2007'den Bugüne 91,783 Tavsiye, 28,131 Uzman ve 19,907 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Lazer Uygulamaları, Lazer Epilasyon, Lazer Döğme Silme, Lazerle Leke Tedavisi, Lazerle Zayıflama (Lipoliz)
MAKALE #3858 © Yazan Op.Dr.Onur GÜRBÜZ | Yayın Kasım 2009 | 10,552 Okuyucu
LAZER UYGULAMALARI, LAZER EPİLASYON, LAZER DÖĞME SİLME, LAZERLE LEKE TEDAVİSİ, LAZERLE ZAYIFLAMA (LİPOLİZ)

Lazer bir akronimdir, yani kelimelerin başharflerinden oluşturulmuş yeni bir kelimedir. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation kelimelerinin başharflerinin birleşiminden elde edilen bir kelimedir. İlk kez 1960 yılında (Ruby laser) kullanılmaya başlanmış olup, 1961 yılında Java ve arkadaşları He-Ne lazeri, 1962 yılında Bennet Argon lazeri, 1964 yılında ise Pate ve arkadaşları karbondioksit (CO2) lazerini kullanmışlar ve hızla bu sektördeki gelişmeler devam etmektedir.
Lazer’in kısaca fiziki yapısından bahsedecek olursak;

Uyarılmış atomlar Foton yayılımı Uyarılmış durumda olan diğer atomlarla çarpışma Diğer fotonların yayılımı daha da stimüle olur Fotonlar aynı eksen boyunca benzer frekansta dolaşırlar Ayrı bir enerji kaynağı Uyarılmış atomlar Lazer kavitesinde ileri-geri hareket Enerji yüklemesi Lazer kavitesine yönlenme Uygulanacak alan aktarma… şeklinde ışık enerjisi güçlendirilerek dokuya verilir.

Laser ışını yaratmak için bir takım anahtar içeriklere ihtiyaç vardır;

1- Enerji kaynağı
2- Gaz veya katı durumda bulunan ışın ortamı
3- Lazer kavitesi

Lazer’le dokunun etkileşimi şu şekilde olmaktadır;

Termal(ısı)
- Termal etkinin boyutunu; kromoforlar (deride bulunan renk veren yapılar) tarafından absorbe edilen (emilen) ışının miktarı, bitişik dokulardaki ısının yayılımını belirler

- Termal hasarın boyutunu belirleyen anahtar faktörler ise; enerji yoğunluğu, atım süresi ve ısı iletimidir. Lazer etkisini “tam istenilen noktada oluşturduğu maksimum ısı harabiyeti ile yapar. Ancak burada önemli olan nokta şudur: O kadar ince bir alanda maksimum ısı elde edilmeli, bu ısı etrafa mümkün olduğuğu kadar az yayılmalı, böylece etrafa hasar vermemelidir. Aksi takdirde istenilen bölgede gerekli olandan az ısı oluşursa lazer etkisiz olur (mesela epilasyon lazerlerinde kıl kökünde yeterince ısı oluşmazsa kıllar kalıcı olarak yok olmaz, 1 ay snra tekrar çıkar. Ancak siz çok etkili olsun diye enerjisini artırırsanız bu sefer etrafı çok ısıtarak ciltte yanığa neden olabilir.) Diğer bir faktör de uygulanacak ısının kaç milisaniye sürede etkili olacağıdır. Yani verilen ısının süresi de önemlidir. Dolayısıyla Lazer’de en iyi sonuç; En iyi aletle (teknolojik donanımı en iyi olan cihazla) yapılan tek noktada en uygun dalga boyunda, en etkili ışını veren, en uygun süreyi ve enerjiyi ayarladığınız (doktorun tecrübesi önemli) uygulama ile elde edilir.

Mekanik

- Atım süresi, hedef dokudaki termal relaksasyon süresinden kısa ise termoelastik genişleme meydana gelir

Seçici fototermolizis (Anderson ve Parrish teorisi)

- İki komponentten oluşmaktadır;

- Lazerin dalga boyu dokudaki lazer enerjisinin absorbsiyonunu spesifik olarak belirler (Her dalga boyu farklı uygulamalar için kullanılır. Kimisi epilasyonda, kimisi cilt gençleştirmede, kimisi dövme silmekte, kimisi leke tedavisinde, kimisi cerrahi uygulamalarda)

- Lazer ışının uygulanım süresi (atım genişliği) termal difüzyonunu sınırlar (Yukarıda anlattığım gibi süre ayarlaması ısının etrafa yayılması ile ilgilidir.)

Seçici fototermoliz (ışık ile ısı hasarı oluşturma) ne demek? Niçin önemli?

Anderson ve Parrish adlı araştırıcıların duyurduğu, belli dalga boyundaki ışık hedef olan kromofor tarafından selektif olarak absorbe edilir ve hasar oluşur. Yani hücre belirli bir dalga boyundaki ışığı kendisine otomatik olarak çeker ve böylece o ışık o hücre tarafından emilir, maksimum etki sadece o hücrede oluşur, etrafa zarar vermemiş olur.

- Akım yeteri kadar yüksekse ve pulse aralığı ısı relaksasyon zamanına (τ) eşit veya daha düşükse kromoforu yok eder ( maksimum etki bu şekilde sağlanır). Buna Fotoakustik etki veya fotokimyasal etki denir.

LAZERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Collimated (tutarlı)
- Monokromatik (tek renkli)
- Cohorens (Aynı frekansta)
- Gücü joule/sn=watt

-Fotonlar tarafından üretilen lazer ışını, frekansı, dalga boyu ve enerjisi gibi birtakım özellikleri bulunur

-Bu özelliklerdeki farklılıklar lazerleri birbirinden ayırmaktadır (Epilasyon lazerleri, doku gençleştirmede kullanılan lazerler, dövme silen lazerler, zayıflamada kullanılan lazerler gibi)

-Bir ampulden kaynaklanan ışık tüm doğrultulara, azalan yoğunlukta dağılır. (Eğer ışık tek doğrultuda ve yüksek enerji ile verilirse o zaman “LAZER” teknolojisinden bahsedilir.)

-Ancak lazer ışını ise dağılma göstermeden tutarlı bir dalga boyunca ilerler.

-Işının tüm dalga boyları uzaysal ve aralıklı fazlı olup bu ışının tutarlılığını gösterir.

-Doğal ışık (gün ışığı) tüm renkleri ve ışığın elektromanyetik spektrumdaki görülebilen tüm dalga boylarını içerir (kızılötesi, mor ötesi gibi tüm dalga boyları )

-Dalga boyu aralığı lazerin tedavi edici etkisinin temelini oluşturur ki belirli dalga boyları belirli dokular tarafından emilir. (Seçici etki) .Bu özellikte seçilmiş hedefe yönelik tedaviye imkan tanır

LAZERİN ETKİSİ 4 FAKTÖRE BAĞLIDIR:


-Lazerin gücüne

-Spot boyutuna

-Total temas süresine

-Penetrasyon derecesi

-Laserin dalga boyu (Nanometre ile ölçülen değerdir)

-Dokunun rengi ve yapısı (Hasta ile ilgili değişken bir parametre olup her hastada farklıdır. Lazer uygulamasında doktor hasta cilt tipine göre Lazer’i ayarlar)

-Uygulama süresi (Her lazer atışının milisaniye ile ölçülen bir süresi vardır. Bu süre de doktor tarafından hastaya göre ayarlanır)

-Spot boyutu (Spot kelimesi lazer ışınının tek seferde ne kadar genişliğe atılacağını belirtir. Bu alan Lazer cihazının tipiyle alakalı olup bazı lazerlerde alan genişletilip, daraltılabilir. Uygulama bölgesi ile alakalı spot genişliği değiştirilir.)

DERİYE YÖNELTİLEN LAZER IŞINI:

- Yansıyabilir (reflection)

- Derin dokulara geçebilir (transmitted)

- Dağılabilir (scattered)

- Doku tarafından tutulabilir (absorbtion)


KULLANILAN LAZERLERİN DALGA BOYLARI VE KULLANIM ALANLARI


LAZER TÜRÜ
DALGA BOYU
KULLANIM ALANI
Argon
288,514 nm
Damarsal lezyonlar
Argon dye
585 nm
Damarsal lezyonlar
Copper vapor
512,578 nm
Damarsal lezyonlar ve pigmente lezyonlar
KTP
532 nm
Damarsal lezyonlar
Pulsed dye
585 nm
Damarsal lezyonlar
Pulsed dye
510 nm
Kırmızı mürekkepli döğmeler, pigmente lezyonlar
Q -switched ruby
694 nm
Pigmente lezyonlar, döğmeler
Alexandrite
755 nm
Pigmente lezyonlar, epilasyon
Q –switched Nd:YAG
1064-532 nm
Döğmeler (siyah;1064, kırmızı;532) tümör eksizyonu, derin varis tedavisi ve epilasyon
Karbondioksit
10,600 nm
Cilt yüzeyinin düzeltilmesi(resurfacing),cilt gençleştirme, cerrahi uygulamalar


LAZERLERİN GÜVENLİĞİ


- Değişik dalga boylarında kornea ve lenste (gözlerde) kalıcı hasarlar yaratabilir. (Bu nedenle uygulamada gözler özel gözlüklerle veya kornea koruyucularla kapatılmalıdır)

- Yanıcı ve patlayıcı ajanlar operasyon odasının mutlaka dışında tutulmalıdır.

- Duman ve buharlaşan dokuyu emici özel aspiratörler bulundurulmalıdır (buharda HIV, HBV ve HPV geçebilir )

- Lazerler yüksek voltajla çalışan cihazlar olduğundan elektrik çarpması gibi potansiyel bir risk söz konusudur (Uygulayan kişi risk altındadır, hasta ile alakası yoktur. Gerekli elektrik techizatı dikkatli yapılmalıdır)

- Cihaz kullanım dışında standby modunda tutulmalıdır.


LAZER TİPLERİ

- Katı aktif maddeli lazerler ( Ruby laser, Nd-YAG lazer )
- Sıvı aktif maddeli lazer
- Gaz aktif maddeli lazer ( He-Ne lazer, Argon lazer, Karbondioksit lazer )
- Aktif madde olarak yarı iletkenleri kullanan lazerler
- Boyalı ( dye ) lazerler


KARBONDİOKSİT (CO2) LAZER

- Su tarafından çok iyi emilir
- Çevre dokuların zedelenmesi diğer lazerlere göre daha azdır
- Ortaya çıkan ısı çalışılan ortamda steriliteyi sağlar
- Kesici olarak kullanıldığında 0,5 mm den küçük çaplı damarları pıhtılaştırabilir
- Lenfin sızmasını ve cerrahi girişim sonrası ödemi önler

ARGON LAZERLER

- Su tarafından çok az emilir
- Maksimum emilim hemoglobin (kanın yapısındaki bir madde) ve melanin pigmentinde (kıl ve derimize renk veren madde) olur
- İlk kullanımı 1968 yılında konjenital şarap lekesi (doğuştan olan bir tür doğum lekesinin tedavisinde) ile olmuştur
- Telenjiektaziler, tatuajlar (Döğmeler, ince varisler)


Neodymium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser (Nd:YAG)

Nd:YAG lazer 3 modda kullanılır:
-sürekli dalga
-Q-switched
-freqency doubled(fd) mod (Akımın KTP kristalinden geçirilmesi ile frekans iki katına çıkılıp dalga boyu yarıya indirilir)

- Su, melanin ve hemoglobin tarafından az emildiği için dokunun 4-6 mm derinliğine kadar inebilir (Cilt üzerine uygulandığında bu sayılan dokularca ışın pek emilmediği için derinin daha alt tabakalarına kadar ilerler ve burada yok etmek istediğimiz dokuyu yok eder. Mesela kan damarı, varisler gibi)

- Geniş ve kalın lezyonların tedavisinde kullanılır

- Büyük, gelişmiş noduler şarap lekesi, hemanjiomlar, mukozal yüzeylerdeki ve dildeki damarsal tümörler, bowen hastalığı ve lökoplakide kullanılır. (deri ve kan damarı hastalıklarının bazılarında etkilidir)

- Hemoglobulinin 1064 nm de küçük piki olduğu için uzun pulse Nd:YAG lazer özellikle derin ve geniş vasküler lezyonların tedavisinde kullanılmaktadır

- Kısa dalga boyları daha süperfisyel penetrasyon gösterip melanin tarafından daha iyi absorbe edilir, deride kullanılır

- Epidermal pigmentlerin çıkartılmasında kullanışlıdır.

Q-switch RUBY LAZER(694nm)


- Bu laser cilde 1mm’den daha az penetre olan ve melanin tarafından 755 veya 1064 nm lik ışınlara göre daha iyi absorbe edilen kırmızı ışık(694nm) yayar

- Gelişen ilk laser ruby laserdir

- Bununla birlikte, bu uzun puls laserin, aşırı deri zedelenmesi yapması nedeni ile plastik cerrahide az kullanıldığı gözlenmiş

- Kısa puls süreli ve yüksek enerjili Q-switch laserlerin üretimi sağlanmış. Bu gelişim etraf dokudaki hasarı en aza indirirken hedef dokuda tahribat yapmaktadır.

- Q-switch ruby laser siyah, mavi ve yeşil pigmentli döğmeleri etkili biçimde tedavi eder

- Ek olarak ruby laser lentiginler , efelit ve oto nevüs gibi pigmente lezyonların tedavisinde başarılıdır

- Bazı hastaların iyileşip bazı hastaların cevapsız kalması ve bazı hastalarıda geçici kötüleşmeler görülmesi nedeni ile melazma (bir tür leke) tedavisi düş kırıklığına uğratmaktadır

- Kabuklanma dahil en önemli yanetkileri 7-10 günde düzelir. Uzun dönem yan etkileri hipo ve hiperpigmentasyondur. (Renk açıklığı veya koyuluğu yaratabilir)

ALEXANDRİTE LAZER (755nm)

- Bu laser dermal penetrasyonu biraz daha derin olan hafif daha uzun dalga boylu kırmızı ışık (755nm) yayar

- Q-switch ruby ve Q-switch Nd:YAG laserlere ek olarak Q-switch alaxandrite laser döğmelerin tedavisinde etkilidir

- Bu laserler Q-switch ruby laserin tedavi profiline benzerlik gösterir

- Bununla birlikte alexandrite laser saniyede 10 puls çıkarabilir bu da ruby laserin çıkardığı saniyede tek puls ile karşılaştırıldığında çok daha hızlı tedavi sağlar

- Özellikle epilasyonda son derece etkilidir, hızlıdır, ağrısı daha azdır.

Pulsed Dye Laser(PDL)

- PDLselektif fototermolizis teorisini kullanmak üzere geliştirilmiş ilk laserdir
- Rhodamine boyası içerir
- 585 nm de 450 μs pulse aralığında (kısa pulse PDL)
- 1500 μs pulse aralığında (uzun pulse PDL) ışın oluşturur

Flashlamp-pumped Pulsed Dye Laser (FPDL)

- Vaskuler kutanöz lezyonlara (ciltteki kan damarından kaynaklanan lezyonlara) spesifik; selektif fototermolizis

- Hedef kan damarları; minimal termal hasar ve minimal yara izi formasyonu

- 500 hasta üzerindeki çalışmada ; hipertrofik skar (kabarık yara izi) yok, atrofik skar (çukur yara izi) %0,1 den az gözlenmiş

- %85 hiperpigmentasyon (ciltten koyu renk) ,3-6 ay sonra hipopigmentasyon (ciltten açık renk)

Frequency doubled neodymium : yttrium-aliminium-garnet or potassium titanyl phosphate crystal laser


- Nd:YAG lazer 1064 nm ışın yayar

-Bu ışın potasyum titanyl fosfat (KTP) kristalinden geçirilerek frekansı iki katına 532 nm ye çıkarılabilir

- Nazal ve diğer damarların tedavisinde kullanılan bu lazerlerin efektifliği hakkında sınırlı klinik bilgi mevcuttur

Genel kullanımda LAZER

- Yeşil ışık yayan laserler (510nm PDL,511nm CVL ve 532nm fd Nd YAG ) ürettiği dalga boyu melanin tarafından absorbe edilip dermisin daha derinlerine penetre olmaz (Daha yüzeyel lezyonlarda kullanılır)

- Q-switch ruby(694nm),alexandrite (755nm) ve Nd:YAG(1064nm ) laserler daha derine penetre olan dalga boyları üretirler. (Daha derin lezyonlarda kullanılır)


LAZER KULLANIM ALANLARI


Kutanöz vasküler lezyonlar (Damarsal lezyonlar, doğum lekeleri vs)

Hipertrofik skarlar (Yara izleri)

Döğmeler

Benign Pigmente Lezyonlar (İyi huylu renkli lezyonlar, benler vs.)

Epilasyon

Kutanöz Dermoabrazyon (Derinin soyularak alttan yenilenmesi ile gençleştirme işlemi)

Photoageing (Işın ile derinin sıkılaştırılması, gençleştirilmesi)Döğmeler ve Benin Pigmente Lezyonlar

- Elektro-optik cihaz veya Q –switchkullanarak 20-100ns aralıklı pulslar üretilir bu aralık melanosomlar için tahmin edilen ısı relaksasyon zamanı(τ) içindedir(0,5-1μs)

- Fotoakustik reaksiyon sonucu melanin ve dövme mürekkebi parçalanabilir

- Ayrıca dövmelerin lazer ile tedavisinin mürekkebin optik karakterini değiştirdiği düşünülmektedir

- Siyah veya mavi döğme pigmentleri görünür ve infrarede yakın geniş bir dalga boylu spektrumdaki radyasyonları absorbe edebilir

- Yeşil renktekiler ise daha çok kırmızı ışığı absorbe ederler

- Tedaviye oldukça dirençli olmalarına rağmen yeşil dövmeler en iyi Q-switch ruby (694nm) ve Q-switch alexandrite (755nm) lazerlerle tedavi edilebilirler

- Buna karşın kırmızı pigmentler en iyi fd Nd YAG (532nm) ve muhtemelen 510nm PDL tarafından yayılan yeşil ışıkla tedavi edilebilir

- Nd:YAG mavi/siyah için frekans iki katına çıkarıldığında kırmızı için efektiftir

- Ancak yeşil pigmentler tarafından zayıf absorbe edilirler


Lazer peeling komplikasyonları

- Komplikasyon riski soyulmanın derinliği ve genişliğine bağlıdır

- Re-epitelizasyon oluşumundan önce en önemli komplikasyon, özellikle Er YAG lazer ile yapılan soyulmadan önce, kanama ve enfeksiyondur

- En sık etken stafilokok olmasına rağmen kandida ve HSV de tespit edilmiştir. Bu enfeksiyon ajanları skara neden olabilmektedir

- Antiherpetik profilaksi yüzün tümü veya alt yarısı soyulacak ise kullanılmaktadır

- Bu profilaksi HSV hikayesinden bağımsız olarak uygulanmaktadır

- Operasyon sonrası eritem tüm hastalarda görülebilmekte ve yaranın derinliğine göre devam etmektedir.

- Aynı derinlikteki yaralarda CO2 lazer ve Er YAG lazer ile peeling karşılaştırıldığında Er YAG lazer ile oluşan eritem daha hızlı iyileşmektedir.

- İnce fakat kalıcı hipopigmentasyon tahmin edilenden daha yaygındır.(6 ay sonra, epidermal melanin kaybı ve fibrozise bağlı)


LAZER KONTRENDİKASYONLARI (Uygulanmaması gereken durumlar)


- Aktif bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonların varlığında kullanılmaz
- Enfeksiyonlar deepitelize bölgelerde yayılabilir, özellikle Herpes Simplex daha zararlıdır
- Hipertrofik skar ve keloid öyküsü olan hastalarda tedbirli olunmalıdır
- Güneş ışınlarına duyarlı olanlar, diskoid lupuslu veya tetrasiklin, sülfamid türü ilaç kullananlar için kontrendikedir

EN ÖNEMLİ KONTRENDİKASYON İSE HASTANIN GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLERE SAHİP OLMASIDIR. (Hastamızın beklentilerinin ne kadarını karşılayabileceğimiz samimiyet çerçevesinde kendisine bildirmeliyiz.)

Bu makalede anlatılanlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Op. Dr. Onur GÜRBÜZ

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Lazer Uygulamaları, Lazer Epilasyon, Lazer Döğme Silme, Lazerle Leke Tedavisi, Lazerle Zayıflama (Lipoliz)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Onur GÜRBÜZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Onur GÜRBÜZ'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Onur GÜRBÜZ Fotoğraf
Op.Dr.Onur GÜRBÜZ
Kayseri
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi43 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Onur GÜRBÜZ'ün Makaleleri
► Lazer Epilasyon Uygulamaları Dr.Sema KARAOĞLU
► Lazer Lipoliz (Lazer Liposakşın) Dr.Muhammet ERKAN
► Leke Tedavisi ve Lazer Op.Dr.Orhan Murat ÖZDEMİR
► Lazer Lipoliz Op.Dr.Diren ÇELİK
► Lazer Lipoliz Dr.Yasin ÜNAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,907 uzman makalesi arasında 'Lazer Uygulamaları, Lazer Epilasyon, Lazer Döğme Silme, Lazerle Leke Tedavisi, Lazerle Zayıflama (Lipoliz)' başlığıyla benzeşen toplam 38 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


23:07
Top