2007'den Bugüne 90,047 Tavsiye, 27,718 Uzman ve 19,714 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Erkeklerde Sık Görülen Cinsel Sorunlar: Sertleşme Sorunu, Erken Boşalma, İstek Azalması, Ağrılı İlişki
MAKALE #3849 © Yazan Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ | Yayın Kasım 2009 | 70,120 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
SERTLEŞME SORUNLARI (EREKTİL DİSFONKSİYON)

Erkeklerde en sık görülen sorunlardan olan Sertleşme (Ereksiyon) sorunları, cinsel ilişki için gerekli ve yeterli sertleşmeyi sağlayamama ve/veya sürdürememe olarak tanımlanır. Bu sorunu yaşayan kişilerde, erkek cinselliğinde ereksiyona yüklenen abartılı “başarı”ve “güç” etiketleri sebebiyle, yoğun bir endişe ve özgüven kaybı yaşanabilir. Bu özgüven kaybı ve endişe durumu, sertleşme sorununu daha da kronikleştirerek kişinin bir kısırdöngü yaşamasına yol açar. Endişe sertleşme sorununuu tetikler, sertleşme sorunu da endişeyi ve performans kaygısını ortaya çıkarır. Bu durum kişinin eşiyle olan iletişimini ve sosyal yaşamını etkileyebilir. Türkiye de 40 yaş üzeri erkeklerin %69’u bu sorunu kısmen ya da tamamen yaşamaktadır. Genel nüfusta bu oran %10-20 civarındadır.

Yaşanan sorunun sertleşme sorunu olarak nitelendirilebilmesi için en az üç ay süre ile kişinin cinsellikle ilgili istek duyduğu halde, ilişkiye girmek için yeterince sertleşme olmaması ve ya sertleşmeyi sürdürmede güçlük yaşaması gerekir. Burdan yola çıkarak, hayatının belirli bir döneminde bir iki kez sertleşme ile ilgili sorun yaşayan kişinin, hemen doktora koşması gerekmemektedir. Çünkü psikolojik faktörler, yorgunluk, fiziksel rahatsızlıklar, alkol ve madde kullanımı, dönemsel kaygılar gibi bir çok faktör kişinin zaman zaman sertleşme sorunu yaşamasına neden olabilir ve çok normaldir. Eğer mastürbasyon sırasında, sabahları istemsiz olarak (sabah ereksiyonu) ve bazı cinsel yakınlaşmalarda sertleşme sorunu yaşanmıyorsa, ortaya çıkan sertleşme sorunu psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.

40 yaşın üzerinde sertleşme fonksiyonlarında kısmen azalma görülebilir. Ancak çoğu zaman, genç yaşlarda varolan sertleşme düzeyindeki kısmi değişiklik birleşmeye engel olmayacak düzeydedir. Bu normal değişimi endişe ile karşılayan ve sertleşme düzeyindeki değişimi abartan kişiler çoğu zaman performans kaygısı içine girerek, sertleşme sorununu tetikleyebilirler. Sertleşme Sorunu, yaşın ilerlemesinin yanı sıra koroner arter hastalığı, yüksek kolesterol düzeyi, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi bir dizi hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkabilir.


Genel olarak değerlendirildiğinde sertleşme ile ilgili sorunların psikolojik kökenli olması durumunda, bunun performans endişesi ve kaygı ile bağlantılı olduğu düşünülmelidir. Organik etmenlerin dışlanabilmesi için kişinin öncelikli olarak detaylı bir tıbbi muayeneden geçmesi şarttır. Muayene sonrası,sorunun psikolojik olduğu değerlendirilirse, CİNSEL TERAPİ eğitimi almış bir uzmandan yardım almak gerekir. Sertleşme sorunu ile ilişkili olarak ,cinsel birleşme için gerekli şekilde sertleşme sağlayamama , sertlik halinin devam ettirilmesinde zorluk, cinsel birleşme için yeterli olan ancak eskiye göre daha zayıf olan sertleşme ve sertleşebileceğinize ve sertliğinizi koruyabileceğinize olan güveninizin azalması durumlarından herhangi birini yaşıyorsanız yine bir CİNSEL TERAPİSTTEN yardım ve danışmanlık almanız sorunun derinleşmesini önleyecektir.

SERTLEŞME SORUNUM FİZİKSEL Mİ YOKSA PSİKOLOJİK Mİ?

Sertleşme sorunlarının psikolojik nedenlerle mi yoksa diğer tıbbi durumlara bağlı olarak mı ortaya çıktığının tespitin yapılması sorunun çözümünde doğru yolun izlenmesi açısından önem taşır. Bu ayrımı yapabilmek için öncelikle sertleşme sorunu yaşayan kişinin bir ürolog tarafından muayene edilmesi, gerekli testlerin yapılması önemlidir. Sorunun psikolojik nedenlerle ortaya çıkmış olması durumunda BU ALANDA EĞİTİM ALMIŞ VE UZMANLAŞMIŞ BİR CİNSEL TERAPİSTE başvurulması gerekmektedir.

Bir erkek her ortamda ve koşulda cinsel ilişkiyi ister ve hazırdır , cinsel birleşmeyi her zaman erkek başlatır, yeterince sertleşme sağlayamayan erkek başarısızdır, iktidarsızdır gibi erkeğin çocukluktan itibaren cinsel belleğine işlenmiş yanlış inanışlar, aslında erkek cinselliğinin en büyük düşmanıdır. Örneğin aşırı alkollüyken bir kez sertleşme sorunu yaşamış erkek için yukarıdaki yanlış inanışlar geçerli ise artık her ilişki erkekliğini sınamak için bir sınav haline dönüşür. Kişi artık cinselliğin çekiciliğinden çok bu işi nasıl yaptığına odaklanır ve sorunu artarak devam eder.
Halk arasında cinsel birleşmede erkeğe yüklenen bu aşırı sorumluluk ve performans düşüncesi, sertleşme sorununun erkek için bir felaket olarak algılanmasına, aşırı kaygı ve umutsuzluk düşüncelerine ve sorunun derinleşmesine yol açabilir. Sertleşme sorunun “iktidarsızlık” diye tanımlanması cinsel birleşmede erkeğe yüklenen başarılı olma etiketini vurguladığı için uygun olmayan bir tanımlamadır. Çünkü cinsellik bir iktidar, güç mücadelesi değildir. Cinsel birleşmenin amacı, bir güç gösterisi veya kendini kanıtlama yolu değil, iki kişinin cinsel birleşme ile sonuçlansın yada sonuçlanmasın cinsel haz alma ve verme sürecini yaşamalarıdır.

SERTLEŞME SORUNU EŞİNİZİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?


Bütün cinsel sorunlar gibi, sertleşme sorunu da aile içi ilişkilerde bozulma ve iletişim sorunlarına neden olabilir. Sertleşme sorunu olan erkekler , yaşadıkları çaresizlik , hayal kırıklığı, korku, kızgınlık, boyun eğme ve kaçınma duygularıyla mücadele ederken farkında olmadan eşlerinden uzaklaşabilirler. Eşlerinin bu uzaklaşması karşısında, kendilerini reddedilmiş, çekici olmayan ve hatta sevilmeyen biri olarak diğer eş aynı şekilde korku, endişe ve kızgınlık içinde hareket edebilir ve varolan cinsel sorun bir evlilik ve iletişim sorununa dönüşebilir.

Eşlerin aşırı anlayışlı ve bir anlamda “affedici” tavırları da özgüven sorunu yaşayan erkek için öfkeyi ve endişeyi arttırıcı olabilir. Kişilerin bu sorunu görmezden gelmeye çalışmak, küçümsemek yada sanki sadece erkeği etkileyen bir sorunmuş gibi görmek yerine bunun Cinsel Terapi ile çözümlenebilecek bir durum olduğunu değerlendirerek bir uzmandan yardım almaya istekli olmaları önemlidir.

Eşler çoğu zaman, bu sorunu nasıl konuşacaklarını ve ne tepki vermeleri gerektiğini bilemezler.Çoğu zaman eşler karşılıklı olarak sessiz kalarak iki taraflı bir cinsel mutsuzluk ve iletişim krizine yol açabilirler. Bu nedenle sessiz kalmanın doğru bir çözüm olmadığını farkederek, ilk adımı atmanın ve bununla ilgili neler yapılabileceği ile ilgili endişeden uzak ve sakin bir iletişim başlatmanın yararlıolacağını unutmamak gerekir. Bu şekilde bir iletişimi başlatmanın, sertleşme sorununun eşler üzerinde yaratabileceği endişe ve stresin azaltılmasına yardımcı olacağı kesindir.

ERKEN BOŞALMA

Erken boşalma olarak adlandırılan denetimsiz boşalma durumu en sık rastlanan cinsel işlev bozukluklarındandır. Denetimsiz boşalma, boşalma üzerinde kontrolün az sağlanması veya sağlanamamasıdır. Bu sebeple sorunu tanımlamada erken boşalma yerine kontrolsüz yada denetimsiz boşalma ifadesi daha doğru bir ifadedir. Erkekler çoğu zaman, cinsel yaşamlarının düzenli ve sürekli hale gelmesi ile boşalma denetimini kazanırlar. Ama bazı durumlarda, erkek bu boşalma denetimini kazanmamıştır ve doğru olmayan yollarla bir süre de olsa boşamayı ertelemeyi öğrenmiştir. Erken boşalma sorunu yaşayan çoğu erkek, bu konuda yardım almak yerine, birleşme öncesi mastürbasyon yapma ve sonra birleşmeye geçme gibi boşalma süresini uzatıcı yöntemlerle zaman kaybetmektedirler. Olumsuz bir durum düşünme, sayı sayma, başka bir düşünceye odaklanma gibi kişinin cinsel hazzını kısıtlayıcı yöntemler boşalma denetiminin öğrenilmesinde işe yaramaz ve sorunun devamına yol açar.

Erken boşalma; cinsel birleşme sırasında veya cinsel birleşmeye başlamadan önceki aşamada meydana gelebilir. Boşalmanın hangi evrede ve sürede meydana geldiği erken boşalma sorununun şiddetini de belirleyebilir ancak erken boşalmada önemli olanın süre değil kişinin boşalma sürecini denetlemeyi öğrenmiş olup olmamasıdır. Erken boşalma şiddeti hafif, orta veya ağır düzeyde olabilir. Erken boşalma sorunu olan bir erkek bu sorundan dolayı ciddi psikolojik sıkıntılar yaşayabilir.

Birçok erkek hayatlarının bir döneminde kontrolsüz veya erken boşalma problemi yaşamaktadırlar. İlk kez cinsel ilişkiye giren genç erkeklerde sık görülen bir durumdur. Ancak zamanla bu denetimin kazanılması kişinin kaliteli bir cinsellik yaşayabilmesi açısından önemlidir.

Erken boşalma, erkeğin veya eşinin cinsel hayatında sorunlara neden olmaya başladığı noktada tıbbi bir problem olarak kabul edilir.

ERKEN BOŞALMANIN NEDENLERİ:

Erken boşalmaya neden olabilen çok sayıda etken vardır. Genellikle altta yatan neden psikolojiktir. Psikolojik nedenlerin en başında cinsellikle ilgili öğrenilmiş abartılı ve yanlış bilgiler ve boşalma denetiminin öğrenilememiş olması yatar. Boşalma denetimi bir çok erkek tarafından cinsel deneyim süresi ve düzenli cinsel yaşam deneyimine bağlı olarak kendiliğinden kazanılır. Bazen ise kişi yeterli cinsel deneyimi olmayışı, uygunsuz zaman, yer ve koşullarda yaşanan olumsuz cinsel deneyimler, yanlış cinsel inanış ve beklentilerden kaynaklanan aşırı stres altında yaşanan cinsel yakınlaşmalar, performans endişesi gibi nedenlerle erken boşalma sorunu yaşayabilir. Bu sorunu yaşayanların öykülerinde çoğunlukla hızla ve suçluluk duygularıyla yapılan mastürbasyon vardır. Halbuki uygun şekilde ve düzenli yapılan mastürbasyon boşalma denetiminin kazanılmasında önemli bir araçtır. Erken boşalma sorunu yaşayan kişiler genellikle birleşme öncesi mastürbasyon yapma veya önsevişme süresini kısa tutarak bir an önce birleşmeye geçmek gibi yollara başvururlar. Bu şekilde erken boşalma sorunu çözülemeyeceği gibi ön sevişme süresinin kısa olması partnerin yetersiz uyarılma uyarılma ve orgazm sorunu yaşamasına neden olabilir.

Erken boşalma sorunu, çoğu zaman partner iletişimde bozulmalara neden olabilir. Burada partnerin soruna yönelik tutum ve davranışları önemlidir. Partnerin öfkeli, suçlayıcı ve aşağılayıcı tutumları, erkeğin kendine olan güvenini azaltarak boşalma süresinin daha da kısalmasına neden olabilir. Sorunun çözümünde eşlerin birbirleri ile cinsel iletişimlerini arttırmak, soruna yönelik egzersizlerin birlikte uygulanması ve eşlerin çözüme yönelik motivasyonları çok önemlidir. Cinsel terapide cinsel eğitim ve bilgilendirme, eşlerin iletişim ve yakınlıklarını arttırıcı ödevler ve boşalma denetimini sağlamaya yönelik egzersizler önem taşır. Ortalama cinsel terapi süresi 8-10 haftadır. Sorunun çözümü için eşlerin CİNSEL TERAPİ KONUSUNDA EĞİTİMLİ VE DENEYİMLİ BİR CİNSEL TERAPİSTE BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

ERKEKLERDE CİNSEL İLGİ VE İSTEK BOZUKLUKLARI :

Sıklıkla kadınlarda rastladığımız cinsel istekle ilgili sorunlar, erkeklerde de bir cinsel sorun olarak karşımıza çıkabilir. Erkekler cinsel isteksizlikleri için nadiren yardım ararlar. Ancak cinsel isteksizliğe ikincil olarak ortaya çıkan performans sıkıntısı ve sonucunda ortaya çıkan sertleşme sorunu için başvurmaları daha sık görülür. Bu sorun için başvurma nedeninin azlığının diğer bir nedeni, erkekler arasında yaygın olarak inanılan erkeklerin her zaman cinsel yakınlaşmalara hazır oldukları, her koşul ve durumda cinsel birleşme istedikleri ve gerçekleştirebilmeleri gerektiği gibi yanlış inanışlar ve öğrenilmiş cinsel mitlerdir. Bu tür yanlış bilgi ve beklentiler erkeğin yardım arama davranışı içine girmesine engel olmaktadır Tıbbi nedenlere bağlı olarak yada psikolojik nedenlerle ortaya çıkabilir. Fiziksel nedenlerin dışında bu sorun çoğunlukla eşle yaşanan evlilik sorunlarından ya da depresyondan kaynaklanmaktadır. Depresyon veya diğer fiziksel hastalıklar erkeklerde kadınlardan daha cinsel ilgi ve istek azalmasına neden olurlar. Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta cinsel isteksizliği değerlendirirken sadece kişinin eşi veya cinsel partnerine duyduğu ilgiyi baz almamak gerektiğidir. Başka erotik uyaranlara gösterdiği ilgi, masturbasyon yapma ve cinsel fantezi kurma sıklığı kişinin cinsel isteğinin ve ilgisinin azaldığı kanaatine varılmasında önemli değerlendirme araçlarıdır.

GEÇ BOŞALMA:

Cinsel işlev sorunları ile ilgili çalışan merkezlere başvuru açısından en az görülen sorunlardandır. Bunun birkaç biçimi mevcuttur. Bir grup hasta her koşulda (mastürbasyon ve uyku dahil ) geç boşalır, diğer bir grup ilişkiye girer ancak mastürbasyonla boşalır. Üçüncü grup ise oldukça uzun bir ilişki süreci sonucu boşalır. Bu gruptaki erkeklerin çoğunluğu genel hayatlarında oldukça kontrollü yaşamaya çalışan özelliktedirler. Geç boşalma sorunu yaşayan kişilerin cinsel birleşme esnasında dikkatlerini cinsel birleşmeye veremedikleri, daha çok başarılı olma kaygıları ve kendini ispatlama çabası içinde geç boşalma sorunu ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Boşalmanın hiç olmaması çoğu kez organik bir sorun olabileceğine işaret eder. Bazı ilaçların kullanımı (antidepresanlar ve nöroleptikler gibi ) boşalmayı geciktirebilmektedir. Geç boşalmada orgazm hissi yaşanabilmekte ancak penisten dışarı bir meni çıkışı oluşmamaktadır. Bu tür durumlarda boşalma sıvızı mesane içine atıldığından idrarda bulanıklık gözlemlenmesi önemli bir bulgudur.

ERKEKTE CİNSEL AĞRI YAŞANMASI: (DİSPARONİ)

Cinsel birleşmenin ağrılı gerçekleşmesi durumudur. Başvuru açısından çok az görülen cinsel sorunlardan biridir. Ağrı birleşme sırasında hemen öncesinde ya da birleşme sonrasında da olabilir. Erkeklerde kadınlara oranla daha az sıklıkla görülen bu bozukluk genellikle tıbbi nedenlere bağlı olarak oluşmakta olup bir üroloji muayenesiyle detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Sıklıkla üretra, prostat ve mesane enfeksiyonu gibi durumlara bağlı oluşur. Peniste yanma olması sık yakınmalardan biridir. Bazen tıbbi nedenler dışında da peniste aşırı duyarlılık ve yanma hissi erkeklerde görülebilen durumlardandır. Cinsel birleşme esnasında kendini sıkma, stres altında olma, endişe hali de nadiren ağrıya neden olabilir.

ERKEKLERDE ORGAZM OLAMAMA :

Erkeklerde orgazm olamama cinsel uyarılma döneminin sonrasında inatçı ve
tekrarlayıcı biçimde orgazmın gecikmesi ya da olmaması anlamına gelir. Orgazm olamayan erkeklerde özellikle cinsel uyaranın yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Organik nedenlere bağlı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından üroloji muayenesi şarttır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
1. Gillan (1987) Cinsel Sorunlar ve Tedavileri El Kitabı, 1.
Baskı. Çeviri: E Eker, M Özmen, HE Özmen. Menteş
Kitabevi, İstanbul, 1993.
2. İncesi C (1998) Cinsel İşlevin Fizyolojisi. Cinsel İşlev
Bozuklukları Monograf Serisi 1, N Yetkin, C İncesu (Ed).
s.3-11.
3. Hawton K (1985) Sex Therapy: A Practical Guide, Oxford
University Press.
4. Sungur MZ (1994) Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları.
Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2(3):7-13.
5. Sungur MZ (1996) Cinsel İşlev Bozuklukları. Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları Ders Kitabı, 1. Baskı, I. Sayı (Ed) ANTIP A.Ş.
Yayınları, s.257-263.
6. Sungur MZ (1998) Cinsel İşlev Bozuklukları. Psikiyatri
Temel Kitabı, Cilt 2. C Güleç, E Köroğlu (Ed). Hekimler
Yayın Birliği, s.617-637.
7. Yetkin N (1998) Cinsel Öykü Alma ve Cinsel İşlevin
Değerlendirilmesi. Cinsel İşlev Bozuklukları (Ed)
Monograf Serisi 1. N Yetkin, C İncesu, s.27-29.
8. Yetkin N (1998) Cinsel İşlev Bozukluklarında Sınıflama,
Terminoloji ve Kullanılan Temel Ölçekler. Cinsel İşlev
Bozuklukları Monogrof Serisi 1. N Yetkin, C İncesu (Ed)
Yazan
Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
 
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Erkeklerde Sık Görülen Cinsel Sorunlar: Sertleşme Sorunu, Erken Boşalma, İstek Azalması, Ağrılı İlişki" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ
Uzman Psikolog
 
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Psk.Zeynep TEKİN BABUÇ'un Makaleleri
► Erkeklerde Sertleşme Sorunu Psk.Dnş.Zahir AKTAŞ
► Erkeklerde Erken Boşalma Psk.Dnş.Zahir AKTAŞ
► Ağrılı Cinsel İlişki - Disparoni Psk.Atiye KAYTAZOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,714 uzman makalesi arasında 'Erkeklerde Sık Görülen Cinsel Sorunlar: Sertleşme Sorunu, Erken Boşalma, İstek Azalması, Ağrılı İlişki' başlığıyla benzeşen toplam 35 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Cinsellik ve Cinsel Eğitim Haziran 2009
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:03
Top