2007'den Bugüne 91,839 Tavsiye, 28,136 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sınava Hazırlanmak
MAKALE #8764 © Yazan Psk.Fazilet ARKAT | Yayın Nisan 2012 | 4,438 Okuyucu
Sadece masa başında geçen süreyi artırarak düzenli ders çalıştığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Bilinçsizce çok ders çalışmak yerine gerekli olan ders çalışma tekniklerini bilerek etkili çalışmak sizi başarıya götürecektir.

Kişinin başarılı olabilmesi için bir işe ayırdığı zamanını sağlıklı kullanması, amacını doğru bir şekilde belirlemesi ve bu amaca ulaşmakta öncelikle yapılması gerekenleri bilinçli ve programlı bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

Amaç Belirlemek:


İnsanın yapacağı her çalışmanın sonunda ulaşabileceği bir amacı olmalıdır. Amaç olmadan yapılan her çalışma zamanınızın boşa harcanmasından başka bir şey değildir.
Başarılı olabilmek için, kişinin inandığı açık ve net bir amacın belirlenmesi ve amaca yönelik planların yapılması ön şart olarak gerekmektedir. Baltaş (1994)’a göre, günlük ve haftalık plan içinde amacına zaman ayırmayan kişi “amaç sahibi” değil “hayal sahibi”dir. Kişinin bir davranışı yapması için bir amacı olmalı ve davranış sonuçları da bunu devam ettirmeye pekiştirmelidir.

Başarılı insanlar amaçlarına belirlediği zaman dilimi içinde ulaşabilmiş kişiler arasından çıkmaktadır. Amaç, kişi için özel olmalıdır ki, başarıya yöneltmekte güdüleyici olsun.

Planlı Çalışma Yöntemi:


Amaç belirlendikten sonrasında, bu amaç doğrultusunda yapılacak olan planlama ile etkili öğrenmeye başlangıç yapmak mümkünüdür.

Belirli bir süre içinde, çalışmanız gereken birden fazla dersiniz varsa ve dersleri hangi sıra ile ne zaman, nasıl ve nerede çalışacağınızı tam olarak bilmiyorsanız; bu tür kararsızlıklar içinde sağlıklı olarak bütün dersleri çalışma kararını almanız ve uygulamanız zorlaşmaktadır. Bu noktada çalışma planın, ne zaman, nerede ve nasıl çalışacağınıza karar vermek anlamına geldiği söylenebilir.

Planlı bir çalışma bilinçli ve etkili bir şekilde yürütüleceği için, öğrencinin verimini de yükselterek başarının sağlanmasında önemli bir basamak oluşturacaktır.

Çalışma Sürelerinin Planlanması:


Çalışılması gereken dersler için gerekli olan çalışma süresini ayarlarken o ders ile ilgili önceki birikiminizi ve dersi çalışmada izleyeceğiniz yöntemi (yazma, okuma, test çözme vb.) dikkate almanız gerekmektedir.

Çalışma süresini ayarlarken 40–45 dakikalık çalışma periyotları arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi bırakmak ve yemeklerden hemen sonra değil, yaklaşık yarım saat sonra ders çalışmaya başlamak daha verimli ders çalışmayı sağlayacaktır.

Birbirine yakın özellikteki veya aynı yöntemle çalışılan derslerin çalışma zamanlarını birbiri arakasına planlamamak gerekir. Arka arkaya benzer nitelikte ve yöntemde dersler geldiği zaman öğrenmenin sıkıcı olması ve öğrenilenlerin birbirine karıştırılması mümkün olmaktadır. Benzer yöntemlerle çalışılan dersler arasına farklı yöntem gerektiren dersler konulmalıdır. Veya bu yapılamıyorsa yöntemde değişiklik yapılmalıdır.

Çalışma periyotları arasındaki dinlenme sürelerinin doldurulmasına dikkatin dağıtılmasına ve çalışma isteğinin azaltılmasına neden olabilecek televizyon seyretmek, arkadaşlara telefonla konuşmak gibi faaliyetlerden uzak durmak, onun yerine temiz hava almak, bir şeyler yiyip içmek veya beden hareketleri yapmak daha faydalı olmaktadır.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi:


Verimli çalışabilmek için çalışılacak belli bir yerin olması gerekmektedir. Bu bir çalışma olmasa bile belli bir masa olmalıdır. Bu durum, planı uygulamaya başlamakta güdüleyici ve yönlendirici önemli faktör olmaktadır.

Çalışılan yer düzenli, sakin, sabit ve sade olmalıdır.

Dinlemek:


Dinlemek, ders çalışma alışkanlıkları arasında yer almaktadır. Başarılı insanların nitelikleri arasında yer alan iyi bir dinleyici olma özelliği, okulda ve sınavlarda ulaşılacak başarı için de önemli olmaktadır.

İyi bir dinleyici, konuşanın sadece sözlerini değil onun mimik ve jestlerini, ses tonunu da beraberinde değerlendiren kişidir (Tan,1992).

Bir öğrencinin de iyi bir dinleyici olması gerekmektedir. Öğretmenin sözlerini, açıkladığı fikirlerini, verdiği bilgileri onun diğer davranışları ile birlikte bir sentez oluşturarak kavrarsanız daha etkili ve kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş olursunuz.
Ders sırasında dikkatinizi dağıtacak uyarıcılardan uzak durmalısınız.
Derste verilen her noktayı (kavram, terim, kanıt, kaynak vb.) aralarında bağlantı kurarak dinlemelisiniz.

İyi bir dinleyici olmak demek suskun bir şekilde oturmak değildir. Dersi takip ederken anlamadığınız, aklınıza yamayan ya da boşluk gördüğünüz noktaları öğretmene sormalısınız.

Diğer öğrencilerin sorduğu soruları ve sorulara verilen yanıtları da takip etmelisiniz. Çünkü sizin aklınıza gelmeyen şeyler başka öğrenciler tarafından sorulabilir. Onlara verilen cevap ya da açıklamalar, daha öğretici ve öğrenilenleri pekiştirici olabilir.
İyi ders dinleme alışkanlığına sahip olmak derslere devam konusunda özen göstermeyi gerektirir. Çünkü ders harici zamanlarda konuyu öğrenmek fazladan düzenleme ve zaman gerektirecektir. Bu zamanları kişisel faaliyetlerinize ayıracağınız sürelerden yaratmak zorunda kalırsınız. Böylelikle dersi derste öğrenmek zaman açısından daha ekonomik ve yararlıdır.

Not almak (Not tutmak):


Not almak, bir konuyla ilgili bilgilerin özetlenerek ileri de kullanmak amacıyla belli bir yere yazılması işlemidir (Uluğ,1995).

Not almak, okuma ve dinleme gibi eylemsiz öğrenme yöntemlerinden daha yorucu ve daha çok dikkat gerektiren farklı bir yöntemdir. Etkili öğrenme yöntemleri arasında, not alama gerek anlık öğrenme gerekse konuların genel bir ana planını çıkarma yoluyla daha sonra hatırlamaya yardımcı olma işlevi açısından ayrı bir işleve sahiptir.
Not almada amaç; öğrencinin konuyu özümseyip öğrendiklerini kendi sözcükleri ile en kolay anlayabileceği şekilde kağıt üzerinde düzenleyerek daha sonra anımsamasını kolaylaştırıcı özlü bilgiler elde etmesidir (Uluğ, 1995)
Not alma önemli iki büyük yarar sağlamaktadır:

1. Not alama eğitimin temel şartı olan aktif katılımı sağlamaktadır. Böylece uyanık kalmak, dikkati öğrenilen konu üzerinde yoğunlaştırmak mümkün olmaktadır.
2. Not alma ve alınan notları yeniden düzenleme unutmayı önlemektedir (Baltaş,1994).
Not alma işleminde, sunulan bilgileri bazı ilke ve kuralları dikkate alarak yaptığınızda en iyi verimi alabilirsiniz. Sunulan konuyla ilgili ön bilgilere sahip olmanız, sunuş şekline hakim olmanız not almanızı kolaylaştırır. Alınan not, ana düşünceyi içermeli, ikincil bilgileri ayrıntıları ile çağrıştırabilmelidir.

Notların Temize Çekilmesi:


Notlar uzun bir zaman aralığından sonra temize çekildiğinde, öğretmenin anlattığı birçok şeyin kopuk olduğu görülür. Oysa dersin verildiği gün veya gece, ya da bir sonraki dersten önce yazılarak tekrarlandığında zihinde çok daha fazla bilgi bırakır. Bu da başarı için önemlidir.

Derste anlatılanları iyi anlamak ve not almak için gözler tahtaya, öğretmene ve deftere yönelir; kulaklar öğretmenin söylediklerine odaklanır; el dersin önemli noktalarını not eder; zihin bütün ders süresince durmadan çalışır, verilenleri anlamlandırmaya ve anlatılanları sentez etmeye gayret eder. Derste anlatılanlarla böylesine bütünleşir iseniz kolay kolay dikkatiniz dağılmaz.

Dikkat:


Etkili bir öğrenme, dikkatin yani bireyin zihinsel uyanıklık gücünün, çalışılan konuya çekilmiş olması gerekir. Bu nedenle, öğrenme üzerinde etkili olan faktörlerden birisi de dikkattir.

Konu üzerinde dikkatiniz toplayamadan çalışırsanız öğrenmeyi gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır. Böyle bir çalışma verimli olmadığı gibi sizi dersten uzaklaştırabilecek (isteksizlik, ilgisizlik, bıkkınlı vb.) olumsuz duygulanımlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Konu üzerinde dikkati toplayamamanın iki nedeni vardır:


1. Konu üzerinde dikkati toplama alışkanlığına sahip olunmaması
2. belli bir konu üzerinde çalışırken konu dışındaki bir etkenin zihni rahatsız etmesidir.
Dikkati toplama yolları:
1. Çalışma öncesi, çalışmanın amacı ve çalışma sonunda gerçekleştirilebilecek bir hedef saptanmalıdır.
2. Çalışılan konuya merak duyulmalıdır. Bunun için yapılan çalışma sevilmeli ya da sevilebilecek yönleri bulunmalıdır.
3. Çalışma sırasında okuma, yazma, anlatma gibi çeşitli etkinliklere yer verilmelidir.
4. Çalışma çevresinin ısı ve ışık düzenlemeleri yapılmalı, çalışma masasının çevresinde dikkati dağıtabilecek eşyalar bulunmamalıdır.
5. Başarısızlık korkusunu yenmenin yolu çalışmak ve kendine güven duymaktır. Bunun için kendinize duymalı, çalıştığınızda başarılı olacağınıza emin olmalısınız.
6. Çalışmakta zorlandığınız konuları, küçük bölümlere ayırarak çalışmak, başarı duygusu uyandıracak ve dikkatinizi toplamanızı sağlayacaktır.
7. Başkaları ile (öğretmen, arkadaş vb.) birlikte çalışma denenebilir.

Tekrar


1.Günlük Tekrarlar: Her günün sonunda o gün öğrenilen her konu için 10 - 15 dakikalık tekrarlardır. Anında tekrar yaparken konu başlıklarını yazdığınız kağıtları bu tekrarlarda da kullanabilirsiniz. Konu başlıkları ve ana hatları şöyle bir gözden geçirmeniz konuları hemen hatırlamanızı sağlayacaktır.
Bu tekrarı uyumadan hemen önce yapmanız ve uyku ile tekrarın arasında bir etkinliğe yer vermemeniz önemlidir. Günlük tekrarların yapılmaması halinde 24 saatte öğrenilenlerin % 70’i unutulmaktadır.
2.Haftalık Tekrarlar: Tüm haftanın gözden geçirilmesidir. Eğer anında ve günlük tekrarları yaparsanız haftalık tekrarlar çok fazla zamanınızı almayacaktır. Bu çalışmanın ardından haftalık bir test uygulayabilirsiniz. Böylece öğrendiğiniz konuları pratiğe dökme şansınız olacaktır. Her haftanın sonunda uygulayacağınız testlere bir önceki hafta veya haftaların konularını da ekleyin.
3.Aylık Tekrarlar: Bu tekrarlar eksik belirlemeye ve bunu gidermeye, unutulan bilgi varsa kontrolünü yapıp hatırlamayı sağlamaya yöneliktir. Bunu yaparken tüm ay boyunca öğrendiğiniz konulardan bir sınav oluşturun, zaman tutarak kendinize bu sınavı uygulayın. Yanlış yaptığınız ya da yanıt veremediğiniz soruların konularını belirleyin ve genel bir tekrar yapın.
Haftalık ve aylık tekrarlar yapılmadığında bilgiler birbirine karıştırabilinir ya da hatırlanamayabilir.

Soru Çözme:


Soru Çözme öğrendiğiniz konuları pekiştirmede ve sınavlara hazırlanmada önemli bir yere sahiptir.
Soru çözme genelde yanlış yapılan ve bu nedenle de iyi sonuç vermeyen bir çalışma haline dönmektedir.

Soru çözerken dikkat ediniz:
  • Soru çözülen konu iyi bilinmediği takdirde yapılan çalışmanın bir anlamı yoktur. Bu yüzden önce konu çalışması yapmalısınız.
  • Soru çözerken konuyla ilgili notlarınıza ya da kitaba bakmayın.
  • Çok soru çözmenin değil yeterli soru çözmenin önemli olduğuna inanın. Önemli olan konuyla ilgili yeterli soru çözmek ve soru çözme işi bittikten sonrasında yanlışlarınızın ya da yanıtlayamadığınız soruların doğru yanıtlarını öğrenmektir. Bu konuyla ilgili çevreden gelen bir takım şehir efsanelerine inanmayın. “Komşunun kızı günde 600 soru çözerek kazanmış sınavı.” gibi.
  • 40 dakikalık periyotlarla soru çözün. İdeal soru çözme süresi soru başına 1 dakikadır. Fakat bazen bu süre uzamış ve 40 dakikada 30 soru çözmüş olabilirsiniz. Bu moralinizi bozmasın, böyle bir durumda bu konuyla ilgili çözeceğin bir sonraki test için hedefiniz var demektir. “ Bir dahakine bu soru sayısını artırabilirim.” demeyi ihmal etmeyin.
  • Soruları çözdükten sonra hemen kontrolünü yapın yapamadığınız ya da yanlış yaptığınız soruların doğrularını önce kendiniz ders notlarınızdan, kitaplarınızdan öğrenmeye çalışın eğer zihninizde “ Böyle bir soruyla karşılaştığımda doğru olarak yanıtlayabilirim.” düşüncesi oluşmadıysa mutlaka öğretmenlerinize bu soruyu sorun.
Gördüğünüz gibi düzenli ders çalışma bir takım birleşenlerden oluşuyor ve bunların bir arada uygulanması oldukça önemlidir. Bazı derslerin özel çalışma metodlarını öğretmenlerinizden öğrenmek de işe yarayacaktır.

Başarıya ulaşmak için planlı çalışmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Bugüne kadar getirdiğiniz alışkanlıklarınızı bir anda değiştirmek başta zor olabilir fakat azimle kendinizi sistemli çalıştırmaya alıştırmalısınız.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Sınava Hazırlanmak" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Fazilet ARKAT'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Fazilet ARKAT'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Fazilet ARKAT'ın Makaleleri
► Sınava Doğru Dr.Psk.Şükriye VAROL
► Sınava Doğru Psk.Dnş.Rahmi DANİŞMENT
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,915 uzman makalesi arasında 'Sınava Hazırlanmak' başlığıyla benzeşen toplam 8 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sınav Kaygısı Haziran 2012
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:44
Top