2007'den Bugüne 90,961 Tavsiye, 27,962 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Okul Başarısızlığının Nedenleri
MAKALE #9898 © Yazan Psk.Dnş.Ayla KETRE | Yayın Kasım 2012 | 5,649 Okuyucu
BAŞARMAK

Bir insan hayatı boyunca başarı ve mutluluk üzerinde çalışır. Başarı, insan gelişimin motivasyonudur. Başarı gerçekleşmezse, insan mutluluğu da yakalayamaz. Başarı görecelidir, bazılarına göre okuldaki sınavlardan tam geçer not almak ise bazılarına göre de hayatın anlamına ulaşmak, bazılarına göre bir iddiayı kazanmak, yeni ve yabancı bir dili çözmek başarıdır mesela. Görüldüğü gibi, başarının çok geniş bir yelpazesi var. Ne olursa olsun, dünyaya gelen herkesin biricik amacı başarıdır, mutluluk da başarının ucun

dadır. Başarısızlığın nedenlerini bilmek, bazen bizi başarıya daha çabuk ulaştırabilir.

Başarı Nedir?


Başarı, doğduğumuzdan andan itibaren elde etmek istediğimiz bir ödül gibidir. Önce hayatta kalmayı başarırız, daha sonra sevilmeyi, stratejiler üretip problemlerimizin üstesinden gelmeyi. Derken okul hayatı ile birlikte karşımıza akademik başarı kavramı çıkar. Gerek kendimize ispatlamak istediğimiz "ben yeterliyim" kabulü gerekse de çevremizdeki diğer insanların bizden beklentisi, başarılı olma isteği konusunda güdüleyici bir faktördür. Yani başarı herkes tarafından istenen, takdir edilen ve beğenilen bir durumdur. Etrafta başarısız olduğu için mutlu olan hiçkimseyle karşılaşamazsın. Hiçkimse göğsünü gere gere "ben başarısızım ve bundan dolayı gururluyum" demez. Her birey başarısı ile gerek açık gerekse de örtük bir övünç hisseder. Ve bu sadece çocuklukta ve okul hayatında değil hayatın her aşamasında da böyledir.


Başarısızlık Nedir?


Elbette başarı herkesin her dönemde elde etmek istediği bir sonuç olsa da zaman zaman başarısızlıklar da yaşanabilir. Biz bu yazımızda okul başarısızlığının nedenleri üzerinde duracağız


Okula giden her öğrenci yazılıda, sözlüde, ara dönemde ve yıl sonunda başarılı olmak ister.Ve her öğrenci başarılı olmak için bir yol izler ve çaba gösterir. Aynı okul, aynı sınıf, aynı ders ve aynı öğretmen olmasına rağmen sınıftaki öğrencilerden bazıları başarılı olurken bazı öğrenciler neden başarısız olurlar?


Elbette başarılı olmak için inanç ve doğru yöntemlerle ders çalışmak elde edilmek istenen sonuca ulaşmakta oldukça etkilidir. Lakin formülün bu kadar açık olmasına rağmen nede başarısızlık diye bir sonuç çıkar okullarda?


Başarı Çeldiricileri Kimler ya da Nelerdir?


1. Beklentiler ve Gerçekler Arasındaki Uçurum


Başarı sadece kişinin kendisinden beklediği bir şey olmamakla birlikte toplulum, ailenin, öğretmenlerin, milli eğitimin, diğer akrabaların vb da bir öğrencinin başarılı olması ile ilgili beklentileri vardır. Bu beklentiler kimi zaman gerçekçi boyutta olsa da ülkemizde sıklıkla rastlanan "yüksek beklenti" öğrencilerin öğrenme ve başarılı olma hedeflerini gerçekleştirmelerine engel olmaktadır.


Başarı kimi çevrelere göre sınıfta kalmadan basamakları ilerlemek iken kimi çevreler için de "takdir belgesi" almak ancak başarı eşitliğini karşılamaktadır. Bu durumda sınıfta kalmak da başarsızlıktır takdir alamamak da.


Bir öğrenci başarı konusunda çevresini ne beklediğinden haberdar olduğunda bazen itici bir güç olurken bu motivasyon biçimi bazen de çaresizliğe sürükleyebilir öğrenciyi.


Beklentiyi karşılayamayacak bir performans sergilemek, "başarısız olmak", çocuğu duygusal, ruhsal, sosyal ve bedensel olarak olmusuz yönde etkileyebilir


2. Biyolojik ya da Genetik Nedenler:


Belki de müdahale edilmesi en güç alanlardan birisidir genetik faktörler. Kromozomların dizilişine müdahale etmek imkansız gibidir. Kromozomlardan dolayı duygusal ve zihinsel engeller ortaya çıkabilir. Bu tip bir engel ise çocuğun okul başarısını olumsuz yönde etkiler. Elbette böyle bir durumda çocuğun normal eğitimden ziyade özel eğitim alması yerinde olacaktır.

Normal ve ortalama bir zeka (IQ) 90ve 110 arasındadır. 90 zeka seviyesinde bir öğrenci okulunu rahatlıkla tamamlayabilir. Oysa zeka engelleri (IQ'su 75 ve altında olanlar) olan çocuklar da belli şeyler öğrenerek hayatta kalmayı başarabilirler.


Elbette zeka geriliği gerçeği kadar üstün zekalı çocuklar gerçeği de toplumumuzda azımsanmayacak kadar çoktur. Zeka seviyeleri (IQ) 130 ve yukarısı olan çocuklar "üstün zekalı çocuk" olarak tanımlanmaktadır ve bu çocuklarında okul başarısı elde edebilmeleri için özel bir eğitim programı uygulanmalıdır. Keşfetmek, yeni girişimlerde bulunmak ve yaratıcı stratejiler, geleneksel eğitim yaklaşımının yanında yaşama şansı bulamamaktadır. Bu durumda üstün zekalı çocuk dalgın, sıkılmış, özensiz ve ilgisiz görünebilirler. Bu durumda da başarısız olurlar.


Zeka faktörünün yanısıra dileksi adı verilen okuma bozukluğu, imla bozuluğu, matematik işlemleri yapmada güçlük, kendini ifade etme güçlüğü, yazı yazmada güçlükler, okuma güçlüğü, söylenen/yazılanı anlayamama gibi nöro-fizyolojik etkenler de okulda başarısızlık sonucunu yaratmaktadır


3-Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörler


Okul başarısında birçok etkenin etkili olduğunu sayarken ailenin sahip olduğu kültürel ve sosyo-ekonomik yapının da değerlendirilmesinde fayda görünmektedir. Herhangi bir nedenle eğitimsel başarısızlık yaşayan bir çocuğun bu durumunu telafi etmek için ailelerin "eğitime kültürel bakışları" ile "ekonomik koşulları" büyük bir önem teşkil etmektedir.


Bir sosyo-ekonomik ve kültürel koşulun diğerine göre her zaman daha avantajlı olduğu söylenemez. Genel kanı sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının başarılı olacağı yönünde olsa da bazen fakir bir ailenin çocuğu olmak da güdüleyici bir unsur olarak kendisini göstermektedir.


Elbette yetersiz sosyo-ekonomik koşullarda olan çocuklar çeşitli imkanlardan mahrum olmaktadır. Bazen ders dışında bir işte çalışma zorunluluğu çocuğun derslerden uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Bu durumda özel okul, özel ders, her ihtiyacın kolayca karşılandığı bir öğrenci ile kıyaslandığında "çalışan çocuğun" daha zor başarı elde edebileceğini düşündürmektedir.


4- Psiko-Sosyal ve Duygusal Nedenler:


Bir işin yapılmasında itici ve/veya çekici güce "Motivasyon" adı verilmektedir. Her öğrencinin motivasyon stratejisi diğerinden farklıdır. Bazıları ödül elde etmek için çabalarken bazıları da ceza almamak için çaba gösterirler. Nitekim motivasyonu(güdülenmesi) yerinde olmayan bir çocuğun başarı göstermesi de beklenemez.


İçinde bulunulan yaş krizi çocuğun başarı elde etmesinde önemli bir unsurdur. Ergenlik döneminde karşıdakinin beğenisine büyük bir enerji harcayan bir öğrencinin dersten ziyade beğeniye odağını yöneltmesi başarısızlık nedeni olarak kendisini gösterebilir. Nitekim bir çok öğrenci de 7. sınıfa geldiğinde yaş krizinin de etkisiyle ciddi bir başarızılığa uğrayabilmektedir.


Herhangi bir nedenle okuldan korkan, okula gitmekten kaygı duyan bir çocuğun derslere odaklanması ve başarı sergilemesi güçtür. Çocuk okula gitmemek için direnir ve gitmesi için zorlandığında ise psikolojik hasarlar ortaya çıkabilir.


Aile içi ruhsal koşullar çocuğun iyi ya da kötü bir eğitim dönemi geçirmesine neden olabilmektedir. Eşler arasındaki çatışmalara tanıklık eden çocuk dersten ziyade anne-babasına yönelttiği enerji nedeniyle başarısız olabilmektedir.


Zaman zaman anne-babalrın kendi hayal ve beklentilerini çocuklarına yansıtmaları çocukları zora sokar ve bu da çocukta bir dizi endişelerin ortaya çıkmasına neden olur.


Bir başkası ile kıyaslanma ve rekabet duygusu da başarısızlık nedenleri arasında kabul edilebilir. Yarışa sokulan çocukta aşağılık kompleksi, gerginlik ve güçsüzlük hisleri görülebilir. Bu hisler ise başarının önünde önemli engeller olarak kabul edilebilir.


Tembellik, kararsızlık, motivasyonsuzluk,eğitime ilgisizlik, kötü bir çalışma yöntemi de başarısızlık nedenleri arasında psiko-sosyal nedenler başlığı altında sıralanabilir.


Tüm bunların yanısıra öğretmen tutumu, öğretim yönteminin çocuğa uygunluğu, sınıfların demografi yapısı, okul yönetiminin anlayışı, müfredatın yoğunluğu, içinde bulunulan gellişim dönemi de okul başarısında etkili olan faktörler olarak sıralanabilir.


Sonuç olarak bir öğrenci başarısız ise bunun tek bir nedenle açıklanması yanlış olacağı gibi acele karar verip hedefi bulmak da her zaman bizlri sonuca götürmeyebilir. Başarısızlık nedenini belirleren çocuğu ve aileyi yakından tanımalı, okulun özelliği hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Okul Başarısızlığının Nedenleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Ayla KETRE'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Ayla KETRE'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ayla KETRE Fotoğraf
Psk.Dnş.Ayla KETRE
İçel (Mersin)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi11 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Ayla KETRE'nin Yazıları
► Çocuklarda Okul Başarısızlığının Nedenleri Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Okul Başarısızlığı ve Nedenleri Psk.Şebnem ALTINIŞIK YILMAZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,826 uzman makalesi arasında 'Okul Başarısızlığının Nedenleri' başlığıyla benzeşen toplam 34 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sapıklık ve Sapkınlığın Nedenleri ÇOK OKUNUYOR Nisan 2010
◊ Umuttur İnsanı Vareden Aralık 2009
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


19:38
Top