2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Ailenin İşlevleri
Ailenin İşlevleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Ailenin İşlevleri Kavramı ile İlgili 2 Makale
► Ailenin İşlevleri Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
İnsanın duygusal ve zihinsel donanımı onu diğer varlıklardan farklı kılan bir özelliktir. Yine aynı şekilde toplumsallığı da ve bu toplum içinde kendini var etme biçimleri de insanı diğer varlıklardan ayıran önemli özelliklerinden biridir. Toplumsallaşmanın gerçekleştiği ilk yer, içine doğduğu aile ortamıdır. Aile toplumsal kurumlar arasında en önemli olanıdır. Bireysel ve toplumsal yaşamın en etkin dinamiklerinden biridir aile. Çünkü aile bütün bir toplumsal yaşamın en küçük bir temsili niteliğini taşır. Toplumsal hayatı oluşturan diğer bütün kurumlar (ekonomi, siyaset, eğitim, din vs.) ve bu kurumlara bağlı olarak gerçekleştirilen davranış biçimlerinin küçük ölçekli temsilleri aile hay... »»»
AİLE DANIŞMANLIĞI/AİLE TERAPİSİNE GİDEN YOLDA AİLE KAVRAMI VE AİLENİN İŞLEVLERİ, DANIŞAN HAKLARI AÇISINDAN BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR Sosyal bir varlık olan insanoğlu soyun devamını sağlamak, birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi maddi ihtiyaçlarını karşılamak, bunun ötesinde bağlanma, ait olma, güvenlik gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce yıldır aile kurmaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski aile olgusu, insanlığın geçirdiği psiko-sosyal değişimlerle birlikte yeni boyutlar kazanmaktadır. Geleneksel kadın, erkek, çocuk, ann, baba, evlat, büyükanne, büyükbaba, gelin gibi çekirdek aile ve geniş aile rolleri modern dünyanın gerekleri üzerinden yeniden şekillenme... »»»
Ailenin İşlevleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
ailenin işlevleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların ailenin işlevleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


23:15
Top