2007'den Bugüne 83,135 Tavsiye, 26,208 Uzman ve 18,438 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!


Meslek Kategorilerimiz, Listelenme Şartları, Uzmanlıklar ve Unvanlar

TavsiyeEdiyorum.com Yardım ve Bilgi Sayfaları
Bilgi Sayfalarımız
Sıkça Sorulan Sorular
TavsiyeEdiyorum.com bir konuda uzmanlık kriteri olarak üniversite düzeyinde en az 2 yıllık bir eğitim almış olma şartını aramaktadır.

Sitemizde profil açmak isteyen her uzman SADECE
üniversite eğitimi aldığı branş altında ve onu yansıtan doğru bir unvan kullanarak listelenebilir, üniversite eğitimi ile ilgisi bulunmayan farklı listelere kaydolamaz, yanıltıcı unvanlar kullanamaz. En az önlisans kategorisinde bulunmayan sertifika programları, mesleğin fiilen yapılması gibi durumlar ilgili bir branşın lisans diploması ile birleşmediği sürece sitemizde listelenmek için yeterli kabul edilmemektedir.

TavsiyeEdiyorum.com'da bulunan meslek gruplarında listelenen uzman grupları ve bu gruplara kabul şartları ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Doktorlar
 • Doktor kategorisinde listelenmek için 6 yıl eğitim veren bir TIP FAKÜLTESİ mezunu olmak zorunludur. Diğer branşlarda "Doktora" yapan ve "Dr." unvanı bulunan profesyoneller Doktorlar kategorisinde listelenmez.
 • Doktorlar kategorisinde altında yer alan branş listelerinde yer almak içinse belirtilen konuda tıpta uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması beklenir. Tıp fakültesi mezunu olup, branş uzmanlığı bulunmayan doktorlar "Pratisyen Hekimler/Tıp Doktorları" bölümü altında listelenir.
 • TavsiyeEdiyorum.com'da Aile Hekimi unvanı "Aile Hekimliği alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış doktor" anlamında kullanılmaktadır. Bu uzmanlığı tamamlamadığı halde "Aile Hekimi Sertifikası" alan uzmanlar ile Aile Hekimi kadrosuna atanan uzmanlar Pratisyen Hekimler listesinde yer alıp, daha sonra üye bilgilerinde bu sertifika ya da görevlerinden bahsedebilirler.
 • Doktorlar kategorisi altında yer alan "Akupunktur" uzmanları bölümünde listelenmek için Tıp Doktoru olma şartı aranır, Tıp eğitimi almadığı halde Akupunktur sertifika veya eğitimi almış uzmanlar bu bölümde listelenmez.
 • "Acil Tıp" kategorisinde altında listelenmek içinde Acil Tıp konusunda uzmanlık eğitimi almış olmak zorunludur, Acil Servisde çalışıyor olmak yeterli değildir.
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi devam eden doktorlar bu eğitimleri tamamlanıncaya kadar "Pratisyen Hekim" kategorisinde yer alır ancak dilerlerse profilleri içinde uzmanlık eğitimlerinin devam ettiği bilgisine yer verebilirler.
 • Medikal Estetik sertifikasına sahip doktorlar dilerlerse "Pratisyen Hekim", dilerlerse "Diğer Doktorlar" kategorisi altında listelenip, mesleki unvan bölümünde Medikal Estetik Hekimi unvanı kullanabilirler. Medikal estetik uzmanları "Plastik Cerrahi" veya "Dermatoloji" bölümünde yer alamaz.
 • Aldığı uzmanlık eğitimi için sitemizde henüz bir kategori açılmamış doktorlar "Diğer Doktorlar" bölümünde listelenir.
 • Birden fazla alanda uzmanlık eğitimi almış uzmanlar, kendi tercih ettikleri TEK uzmanlık listesi altında listelenir ve profillerinde ve mesleki unvan bölümünde diğer uzmanlıklarından bahsedebilirler. Teknik nedenlerle bir uzmana birden fazla liste altında yer verilememektedir.
Diyetisyen

4 yıl lisans eğitimi veren Beslenme ve Diyetetik bölümlerden mezun profesyoneller listelenir.

Fizyoterapist:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu Fizyoterapistler listelenir.

Diş Hekimi:

Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak gerekir. Diş Hekimlerinin isimlerinin başında "Dr." unvanı kullanabilmeleri için ayrıca uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekir.

Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar:

Bu bölümde listelenebilmek için aşağıdaki bölümlerden birinin mezunu olma şartı aranır:
 • Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü
 • Eğitim fakültelerinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı (veya bu programdan önce yer alan Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümü programı)
Ayrıca tıp fakültesi mezunları ve pedagoji mezunları da konuyla ilgili belirli sertifika ve eğitimlere sahip bulunmaları ve bu alanda profesyonel çalışıyor olmaları şartıyla bu kategori altında listelenebilir.

Yurtdışında en az üniversite düzeyinde "terapi" eğitimi almış uzmanlar da bu kategori altında listelenebilir. (Türkiye'de bu konuda üniversite düzeyinde eğitim verilmemektedir). Öte yandan "terapi" konusunda sadece sertifika sahibi uzmanlar aynı zamanda konuyla ilgili bir lisans eğitimine sahip değillerse (Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Tıp, Sosyal Hizmet Uzmanlığı vs.) Terapistler kategorisine kabul edilmezler.

Bu listemizde yer alan her uzman bitirdiği bölüme ait mesleki unvanı ile listelenmektedir, farklı bölümlerin mesleki unvanlarını kullanamaz. (Örneğin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunları "Psikolojik Danışman" unvanı ile listelenir, "Psikolog" unvanı kullanamaz)

Klinik Psikolog unvanı için 1219 sayılı kanunun Ek 13. Maddesindeki esaslar dikkate alınmaktadır. Buna göre:
a) "Psikoloji" veya "psikolojik danışma ve rehberlik" lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı yapanlar ile
b) Diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapanlar "Klinik Psikolog" unvanını kullanabilirler.

"Uzman Klinik Psikolog" unvanı kullanabilmek içinse yukarıdaki esaslara ilave olarak lisans eğitiminin de Psikoloji üzerine olması aranmaktadır.

18.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans mezunları Klinik Psikolog unvanı kullanamaz.


Psikoloji lisans eğitimi almayan uzmanlar "Psikolog" unvanı kullanamaz. Lisansı psikoloji olmadığı halde,psikoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan uzmanlar "Psikoloji Uzmanı/Doktoru" şeklinde listelenmektedir.


Sosyal Hizmet Uzmanı

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölümden mezun olma şartı aranır. Farklı bir lisans mezunu olduğu halde bu bölümde yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış uzmanlar da listelenebilir.

Üniversitelerin 2 yıllık Sosyal Hizmetler bölümünden listelenen uzmanlar "Sosyal Tekniker" unvanıyla şu aşamada "DİĞER UZMANLAR" sayfamızda listelenmektedir.

Pedagog

Sitemizin Pedagoglar ve Çocuk Psikolojisi Uzmanları bölümünde listelenebilmek için, aşağıdaki bölümlerden birinden lisans(veya üstü) mezunu olma şartı aranmaktadır:
1- Pedagoji (kapanmadan önce)
2- Psikoloji
3- Psikolojik Danışmanlık
4- Çocuk Gelişimi
5- Okul Öncesi Eğitimi


Ülkemizde üniversitelerin Pedagoloji bölümü uzun bir süredir kapalıdır, bu nedenle Pedagoji Lisans Diplomasına sadece eski mezunlar sahiptir ve bu nedenle Pedagoji kategorisinde sadece lisans eğitimi aramamız diğer bölümlerin aksine mümkün bulunmamaktadır. Bu konuda henüz yasal düzenleme de yapılmamış ancak Devlet belirli devlet memurlukları kadrosunda yukarıdaki bölüm mezunlarını "Pedagog" unvanı vererek çalıştırmaktadır. (Adliyelerdeki "Pedagog" kadroları vs.)

Bu nedenle TavsiyeEdiyorum.com içinde de HANGİ BÖLÜM MEZUNU OLURSA OLSUN bir devlet görevinde RESMİ olarak "Pedagog" unvanı ile çalışan uzmanlar da bu durumu belgelendirmek şartıyla, söz konusu listemize kabul edilebilmektedir. Örneğin bir devlet kurumunun (mesela adalet bakanlığı) "Pedagog" veya "Psikolojik Danışmanlık" kadrosunda bulunan uzmanlar, hangi bölüm mezunu olurlarsa olsunlar, bu kadroya devlet tarafından kabul edildiklerinden aradığımız kriterlere sahip kabul edilmektedirler. (Bu göreve atanmak için devletin aradığı şartlara sahip olmak yeterli olmayıp, bu göreve atanmış olmak şartı aranmaktadır)

Ayrıca konuyla yakın ilişkili olan tıp fakültesi mezunları, psikoloji bölümü mezunları, PSDR mezunları ve Sosyal Hizmet uzmanları da pedagoloji ile ilgili belirli sertifika ve eğitimlere sahip bulunmaları veya bu alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belgelemek şartıyla bu kategori altında listelenmektedir.

Öte yandan bu bölümlerin dışında kalan bölümlerin mezunu olan uzmanlara (örneğin "sınıf öğretmenliği", "sosyoloji", "felsefe", vs.) sitemizin pedagoglar listesinde yer verilmemektedir.

Daha önce pedagoglar listesinde yer verilen Özel Eğitim Uzmanları 28.11.2012 tarihi itibariyle kendileri için açılan özel listede listelenmektedir.

Özel Eğitim Uzmanları:

Özel Eğitim Uzmanlığı, Eğitim Uzmanlığı, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği mezunları listelenir.

Ayrıca Psikoloji, PSDR, Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Sınıf Öğretmenliği ve Tıp Fakültesi mezunları da, özel eğitim uzmanlığı ile ilgili belirli sertifika ve eğitimlere sahip bulunmaları veya bu alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belgelemek şartıyla bu kategori altında listelenmektedir.

Diğer bölümlerin mezunları (örneğin felsefe, sosyoloji vs.) konuyla ilgili sertifika sahibi olsalar dahi bu bölümde listelenemezler.

Mimar

Mimarlık fakültelerinin aşağıdaki bölümlerden birinini bitirmiş olmak gereklidir:
 • Mimarlık
 • İç Mimarlık
 • Mimari ve Çevre Tasarımı
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
Veteriner Hekim:

Veterinerlik Fakültesi mezunu olma şartı aranır. Veteriner Hekimlerinin isimlerinin başında "Dr." unvanı kullanabilmeleri için ayrıca uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekir.

Diğer Uzmanlar:

Sitemizde yeni kategorileri o alanda yeterince uzman üyemiz olduğu zaman açıyoruz. Bu süreye kadar da yukarıdaki uzmanlıklar dışında kalan üyelerimizi sitemizdeki "DİĞER UZMANLAR" sayfamızda listeliyoruz:
http://www.tavsiyeediyorum.com/uzman...ruzman_100.htm


Diğer Uzmanlar kategorisinde listelenen uzmanların da üniversite düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir ve sitemizde aldıkları üniversite eğitiminin verdiği unvanla listelenmektedirler.


Unvanlara ilişkin Diğer Hatırlatmalar:

 • Sitemizde yer alan isimler her zaman üyemiz olmayıp, sitemizi ziyaret eden konuklarımız tarafından "tavsiye edilmek" suretiyle sitemize eklenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda uzmanın unvan ve meslek bilgileri tavsiye eden konuk tarafından girildiği için bazı uzmanların unvan ya da meslek bilgilerinin hatalı olması mümkündür. Sitemizde listelenen bir uzmanın herhangi bir bilgisi hatalı ise, gerekli düzeltmenin yapılması için site yönetimimize bilgi verilmesini rica ediyoruz.
 • Tıp Fakültesi mezunları hariç, diğer uzmanların sitemizde "Dr." unvanının kullanması için "doktora" eğitimi yapmış ve bu eğitimi tamamlamış olmak zorunludur. Uzman isimlerinin başına eklenen "Dr." unvanları "Hekim" anlamında kullanılmamaktadır, bu nedenle uzmanlık eğitimi almamış Veteriner Hekimler ve Diş Hekimleri başta olmak üzere, doktora eğitimi yapmamış hiçbir uzmanın bu unvanı kullanmaması gerekmektedir.
 • TavsiyeEdiyorum.com bir konuda uzmanlık kriteri olarak üniversite düzeyinde en az 2 yıllık bir eğitim almış olma şartı aramaktadır. (Pedagoji gibi artık ülkemizde lisans eğitimi verilmeyen alanlar istisna. Pedagoji alanında listelenme şartları için lütfen ilgili bölümü okuyunuz.)
 • Her uzman üniversite eğitimi aldığı branş altında ve onu yansıtan doğru bir unvan kullanarak listelenebilir, farklı listelere kaydolamaz, yanıltıcı unvanlar kullanamaz.
 • Lisans alanı farklı olsa dahi, 2 yıllık yüksek lisans ya da 4 yıllık doktora eğitimini tamamlamış uzmanlar da yüksek lisans/doktora eğitimi aldıkları alanlarda listelenebilir.
 • Sitemizde hayat koçu unvanının sadece Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tıp Doktoru gibi Sağlık ve Psikoloji bilimleri ile ilgili uzmanlar tarafından kullanılmasına izin verilmektedir. Hayat Koçluğuna ilişkin üniversite düzeyinde bir eğitim olmadığından, diğer alanlarda uzmanlığı olan profesyoneller sadece sertifika ile sitemizde Hayat Koçu olarak listelenemez.
 • Türkiye'de ya da yurtdışında en az 2 yıllık üniversite düzeyinde eğitimi olmayan bölümler (astroloji vs.) sitemizde listelenmez.
 • Siteye üye olan uzmanların isimlerinin tam altında yazılan unvanlar Editörler tarafından uzmanların üniversite düzeyindeki diplomalarına göre yazılmaktadır ve bu unvan silinemez, gizlenemez veya değiştirilemez. Bu unvanın altına ilave edilen unvanlar ise uzmanlar tarafından eklenmektedir. Sertifikasyona dayalı bu unvanları editörlerimiz prensip olarak kontrol etmemektedir ancak gerekli durumlarda uzmanın bu unvanı kullanma hakkı olup olmadığı denetlenebilir.
 • Sitemize üye olup, profillerine unvan, özgeçmiş vs meslek bilgilerini kendileri giren uzmanlar bu bilgileri doğru şekilde girmek ve bu unvanların kullanıma ilişkin gerektiğinde site yönetiminin talep ettiği belgeleri en kısa zamanda temin etmekle yükümlüdür. Hak etmediği bir unvanı yanıltıcı şekilde kullanan uzmanın üye hesabı kapatılabilir.
 • Yurtdışında eğitim alan uzmanların mezun oldukları üniversitelerin YÖK tarafından tanınıyor olması veya Türkiye'de resmi bir devlet görevinde devlet tarafından verilmiş bu unvanın kadrosuna kabul edilmiş olmaları şartı aranmaktadır. YÖK tarafından tanınmayan yabancı üniversite mezunlarını bu bölümlerden aldıkları mesleki unvanları sitemizde kullanamazlar.
 • "Uzman MESLEK ADI" ifadesi sadece uzmanlığı alınan alanla ilgili ve onun önünde kullanılabilir. Örneğin psikoloji eğitimi üzerine sosyoloji yüksek lisansı yapan bir uzman "Uzman Sosyolog - Psikolog" (veya "Psikolog - Uzman Sosyolog") unvanı kullanabilir, ancak "Uzman Psikolog" unvanı kullanamaz.
29280 okuyucu tarafından okundu.


23:28
Top