2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Yüz Estetiği
MAKALE #3130 © Yazan Dr.Güner UYSAL | Yayın Haziran 2009 | 5,722 Okuyucu
Yüz Germe

Yüz germe ameliyatları sadece fazla derinin çıkartıldığı klasik yüz germe, fazla derinin çıkarılması ile birlikte SMAS adı verilen yüzün yüzeysel kas zarının da gerildiği kompozit yüz germe (bu ikisinin kısa ve uzun izli versiyonları var) ve kemik zarı altından yüzün tüm kas ve doku kitlesinin kaldırıldığı ve sarkmış dokuların eski yerlerine çekildiği subperiostal yüz germe(endoskopik yüz germe) olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılır. Aslında bu ayrı ayrı tanımlama bu gün geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü modern yaklaşımlarda yüz 3 boyutlu olarak tüm anatomik planlar ayrı ayrı değerlendirilmekte ve tedavi edilmektedir.

Hasta seçimi

Ben genellikle muayenede hastanın yaşını dikkate almaksızın tüm yüzünü değerlendiririm. ‘’Cilt fazlalığı var mı, cilt altı dokular yeterli mi, ağız köşeleri ve kaşların durumu nasıl, mimikler ile nasıl etkileniyor, kırışıklıkların durumu nedir, burun ve çene kemik ve yumuşak dokularının durumu, göz kapaklarının durumu, çene altı dokular ve boyun kaslarının durumu, yüzde asimetri var mı’’? gibi bir çok parametreyi değerlendirdikten sonra bir operasyon planı çıkartırım ve bunu hasta ile tartışırım. Amaç tüm yüzün aynı özelliği göstermesi, gençleşirken ve hatta güzelleşirken doğal kalmak ve ameliyatlı bir görüntünün oluşmamasıdır.

Yüz germe Ameliyat tekniği

Ameliyat tekniği hastanın ihtiyacına göre her hastada değişmektedir. Yüze 3 boyutlu yaklaşım imkanı veren Endoskopik yöntemler geliştirildiğinden beri artık klasik yüz germe ameliyatları çok daha az yapılmaktadır. Ben endoskopik tekniği tercih ediyorum. Giriş yerleri şakak bölgesi saçlı deriden olduğundan bu ameliyata izsiz denebilir. Endoskopik yöntem özellikle yüzün 2/3 üst kısmı ( yanaklar, göz çevresi, kaşlar, alın) için mükemmel ve doğal sonuçlar veren ideal bir tekniktir. yüz derisi çok gevşemiş bir kısım hastada saçlı derideki kesi kulak önüne doğru 4-5 santim daha uzatılarak yüz derisi de gerilebilir. Bu yöntem de bazen hasta tarafından bile farkedilemeyecek kadar izsiz bir yöntemdir. Eğer boyun derisinde de ileri derecede sarkma var ise bazen kısa bir izle kulak önü ve arkasına uzanan bir kesi gereklidir. Bu durumda da izler farkedilmeyecek kadar azdır.


Endoskopik yüz germe ve klasik yüz germe ameliyatları lokal anestezi ile de yapılabilmektedir.

Endoskopik yüz germe ameliyatı ile kaşların kaldırılması, şakakların ve alnın gerilmesi, alt göz kapağı torbalarının ve göz altı halkalarının yok edilmesi, yanaklardaki çökmenin giderilmesi ve yüzün ovalleşmesi, burun kenerı çizgilerinde azalma, ağız köşelerindeki düşüklüğün giderilmesi, kısmen de yanaklardaki çeneye uzanan sarkmanın giderilmesi gerçekleşir. İşleme üst göz kapağı fazlalıklarının alınması da ilave edilebilir. Bu operasyonun bazı sonuçları ömür boyu kalıcıdır.

Endoskopik Yüz germe:

Ameliyat süresi: 2,5-3 saat

Anestezi: genel anestezi

Hastanede yatış süresi: 0-1 gün

Ameliyat sonrası ağrı: Kontrol edilebilir miktarda(baş ağrısı) 1. gün

Pansuman: Ertesi gün drenler alınıyor bir miktar ağrı olabilir. Sargılar varsa 3.gün çıkartılıyor. Bunun dışında pansuman yok ve sargı açıldıktan sonra ya da sargı yoksa 2. gün banyo yapılabiliyor.

Şişlik-Morluk: genellikle orta düzeyde şişlik ve nadiren göz çevresinde morluk. Bazı kişilerde ve ilave uygulamalar varsa(blefaroplasty, Rhinoplasty) 10-12 günde iyileşen morluklar olabilir.

Dikişler: Dikişler kendiliğinden eriyen dikiş olduğundan dikiş alınmıyor.

İyileşme süreci: 7-10 içinde işinize dönebilirsiniz, ve yaklaşık 15 gün sonra ameliyatın tüm izleri silinecektir. Yanaklarınız başlangıçta olduğundan daha şişkin ve göz çevresi ve kaşlarınız daha çekik duracaktır. Üst dudağınızda bir miktar uyuşukluk ve çekilmeler olabilir. 1. ayın sonunda çevrenizden olumlu tepkiler almaya başlayacak ve aynada kendinizle daha barışık hale geleceksiniz. Bu arada tamamen normal rutininize dönebilri ve spor yapabilirsiniz.Yaklaşık 3. ayın sonunda ameliyatınız ödem ve uyuşukluklar tama yakın kaybolacak ve normale dönmüş olacaksınız.

Göz Kapağı Estetiği

Göz Kapakları

Göz Kapağı Estetiği ile genellikle üst ve alt göz kapağındaki fazla deri alınmakta ve göz torbaları alınarak ya da sıkılaştırılarak tedavi edilmektedir. Alt kapak operasyonlarında ayrıca özellikle alt Göz Kapağı uzantısı kırışıklıklarda belirgin bir azalma meydana gelecektir.

Ameliyat öncesi muayenede yaş, derinin durumu, kaşların düşük olup olmaması, alt Göz Kapağının sarkık olup olmaması, torbalanmaların varlığı, üst Göz Kapağı çizgisinin olmaması gibi ırksal özellikler, göz çukurunun derinliği, ve diğer fiziksel ve tıbbi etkenler gibi, ameliyat kararını etkileyecek diğer faktörler değerlendirilir.

Cerrahi planlama

Genç kişilerde genellikle sadece kapak altındaki torbalanmalar nedeniyle operasyon gerekir ve bu genellikle alt Göz Kapağı torbalanmalarıdır. Cilt fazlalığı belirgin ya da hiç olmayan bu hastalarda girişim Göz Kapağı içinden tamamen izsiz yapılabilir. Bazen Göz Torbalarının belirginliği yanak sarkmasına bağlı olabilir ve göz altlarında göz yaşı oluğu dediğimiz belirgin koyu renkli uzantılar olur. Bu gibi durumlarda doktorunuz alternatif tedaviler sunabilir ve problemin çözümünü başka bir alana yani yanaklarınıza kaydırabilir. Daha ileri yaşlarda ise deri tonusunun kaybı, fazla derinin ve sarkmış kasın uzaklaştırılmasını, yine Göz Kapağı Torbalarının transferini gerektirir. Yine bu yaşlı hastaların çoğunda alt Göz Kapağında gevşeme ve sarkmanın da giderilmesi gerekir. Bu amaçla yapılan işlem kantopeksi dediğimiz göz kapağı taşıyıcı dokusunun gerginleştirilmesi işlemidir. Bazı hastalarda kaşlarda düşüklük ve şakak bölgesinde gevşeklik mevcuttur ve bu kişilerde kaş kaldırma veya şakak germe gibi ilave uygulamalar gerekir. Aslında Göz Kapaklarındaki estetik sorun tek başına ele alındığında bazı cerrahi planlama hataları ortaya çıkar. Örneğin kaş düşüklüğünden kaynaklanan yalancı cilt fazlalığı fark edilmeyip fazla cilt çıkarıldığında sonuç kaşların daha da düşmesi ve kaş ile kirpik arası mesafenin kısalması ile oluşan sert bakışlardır.

Yine alt Göz Kapağındaki düşüklük ve Scleral Show dediğimiz alt göz akının kapak kenarından görünür olması yanakların sarkmasına, Malar Fat Pad dediğimiz elmacık kemiği üzerindeki yağ yastıkçığının atrofik oluşu ya da aşağı sarkmasına bağlı olabilir. Göz Kapaklarınızdaki ya da bakışlarınızdaki sorun bazen bu gibi Göz Kapakları ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklı olabilir ve çözümünü de bu nedenleri ortadan kaldırarak sağlamak doğru olacaktır. Bu nedenle cerrahınız sizi tüm yüz özellikleriniz ile birlikte değerlendirmelidir.

Cerrahi uygulama

Cerrahınızın önerisi doğrultusunda ameliyat ofiste ya da hastanede yapılabilir. Tercihen sedasyon anestezisi seçilecektir. Mevcut deformitenin şekline göre planlanan operasyon sırasıyla önce üst sonra alt Göz Kapağındaki fazla cilt, kas ve yağların alınması, gerekiyorsa kantopeksi, kaşların asılması gibi işlemler sonunda çok ince dikişlerle tamamlanacaktır.

Cerrahi Sonrası İyileşme

Göz Kapağı derisi çok ince olduğundan özellikle üst Göz Kapağı ameliyat sonrası şişmeye ve morarmaya başlayacaktır. İlk birkaç gün baş yüksekte yatılmalı ve hemen ameliyat sonrası başlayan buz kompres devam ettirilmelidir.Cerrahi sonrası bir miktar hassasiyet ve rahatsızlık hissi olabilir, ve bu ağrı kesicilerle kontrol edilir düzeydedir. Bazen gözde batma ve yanma hissi olabilir. Bunun için doktorunuz size uygun damla ilaçlar önerecektir. Şişme en fazla ameliyat ertesi gün oluşacak ve 3. günden sonra hızla iyileşecektir. Yaklaşık 1 hafta sonunda morluklar makyaj ile kapatılabilir düzeye gelecek ve 1 hafta içinde tamamen kaybolacaktır. İlk birkaç gün gözlerde çapaklanmada artış olabilir. Doktorunuz nasıl temizleyeceğinizi söyleyecektir. Doktorunuz aksini önermediyse ameliyattan 48 saat sonra duş alabilirsiniz. Yaklaşık 3-4. günden sonra genellikle normal rutin hayatınıza dönebilirsiniz. 3-4 hafta dış etkenlerden ve güneşten korunmak için UV filtreli, geniş camlı güneş gözlükleri kullanmanız gerekir. Yaklaşık 3-4 ay içinde insizyon izleri görünmez hale gelecektir. Göz Kapağı ameliyatları izsiz ameliyatlar grubundan sayılır.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Ameliyat süresi: 1–1,5 saat.
Anestezi : Lokal ya da genel anestezi. Nerede yapılmalı: Uygun donanımlı ofis ya da hastanede Yatış süresi: yok
Ameliyat sonrası ağrı : Hafif derecede ağrı kesicilerle giderilebilir.
Şişme- morarma: ilk 2-3 gün bazen ileri derecede olabilen şişme ve 1 hafta içerisinde kaybolan orta derecede morluk.
Pansuman: yok
Dikişler: 3-4.gün
İşe dönüş: 5 gün İyileşme: 4-5. gün şişlikleriniz hızla azalır ve 10 gün içinde bir aya kadar süren hafif bir ödem dışında belirti kalmaz. Son şekliniz uyaklaşık 3. ayın sonunda ortaya çıkar.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Yüz Estetiği" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Güner UYSAL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Güner UYSAL'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Güner UYSAL Fotoğraf
Dr.Güner UYSAL
İstanbul
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi12 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Güner UYSAL'ın Yazıları
► Burun Estetiği ve Kulak Estetiği Op.Dr.Eser AYDOĞDU
► Yüz Estetiği ve Dudak Estetiği Prof.Op.Dr. Mesut ÖZCAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,669 uzman makalesi arasında 'Yüz Estetiği' başlığıyla benzeşen toplam 17 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Ameliyatsız Estetik Haziran 2009
► Kaş Estetiği Haziran 2009
► Kulak Estetiği Haziran 2009
► Yüz İskelet Restorasyonu Haziran 2009
► Burun Estetiği Haziran 2009
► Lazer Epilasyon Haziran 2009
► Liposuction - Yağ Aldırma Haziran 2009
► Saç Ekimi Haziran 2009
◊ Lazerle Cilt Yenileme Kasım 2008
◊ Botox Kasım 2008
◊ Göz Kapağı Estetiği Kasım 2008
◊ Jinekomasti Kasım 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


07:23
Top