2007'den Bugüne 87,022 Tavsiye, 26,990 Uzman ve 19,256 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Sporcularda Kasık Ağrıları (Osteitis Pubis, Sporcu Fıtığı, Adduktor Strain)
MAKALE #7114 © Yazan Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU | Yayın Haziran 2011 | 86,368 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
Sporcularda Kasık Ağrıları (Osteitis Pubis, Sporcu fıtığı, Adduktor strain…)
Tüm spor yaralanmalarının % 5'i kasık bölgesinde olur. Sporcu fıtığı ise kompleks bir terim olup, kasık bölgesi ön veya arka duvarında gizli zayıflıklar veya yırtılmalar içeren bir tablodur. "Gizli Fıtık" olarak da adlandırılır.

Sporculardaki kasık ağrılarının ayırıcı tanısı da zor olup özellikle deneyimli ellerde muayene ve dinamik görüntüleme yöntemleri ile (ultrason, Bilgisayarlı Tomografi ya da Manyetik Rezonans görüntülemesi) teşhis edilebilir. İstirahat ve fizik tedavi bazı olgularda yararlı olmakla birlikte sıklıkla cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Profesyonel sporcularda görülen ve ilaç veya fizik tedaviye cevap vermeyen kronik kasık ağrısı olgularının %30'unda, ameliyat sırasında kasık arka duvarında zayıflık şeklinde fıtık saptandığını ve onarım sonrasında bu bireylerin aktif spor yaşamlarına dönebildiklerini bildiren yayınlar mevcuttur. Bu olgularda tipik kasık fıtıkları gibi dışarıdan görülen bir şişlik olmamakla birlikte ameliyatta kasık duvarında zayıflık görülmektedir.
Spor hekimliğinde kasık ağrıları en büyük problemlerden biridir. Hastanın hikayesi ve ağrının karakteristiği iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Doğru teşhis, doğru tedavi için gereklidir. Ne kadar çabuk doğru bir tanı konulursa sporcunun sahaya dönüşü, aktivitelerine tekrar başlaması o kadar çabuk olacaktır. Doğru tanı için ayrıntılı bir anamnez ve fizik muayenenin yanında direkt Radyografi, Ultrasonografi (US), Sintigrafi, Kompütarize Tomografi (CT), Manyetik Rezonans (MR), Herniografi ve İdrar Kültürü gibi tetkiklerden bir veya bir kaçını aynı anda kullanmak gerekebilir.

Literatürdeki bir çok çalışmada futbolculardaki tüm yaralanmaların %5'inin kasık bölgesinde olduğu belirtilmişken, İskandinavya'da yapılan bir çalışmada her 100 futbol oyuncusunun 10-18'inde, Ekstrand ve Gillquist %18'inde, Engström ve arkadaşları erkek futbolcuların %16'sında, elit bayan futbolcuların %12'sinde kasık problemi görüldüğü belirtilmiştir. Yani bu durum bayan sporcularda da olur ve medyada geniş yer bulmasına rağmen bir spor yorumcusunun ifadesiyle "sporcu fıtığı fazla seks yapıldığı için olur" sözleri bilimsel açıdan doğru değildir.

Kasık ağrılarının en sık sebebinin kas ve tendon problemleri oluşturmakla birlikte kasık fıtıkları da sık rastlanan nedenlerden biridir. Osteitis pubiste bu bölge ağrılarında hiçte yabana atılmayacak bir sıklıkta görülmektedir. Diğer sebepler arasında stress kırıkları, bursitler, sinir sıkışmaları, infeksiyonlar ve inflâmatuar durumlar sayılabilir. Ayrıca diğer organ ve sistemlerin yansıyan ağrıları da kendini kasık bölgesinde gösterebilir. Tedavinin başarısı doğru tanı ile mümkündür ve çok çeşitli teşhis olasılıkları göz önünde bulundurmalıdır. Ekberg ve arkadaşları yapmış oldukları bir çalışmada kronik kasık ağrısı şikayeti olan 21 erkek futbolcunun 19 tanesinde birden fazla hastalık olduğunu tesbit etmişlerdir (10 hastada 2 tanı, 6 hastada 3 tanı, 3 hastada 4 tanı konulmuştur).
Tedavinin başarılı olabilmesi için multidisipliner bir yaklaşım ve genellikle grup çalışması gereklidir. İdeali bir spor hekiminin organizasyonunda ortopedist, fizik tedavi uzmanı, ürolog, kadın-doğum uzmanı, genel cerrah ve nörolog konsultasyonunda fizyoterapist, masör ve sportif rehabilitasyon tecrübesi olan bir antrenörün içinde yer aldığı ekip çalışmasıdır.

Aynı zamanda sporcu fıtığı olarak da adlandırılan kasık fıtığı neden sporcularda çok sık görülür ?

Gençlerde özellikle sporcularda kasık fıtıkları sıkça görülür. Bunun nedeni efor sırasında karın içi basıncının aşırı artmasıdır. Artan bu basınçla karın duvarındaki en zayıf yer olan kasık kanalının içi ağzına bağırsak yada omentum dediğimiz yağ dokusu sıkışır. Dışardan bakıldığında yada muayene edildiğinde herhangi bir şişlik bulunmaz. Dinlenme ile bu ağrı geçer. Bazen radyolojik tetkiklerle de sporcu fıtıklarına tanı konulamayabilir.
Sporcuların kasık bölgesindeki bu ağrılar bazen adalelerdeki minik kopmalar veya minik travmalar sonucu kanamalarla karışabilir. En geç 2 haftalık dinlenme ve fizik tedavilere rağmen geçmeyen kasık ağrılarını kasık fıtığı olarak düşünmek gerekir.

Sporcu olmayanlarda Fıtık

Genel popülasyonda da fıtık sık görülen bir sorundur. Fıtık, karın iç organlarının bir kısmının doğumsal veya sonradan oluşan zayıf noktalardan karın dışına çıkmaları olarak tanımlanabilir. Organların dışarıya çıktığı bu açıklığa fıtık halkası deniliyor. Hastaların çoğu zaman fark edebildikleri bu halka, geniş olabileceği gibi parmak kalınlığından daha dar da olabilir. Fıtık iç ve dış fıtık olarak iki tiptir. Dış fıtıklarda bedende oluşan çıkıntı kolayca fark edilirken, iç fıtık karının içinde mevcut aralıklardan yada daha önceki ameliyatlara bağlı yapışıklıkların arasından bağırsakların girmesi yada dönmesiyle oluşur. En çok karının her iki alt kısmında görülen bu fıtığa inguinal fıtık yani kasık fıtığı adı verilir.

Ağır kaldırma sonucu oluşan kasık fıtığı, ansızın ortaya çıkar, kişi kasığında birden bir gevşeme, sonra da ağrı hisseder. Bu olay kısa sürer ve hasta kasığındaki çıkıntıyı fark eder. Çıkıntı genellikle yumuşaktır, öksürdükçe şişer ve yatınca bütünüyle yok olur. Fıtık çok büyürse erbezleri torbasına da inebilir. Sürekli olarak ağır kaldırmayı gerektiren işlerde ise hem rahatsızlık verir hem de çalışmayı aksatır. Eğer zamanında tedavi edilmezse bağırsak tıkanıklığı ya da fıtık boğulması gibi ciddi sorunlar gelişmektedir.
Fıtık kesesinin içine geri dönemez, zaman geçtikçe fıtık kesesinin içindeki bağırsaklar şişer, kanlanması bozulur ve acilen ameliyatla kangren olan bağırsağın alınması gerekir.
Kasık fıtığının erkeklerde kadınlara oranla çok daha fazla görülmesi testislere giden damar ve sinirlerin kasık kanah denilen bir açıklıktan karın dışına çıktıkları için burasının karın duvarının en zayıf bölgesi olduğunu tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara zemin oluşturabileceğini belirtmektedir. Kadınlarda ise, bu kanalda rahmi yerinde tutan bağlardan biri geçer ve açıklığı daha az görülmektedir.

Tedavi:

Kasık fıtığının tedavisinde tanı konulduğunda ameliyat edilmesi büyük önem taşır. Boğulma olmadan tedavi çok kolay ve iyileşme çok hızlı olur. Ameliyat sonrası tekrarlama oranı düşüktür. Ana prensip fıtık kesesinin yok edilmesi ve karın duvarının takviye edilmesidir. Eskiden karın duvarı çok sıkı dikişlerle sağlamlaştırılırdı. Bu da bazı sakıncalar taşıyordu. Ameliyat sonrası hastaların öksürmesi ve ıkınmasıyla dikişler yırtılabiliyor ve tekrar fıtık oluşabiliyor. Günümüzde artık karın duvarı sentetik yamalarla sağlamlaştırılıyor. Karın duvarının zayıf noktalarının üzerine yama konuluyor ve bu yama karının sağlam bölgelerine gevşek dikişlerle tespit ediliyor. Gevşek dikişler iki avantaj sağlıyor. Ameliyat sonrası gerginlik ve ağrı olmuyor, ayrıca tekrar yırtılma riski minumuma iniyor.
- Kasık fıtığı ameliyatından sonra hastalar ne kadar zamanda sosyal aktivitelerine dönebilirler ?
Hastalar kasık fıtığı ameliyatı sonrası sadece bir gün hastanede kalırlar. En geç bir hafta içinde normal aktivitelerine dönebilirler. Ameliyattan 3 hafta sonra ise, tam kapasitelerine kavuşabilirler.

Osteitis Pubis:

Osteitis pubis de özellikle sporcu fıtığı ile birlikte sporcularda görülme sıklığı olan birpatolojidir ve hala nedeni tam bilinmeyen simfiz pubisteki inflamatuar lezyorıudur. Pubik simfizi zorlayan kuvvetler ve overuse sonucu geliştiği düşünülmektedir. Pubis bölgesi kas yapışma yeri olarak oldukça zengindir. Sürekli tekrarlayan burulma, burkulma ve gerilme hareketleri sonucu simfiz üzerinde litik lezyonlar başlar. Hastalık daha çok ani ve çok tekrara dayalı aktivite yapan futbolcularda görülür. Ancak futbol dışında buz hokeyi, basketbol gibi spor branşlarında faaliyet gösterenlerde görüldüğü gibi atletlerde ve yürüyüşçülerde de görülebilir. Kanada'da atletler üzerinde yapılan bir çalışmada kasık ve pelvis bölgesinde overuse sakatlığı olan 222 atletin %6.3'ünde osteitis pubis tesbit edilmiştir. Erkeklerde kadınlara oranla 5 kat daha sık görülür. Kendini kasıkta ağrı ve simfiz pubis üzerinde hassasiyet şeklinde gösterir. Ağrı daha çok tek taraflıdır ve erkeklerde skrotuma (torbalara) doğru yayılım gösterir. Teknisyum 99 ile yapılan kemik sintigrafisi tanıyı destekler. Tedavisi genellikle konservatiftir. İstirahat, fizik tedavi motaliteleri, NSAI ilaçlar ve egzersiz programı verilir. Sıklıkla bölgenin toparlanması için simfiz pubis içine ve çevresine enjeksiyonlar yapılması ve takiben NSAI ilaç gerekebilir. İnjeksiyondan sonra yeteri kadar istirahat ihmal edilmemelidir. Enjeksiyonlarda mesane perforasyonu ve abdominal kaviteye injeksiyon mümkün olabileceği için, deneyimli ellerde ve gerekirse skopi altında yapılmalıdır.
Osteitis Pubiste tedaviye dirençli vakalarda ameliyat ta son çare olarak düşünülebilir. Özellikle sporcu fıtığı ile birliktelik mutlaka araştırılmalı ve gerekirse herikisi birden tek seansta düzeltilmelidir.

Sporcularda (Fıtık ve Osteitis Pubis) ameliyat sonrası Rehabilitasyon Programı
2. Hafta: İzometrik karın ve kalça hareketleri, her gün bir öncekinden 5 dakika daha fazla devam edebilen yürüme egzersizleri; merdiven egzersizleri,

3. Hafta: Aktif kalça egzersizleri, bisiklete binme egzersizleri;

4. Hafta: Esneklik çalışmaları, elastik bant ile kalça hareketleri, yatay ve oblik karın adale çalışmaları, jogging ve yüzme yapılabilir.

5. Haftadan itibaren saha çalışmaları başlanabilir:

SAHA ÇALIŞMALARI
Sportif becerilerin kazanılması için 4. haftadan itibaren
· Düz-yön değiştirmeli koşular
· İnterval antrenman (3000 m koşulabildikten sonra)
o 5 x 30 m ---- 10 x 50 m. Arttırma
o 5 x 10 m ----10 x 20 m. Yarı çapraz
· 8 çizerek koşular – Slalom koşuları

5. haftadan itibaren
· Top sektirme – kısa pas-orta-şut-ayak tenisi
· 5’e 2 – koordinasyon çalışmaları

8. haftadan itibaren (bir önceki aşamalarda ağrı ve yara problemi yoksa)
· Kontrollü olarak Çift kale (kısa süreli ve sporcu kendisini yoklayıp tempoyu ayarlayarak)

9. haftadan sonra (yine, bir önceki aşamalarda ağrı ve yara problemi yoksa)
· Tam antremana katılım ve Maç

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Sporcularda Kasık Ağrıları (Osteitis Pubis, Sporcu Fıtığı, Adduktor Strain)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     8 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Sinan KARAOĞLU Fotoğraf
Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU
Kayseri
Doktor "Ortopedi ve Travmatoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi147 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Op.Dr. Sinan KARAOĞLU'nun Makaleleri
► Çocuklarda Kasık Fıtığı Prof.Dr.İrfan Serdar ARDA
► İnguinal Herni (Kasık Fıtığı) Op.Dr.Emel OĞUZ (AVCUOĞULLARI)
► Boyun Ağrıları ve Boyun Fıtığı Prof.Dr.M. Volkan AYDIN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,256 uzman makalesi arasında 'Sporcularda Kasık Ağrıları (Osteitis Pubis, Sporcu Fıtığı, Adduktor Strain)' başlığıyla benzeşen toplam 39 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Femur Başı Avasküler Nekrozu (Fbavn) ÇOK OKUNUYOR Mart 2011
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:54
Top