2007'den Bugüne 76,492 Tavsiye, 24,911 Uzman ve 17,131 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İnsan Mimarlik ve Mühendisliği: Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
MAKALE #1695 © Yazan Prof.Op.Dr. Ata UYSAL | Yayın Ekim 2008 | 3,966 Okuyucu
İNSAN MİMARLIĞI VE MÜHENDİSLİĞİ
Prof. Dr. Ata Uysal

İnsan mimarlığı ve mühendisliği tanımına en çok uyan tıp dalı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi denebilir.

ESTETİK , PLASTİK ve REKONSTRÜKTİF CERRAHİ :insan bedeninin şekil ve yapı bozukluklarının düzeltilmesi ve eksikliklerinin tamamlanması ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir.

Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ;sonuca ulaşmak için doku kanlanması ve şekillendirilmesi arasındaki uyumsuzluğu çözer ve uzlaşmayı sağlar.

Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi,form ve yaşam arasındaki köprüyü kurabilmek için hem bilim hem de sanat niteliklerini kullanır.

Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi’nin etkinliği medikal bilim ve sanatın uyumlu bir karışımına bağlıdır. Dokuyu aktarmak ve onun yaşamaya devam etmesini sağlamak uygulamalı bilimdir, dokuyu güzel bir yapısal formda şekillendirmek sanattır.

PLASTİK CERRAHİ : İlgili çalışma alanları

• Gelişimsel (Developmental) Şekil ve Yapı Bozuklukları(Deformiteler)

Plastik Cerrahi : İlgili çalışma konuları

• Burun anomalileri

• Gözkapakları anomalileri

• Dış kulak anomalileri

• Üst ve alt çene anomalileri

• Meme anomalileri

• Gövde anomalileri

• El anomalileri


ESTETİK CERRAHİ : İlgili çalışma alanları

• Yaş nedeniyle Şekil ve Yapı Bozuklukları


Estetik Cerrahi : İlgili çalışma konuları

• Saç ve kaş deformiteleri

• Gözkapakları deformiteleri

• Burun deformiteleri

• Yüz deformiteleri

• Yanak deformiteleri

• Boyun deformiteleri

• Meme deformiteleri

• Karın deformiteleri

• Kalça deformiteleriREKONSTRÜKTİF CERRAHİ : insan bedeninin yapı veya doku eksikliklerinin tamamlanması ile uğraşan cerrahi tıp biliminin bir başka parçasıdır.

REKONSTRÜKTİF CERRAHİ İlgili çalışma alanları

• Yüz Rekonstrüksiyonu

• Kol – bacak (Ekstremite) Rekonstrüksiyonu

• Gövde ve Ürogenital Sistem Rekonstrüksiyonu

• Deri Organı Rekonstrüksiyonu

Yüz Rekonstrüksiyonu :
İlgili Çalışma konuları

• Yüz kemikleri kırıkları

• Göz çukuru kırıkları

• Üst ve alt çene kırıkları

• Göz kapakları defektleri

• Gözyaşı sistemi patolojileri

• Burun defektleri

• Alın ve yanak defektleri

• Dış kulak defektleri

• Dudak ve damak defektleri

• Konjenital yüz anomalileri : Dudak yarıkları

Damak yarıkları

Fasial yarıklar

• Fasial Paralizi Sekelleri

• Boyun defektleri

• Konjenital boyun anomalileri : Tortikolis

Brankial kistler

• Kanser cerrahisinden sonraki yüz ve boyun defektleriEkstremite Rekonstrüksiyonu : İlgili çalışma konuları

• El yumuşak doku defektleri

• El tendon ve sinir kesileri ve defektleri

• El kemik kırıkları ve defektleri

• Konjenital el anomalileri : Sindaktili

Polidaktili

• Eldeki patolojiler : Dupuytren kontraktürü

Hemanjiom

Lenfanjiyom

• Yanık sekelleri : Kontraktür

Yanık ülseri

• Üst ve alt ekstremite yumuşak doku defektleri

• Üst ve alt ekstremite yumuşak doku tümörleriGövde ve Ürogenital Sistem Rekonstrüksiyonu :
İlgili çalışma konuları

• Meme defektleri

• Konjenital meme anomalileri : Hipomasti

Polimasti

Memeucu aplazisi

• Toraks duvarı defektleri

• Karın duvarı defektleri

• Konjenital gövde anomalileri : Meningosel

Meningomyelosel

Omfalosel

• Eksternal genitalia anomalileri : Hipospadias

Epispadias

Vaginal agenezis

• Eksternal genitalia defektleri

• İnterseks nedeniyle eksternal genitalia rekonstrüksiyonları

• Dekübitus ülserleriEstetik ve Plastik Cerrahi ; tabiatın verdiği , fakat talihin aldığı beden bütünlüğünü onarır, yeniler ve tamamlar. Böylece sadece beden gözlere hoş gelmez,ayrıca akıl ve ruhun ilgili sorunlarını çözmeye yardımcı olur .Son yıllarda Estetik ve Plastik Cerrahlar , güzelleştirmek için ameliyatsız yöntemleri de yardımcı olarak kullanmaya başlamışlardır. Bunlara kısaca “ Ameliyatsız Güzellik” denmektedir.Ameliyatsız Güzellik
a- Biyolojik dolgular:

Yağ enjeksiyonu (yağ dokusu dolgusu):

“Otolog-yağ transplantasyonu” veya “mikro lipoinjeksiyon” olarak bilinen yağ enjeksiyonu prosedürü, hastanın karın, uyluk, kalça ve diğer yağ içeren vücut bölgelerinden iğne ile yağ alınması ve bunların yüz derisi altına enjekte edilmesi olarak tanımlanabilir. Yağ en sık olarak çökük yanakların, ağız ve burun arasındaki gülme çizgilerinin doldurulması, derideki çökme ve düzensizliklerin giderilmesi, alın çizgilerinin silinmesi ve dudakların dolgunlaştırılması ve yüzün konturlarının düzeltilmesi amacı ile uygulanır. Hem donör (verici) hem de alıcı sahaların temizlenip lokal anestezi ile uyuşturulmasından sonra emici bir cihaza bağlı olan kalın uçlu bir şırınga veya ince liposuction kanülü ile belirtilen bölgelerden yağ çekilir. Alınan yağ gerekli işlemden geçirildikten sonra alıcı sahaya enjekte edilir. Enjeksiyon yerinin üzerine bazen ince bir bant yapıştırılır. Yüz çizgileri dışında çökük yanakların doldurulması, alın çöküklüğünün giderilmesi, çene ucunun dolgunluğunun arttırılması gibi bir amaçla kullanıldığında yağ enjeksiyonu sonrası yüzde geçici olarak şişlik ve bölgesel kabarıklıkların gözlenmesi doğaldır.
Yağ enjeksiyonu ile elde edilen sonuçların devamlılığı hastadan hastaya değişmektedir. Bazı hastalarda bu süre bir yıl veya daha uzun süre ile ifade edilebilir. Hastaların çoğunluğunda ilk haftada sağlanan dolgunluğun hemen hemen yarısı altı aylık bir sürenin sonunda kaybolmaktadır. Zira ilk haftalardaki dolgunluk şişmeye bağlıdır. Üç aydan sonra ne kadar dokunun orada beslenip kaldığı az çok belli olur. Yeni enjeksiyonlar 3,6,12 ay sonra tekrarlanıp sonuç daha iyi duruma getirilebilir. İlk uygulamalar ilk sene iki-üç kez yapılmasına karşın ileriki senelerde yılda bir kez uygulanması kafi gelebilir.
Çizgilerinizi daha fazla derinleştirmeden takviyeler şeklinde uygulanması çok daha akılcıdır. Bu tekniğin avantajı vücuttan iğne ile alınıp iğne ile verilebilmesidir. Hastalarımız doğal olarak en az işlemle daha iyi sonuç aradığından, bu enjeksiyonların her seferinde kendisinden alınıp verilmesi yerine daha pratik bir yöntem geliştirdik; dokuların bir kısmı-196 derecede dondurulup birinci enjeksiyondan sonra artık özel bir teknoloji ile dondurulmuş yağlarınız size enjekte edilmektedir. Verilen yağ dokusu uygun bir teknikle uygulanırsa en az % 50’ si verilen yerde kanlanıp tekrar sizin öz dokunuz olarak yaşama geçer.


b- Sentetik dolgular:
Hyaluronik asit (Restilen) vücut yapısında bulunan maddelerden biridir. Vücuda verilmek için bakterilerden elde edilmektedir. Yüzdeki kırışık alanlara enjekte edildiğinde bu bölgede su toplayıp şişmekte ve böylece erimiş ince dokuları doldurarak kırışıklığı 3-6 ay azaltmaktadır ama bu sürenin sonunda eridiğinden tekrarı gerekmektedir.
c- Askılama:
Vücutta tüm dokularda olduğu gibi yüz dokularında da zamanla gevşeme ve sarkma olmaktadır. Bu değişimlerin başlıca nedeni yerçekimidir. Yüz gençleştirme uygulamaları ameliyat ile ya da ameliyatsız olarak yüz dokularında yerçekimi etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlamakta ve ayrıca yerçekimi etkilerine karşı dokunun direncini arttıracak kalıcı destek sağlamaktadır.
Ameliyatsız yüz gençleştirme, derialtından geçirilen özel ipliklerle, sarkan yüz derisinin, yerçekimi etkisinde olmadıkları (yatar durumdayken bulundukları) pozisyonda tesbit sağlamaktadır. Bu anlamda, bu işlem ameliyatla yüz germe değildir ve hem ameliyatsız olarak derinin sarkmasını düzeltmektedir ve hem de daha sonra sarkmaya karşı destek sağlamaktadır.
Halbuki, yüz germe ameliyatı deride kesi yapmayı gerektirir ama hem derinin hem de derialtı dokuların ve yapıların sarkmasını düzeltmektedir ve daha uzun süre etkilidir.
Tüm bu askılama işlemleri narkozsuz (genel anestezisiz) ve ameliyatsız olarak uygulandığından kişi uygulamadan sonra evine / oteline gönderilmekte ve ertesi gün kontrole geldikten sonra kısa sürede günlük yaşantısına dönebilmektedir.

1) Kaş askılama: Bu işlem kaş sarkmasını düzeltmek için uygulanmaktadır. Özel ipliklerle kaşın içinden ve alın-şakak bölgesindeki saçlı deri içinden iğne giriş-çıkış delikleri benzeri küçük kesikler yapılarak uygulanmaktadır. (Şekil)

2) Şakak askısı: Şakak bölgesindeki deri sarkmasını düzeltmektedir. Tamamen şakak bölgesindeki saçlı deri içinde küçük kesikler yapılarak uygulanmaktadır. (Şekil )

3) Yanak askısı: Yanaktaki deri sarkmasını ve çene kenarı üzeri deri katlantılarını düzeltmektedir. Kulak önü favori bölgesindeki saçlı deri içinden küçük kesikler yapılarak uygulanmaktadır. Gerekirse yanak bölgesi çene kenarına da ek küçük kesikler yapılarak askılama daha da arttırılabilir. (Şekil)

4) Dudak askılama: Dudaktaki sarkmayı düzeltmek için burun deliği tabanı ve dudak renkli dokusu sınırından yapılan küçük kesiklerle uygulanmaktadır. (Şekil )

5) Gıdık askılama: Gıdık (çenealtı) deri sarkması için çene altı deri kıvrımı ve sağ ile sol kulak arkası saçlı deri sınırından küçük kesiklerle uygulanmaktadır. (Şekil )

6) Elmacık bölgesi askılama: Elmacık kemiği üzeri yağ dokusu sarkmasını düzeltmek için uygulanmaktadır. Saçlı deri içinden ve dudak iç yüzünden askının geçeceği kadar çok küçük kesikler yapılarak uygulanmaktadır. (Şekil )
d- Botox:
Aşırı çalışan veya düzensiz çalışan kaslardaki sinir uyarılarını geçici olarak durdurmaya yönelik olarak geliştirilen bu ilaç, FDA onayı almıştır. Bu ilacın yüzdeki her bölgeye, gerekli gereksiz kullanılması yanlış ve sakıncalıdır. Sadece aşırı çalışan göz kenarı kası, kaş çatma kası ve alın gibi yerlerde güvenle kullanılabilir. Dokuların eriyip kırışıklıkların derinleşmesindeki en önemli faktörlerden biri mimik kasların aşırı çalışmasıdır. Bu nedenle doku enjeksiyonu yapmadan 4 gün önce veya 7 gün sonra bu aşırı çalışan kasları dondurup doku enjeksiyonunundan alınan sonuçların daha uzun süreli olmasını sağlamaktayız.
e- Laser: Deri ve derialtı dokulara etkili çeşitli tipte laserler kullanılmaktadır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"İnsan Mimarlik ve Mühendisliği: Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Op.Dr. Ata UYSAL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Op.Dr. Ata UYSAL'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ata UYSAL Fotoğraf
Prof.Op.Dr. Ata UYSAL
İstanbul
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi23 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Op.Dr. Ata UYSAL'ın Yazıları
► Güneş ve Plastik Cerrahi Yrd.Doç.Dr. Çağlayan YAĞMUR
► Estetik, Sanat ve Estetik Cerrahi Op.Dr.Esra ÇELİK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,131 uzman makalesi arasında 'İnsan Mimarlik ve Mühendisliği: Estetik , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi' başlığıyla benzeşen toplam 43 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:15
Top