2007'den Bugüne 91,441 Tavsiye, 28,064 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!


Meslek Kategorilerimiz, Listelenme Şartları, Uzmanlıklar ve Unvanlar

TavsiyeEdiyorum.com'da Listelenme Koşulları

TavsiyeEdiyorum.com'da bir konuda uzman olarak listelenmek isteyen ziyaretçimizin o alanda üniversite düzeyinde en az 2 yıllık bir eğitim almış olması gerekmektedir. Uzmanlık göstergesi olarak sadece üniversite düzeyinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora diploması/mezuniyet belgesi kabul edilmekte ve üye başvurusunda bu diplomanın (veya mezuniyet belgesinin) bize ulaştırılması talep edilmektedir.

Sitemizde profil açmak isteyen her uzman sadece üniversite eğitimi aldığı alana ait kategori altında ve üniversite diplomasının ona verdiğini unvanla listelenebilir, üniversite eğitimi ile ilgisi bulunmayan farklı kategorilere kaydolamaz, yanıltıcı unvanlar kullanamaz. En az ön lisans kategorisinde bulunmayan sertifika programları, mesleğin fiilen yapılması gibi durumlar ilgili bir branşın lisans diploması ile birleşmediği sürece sitemizde listelenmek için yeterli kabul EDİLMEMEKTEDİR.

Üniversite eğitimlerinden farklı alanda çalışan uzmanlar, -başkaca yasal bir engel olmadığı sürece- sitemizde çalıştıkları mesleklerden bahsedebilirler, üniversite eğitimi dışında kurslar, sertifikalar, eğitimler vs. şekillerde aldıkları unvanları sitemizde kullanabilirler, profillerinde bu eğitimlerden de bahsedebilirler, ancak sitemizdeki yer alacakları kategori ve isimlerinin altına yazılacak unvan SADECE üniversite diplomalarına göre belirlenecektir.

Örneğin:

▪ İşletme fakültesini bitirmiş ancak bilgisayar programcılığı kursuna giderek programcı sertifikası almış ve profesyonel olarak da bilgisayar programcısı olarak çalışan bir uzman sitemize üye olmak isterse, sitemizde "İŞLETMECİ" unvanıyla ve işletmecileri listelediğimiz "DİĞER UZMANLAR" kategorisinde listelenecektir. Bu üyemiz profilinde bilgisayar programcılığı yaptığından bahsedebilir, ancak site editörlerimiz uzmanın isminin altında BİLGİSAYAR PROGRAMCISI yazmayacak, uzmanı sitemizde ziyaretçilerimize BİLGİSAYAR PROGRAMCISI olarak tanıtmayacaktır.
▪ Üniversitede sosyoloji eğitimi aldıktan sonra, sertifikasyon ile Aile Danışmanlığı unvanı almış üyemiz, sitemizde SOSYOLOG unvanıyla listelenecektir. Üyemiz profilinde Aile Danışmanlığı yaptığından bahsedebilir ve Aile Danışmanı unvanını EK UNVAN olarak da kullanabilir. Ancak üniversite diplomasının verdiği SOSYOLOG unvanının silinmesini veya sosyoloji eğitimine ait bilgilerin profilinden çıkartılmasını isteyemez.
▪ Üniversitede Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitiren ancak yazar ve konuşmacı olarak çalışan üyemiz, sitemizde o mesleği yapmasa dahi TÜRKÇE ÖĞRETMENİ unvanıyla listelenecektir. Üyemiz profilinde yazarlık yaptığından bahsedebilir.
▪ Üniversitede felsefe bölümünü bitiren ancak hayat koçu olarak çalışan ve bu konuda sertifikaları olan bir uzman sitemizde FELSEFECİ olarak listelenecektir. Hayat Koçluğuyla ilgili sitemizin özel kuralı gereği, bu üyemiz profilinde hayat koçu unvanını ek unvan olarak dahi kullanamaz.
▪ Üniversitede gıda mühendisliği bölümünü bitiren ancak diyetisyen olarak da çalışan bir uzman sitemizde GIDA MÜHENDİSİ olarak listelenecektir. Diyetisyenlik eğitimi almadığı için bu üyemiz profilinde Diyetisyen unvanı kullanamaz veya Diyetisyenlik yaptığından bahsedemez.
Alan Kategorilerimiz ve Mesleklere Özel Listelenme Şartları

TavsiyeEdiyorum.com'da şu anda aşağıdaki alan kategorileri mevcuttur:

▪ TIP DOKTORLARI
 1. Doktor kategorisinde listelenmek için 6 yıl eğitim veren bir TIP FAKÜLTESİ mezunu olmak zorunludur. Diğer alanlarda "Doktora" yapan uzmanlar Tıp Doktorları kategorisinde listelenmez, kendi alanlarıyla ilgili kategorilerde 'Dr.' unvanıyla listelenir.
 2. Doktorlar kategorisinin altında yer alan branş listelerinde yer almak içinse belirtilen konuda tıpta uzmanlık eğitiminin tamamlanmış olması beklenir. Tıp fakültesi mezunu olup, branş uzmanlığı bulunmayan doktorlar "Pratisyen Hekimler/Tıp Doktorları" bölümü altında listelenir.
 3. Doktorlar kategorisi altında yer alan "Akupunktur" uzmanları bölümünde listelenmek için Tıp Doktoru olma şartı aranır, tıp eğitimi almadığı halde Akupunktur sertifika veya eğitimi almış uzmanlar bu bölümde listelenmez.
 4. "Acil Tıp" kategorisinde altında listelenmek içinde Acil Tıp konusunda uzmanlık eğitimi almış olmak zorunludur, acil serviste çalışıyor olmak yeterli değildir.
 5. Tıpta Uzmanlık Eğitimi devam eden doktorlar bu eğitimleri tamamlanıncaya kadar "Pratisyen Hekim" kategorisinde yer alır, ancak dilerlerse profilleri içinde uzmanlık eğitimlerinin devam ettiği bilgisine yer verebilirler.
 6. Medikal Estetik sertifikasına sahip doktorlar dilerlerse "Pratisyen Hekim", dilerlerse "Diğer Doktorlar" kategorisi altında listelenip, mesleki unvan bölümünde Medikal Estetik Hekimi unvanı kullanabilirler. Medikal estetik uzmanları "Plastik Cerrahi" veya "Dermatoloji" bölümünde yer alamaz.
 7. Aldığı uzmanlık eğitimi için sitemizde henüz bir kategori açılmamış doktorlar "Diğer Doktorlar" bölümünde listelenir.
 8. Birden fazla alanda uzmanlık eğitimi almış doktorlar, kendi tercih ettikleri TEK uzmanlık listesi altında listelenir ve profillerinde ve mesleki unvan bölümünde diğer uzmanlıklarından bahsedebilirler. Teknik nedenlerle bir doktor birden fazla branş altında listelenememektedir.
▪ PSİKOLOGLAR, PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR, TERAPİSTLER

Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar ve Terapistler kategorisinde listelenebilmek için, aşağıdaki bölümlerden birinden lisans (veya lisans üstü) mezunu olma şartı aranmaktadır:

 1. Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümü
 2. Eğitim fakültelerinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı (veya bu programdan önce yer alan Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölümü programı)

Ayrıca tıp fakültesi mezunları ve pedagoji mezunları da konuyla ilgili belirli sertifika ve eğitimlere sahip bulunmaları ve bu alanda profesyonel çalışıyor olmaları şartıyla bu kategori altında yanıltıcı olmayan bir unvanla (mesela Terapist gibi) listelenebilir.

Yurtdışında en az üniversite düzeyinde "terapi" eğitimi almış uzmanlar da bu kategori altında listelenebilir. (Türkiye'de bu konuda üniversite düzeyinde eğitim verilmemektedir). Öte yandan "terapi" konusunda sadece sertifika sahibi uzmanlar aynı zamanda konuyla ilgili bir lisans eğitimine sahip değillerse (Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Tıp vs.) Terapistler kategorisine kabul edilmezler. (Örneğin sosyoloji bölümü mezunu bir uzman terapistlik sertifikasıyla bu bölümde yer alamaz.)

Bu kategorimizde yer alan her uzman bu listemizde üniversite diplomasının ona verdiği mesleki unvanla listelenmektedir, farklı bölümlerin mesleki unvanlarını kullanamaz. (Örneğin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunları "Psikolojik Danışman" unvanı ile listelenir, "Psikolog" unvanı kullanamaz)

Klinik Psikolog unvanı için 1219 sayılı kanunun Ek 13. Maddesindeki esaslar dikkate alınmaktadır. Buna göre:
a) "Psikoloji" veya "Psikolojik danışma ve Rehberlik" lisans eğitimi üzerine Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı yapanlar ile
b) Diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapanlar "Klinik Psikolog" unvanını kullanabilirler.

"Uzman Klinik Psikolog" unvanı kullanabilmek içinse yukarıdaki esaslara ilave olarak lisans eğitiminin de Psikoloji üzerine olması aranmaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisansı üzerine Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı yapanlar 'Klinik Psikolog' olarak listelenir, 'Uzman Klinik Psikolog' unvanı kullanamaz.

18.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı gereğince Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans mezunları Klinik Psikolog unvanı kullanamaz.

Psikoloji lisans eğitimi almayan uzmanlar "Psikolog" unvanı kullanamaz. Lisansı psikoloji olmadığı halde, psikoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan uzmanlar "Psikoloji Uzmanı/Doktoru" şeklinde listelenmektedir.

▪ DİYETİSYEN ve BESLENME UZMANLARI

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerden mezun uzmanlar listelenir.

Tıp Fakültesi mezunlarından diyet ve kilo kontrolü alanında yoğun olarak çalışan Doktorlar da bu kategoriye 'Tıp Doktoru' unvanıyla alınabilir. Bu kategoride listelenen Tıp Doktorları profillerinde diyet ve kilo kontrolüyle ilgili çalışmaları olduğunu belirtebilirler ancak 'Diyetisyen' unvanı kullanamazlar.

Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmayan uzmanlar diyet konusunda sertifikaları veya mesleki çalışmaları olsa dahi sitemizde 'Diyetisyen' unvanı kullanamaz.

▪ FİZYOTERAPİSTLER

Üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun uzmanlar listelenir.

Sitemizde yer alan Fizyoterapistler, sadece Tıp Doktorları tarafından yapılabilecek '"TEŞHİS", "TEDAVİ", "MUAYENE" yaptıklarını belirtemez.

▪ PEDAGOGLAR, ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANLARI, ÇOCUK PSİKOLOJİSİ UZMANLARI

Bu alanda listelenebilmek için, aşağıdaki bölümlerden birinden lisans (veya lisans üstü) mezunu olma şartı aranmaktadır:

 1. Pedagoji (kapanmadan önce)
 2. Psikoloji
 3. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 4. Çocuk Gelişimi
 5. Okul Öncesi Eğitimi

Ülkemizde üniversitelerin Pedagoji bölümü uzun bir süredir kapalı olduğundan, Pedagoji Lisans Diplomasına sadece eski mezunlar sahiptir. Bu nedenle Pedagoji kategorisinde sadece lisans eğitimi aramamız diğer bölümlerin aksine mümkün bulunmamaktadır. Bu konuda henüz yasal düzenleme de yapılmamış ancak Devlet belirli devlet memurlukları kadrosunda yukarıdaki bölüm mezunlarını "Pedagog" unvanı vererek çalıştırmaktadır. (Adliyelerdeki "Pedagog" kadroları vs.)

Bu nedenle TavsiyeEdiyorum.com içinde de HANGİ BÖLÜM MEZUNU OLURSA OLSUN bir devlet görevinde RESMİ olarak "Pedagog" unvanı ile çalışan uzmanlar da bu durumu belgelendirmek şartıyla, söz konusu listemize kabul edilebilmektedir. Örneğin bir devlet kurumunun (mesela adalet bakanlığı) "Pedagog" veya "Psikolojik Danışmanlık" kadrosunda bulunan uzmanlar, hangi bölüm mezunu olurlarsa olsunlar, bu kadroya devlet tarafından kabul edildiklerinden aradığımız kriterlere sahip kabul edilmektedirler. Bu göreve atanmak için devletin aradığı şartlara sahip olmak yeterli olmayıp, bu göreve atanmış olmak şartı aranmaktadır. Farklı bir lisans eğitimi sahip olmakla beraber bir kamu kurumunda Pedagog kadrosunda yer alan uzmanlar, bu durumu belgelendirmek koşuluyla Pedagog unvanı kullanabilir. Uzmanın bize göndereceği belgede, kamu kurumunda PEDAGOG unvanıyla çalıştığı veya PEDAGOG kadrosunda olduğu açık şekilde yazılı olmalıdır.

Ayrıca alanla yakın ilişkili olan tıp fakültesi mezunları, psikoloji bölümü mezunları, PDR mezunları ve Sosyal Hizmet uzmanları da pedagoji ile ilgili belirli sertifika ve eğitimlere sahip bulunmaları veya bu alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belgelemek şartıyla bu kategori altında listelenmektedir.

Öte yandan bu bölümlerin dışında kalan bölümlerin mezunu olan uzmanlara (örneğin "sınıf öğretmenliği", "sosyoloji", "felsefe", vs.) sitemizin pedagoglar listesinde yer verilmemektedir.

Daha önce bu kategorimiz içinde yer verilen Özel Eğitim Uzmanları 28.11.2012 tarihi itibariyle kendileri için açılan özel kategori altında listelenmektedir.

▪ SOSYAL HİZMET UZMANLARI

Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Uzmanlığı bölümden mezun olma şartı aranır. Farklı bir lisans mezunu olduğu halde bu bölümde yüksek lisans ya da doktora eğitimini tamamlamış uzmanlar da listelenebilir.

Üniversitelerin 2 yıllık Sosyal Hizmetler bölümünden mezun uzmanlar "Sosyal Tekniker" unvanıyla şu aşamada "DİĞER UZMANLAR" sayfamızda listelenmektedir. 2 yıllık Sosyal Hizmetler bölüm mezunları sitemizde "SOSYAL HİZMET UZMANI" unvanı kullanamaz.

▪ ÖZEL EĞİTİM UZMANLARI

Özel Eğitim Uzmanlığı, Eğitim Uzmanlığı, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği mezunları listelenir.

Ayrıca Psikoloji, PDR, Sosyal Hizmet Uzmanlığı, Sınıf Öğretmenliği (veya konuyla ilgili başka öğretmenlik branşları) ve Tıp Fakültesi mezunları da, özel eğitim uzmanlığı ile ilgili belirli sertifika ve eğitimlere sahip bulunmaları veya bu alanda profesyonel olarak çalıştıklarını belgelemek şartıyla bu kategori altında listelenmektedir.

Diğer bölümlerin mezunları (örneğin felsefe, sosyoloji vs.) konuyla ilgili sertifika sahibi olsalar dahi bu bölümde listelenemezler.

▪ MİMARLAR

Mimarlık fakültelerinin aşağıdaki bölümlerden birini bitirmiş olmak gereklidir:

 1. Mimarlık
 2. İç Mimarlık
 3. Mimari ve Çevre Tasarımı
 4. Peyzaj Mimarlığı
 5. Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimarlık fakültelerini bitiren uzmanlar bu kategorimizde mezun oldukları bölümlerinin verdiği unvanla listelenir (Mesela 'Peyzaj Mimarı' gibi.)

▪ VETERİNER HEKİMLER

Veterinerlik Fakültesi mezunu olma şartı aranır. Veteriner Hekimlerinin isimlerinin başında "Dr." unvanı kullanabilmeleri için ayrıca uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekir.

▪ DİŞ HEKİMLERİ

Diş Hekimliği fakültesi mezunu olmak gerekir. Diş Hekimlerinin isimlerinin başında "Dr." unvanı kullanabilmeleri için ayrıca uzmanlık eğitimi almış olmaları gerekir.

▪DİĞER UZMANLAR

Yukarıda belirtilen kategoriler dışında kalan uzmanları sitemizin DİĞER UZMANLAR kategorisi altında listelemekteyiz.

Sitemizde yeni kategorileri o alanda yeterince (100 ve üzeri) uzman üyemiz olduğu zaman açmaktayız. Bir meslek grubundan yeterli üyemiz oluncaya kadar, uzman üyelerimiz DİĞER UZMANLAR sayfamızda listelenmektedir.

Diğer Uzmanlar kategorisinde listelenen uzmanların da üniversite düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir ve sitemizde aldıkları üniversite eğitiminin verdiği unvanla listelenmektedirler.

Uzmanlıklar ve Unvanlar Hakkında Genel Bilgiler

 1. Sitemizde yer alan isimler her zaman üyemiz olmayıp, sitemizi ziyaret eden konuklarımız tarafından "tavsiye edilmek" suretiyle sitemize eklenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda uzmanın unvan ve meslek bilgileri tavsiye eden konuk tarafından girildiği için bazı uzmanların unvan ya da meslek bilgilerinin hatalı olması mümkündür. Sitemizde listelenen bir uzmanın herhangi bir bilgisi hatalı ise, gerekli düzeltmenin yapılması için site yönetimimize bilgi verilmesini rica ediyoruz.
 2. Tıp Fakültesi mezunları hariç, diğer uzmanların sitemizde "Dr." unvanının kullanması için "doktora" eğitimi yapmış ve bu eğitimi tamamlamış olmak zorunludur. Uzman isimlerinin başına eklenen "Dr." unvanları "Hekim" anlamında kullanılmamaktadır, bu nedenle uzmanlık eğitimi almamış Veteriner Hekimler ve Diş Hekimleri başta olmak üzere, doktora eğitimi yapmamış hiçbir uzmanın bu unvanı kullanmaması gerekmektedir.
 3. TavsiyeEdiyorum.com bir konuda uzmanlık kriteri olarak üniversite düzeyinde en az 2 yıllık bir eğitim almış olma şartı aramaktadır. (Pedagoji gibi artık ülkemizde lisans eğitimi verilmeyen alanlar istisna. Pedagoji alanında listelenme şartları için lütfen ilgili bölümü okuyunuz.)
 4. Her uzman üniversite eğitimi aldığı branş altında ve onu yansıtan doğru bir unvan kullanarak listelenebilir, farklı listelere kaydolamaz, yanıltıcı unvanlar kullanamaz.
 5. Lisans alanı farklı olsa dahi, 2 yıllık yüksek lisans ya da 4 yıllık doktora eğitimini tamamlamış uzmanlar da yüksek lisans/doktora eğitimi aldıkları alanlarda listelenebilir.
 6. Sitemizde hayat koçu unvanının sadece Psikolog, Psikolojik Danışman, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tıp Doktoru gibi Sağlık ve Psikoloji bilimleri ile ilgili uzmanlar tarafından kullanılmasına izin verilmektedir. Hayat Koçluğuna ilişkin üniversite düzeyinde bir eğitim olmadığından, diğer alanlarda uzmanlığı olan profesyoneller sadece sertifika ile sitemizde Hayat Koçu olarak listelenemez.
 7. Türkiye'de ya da yurtdışında en az 2 yıllık üniversite düzeyinde eğitimi olmayan bölümler (astroloji vs.) sitemizde listelenmez.
 8. Siteye üye olan uzmanların isimlerinin tam altında yazılan unvanlar Editörler tarafından uzmanların üniversite düzeyindeki diplomalarına göre yazılmaktadır ve bu unvan silinemez, gizlenemez veya değiştirilemez. Bu unvanın altına ilave edilen unvanlar ise uzmanlar tarafından eklenmektedir. Sertifikasyona dayalı bu unvanları editörlerimiz prensip olarak kontrol etmemektedir ancak gerekli durumlarda uzmanın bu unvanı kullanma hakkı olup olmadığı denetlenebilir.
 9. Sitemize üye olup, profillerine unvan, özgeçmiş vs meslek bilgilerini kendileri giren uzmanlar bu bilgileri doğru şekilde girmek ve bu unvanların kullanıma ilişkin gerektiğinde site yönetiminin talep ettiği belgeleri en kısa zamanda göndermekle yükümlüdür. Hak etmediği bir unvanı yanıltıcı şekilde kullanan uzmanın üye hesabı kapatılabilir.
 10. Yurtdışında eğitim alan uzmanların mezun oldukları üniversitelerin YÖK tarafından tanınıyor olması veya Türkiye'de resmi bir devlet görevinde devlet tarafından verilmiş bu unvanın kadrosuna kabul edilmiş olmaları şartı aranmaktadır. YÖK tarafından tanınmayan yabancı üniversite mezunlarını bu bölümlerden aldıkları mesleki unvanları sitemizde kullanamazlar. Yurtdışı üniversite mezunları sitemize üye başvurusu yaptıklarında diplomalarıyla birlikte YÖK DENKLİĞİ belgelerini de bize ulaştırmaları beklenmektedir.
 11. "Uzman MESLEK ADI" ifadesi sadece uzmanlığı alınan alanla ilgili ve onun önünde kullanılabilir. Örneğin psikoloji eğitimi üzerine sosyoloji yüksek lisansı yapan bir uzman "Uzman Sosyolog - Psikolog" (veya "Psikolog - Uzman Sosyolog") unvanı kullanabilir, ancak "Uzman Psikolog" unvanı kullanamaz.

Yeni Alan Kategorilerinin Açılması

Site ziyaretçilerimizin herhangi bir kategori ve şehir seçimi yaptıklarında boş listelerle karşılaşmalarını istemediğimiz için, sadece 10-20 adet üyemizin olduğu meslek grupları için yeni bir kategori oluşturmayı uygun bulmuyoruz. Sitemizde yeni bir alan kategorisi açılabilmesi için, o alanla ilgili meslek gruplarından en az 100 ve üzeri üyemiz olmasını aramaktayız.

Yeni kategori açılıncaya kadar ise sitemizin mevcut alan kategorileri dışında kalan mesleklere mensup üyelerimizi sitemizin DİĞER UZMANLAR kategorisi altında listelemekteyiz.

Sitemizde listelenmeyen bir meslek grubuna mensupsanız ve mesleğinizle ilgili üniversite eğitiminiz varsa, sitemize yine de üye olarak kayıt yapabilir ve profil açabilirsiniz. Siteye kayıt yaparken geçici olarak HERHANGİ bir kategori seçiniz ve "üye notu" bölümünde mesleğinizi belirtiniz. Editörlerimiz diplomanızı isteyecek, daha sonrasında ise üyeliğinizi onaylayayarak isminizi DİĞER UZMANLAR listemiz altına yerleştirecektir.

Mesleklerin İlgili Kategorilerde Toplanması İlkemiz

TavsiyeEdiyorum.com'da yer alan listeler prensip olarak meslek kategorileri değil, alan kategorileridir.

Sitemizde her meslek grubu veya üniversite branşı için ayrı bir kategori açmak yerine, birbirine yakın branşları bir ana kategori altında toplayarak, alan kategorisi açmayı tercih ediyoruz.

Örneğin Pedagoji Kategorimiz, Pedagoglar, Çocuk Psikolojisi Uzmanları, Çocuk Gelişimi Uzmanları, Okul Öncesi Eğitim Uzmanlarını kapsayan bir ana kategoridir. Aynı şekilde Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Terapistler listemiz bu üç meslek grubunu da kapsayan bir başka ana kategoridir. Bu bağlamda sitemizde "Psikologlar listesi" ve "Psikolojik Danışmanlar Listesi" gibi her lisans eğitimi için ayrı meslek listeleri yoktur.

Bu ana kategorileri oluştururken uzmanların değil, öncelikle site ziyaretçilerimizin beklentilerini karşılamaya ve onların sitemizde aradıklarını daha rahat bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Belirli bir konuda uzman arayan ziyaretçilerimiz aradığı uzmanı bulmak için bir çok değişik meslek listesine ayrı ayrı bakmak zorunda kalmalarını istemiyoruz, bunun yerine aradıklarını genel bir kategori başlığı altında bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Öte yandan bu genel kategorilerde listelenen her uzman, kategori içinde kendi üniversite diplomasının ona verdiği unvanla görüntülenmektedir ve site ziyaretçilerimiz kategorideki uzmanların üniversitede hangi eğitimi aldıklarını ve hangi unvanı taşıdıklarını kolayca görebilmektedir. Site kurallarımıza göre hiçbir uzman sitemizde yanıltıcı ve sahip olmadığı bir unvanı kullanamaz. Örneğin psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu bir uzman "Psikolog" unvanı kullanamaz, Psikoloji bölümü mezunu bir uzman -doktora yapmadıysa- kendini 'Doktor' olarak tanıtamaz.

Yanıltıcı/Hatalı Unvan Kullanımının Bize Bildirilmesi

Sitemize kayıt yapan uzmanların diploma bilgileri site editörlerimiz tarafından kontrol edilmekte ve profillerine eğitim bilgileri (üniversite/bölüm adı/mezuniyet yılı) Editörlerimiz tarafından girilmektedir.

Uzmanların isimlerinin tam altında yazan unvan da yine Site Editörleri tarafından uzmanın diplomasının verdiği mesleki unvana göre siteye eklenmektedir.

Ancak sitemize üye uzmanlar, bu iki bilginin dışında kalan tüm profil bilgilerini (özgeçmiş, mesleki çalışma alanları, EK UNVANLAR vs.) profillerinde kendileri girmekte ve site editörlerimizin bilgisini dışında diledikleri zaman kendileri güncelleyebilmektedir. Üyemiz uzmanlar profillerinde yanıltıcı unvan bilgisi kullanmamak konusunda uyarılmaktadır.

Aynı şekilde sitemize üye olmadığı halde, hakkında bir tavsiye yazısı yazıldığı için sitemize ismi eklenen bir uzmanın unvan/meslek bilgisi de tavsiyeyi yazan ziyaretçi tarafından girilmekte ve ziyaretçilerimizin zaman zaman bu konuda hatalı bilgileri olabilmektedir.

Hangi sebeple olursa olsun TavsiyeEdiyorum.com profilinde hatalı bir unvan bulunan veya hatalı meslek bilgisine sahip uzmanların bize yazın sayfamızdan bize bildirilmesini rica ediyoruz. Bize bildirilen unvanlarla ilgili olarak Editörlerimiz gerekli incelemeyi yapacak ve gerekirse hatalı unvanı düzeltecek veya silecektir. Hatalı unvan kullanımı uzman tarafından yanıltıcı olarak yapılmışsa, uzmanın uyarmakta veya hatta sitemizdeki profilini kapatabilmekteyiz. Ancak bize uzman unvanları hakkında yapılan ihbarlarla ilgili, Kişisel Verilerin Korunması Politikamız gereğince, ihbar yapan ziyaretçimize uzmanın unvanı veya uzmanla ilgili yapılan işlemle ilgili ayrıntılı bilgi verememekteyiz.09:40
Top