2007'den Bugüne 85,215 Tavsiye, 26,646 Uzman ve 18,976 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Atlarda Koşu Bandında Faringoskopi ve Laringoskopi
MAKALE #4763 © Yazan Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA | Yayın Nisan 2010 | 6,203 Okuyucu
ATLARDA KOŞU BANDINDA FARİNGOSKOPİ VE LARİNGOSKOPİ

Atlarda üst solunum yolunun endoskopik muayenesi genellikle dinlenme anında uygulanır. Üst solunum yollarının dinlenme sırasındaki endoskopik muayenesi yapısal anormalliklerin belirlenmesi için etkili bir tanısal yöntemdir ama bu fonksiyonel ya da dinamik obstrüktif anormalliklerin belirlenmesinde yetersizdir. Dinamik obstrüktif anormallikler solunum yollarının çapının daralmasına ve hava yollarında artan bir dirence yol açar. Artan direnç, hava türbülansı nedeniyle gürültülü solunuma neden olabilir. Tıkanma şiddetli ise egzersiz intölerans ya da performans düşüklüklerine yol açabilir. Direnç arttığında üst solunum yolarında soluk alma basıncı belirgin derecede artar. Farklı seviyelerde uygulanan egzersiz sırasında bazı atlarda birden fazla dinamik obstrüktif problemler gözlenebilir. Egzersiz sırasında gelişen obstrüktif üst solunum yolları anormallikleri doğru bir tanı konulmasını zorlaştırır.

Nasal oklüzyon testinin yorucu egzersiz periyotları sırasında gözlemlenen üst solunum yolu basıncını hemen hemen benzer bir şekilde taklit ettiği belirtilmektedir; dinlenme sırasında endoskopik muayene anında uygulanan nasal oklüzyon testi, yumuşak damağın dorsal deplasmanına neden olma potansiyeline sahiptir. Bir çalışmada, nasal oklüzyon sırasında yumuşak damak deplasmanı gösteren atların yumuşak damak deplasmanı göstermeyen atlara göre egzersiz sırasında sekiz kat daha fazla yumuşak damak deplasmanı şekillenme olasılığı taşıdığı belirlenmiştir.1 Bu test yumuşak damak fonksiyonlarını test etmek için kullanılan indirekt bir yöntemdir, ama üst solunum yolları ile ilgili diğer dinamik obstrüktif problemler, dinlenme sırasındaki nasal oklüzyon ile şekillenmez. Atların dinlenme ve yorucu egzersiz periyotları sırasında üst solunum yolu dinamikleri ve nöuromusküler fonksiyonlardaki farklılıklar nedeniyle, dinlenme sırasında yapılan muayenelerde bu gibi testlerin sonuçları çok dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır.

Dinamik üst solunum yolları fonksiyonlarının değerlendirilmesinde diğer bir yöntem atların egzersiz sonrasında muayene edilmesidir. Egzersiz sonrasında üst solunum yollarının endoskopik muayenesi aritenoid kıkırdakların proc. corniculatus’larındaki asimetriyi ve yumuşak damağın dorsal deplasmanını ortaya çıkartabilir. Ancak esas problem sadece egzersiz sırasında şekilleniyorsa, gürültülü solunumun ya da egzersiz intöleransın ana nedeni tam olarak belirlenemeyebilir.

Yüksek hızlı koşu bandında çalıştırılan atların endoskopik muayenesi, üst solunum yolarını kapsayan dinamik anormallikleri tam olarak belirleyebilmek için çok değerli bir yöntemdir.2 Bu teknik, atlarda üst solunum yolarının fizyolojik ve patofizyolojik rahatsızlıklarını daha doğru olarak değerlendirebilmemizi önemli ölçüde sağlamaktadır. Atların yüksek hızlı koşu bandı üzerinde uygulanan endoskopik muayenesi, atın kontrollü bir ortamda farklı hızlarda koşturulurken üst solunum yollarının değerlendirilmesine olanak sağlar. Son yıllarda yüksek hızlı koşu bandı popüler hale gelmiştir. Günümüzde çoğu üniversite kliniği ve özel klinikler koşu bandı üzerinde çalışan atların üst solunum yollarının endoskopik muayenesi imkanını sunmaktadır. Üst solunum yollarının muayenesi, muayeneyi yapacak kişinin işini çok daha kolaylaştıran video endoskopi kullanılarak uygulanır. Dinamik obstrüktif anormalliklerin tipi ve derecesinin doğru bir şekilde belirlenmesi için kaydedilen muayene görüntüleri daha yavaş hızda izlenerek gözden geçirilebilir.

Yüksek hızlı koşu bandında üst solunum yolları muayenesi yapılacak at, muayenenin yapılacağı yere sabahtan getirilmelidir. Tecrübeli personel tarafından Koşu bandı odasına alınmadan önce atların fiziksel muayenesi yapılmalıdır. At koşu bandına alıştığında sağ ya da sol burun deliğinden sokulmuş fleksibl plastik tüp içinden video endoskop geçirilir. Endoskopun uç kısmı epiglottisin rostralinde olacak şekilde pozisyonlandırılır ve sonra endoskopun dışta kalan kısmı atın yularına tutturulur. At koşu bandı üzerine alınır, yürümeye ve sonra da tırısa başlattırılır. Atın eşkin gidişini sağlamak için koşu bandının hızı aşamalı olarak arttırılır ve daha sonra dört nala koşmasını sağlamak için hızlandırılır. Daha sonra koşu bandı kademeli olarak %3 eğimli konuma getirilir. Saf kanlar için geliştirilmiş bir egzersiz programı bildirilmiştir.3 Bu programda, atlar 800m boyunca 9m/sn hızda başlarlar ve daha sonra koşu bandına %3 eğim verilir. Daha sonra hız 800m boyunca 11m/sn, yine 800m boyunca 12m/sn, 1600m boyunca 14m/sn ve son olarak tekrar 800m boyunca 12m/sn şeklinde ayarlanır. Koşu bandı üzerindeki toplam mesafe yaklaşık 4000m’dir.2 Ancak kondüsyon derecesine, belirlenen anormalliğe ya da atın fonksiyonel kullanım amacına bağlı olarak atlar arasında, koşu bandı üzerindeki hız, mesafe ve sürede farklılıklar olabilir.

Muayenenin tamamlanmasından sonra, atlar dinlendirilir ve yıkanır. Muayene sonuçları (görüntü kayıtları dahil) hastane kaydı olarak saklanır ve bir kopyası at sahibi/eğiticisine gönderilir. Muayene sırasında belirlenen herhangi bir problemin operatif sağaltımı için hospitalize etme durumu söz konusu değilse, atlar aynı gün taburcu edilir.

ATLARDA ÜST SOLUNUM YOLLARININ FONKSİYONEL ANORMALLİKLERİ

Koşu bandında çalıştırılan normal bir atın aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’ları tam olarak açılmalıdır ve rima glottidis maksimum çapına erişmelidir. Ancak birçok dinamik obstrüktif problem atlarda çalışma sırasında şekillenebilir. Bazı atlarda, birden fazla anormallik gözlemlenebilir. Gözlemlenen en yaygın dinamik obstrüktif anormallikler laringeal hemiparezis, yumuşak damağın intermittant dorsal deplasmanı, ariepiglottik kıvrımların aksiyel deviasyonu, faringeal kollaps ve epiglottik retroversiyon’dur.

Laringeal Hemiparezis
Dinlenme sırasında aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larını kapsayan fonksiyonel larinks anormallikleri klasik olarak 4 derecede sınıflandırılır. Derece I ve IV sırasına göre normal larinks fonksiyonu ve laringeal hemiplejiyi tanımlamaktadır. Derece II ve III’ün her ikisi de aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larının hareketlerindeki asimetriyi göstermektedir ama Derece III’lü atlar nasal oklüzyon testi ya da yutkunma sonrasında aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larını tam olarak açamazlar.
Bu derecelendirme sistemi koşu bandı üzerinde muayene edilen atlar için yetersizdir. Egzersiz sırasında soluk alma basıncında artış ile karakterize, III. Derece laringeal hemiparezis bulunan atların aritenoid kıkırdaklarında farklı derecelerde dinamik aksiyel kollaps şekillendiği belirlenmiştir. Bu bulgular ışığında mevcut farklılıkları daha doğru tanımlamak için üç alt derece önerilmiştir (Tablo 1).3 Bir çalışmada, dinlenme sırasındaki muayenelerde III. Derece olarak sınıflandırılan laringeal hemiparezis atların %77’si, koşu bandı üzerindeki muayenelerden sonra derece IIIC olarak tanımlanmıştır.3 Atların larinksinin dinamik yapısı nedeniyle, yinede her atın derecelendirilmesinde farklılıklar olacaktır. Araştırıcı, dinlenme sırasında II. Derece laringeal hemiparezis belirtisi gösteren çoğu atın koşu bandında yorucu bir şekilde çalıştırıldıktan sonra derece IIIC durumunda olduğunu görmüştür. Bu gözlem ile atların yorgunluk düzeylerinin laringeal hemiparezis derecelendirilmesinde farklılıklara yol açabileceği vurgulanmaktadır.

TABLO 1
Derece IIIA: Egzersiz sırasında tam bir abdüksiyon yapabiliyor.
Derece IIIB: Sabit pozisyonda sol aritenoid kıkırdak ve vokal kıvrımları idare edebiliyor ama yetersiz abdüksiyon oluyor.
Derece IIIC: Egzersiz sırasında sol aritenoid kıkırdakta ve vokal kıvrımlarda şiddetli kollaps durumu ve aritenoid kıkırdağın var sayılan pozisyonu dinlenme sırasındaki pozisyonuna göre aksiyel konumda.

Klinik olarak laringeal hemipleji bulunan atlar genellikle kükreme – ıslık sesi şeklinde gürültü inspirasyon yaparlar. Laringeal obstrüksiyonun derecesi yorgunluk düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve atların çoğunda, ariepiglottik kıvrımların aksiyel deviasyonu proc. corniculatus’un dinamik kollapsı öncesinde ya da beraberinde gözlemlenebilir.
Aritenoid kıkırdaklarının proc. corniculatus’larında dinamik kollaps durumu bulunan atlarda sağaltım protez laringoplasti uygulamasını kapsar. Laringoplasti sonrasında daha önceki çalışma seviyesine başarılı bir şekilde erişme açısından prognoz %50-70 olarak belirtilmiştir. Egzersiz sırasında rima glottidis’in genişletilmesine yardımcı olması için ariepiglottik kıvrımların ya da ses tellerinin lazer ile rezeksiyonu da uygulanabilir.

Yumuşak Damağın Dorsal Deplasmanı
Yumuşak damağın intermittant dorsal deplasmanı yaygın bir dinamik üst solunum yolu anormalliğidir. Bu durumdaki atlarda egzersiz intölerans geçmişi ve soluk verme sırasında gürültülü fokurdama sesi görülür. Fokurdama gürültüsü, ekspirasyonda nasofarinksin caudal kısmı içinde yumuşak damağın dalgalanması ile alakalı olarak şekillenir.
Yumuşak damakları intermittant olarak deplase olan atlar dinlenme sırasında genellikle klinik olarak normal görünürler ve dinlenme sırasında uygulanan endoskopi ile bu deplasmanın tam olarak belirlenebilmesi oldukça zor olabilir. Dinlenme sırasındaki muayenelerde yumuşak damak deplasmanı bulunan atlarda, egzersiz sırasında da bir deplasman durumu olduğunu indirekt olarak işaret eden, yumuşak damağın caudal kısmında bulunan bir ülserasyon gözlemlenebilir. Daha önceden de bahsedildiği gibi, nasal oklüzyon testinin yorucu egzersiz döneminde gözlemlenen basınç durumunu taklit ettiği belirlenmiştir. Nasal oklüzyon sırasında yumuşak damak deplasmanı gösteren atların bu durumu yüksek hızlı koşu bandında da sergileme olasılıkları oldukça fazladır. Ancak nasal oklüzyon sırasında yumuşak damak deplasmanı gösteren çoğu at koşu bandında muayene sırasında bu durumu sergilemeyebilir.
Koşu bandı muayenesi sırasında yumuşak damak deplasmanı şekillenen atlar genellikle bunu normal pozisyona getirebilirler ve bu şekilde deplasman göstermeden devam edebilirler. Atlarda yumuşak damağın deplase olduğu muayene periyodu genellikle egzersizin sonlarına yakındır ama her zaman bu durumda olmaz. Oldukça gevşek ya da ufak epiglottisi bulunan atlar koşu bandı muayenesinin erken döneminde yumuşak damak deplasmanı gösterebilirler ama tersine, ufak epiglottisi bulunan atların bazılarının yumuşak damakları hiçbir zaman deplase olmaz.
Yumuşak damak deplasmanı şekillenmiş bir at bunu hemen normal pozisyonuna getiremiyorsa bu durum önemli olarak düşünülür. Genellikle atta yumuşak damak deplasmanı şekillenir ve at bunu hemen normal pozisyonuna getiremezse koşu bandı yavaşlatılır. At yumuşak damağını normal pozisyonuna getirdikten sonra araştırıcı deplasmanın tekrar şekillenip şekillenmeyeceğini belirlemek için genellikle koşu bandı muayenesini derhal yeniden başlatır. Bazı atlarda, ariepiglottik kıvrımların aksiyel deviasyonu yumuşak damağın dorsal deplasmanından önce gelirmiş gibi gözükebilir.
İntermittant yumuşak damak deplasmanı bulunan atlar için medikal ve cerrahi sağaltım seçenekleri tanımlanmıştır. En yaygın medikal sağaltım yöntemi atın baş pozisyonunun değiştirilmesi, dil bağı, “8” şeklinde burun bandı ve gem değişiklikleri şeklindedir. Bir araştırma üst solunum yollarında yangısal bir durum söz konusu ise antiinflamatuar ilaçlar ile bunun kontrol edilmesini amaçlayan Holcombe ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmayı4 şiddetli bir şekilde desteklemektedir. Üst solunum yolarında enflamasyon tipik olarak lenfoid hiperplazi ile birlikte görülür. Hem sistemik hem de nasoparinks içine lokal antiinflamatuar ilaç uygulanması, nasofarinks enflamasyonunun yumuşak damağın nöromusküler fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği (kısmen n. vagus’un faringeal kolu tarafından innerve edilir) teorisinden4 temel alır. Nasofarinks’te enflamasyon ve bunu izleyen nöritis yumuşak damağın intermittant dorsal deplasmanına neden olabilir.
Yumuşak damağın dorsal deplasmanında operatif sağaltım myektomi, stafilektomi, stafilektomi – myektomi kombinasyonu ve epiglottisin güçlendrilmesi prosedürlerini içerir. Myektomi ile larinks üzerinde caudal yönde retraksiyon kuvvetlerinin ortadan kaldırılması amaçlanır. Bunun için farklı işlemler tanımlanmıştır. Günümüzde en yaygın uygulanan teknik sternothyroideus kası/tendosunun larinks’in cartilago thyroidea’sına yapışma noktası hizasından ufak bir parça uzaklaştırılması işlemidir. Bu işlemin başarı oranı %60’a yakındır. Stafilektomi işlemi için de benzer bir başarı oranı olduğu bildirilmiştir ama araştırıcı bu işlemi daha az uygulamaktadır çünkü bazı atlarda operasyon sonrasında yumuşak damak sürekli deplase hale gelebilmektedir.
Epiglottis’in güçlendirilmesi sadece ufak ya da gevşek bir epiglottis’e sahip atlarda uygulanır. Güçlendirme işlemi sayesinde epiglottis’in sertliğinin arttırılmasıyla gevşeklik derecesi düzeltilebilir. Bu işlem için %66’lık bir başarı oranı olduğu bildirilmiştir.

Ariepiglottik Kıvrımların Aksiyel Deviasyonu
Bu anormalliğin yüksek hızlı koşu bandı üzerinde yapılan muayeneler sırasında şekillendiği yakın bir zamanda bildirilmiştir.5 İnspirasyon sırasında aksiyel deviasyon şekillenir ve deviasyonun derecesi hafif, orta veya şiddetli olabilir. Kıvrımların hafif deviasyonu, ariepiglottik kıvrımın ses tellerinin abaksiyal kısmında durmasıyla karakterizedir. Orta dereceli deviasyon, ariepiglottik kıvrımların ses tellerinin ötesinde kollabe durumda olduğu anlamına gelir ama bu görünüm ses teli ve median orta hat arasındanki yarı mesafeden daha azdır. Ariepiglottik kıvrımın aksiyel deviasyonu ile ilgili şiddetli olgularda, kıvrımlar hakikaten rima glottidis’in orta hattına kadar ulaşır. Hafif, orta ve şiddetli ariepiglottik kıvrım deviasyonu bulunan atlar anılan sıraya göre %20’den az, %21-40 arası ve %41-63 arasında glottis obstrüksiyonuna neden olduğu bildirilmiştir.6 Ancak, bası atlardaki deviasyon derecesi atın yorgunluk düzeyine bağlı olarak tüm dereceleri içine alan bir şekilde ilerleyebilir.
Ariepiglottik kıvrımlarda aksiyel deviasyon, aritenoid kıkırdakların proc. corniculatus’ları üzerinde laringeal hemiparezise yol açan bir tansiyon oluşturabilir. Ariepiglottik kıvrımlarda aksiyel deviasyon genellikle yumuşak damakta dorsal deplasmandan önce gelir. Bu durum, artan inspiratorik basıncın ariepiglottik kıvrımları aksiyel yönde zorlaması ve sonrada yumuşak damağı dorsal yönde zorlaması ile alakalı olabilir.
Bu kıvrımların parsiyel rezeksiyon operasyonu ile ilgili çalışmalar bildirilmiştir olsa da bunların az sayıda olması uygulanan bu sağaltımın etkinliği ile ilgili kesin bir sonuca varmayı engellemektedir.5,7 Bununla birlikte gelecekteki veriler, ariepiglottik kıvrımların parsiyel rezeksiyonu ile atlarda laringeal hemiparesiz’in düzeltilebileceğini gösterebilir ve yumuşak damağın dorsal deplasmanını aza indirmek için bir seçenek olabilir. Genellikle neodymium:yttrium-aluminium-garnet (Nd:YAG) lazer veya diyot lazer ya da laringotomi yaklaşımı ile keskin bir diseksiyon uygulaması ile ariepiglottik kıvrımların rezeksiyonu sağlanır. Yumuşak damağın dorsal deplasmanı veya laringeal hemiparezis gibi problemleri de bulunduran olgularda, bu durumların düzeltilmesine yönelik cerrahi operasyonlar gerekli olabilir.

Diğer Anormallikler
Faringeal Kollaps: Faringeal kollaps, yüksek hızlı koşu bandı muayeneleri sırasında arada sırada gözlemlenir. Kollaps nasofarinksin nöromusküler bozukluğu ile alakalı olabilir. Bu durum egzersiz sırasında öylesine şiddetli olabilir ki inspirasyon sırasında nasofarinks tamamen kollabe olabilir. Faringeal kollaps için sağaltımda, üst solunum yollarında enflamasyon mevcutsa bunun kontrolü amaçlanır. Sistemik ya da topikal antienflamatuar ilaçlar nasofaringeal kollaps derecesini azaltmada faydalı olabilir.

Epiglottik Retroversiyon: Epiglottik retroversiyon inspirasyon sırasında fokurdama tarzında bir ses oluşumuna neden olabilen nadir şekillenen bir durumdur. Bu endoskopik bulgu dinlenme ya da nasal oklüzyon sırasında gözlemlenemez. İnspirasyon sırasında epiglottis’in caudale retrofleksiyonu şekillenir ve rima glottidis’i kapatır. Teflon kullanılarak epiglottis’in güçlendirilmesi önerilmektedir ama bu durumun nadir oluşundan dolayı başarılı bir yarış performansına ulaşmak açısından prognoz belirsizdir.8

Ses Tellerinin Aksiyel Deviasyonu: Ses tellerinin aksiyel deviasyonu rima glottidis’in çapını daraltabilir. Lazer kullanarak ya da laringotomi yaklaşımı ile keskin bir diseksiyon uygulayarak ses tellerinin operatif rezeksiyonu tavsiye edilmektedir.

Epiglottik Entrapman: Koşu bandı üzerinde uygulanan muayene sırasında epiglottik entrapman şekillenebilir. Video monitör normal hızda görüntü sağlarken bu durumun belirlenmesi çok güç olabilir. Kaydedilen endoskopik görüntülerin daha yavaş hızda gözden geçirilmesi ile koşu bandı üzerinde atlarda egzersiz sırasında şekillenen epiglottis entrapmanının belirlenmesi kolaylaşır. Atlarda traheal kollaps da nadir karşılaşılan bir problemdir ve minyatür atlarda gözlemlenir.
Endoskopik muayene ile önemli bir bulguya rastlanamazsa, performans düşüklüğünün nedenini belirlemede alt solunum yollarının değerlendirilmesi için daha başka tanısal testler uygulanmalıdır. Koşu bandı muayenesinden sonra transtraheal yıkama, bronkoalveoler lavaj uygulamaları yapılabilir ve göğüs radyografileri alınabilir. Zayıf bir performans sergileyen atlarda kardiyolojik muayene de uygulanmalıdır. Egzersiz öncesi ve sonrası ekokardiyografi ve egzersiz öncesi, sırası ve sonrası elektrokardiyografi kullanılarak atların değerlendirilmesi yararlı bilgiler sağlayabilir.


KAYNAKLAR
1. Parente EJ, Martin BB: Correlation between standing endoscopic examination and those made during high-speed exercise in horses: 150 cases, Am J Vet Res 41:170-175, 1995.
2. Parente EJ: Treadmill endoscopy. In Traub-Dargatz J, Brown C, editors: Equine endoscopy, ed 2, pp 107-116, St Louis, 1997, Mosby.
3. Hammer EJ, Tulleners EP, Parente EJ et al: Videoendoscopic assesment of dynamic laryngeal function during exercise in horses with grade-III left laryngeal hemiparesis at rest: 26 ceses (1992-1995), J Am Vet Med Assoc 212:399-403, 1998.
4. Holcombe SJ, Derksen FJ, Stick JA et al: Effect of bilateral blockade of the pharyngeal branch of the vagus nevre on soft palate function in horses, Am J Vet Res 59:504-508, 1998.
5. King DS, Tulleners E, Martin BB Jr et al: Clinical experiences with axial deviation of the aryepiglottic folds in 52 racehorses, Vet Surg 30:151-160, 2001.
6. King DS: Axial deviation of the aryepiglottic folds. In Robinson NE, editor: Current therapy in equine medicine, pp 378-380, Philadelphia,2003, WB Saunders.
7. Tulleners E: Transendoscopic laser surgery of the upper respiratory tract. In Traub-Dargatz J, Brown C, editors: Equine endoscopy, ed 2, pp 117-137, St Louis, 1997, Mosby.
8. Parente EJ, Martin BB, Tulleners EP: Epiglottic retroversion as a cause of upper airway obstruction in two horses, Equine Vet J 30:270-272, 1998.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Atlarda Koşu Bandında Faringoskopi ve Laringoskopi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA'nın Makaleleri
► Atlarda Ekokardiyografi PDF Vet.Hek.Nadide MERAL
► Atlarda Falanksların Radyografisi Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA
► Atlarda Naviküler Kemik Radyografisi Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA
► Atlarda Topallığın Değerlendirilmesinde Tanısal Analjezi Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA
► Atlarda Gastrik Ülser (Mide Ülseri) ve Gastritis Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA
► Atlarda Mandibula Kırıkları, Tedavinin Amaç ve Yöntemi Vet.Hek.Doç.Dr.M. Alper ÇETİNKAYA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,976 uzman makalesi arasında 'Atlarda Koşu Bandında Faringoskopi ve Laringoskopi' başlığıyla benzeşen toplam 11 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:35
Top