyileşmiş bir hastanın saç ekiminden sonra da aynı şekilde iyileşeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Strip metodunda yara iyileşmesi ve skar problemleri ile ilgileniyorsanız www.angelfire.com/indie/hairtransplant/strip.html sayfasına göz atmanızı öneririz. Ancak uyarmalıyız ki bazı resimler son derece rahatsız edici olabilir.

Hiçbir doktor size strip metodunda ince bir iz kalacağına dair garanti veremez. Strip saç nakli gerçekleştiren doktorun skar gelişiminde sadece sınırlı etkisi vardır. Doktor, verici sahada şeridi uygun ve elastik bir bölgeden almalıdır ve şeridin boyutu ve geometrik formuna dikkat etmelidir. Gerilmeden kaçınmak için şerit çok büyük veya çok geniş olmamalıdır ve yara gergin olmayacak şekilde ince sütürlerle stabil şekilde kapatılmalıdır.

Sadece estetik bir dikiş ince bir yara izi kalmasını garantiler. Ayrıca, cerrahi sütürlerin yara içinde sadece belli bir süre kalması gerektiği unutulmamalıdır. İyileşme süreci bundan çok daha uzun sürer. Bu dönemde doktor ve sütürler cilt gerilimi veya vücudun bireysel iyileşme prosesleri üzerinde etkili değildir.

Bu vakada, geçmişte çok sayıda şerit yöntemi ile saç ekimi gerçekleştirilmiştir. Kafanın arkasında çok uzun ve geniş şeritleri görmektesiniz. Şu anda FUE yöntemi ile düzeltme yapılmaktadır. Görünen her kırmızı nokta folliküler ünitlerin çıkarıldığı yerlerdir. Bu örnekte, fotoğraf çıkarımdan hemen sonra çekilmiştir. Her folliküler ünit çıkarımının ardından olan küçük kanamalar, bu sahaların bir follikül boyutundan daha büyük olmadığını göstermektedir.
Şerit yönteminde skarlar günlük yaşamı nasıl etkiler?:
 • Kısa saç kesimi:
  Yara izinin görünmesi istenmiyorsa, skarın genişliğine bağlı olarak 1-5 cm arasındaki kısa saç kesimleri mümkün değildir. Bu durumlarda, komşu saçlarla sahanın gizlenmesi zorunludur. Hasta saç uzunluğunu berberi ile konuşarak belirlemelidir. Bu da, uygulanabilecek kesim modellerinin sınırlı olduğu anlamına gelir.
 • Berber ziyaretleri ve yüzme v.s..:
  Pek çok hasta, saç ekimi yaptırdığının diğer kişilerce bilinmesini istemez. Hastanın bu konuya verdiği öneme bağlı olarak, berbere gitmek, yüzmek, hatta partnerinin saçlarını okşaması bile büyük psikolojik problemlere yol açabilir. Sürekli farkedilecekleri tehlikesi ile yaşar ve meraklıları yanıtlamak zorunda kalırlar.
 • Psikolojik etkiler:
  Yukarıda bahsedilen problemlerden ötürü, çoğu hasta işlemden sonra durumlarını kabullenemez ve "etiketlenmiş" gibi hissederler.
 • İzlerin düzeltilmesi:
  Skarların düzeltilmesi skar dokularının kesilerek çıkarılması ve yaranın yeniden dikilmesi ile yapılır. Ancak iyileşme dokusunun daha küçük olacağının hiçbir garantisi yoktur. Yaranın gerginliği ve her vücudun önceden tahminlenemeyecek iyileşme prosesleri belirleyici faktörlerdir. Üç olası sonuç vardır: Skar daha ince olabilir, önceki ile aynı genişlikte olabilir veya hatta öncekinden daha geniş hale bile gelebilir. Bu durumda, hasta daha iyi bir duruma gelmediği gibi, eski halini bile arar olacaktır.
2. Ekstraksiyon: Operasyon, iyileşme süreci, post-operatif komplikasyonlar:
Şerit metodu bistürinin kullanıldığı, gerçek bir cerrahi operasyondur. Cilt ve ciltaltı dokuları kesilerek açılır ve ardından dikkatlice tekrar kapatılırlar. Bu süreçte, gereken özen gösterilmezse kan damarları ve sinirler hasar görebilir. Kafanın arkasında, her iki kulak arasında uzanan uzun bir alanda geniş bir cilt ve ciltaltı şeridi çıkarıldığından, pek çok hasta şerit alınan yerin etrafında uyuşukluktan yakınır. Bu uyuşukluk birkaç ay sonra geçebilir. His azalması ve ağrı artarak devam edebilir ve bazen kalıcı hale gelebilir.
Diğer olası ve çok sık görülen komplikasyon skar dokusunun boyutlarının iyileşme süresince giderek genişlemesidir. Yara enfeksiyonları çok nadir de olsa görülebilir. Profilaktik (koruyucu) antibiotikler bu nadir komplikasyonu en aza indirirler.
3. Aktif sporlar (Vücut geliştirme gibi..)
Geniş yaraya bağlı olarak hastaların aktif sporlardan operasyondan sonraki üç ay boyunca kaçınmaları gerekir.
4. Sağlıklı saç folliküllerinin hasarı
Saçlı deride belirlenen kesi çizgisini izlerken, bistüri ile donör sahadaki çok sayıda sağlıklı saç follikülü kaçınılmaz olarak tahrip edilir.
Saç folliküllerinin yoğunluğundan dolayı, hat boyunca folliküllerin kesilmesinden kaçınmak neredeyse imkansızdır. Örneğin 25 cm uzunluğunda bir şerit çıkarılacaksa, bu bistüri ile 50 cm uzunluğunda bir kesi yapılacağı anlamına gelir. Açıktır ki, bu mesafe boyunca çizgi üzerinde kalan saç follikülleri bistüri ile tahrip edilecektir.

Benzer şekilde, dikişler konurken geçilen dikiş materyali veya metal klipler de, kesiye komşu alanda bir hayli saç follikülünü tahrip edecektir. Diğer bir risk faktörü ise, şerit çıkarıldıktan sonraki ayıklama işlemindedir. Günümüzde çoğu merkezde mikroskop altında yapılan bu işlemde gereken özen gösterilmezse, çok sayıda saç follikülünün de bu safhada yokolması beklenen bir sonuçtur.
5. Çıkarılan greft sayısı üzerinde kontrol
Günümüzde hala şerit metodunu kullanan pek çok merkez, verici sahadaki saç yoğunluğunu özel ölçüm cihazları ile yapmaktadır. Bilgisayar bağlantılı çalışan bu cihaz sayesinde eliptik şeridin boyutu ve gereken greft sayısı tahminlenmektedir. Bununla birlikte, çeşitli nedenlerle bu prosedür de sadece tahmini bir değer vermektedir.
6. Daha sonra greft alınması
Geniş manada, şerit yöntemi alınan greft sayısının yetersiz olduğu ortaya çıksa bile, çok erken dönemde ek bir şerit alınabilmesine imkan tanımamaktadır. Pratik olarak, çoğu kez daha sonra gerekebileceği kanısı ile belki de gerekenden daha geniş bir şeridin çıkarılması sıkça görülmektedir.

7. Ekstra greftlerin idaresi

İstenenden fazla greft alınması durumunda tek seçenek estetik olarak mümkün olduğu kadarıyla planlanan alana implante edilmeleridir.
8. Çıkarılan greftlerin türü üzerinde kontrol
Cilt ve ciltaltı şeridi üzerindeki follikül gruplarının tür ve kompozisyonu, daha sonradan değiştirilemeyeceğinden merkez tarafından kesin olarak saptanmalıdır. Burada merkezin karar vermesi gereken, kesilip çıkarılan deri-derialtı şeritlerinin sonradan folliküler ünitlere veya daha az doğal görünecek minigreft veya mikrogreflere bölünecek olmasına yol açacak bir durumdur.

9. Hastanın çıkarılacak greft sayısını kontrol edebilme olasılığı
Hasta bu yöntemde tam olarak kaç tane greft çıkarılacağını ve bunların ne kadarının alıcı sahaya implante edileceğini bilemez. Çünkü, önce cilt-ciltaltı şeridi çıkarılmakta, sonradan bunlar tek tek greftlere ayrıştırılmaktadır.
Eğer hasta kaç tane greft çıkarıldığını ve alınan greftlerin kaçının saçsız alanlara implante edildiğini bilmek istiyorsa, başından sonuna şeridin çıkarılmasını ve ayrıştırılmasını izlemek zorundadır ki; bu da bir mikroskobu olmaksızın neredeyse imkansızdır.

10. Normal donör saçların yetmezliğinde vücut kıllarının kullanımı

Verici sahada yeterli donör saç yoksa, vücut kıllarının kullanılması bu metodda kesinlikle imkansızdır. Çünkü bu, greftlerin alındığı vücut bölgelerinde uzun yara izleri olacağı anlamına gelir. Vücut kıllarının yoğunluğu saçlı deriden çok daha az olduğu için, bu otomatik oalrak gereken greft sayısına erişmek için daha fazla cildin çıkarılmasını gerektirir. Bu risk ve estetik dezavantajlar, sağlanacak avantajlardan çok daha fazladır.
11. Strip yöntemi saç ekiminin vücudun diğer bölgelerinde (saçsız skarlar, kaş, sakal, pubik kıllar) düzeltim ve rekonstrüksiyon için kullanımı
Sadece saçlı deri greftleri kullanılabileceğinden, strip metodunda bu uygun değildir. Çünkü, saçlı deri greftleri sayılan bölgelerdeki kıllardan farklı özelliklere sahiptir. Doğal olmayan bir görünüm ortaya çıkacaktır. Ayrıca, transplante edilen kafa derisi saçlarının sürekli kesilmesi gerekecektir. (Kaşlara trasplante edilen saç gibi..) Anılan sahalardan strip metodu ile greft alınması da kesinlikle mümün değildir. Çünkü hem oluşacak skarlarçok ciddidir, hem de bu bölgelerde doğal olarak çok az saç bulunmaktadır. Bu bölgeler strip cerrahisinde donör saha olarak kullanılamazlar.

12. Strip metodundan kaynaklanan skarlara transplantasyon

Strip metodu ile yapılacaksa, diğer bir skar oluşacağı için tavsiye edilmez. Bu durumda sorun çözülürken, farklı bir sahada diğer bir tanesi yaratılmaktadır.

13. Esneklik: Greft ekstraksiyon sahası

Belli nedenlerden dolayı şeridin çıkarılacağı donör sahanın seçimi kısıtlıdır:

 • Saçlı derinin elastik olduğu bir saha olmalıdır.
 • Anatomik olarak, derin kesilerin güvenli olduğu bir saha olmalıdır.
 • Kozmetik olarak skarlar komşu sahadaki saçlarla gizlenebilir olmalıdır.
 • Kolayca anlaşılabileceği gibi, ikinci bir şerit saç transplantasyonu gerektiğinde, donör sahada çok daha uzun bir skardan kaçınmak için önceki ekimden kalan ilk skara mümkün olduğunca yakın kesi yapılması mecburidir.


14. Donör sahadan alınacak ekilebilir greftlerin maksimum total sayısı
Bölgenin doğal yapısı nedeniyle, alınabilecek total ekilebilir greftlerin sayısı limitlidir. Daha önceden geçirilen transplantasyonlar da varsa, cilt ciddi şekilde gergin olacaktır. Bu durumda gelecekte şerit yöntemi saç ekimi mümkün olmayacaktır.


15. Çok sayıda saç ekiminin verici sahadaki etkisi
Her yeni şerit metodu saç ekiminde ense çizgisi daha da yukarıya kayacaktır. Bu durum "lifting effect" olarak adlandırılır ve bebek ensesine benzer, istenmeyen bir durum oluşturur.
16. Tekrarlayan saç ekimleri arasındaki zaman
Eğer yeni şerit, daha önceki işlemden kalan skarı çıkaracaksa (ki genellikle hasta verici sahada gereksiz bir sürü skar istememektedir.) iki operasyon arasındaki bekleme süresi ilk operasyonda ne kadar geniş bir strip çıkarıldığına bağlı olarak 12 ay civarındadır. Bunun nedeni, yara iyileşmesinin tamamlanması ve elastisitenin yeniden kazanılmasıdır. Eğer hasta çok sayıda yara izi olmasını kabul ediyorsa, saçlı derinin diğer bir bölgesinden erken dönemde yeni bir şerit çıkarılabilir.
17. Gereken işlem miktarı
Şerit yöntemi ile saç transplantasyonu FUE'den çok daha az emek gerektirir. Bu nedenle bir çok merkez çok sayıda hastaya aynı anda şerit metodu ile işlem yapabilmektedir.
18. Bir günde çıkarılabilecek greft sayısı
Şerit metodunu kullanarak gerçekleştirilen bir saç ekimi çok zaman almamaktadır. Bu nedenle bir günde binlerce greft transplante edilebilir.


19. Saç ekimi ücretleri
Başlangıçta şerit metodunu kullanarak yapılan saç transplantasyonu FUE'den daha ucuza malolmaktaydı. Ancak tekniğin ilerlemesi ve yardımcı mikromotor teknolojisi sayesinde FUE fiyatları son yıllarda giderek düşmüş ve kabul edilebilir düzeylere gelmiştir. Yurtdışında FUT için 1.5-2, FUE için 3 EU civarında olan greft fiyatları, ülkemizde 1-3 EU arasında değişmektedir.


20. Operasyondan önce verici sahanın traş edilmesi zorunluluğu
Şeridin çıkarılacağı saçlı deri alanı tamamen traş edilmelidir. Yara kapatıldıktan sonra etraftaki saçlarla kısa saçlı bölgenin ve yaranın mümkün olduğunca gizlenmesine çalışılmaktadır.
21. Operasyondan sonra
Operasyondan sonra nihai sonuca erişmeden önce aşağıdaki durumlar gözlenmektedir:
(a) Kısa süreli ödem,
(b) Ekilen greftlerin geçici olarak dökülmesi,
(c) Yaklaşık 3-6 aylık bir dinlenme periodundan sonra yeniden saçların belirmesi,
(d) Yepyeni saçlarla yeni bir yaşama başlama:)
Bu noktada, FUE ve FUT-Şerit yöntemleri arasında farklılık yoktur. Bunlar arasındaki farklılık greft çıkarım şeklinde yatmaktadır.(Bu makale www.saçekimimerkezi.com adresinde de yayınlanmıştır.)
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Saç Ekiminde Eskiyen Bir Teknik: Strip (Fut) Metoduyla Saç Ekimi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Murat ÜSTÜN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Murat ÜSTÜN'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Murat ÜSTÜN Fotoğraf
Op.Dr.Murat ÜSTÜN
İstanbul
Doktor "Genel Cerrahi"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi14 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Murat ÜSTÜN'ün Makaleleri
► Saç Ekimi Dr.Sinan KAYA
► Saç Ekimi Op.Dr.Diren ÇELİK
► Saç Ekimi Dr.Güner UYSAL
► Saç Ekimi Nedir? Doç.Op.Dr.Süleyman TAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,716 uzman makalesi arasında 'Saç Ekiminde Eskiyen Bir Teknik: Strip (Fut) Metoduyla Saç Ekimi' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


22:29
Top