2007'den Bugüne 90,697 Tavsiye, 27,885 Uzman ve 19,779 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Köpeklerde Konjenstif Kalp Yetmezliği, Kedilerde Hypertrophic Cardiomyopathyalp (Hcm) , Kedilerde Kalp Kurdu Hastalığı (Heartworm Disease) Köpeklerde Şişmanlık , Kedilerde Şişmanlık
MAKALE #6959 © Yazan Vet.Hek.Tolgay AYTAR | Yayın Mayıs 2011 | 22,192 Okuyucu
Bu makaledeki konu başlıkları

A-KÖPEKLERDE KONJENSTİF KALP YETMEZLİĞİ
B-KEDİLERDE HYPERTROPHİC CARDİOMYOPATHY KALP (HCM)
C-KEDİLERDE KALP KURDU HASTALIĞI (Heartworm disease)
D-KÖPEKLERDE ŞİŞMANLIK
E-KEDİLERDE ŞİŞMANLIK

A-KÖPEKLERDE KONJENSTİF KALP YETMEZLİĞİ

Köpeklerde sıklıkla karşımıza çıkan bir rahatsızlıktır.Özellikle 6 yaş üzerinde köpeklerde veteriner check up yapılmasının önemini arz etmek için bu konuya değinmek istedim.Köpeklerde görülen atrial fibrasyon ventriküler taşikardi dilatasyon,kalp yetmezliği bir çok kalp hastalığının sonucu olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.Tanıda köpeklerde görülen kardiyak şikayetlerin büyük kısmı kalp büyümelerinden kaynaklanır.Vücudun metobolik ihtiyacını karşılayacak gerekli kan akışını temin etmede meydana gelir. Dilate kardiomiyopatilere çoğunlukla büyük ırklarda rastlanmaktadır.Miyokarddiyal hasarlarda kan kTnl düzeyi ilk dört saat içinde artmaktadır.12 ve 24 saat içinde pik seviyeye ulaşır,20 günden sonra kandaki seviyesi yavaş yavaş azalır.Miyokard hücre hasarını en iyi yansıtan kTnl ve ck-Mb nörohormonal belirleyici olan markırlardan nutriüretik peptidlerdir.Kan (edtalı ,heparinli ve antikoagulantsız örnekleri alınır.

TANIM : Kalp kasında da fizyolojik olarak başlayan ve daha sonra patolojik bir hal alan hypertrophy "kalp kas dokusunun kalınlaşması" ve bu olguya neden olan faktörlerin devamıyla kalp kasının incelerek kalp boşluklarının hacminin artması "dilatatio "olaylarının tamamı KALP BÜYÜMESİ olarak görülmektedir. Hypertrophy ve dilatasyon atrial veya ventrukuler miyocardda olabilir.Diğer taraftan tek taraflı sağ atrial hypertrophy,sağ ventirculer hypertrophy,sol atrial hypertrophy,sol ventirculer hypertrophy veya dilatasyon olabilir.Olgu her iki tarafı da kapsıyorsa bilateriyal hypertrophy ve bivetruculer hypertrophy olarak tanımlanır. dilatatio cordis,kalp boşluklarının genişlemesi olup,aynı zamanda kalp kasları da incelmiştir. Hypertrophya cordis ise kalp kaslarının kalınlaşmasıdır.

ETIYOLOJI : Organizma, kalbin fazla çalışmasını gerektiren koşullar altında kalırsa ve bu koşullar sürekli olursa,kalp kası organizmanın gereksinimini karşılamak için çok çalışır ve böylece kalpte bir dilatasyon şekillenir.Hayvanin beslenmesi çok iyi ise ve kalbe binen yük ani olmayıp yavaş yavaş şekillenmişse veda ayni zaman da hayvanin bulunduğu ortam fazla rutubetli ve sıcak değilse bu dilatasyon hypertrophya dönüşür.Bu durum özellikle ağır koşum hayvanları, koşu atları,av köpeklerin de çok görülür.Fizyolojik bir oluşum olan bu olgu iskelet kaslarının büyümesi paralelindedir ve kalbin tüm kaslarında görülür.Buna karşın akciğer anfizeminde akciğer dolaşımı zorlaştığından sağ kalp kaslarında bir hypertrophy;böbrek hastalıklarında genel dolaşım güçlüğü olduğundan sol kalp kaslarında bir hypertrophy ve vulva hastalıklarında ise hastalığın geliştiği bölgenin önündeki organlarda bir hypertrophy görülür. Kalp kası büyümekle organizmanın ihtiyaç duyduğu kani ancak pompalaya- bildiğinden belirli bir semptoma neden olmaz(COMPENSATION DÖNEMİ). Ve bu durum herhangi bir sağıtımı da gerektirmez. dilatatio cordiste ise gerek çok fazla kassal çalışma ve gerek hastalık sonucu kalp genişler.Bu olguda kalp boşlukları genişlerken kalp kası da incelmiştir.Bu durumda kalp organizmanın istediği kani tam olarak gönderemez (DECOMPENSATION DÖNEMİ).Dolayısıyla kalp yetmezliği şekillenir. (INSUFFICENTIA CORDIA) SEMPTOM : hypertrophy hemen hemen hiçbir belirgin semptom oluşturmaz.Bazen kalbin perkusyon alanının büyük olduğu saptanabilir.Nabız kuvvetli hissedilir.sağ kalp hypertrophy sinde Arteria pulmenalis kökünde,sol kalp hypertrophy sinde ise aorta kökünde diastolik ses güçlenmiştir. dilatatio cordiste kalbin mat ita alanı genişler.Kalp genişlediğinden daha fazla kostayla temas eder ve kalp sesleri daha geniş alandan duyulur.Nabız zayıf ve hızlı,sistolik sesse kuvvetlidir.Fakat damarlara az kan gittiği ve geri dönüşte yavaş olduğundan diastolik ses zayıftır.Genişlemede valvulalar iyi kapanmadığından endocardial üfürüşler duyulabilir.Hafif derecedeki hareketlerden sonra bile Nabız ve solunum sayıları artar.Hata asfeksi belirtilerine kadar varan solunum güçlüğü görülür.Ödem ve hydropslar da görülür.EKG de QRS komple eş zamanı normale göre uzundur.

-Köpeklerde görülen konjenstif kalp yetmezliği klinik belirtileri şunlardır.

-Köpekte halsizlik
-Egsersiz toleransında azalma
-Bitkinlik
-Köpekte akciğer ödemi
-öksürük
-Gögüs ve karın boşluğunda sıvı birikimi
-Yürümede güçlük
-Abdominal karın gerginliği.
-Hafif eksersizlerde çabuk yorulma.
-Abdominal karın gerginliği
-Kalp kesesinde ve karın boşluğunda sıvı oluşumu olabilir.(Parasentezle alınan sıvı pembe renkli olabilir)
-Kan tablosunda serumCPK,AST;LDH,CK-MB ve kTnl enzim düzeyleri artmaktadır.Bu durum kalp kası hasarını artırmaktadır.
-Köpeklerde Konjenstif kalp yetmezliği teşhiste kullanılan veteriner tanı yöntemleri nelerdir?

-Kan gazlarına bakılır.
-Kardiopulmoner oskultasyon.
-Ekg
-Radyografik ,torasik radyografi.
-Ultrasonografik tarama yapılır(Ventriküllerde genişleme olup olmadığı bakılır)
-Otopsi bulguları.
-CK-MB Tayini.
-kTnl ve natriüretik peptid enzimler.

-Köpeklerde konjensif kalp yetmezliği sebepleri nelerdir?

-Bakteriyel enfeksiyonlar
-Viral enfeksiyonlar
-Paraziterenfeksiyonlar.
-Metobolik bozukluklar.
-Toksikasyonlar
-Vitamin ve element noksanlıkları.
-Neoplastik hastalıklar.
-Kalp kapakçığı defektleri. Köpeklerde daha çok sıklıkla doberman,newfoundland,great donea,irish wolfhound büyük ırk yaşlı ırk köpeklerde görülmektedir.

KÖPEKLERDE KARDİYAK HASTALIKLARIN TANISINDA RADYOGRAFİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Radyografi kardiyak hastalıkların tanısında kullanılan yararlı bir yöntemdir.Radyografi kardiyovasküler büyüklük ve şekil hakkında direkt bilgi sağlandığı gibi ,kalp yetersizliğinin derecesini yansıtması açısından önem arz etmektedir.Bu kalp yetersizliğinin derecesini yansıtır.Vertebral kalp skalası (VHS)ölçümü ,kardiyak büyüklüğün değerlendilmesinde kullanılan objektif bir metottur.Yüksek kaliteli kardiyak görüntü sağlamak için teknik faktörleri bilmek gerekir Zayıf görüntü kalitesi hatalı tanılara yol açmaktadır.Köpeklerde ırk,yaş,şişmanlık,respirasyon,kalp siklusu vb)radyografide önemli farklılıklara neden olmaktadır.Brahiyosefalik ya da obez köpeklerde kardiyak silüet genellikle daha geniştir.

B-KEDİLERDE HYPERTROPHİC CARDİOMYOPATHY(HCM)

Kedilerde kalp kaslarını etkileyen en yaygın olarak gördüğümüz kalp hastalığıdır.Kedilerde bu hastalık nedeniyle kalp kanı etkin bir şekilde pompalayamaz ve kan dolaşım sisteminde sorun meydana getirmektedir.HCM,main coon ve Amerikan short hair gibi bazı kedi türlerinde ve 2.5 5 yaşlarında daha sık görülmektedir.Hcm gerçek nedeni kalp kasının kasılıp ,kanı pompalamasını sağlayan kalp kası hücrelerinin mutasyonudur.Hipertiroid ve hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıkları ikincil sonuçları ,HCM ye neden olmaktadır birincil sorun çözülünce kalpteki sorunda kendiliğinden çözülür.

C-KEDİLERDE KALP KURDU HASTALIĞI (Heartworm disease)

Enfekte konağı ısırarak mikrofileri alan bir sivri sinek ,kalp kurdu için bir ara konak haline gelir,döllenmiş erişkin kalp kurtları mikrofileri kana bırakır ,mikroflerin tespiti güçtür çünkü sayıca azdırlar ve kanda kısa bir süre bulunurlar.Etken dirofilaria immitis tir.sivrisinek kalp kurdu larvalarını bir miktar tükürük ile kan dolaşımına verir,larva ,dokularda gelişir ve olgunlaşarak erişkin parazit haline gelecekleri kalbe hareket ederler ,ancak ,kedilerde larvaların çoğu erişkinliğe ulaşmaz.Seyrek görülmekle beraber d.immitis ile enfekte olan insanlardada pulmoner lezyonlar görülebilmektedir.Erişkin parazit bazen periferik arterler ,vücut boşlukları ya da merkezi sinir sistemi ile ektopik bölgelerde de bulunabilir.Köpeklerde de kalp kurdudirofilaria immitis görülmektedir.

Kedilerde ani kalp yetmezliği ve ölüme neden olmaktadır.Kedilerin geçmişinde beslenmelerinde Taurin eksikliğine bağlı olarak (kedilerin köpek maması ile beslenmesi)kardiyomyopatinin bir başka şekli nadir olarak görülmektedir.Belirti olarak değişiklik gösterebilir ama hiçbir belirti göstermeyen vakalarda bulunmaktadır.
Kedilerde belirti olarak
-Bazı kedilerin belirgin bir şekilde kaçmaya ve gizlenmeye çalışması
-Nefes almada güçlük
-Uyuşukluk
-İştah kaybı ve halsizlik
Kanın pıhtılaşması sorunu varsa ,arka bacaklarda felç ve güç kaybı yada ani ölüm gibi belirtiler görülebilmektedir.
Teşhis olarak fiziki muayne /Steteskopla anormal hızlı kalp atışları veya ritim bozuklukları tespit edilebilir.
Kan Testleri/Hipertansiyon ve tiroid hastalığı gibi belirlenmesi gerekebilir.
Röntgen(Radyoloji)/Kalbin büyüklüğü ve şekli saptanmaktadır.
Ekokardiyogram/Kalbin ultrasonudur.
EKG/Kalbin elektiriksel durumunu ortaya koymaktadır.
Kedilerde tedavilerde amaç kalp fonksiyonlarının daha etkin hale gelmesini ve kalp kasının daha fazla zarar görmesini ve pıhtılaşma riskinin azaltılmasını hedefler ilaçların yanı sıra destek ürünlerin tedavisi yapılmalıdır Altarnetif olarak bitkisel tedavide önerilmektedir vakalarda kanın pıhtılaşması ve koyulaşması kalp yetmezliğinin önemli göstergesidir ve çok önemlidir.Tedavi edilmesi kesinlikle önerilmektedir.Çok az kedi ,bu sorunla birkaç aydan fazla yaşayabilir.maine coon lar genellikle diğer kediler gibi birkaç yıl yaşayabilirler.

D-KÖPEKLERDE OBESİTE (ŞİŞMANLIK) TEŞHİS BELİRTİLER TEDAVİLER

Köpeğin vücut ağırlığının ırk, cinsiyet ve yaşına göre normal sayılan ortalama ağırlığının yaklaşık olarak % 15 ile % 25 üzerine çıkması hali obesite olarak tanımlanabilir.

Obesite oluşum nedenine göre;

Endojen obesite,
Eksojen obesite olarak iki gruba ayrılır.

-Endojen obesite\'nin; birincil nedenleri metabolizmada değişikliğe neden olan Diabetes Mellitus, Hiperadrenokortizm, Hipotroidizm gibi hastalıklardır. Bu tür obesitenin giderilebilmesi için neden olan etkenin öncelikle tedavisi gerekir.

-Eksojen obesite\'nin; şekillenmesinde birincil etken beslenme bozukluğudur. Aşırı miktarda gıda tüketimi veya kalorisi yüksek gıdalarla beslenme sonucu ortaya çıkar. Bunların dışında obesitenin gelişmesine etki eden çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerin başında, yaşlanma veya kısırlaştırma gibi aktivitenin azalmasına, dolayısıyla da enerji tüketiminin yavaşlamasına neden olan faktörler gelir.

Alınan gıdanın içerdiği enerji payının aynı kalmasına karşın günlük fiziksel aktivitenin azalması depolanan yağ miktarının artmasına neden olur.

Ayrıca öğün arası ve düzensiz beslenme de obesitenin şekillenmesine etki eden faktörlerden biridir. Normal gıdası ile aldığı yaşam ve enerji payının dışında fazladan alınan bu gıdalar vücut tarafından harcanamadığından depolanır ve obesite şekillenir.

Yaşlanmaya bağlı olarak vücutta kas kütlesinde azalma ve yağ depolama eğilimi vardır. Bu nedenle yaşlanma ile birlikte obesite eğilimide artar.

Bunların dışında yaşanan duygusal stres de kilo artışında etkin olabilmektedir.

-Köpeklerde obesite hastalığının gelişimi nasıldır ?

Vücudun ihtiyacı olan enerji, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması ile sağlanır. Bu besin maddelerinin alınan gıdalardaki oranlarının fazlalığı yanında metabolizmada oluşan bir aksamaya bağlı olarak obesite şekillenmesi söz konusudur.

Obesite, vücutdaki yağ hücrelerinin sayıca ve hacim olarak artışına bağlı olarak şekillenir. Bir köpeğin vücut yağlarının sayısal oluşumu büyüme döneminde olduğundan bu dönemde beslenmenin önemi büyüktür.

Yağ, protein ve karbonhidrat oranı dengeli olmadığı taktirde oluşan fazlalık yağ hücreleri şekline dönüşür ve depolanır. Sayısal artışın fazlalığı ileri dönemlerde obesitenin şekillenmesinde en büyük etkenlerden biridir. Zaman içinde kilo artışı bu yağ hücrelerinin hacimsel genişlemesine neden olur ve obesite şekillenir. Yağ hücrelerinin sayısal olarak fazla olması kilo vermeninde bir o kadar zor olacağı anlamına gelir. çünkü yağ hücrelerinin sayısında bir değişiklik olmadan hacimsel olarak küçülmesi söz konusudur.

-Köpeklerde obesite hastalığının belirtileri nelerdir ?

Kilo artışı görülebilen ilk bulgudur. Özellikle köpeklerde kuyruk bölgesinde başlayan yağlanma dikkat çekicidir. Zamanla yağlanma artarak karın bölgesinde yoğunlaşır. üsten bakıldığında bel bölgesindeki dolgunluk ve gövdenin silindirik yapısı karekteristik bir görüntüdür.

İleri obesite durumlarında artan yağ tabakası nedeniyle kaburgaların dahi görülmemesi söz konusu olabilir.

Artan kilo artışına bağlı olarak omurlarda özelliklerde omurlar arası disklerde problemler, artritis veya diz eklemindeki ligamentlerin zarar görmesine bağlı olarak yürüyüş bozuklukları görülebilir.

Şişmanlığın artışına bağlı olarak kalp sorunları ve haraket etmede isteksizlik artar.

Daha yavru yaşlarda şekillenen obesite durumlarında büyümede gerilik olabilir.

Şişmanlık tüm ırklarda görülmekle beraber Beagle, Dashshund ve Labrador retriever ırkı köpeklerde obesiteye yatkınlık nedeniyle daha sık olarak görülür.

-Köpeklerde obesite Hastalıktan nasıl korunulur?

Kilo almayı önlemek için gösterilecek çaba, fazla kilonun neden olduğu problemleri gidermek için gösterilecek çabadan daha fazla değildir. Bu nedenle kilo artışının baştan önlenmesi sorunların yaşanmaması için alınacak en iyi önlemdir.

Bunun için hangi ırk olursa olsun tüm köpeklerin diyetlerine dikkat edilmeli, yemek saati dışında yemek verilmemeli, rutin yürüyüşlere veya egzersizlere vakit ayrılmalıdır. Şişmanlık belirtilerini ilk gördüğünüz anda her zaman olduğu gibi veteriner hekiminize danışmalı ve köpeğiniz için en uygun olan beslenme rejimini belirlemelisiniz.

Sonuç
Obesite, köpeklerde kilo artışı ve yağlanmaya bağlı olarak fiziki bir bozukluğa neden olması yanında konjestif kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kısırlık veya kabızlık gibi bir çok metabolik ve fizyolojik bozukluğa hazırlık yaratacağından kontrol altında tutulması ve önlem alınması gereken bir durumdur.
F-Kedilerde Obezite (Şişmanlık)

Obezite, deri altında, iç organların çevresinde yağ birikimiyle ortaya çıkan bir ağırlık artışıdır.
Alınan enerji ile hayvanın yaşı, aktivitesi vesağlık durumunun gerektirdiği enerji harcamasının arasındaki dengesizlikten meydana gelir. Bu, genellikle aşırı beslemenin ve yetersiz fiziksel egzersizin sonucudur. Ayrıca sıklıkla görülmese de hastalıklar obeziteye neden olmaktadır.

-Hangi kedilerde obesite daha çok gözükür?

Melez ırklarda, kısırlaştırılmış erkek ve dişi kediler de, 2-8 yaş arasındaki kedilerde daha sık gözükür. 100 kedinin 25-30 tanesi kilolu veya obezdir.

-Kedilerde Obezitenin nedenleri nelerdir?

Gereğinden fazla kalori alınması,
Gereğinden düşük kalori alınması (fiziksel aktivite düşeceğinden kilo alımı yapar)
Enerji ihtiyacının azalması (kısırlaştırılmış kediler ve yaşlı kediler)
Kişisel etkiler (Hasta sahiplerinin şişman kedileri daha çok sevmesi, kedisinin hep zayıf olmasından şikayet etmesi)

-Bir kedinin obezitenin sınırında olup olmadığını nasıl anlarız?

Obezitenin belirlenmesinde bazı metodlar kullanılır.

*Vücut ağırlığı:
Her hastaya uygulanabilecek en basit tekniktir. Sağlıklı hayvanlarda günden güne çok küçük değişiklikler gözükür. Her gün düzenli olarak kilo ölçümü yapılarak en azından hekim muayenelerinde kilo ölçümü yapılarak ve bunlar not edilerek bir fikir sahibi olunur.
Buradaki asıl sorun kedilerin optimum ağırlığının bilinmesidir. Irk kedilerde skalanın belirli olmasının yanında melez kedilerde skala hesaplanamamaktadır. Bu sebeple daha objektif hesaplamalar gerekmektedir.

*Vücut kondisyon skoru:
Hayvanın kondisyonu hakkında çabuk ve kolay bir fikir verir. Kedi pratiğinde 3 ölçüm sistemi vardır. 5 noktalı sistem ve 9 noktalı sistem. Bunları ancak hekim yapabilmektedir.
3. bir yöntem morfometrik ölçümdür. Kedilerde kilo durumunun saptanması için göğsün yükseklik ve çapının ölçülmesi ile yapılır. Göğüs kafesi çevresi son kaburga kemiğinin yaklaşık olarak 5 cm önünden ölçülür.
2.bir ölçüm dizkapağından kalkenal tübüle yapılır

Bu değerleri referans kartından bakarak değerlendiririz. ılk ölçümü, yukarıdan aşağıya olan kısma; ikinci ölçümü solsan sağa olan kısma koyarız ve kesişim noktasında kedimizin kilo durumunu görmüş oluruz. Bu tablo kedimizin zayıf, normal veya şişman olduğu gösterir. Normal dışı durumda mutlaka hekime başvurarak özel bir gerekip gerekmediğini öğrenmeli ve buna göre gerekli uygulamaları hekim kontrolünde yapmalıyız.

Örneğin tekirin ölçümünü beraber yapalım. ılk ölçümümüz 40 cm, ikinci ölçümümüz 12 cm olsun. Bunları tabloda yerlerine koyup kesişim noktası bulduğumuzda tekirin ölçümünün yeşil kısımda olduğunu görüyoruz. Bu durumda hekimimize başvurarak daha ayrıntılı muayene, ölçüm ve analizler yaptırarak gereken tedaviyi almalıyız.

*Şişmanlığa bağlı meydana gelebilecek olan hastalıklar nelerdir?

Önlem alınmadığı ve tedavi edilmediği takdirde şişman kedilerde bir çok hastalık oluşabilmektedir. Bunlar;
1- Kalp ve damar hastalıkları
2- Solunum sistemi bozuklukları: Solunum durması, uyku abnesi vs
3- Ortopedik sorunlar: Eklemlere fazla yük binmesi sonucu hareket azalır, kasların etrafı yağlarla çevrileceğinden kan dolaşım bozulur
4- Endokrin ve metabolik bozukluklar: Tip 2 diabet riski artar. Fazla proteine bağlı olarak böbrek ve idrar yolu hastalıkları riski artar.
5- Diğer sağlık sorunları: Vücut ağırlığının artmasına bağlı olarak bazı kanser türleri ve safra kesesi hastalıklarının artmasına yönelik risk faktörü oluşturduğu görülmüştür. Şişmanlık ile birlikte karın duvarında yağ toplanması, kasların zayıflaması ve buna bağlı olarak fıtık olaylarında artış gözükmektedir. Ayrıca kendini yeterince temizleyemediği için genital bölgesinde yara oluşumu sıklıkla gözükmektedir.

-Kedimiz şişmanlamaya başladığında alınabilecek önlemler nelerdir?


ilk dikkat edilecek husus kedimizin fiziksel aktivitesidir. Yavru iken çok hareketli olan kedilerin yaşları ilerledikçe ve kısırlaştırma sonrasında fiziksel aktiviteleri azalır. Bu aktivitenin azalmaya başladığı zamanlardan itibaren çeşitli oyuncaklarla vb şeylerle fiziksel olarak çalıştırılmalıdırlar.

Kediniz yaşına, kısır olup olmadığına ve fiziksel aktivitesine göre mama yemelidir. Günlük vereceğiniz mama miktarını hekiminiz ayarlamalıdır. Mama miktarları mutlaka hassas teraziyle ölçülmelidir. Yiyebildiği kadar yesin uygulaması yapılmamalıdır. Sofradan yemek verilmemelidir, ayrıca mutfaktan yemek çalması önlenmelidir.
Ayrıca kedinizin gün içinde çok uyumasına izin vermemeli ara ara uyandırarak fiziksel aktivite arttırıcı oyunlar oynamalısınız.

Örnekler;
ıdeal kilosu 4.5-5 olması gereken bir yetişkin kedinin yiyeceği mama miktarı
…… MARKA tavuklu yetişkin kedi mamasında 55-80 gr dır.
…… MARKA kedi mamasın da 80-95 gr
…….MARKA kedi mamasında 90 gr dır.
Ölçüler birbirine yakın gibi gözükse de her mamanın verilecek miktarı farklıdır. Bu doğrultuda mamanın üzerindeki etiket miktarları ve hekim tavsiyesine uyarak tam miktar mama vermelisiniz (hassas teraziyle). Mama değişikliklerinde mutlaka etiketi kontrol etmeli ve verdiğiniz miktarı ona göre düzeltmelisiniz. Asla göz kararı vermemelisiniz. Unutmayın ki, 90 gr mamayı el yordamıyla ölçme şansınız yoktur. Yukarıda anlattığımız gibi eksik verilecek miktar mamanın da kilo yapacağı düşünülürse bu konuda çok dikkatli olmanız gerektiği ortaya çıkacaktır. 15 gr bile fazla verdiğiniz mama günlük yüzde 20 fazla beslemeniz demek olacaktır.

Mesela …….. marka mamasını evdeki hareketsiz, kısır veya yaşlı kedinize vermemelisiniz. Bu mama çünkü sokağa da çıkan aktif kediler için üretilmiştir.

Bu ve bunun gibi bir çok sebep yüzünden hekiminizin tavsiye ettiği mamayı tavsiye ettiği miktarlarda kullanmanızı gerekmektedir.
Ayrıca veteriner klinik yöntemi olarak, 15 günde bir tartı kontrolü için kedi sahibi veteriner hekim kontrolüne çağrılıp digital tartı ile tartım işlemi yapılıp kedi sahibinin tavsiyelere uyup uyulmadığının denetlenebilmesi açısından olumlu bir yöntemdir.

Kedilerde Obezite tedavisi mümkün mü?


Tedavide iki yol vardır. yemek alışkanlığını düzenleyerek ve aktiviteyi sağlayarak kilo kaybı sağlama veya operatif tedavi.

Tedavide ideal kilonun %40 ı eksik olarak mama verilmesi uygulaması yapılır. Örneğin kediniz 5 kg ise günlük ihtiyacı olan mama miktarı 400 gr’dır. Bu şişman kedilerde 250 kalori olarak verilir.Yüksek proteine sahip kedi mamaları (%35-40) tercih edilir. Yüksek tahıl içeren mamalar tercih edilmez. Yine yağ oranı düşük olması gerekir. Hills, Royal Canine, Eagle Pack, Proplan gibi firmaların bu özelliklere uygun mamaları mevcuttur. Bu konuda hekiminizin tavsiyelerine uymanız gerekmektedir.

Tedavi sürecinde günlük mama miktarı az az bir çok sefere bölünerek gün için de sıksık besleme yapılır.Kedinin gündüzleri uyumasına izin verilmez ve kedi oyuncakları ile oynaması sağlanır. Yine sofradan yemek verilmez ve hırsızlık yapmasının önüne geçilir. “Ben kedimin yemeğini tam veriyorum ama o fare yakalayıp yiyor ve bu yüzden kilo vermiyor” demeyin lütfen. Çünkü fare yakalarken harcayacağı kalori bir fareden alacağının kat kat üstündedir.

Her şeye rağmen kilo veremiyorsa operatif tedavi yoluna gidilecektir. Bu masraflı ve zorlu bir uygulamadır.

Bu kadar bilgiden sonra son not olarak eklemek isterim, lütfen hekiminizin tavsiyelerine uyun ve kedinizi düzenli hekim kontrolünde tutun.


Tolgay AYTAR
Veteriner Hekim

Ek kaynak olarak /Turkish journal of veterinary surgey
-Deady cat diseases .carolonpetscom./blog/cats/systemic-ilinesses/deadly-cat-diseases.
-Bader D,kugelman A,Lanir A,Tamir A,Mula E,Riskin A,2006 ,Cardiac troponin I serum concentrations in newbornsia study and review of th literature clin chem Acta ;371,61-65
-Apple FS 1999 ,the specificity of biochemical markers of cardiac damage : A problem solved ,clin chem lab Med 37;1085-1086
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Köpeklerde Konjenstif Kalp Yetmezliği, Kedilerde Hypertrophic Cardiomyopathyalp (Hcm) , Kedilerde Kalp Kurdu Hastalığı (Heartworm Disease) Köpeklerde Şişmanlık , Kedilerde Şişmanlık" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Tolgay AYTAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tolgay AYTAR Fotoğraf
Vet.Hek.Tolgay AYTAR
İzmir
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi56 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın Yazıları
► Kedilerde Fıp Hastalığı Nedir? Vet.Hek.Mirsad Kürşad ERDOĞAN
► Kedilerde Şeker Hastalığı Diyabet Vet.Hek.Somer ÖZÖNER
► Köpek ve Kedilerde Uyuz Hastalığı Belirtiler ve Tedavi ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Tolgay AYTAR
► Kedilerde Aıds (Fıv) Vet.Hek.Işıl KARATAN
► Kedilerde Aşılama Vet.Hek.Azem GÜNER
► Kedilerde Obezite Sorunu Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
► Kedilerde Agresiflik-Saldırganlık ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.A.Kutlu DAYIOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,779 uzman makalesi arasında 'Köpeklerde Konjenstif Kalp Yetmezliği, Kedilerde Hypertrophic Cardiomyopathyalp (Hcm) , Kedilerde Kalp Kurdu Hastalığı (Heartworm Disease) Köpeklerde Şişmanlık , Kedilerde Şişmanlık' başlığıyla benzeşen toplam 63 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


14:39
Top