2007'den Bugüne 91,839 Tavsiye, 28,136 Uzman ve 19,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sağlık Kaygısı
Sağlık Kaygısı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sağlık Kaygısı Kavramı ile İlgili 3 Makale
► Sağlık Kaygısı Psk.Özlem YILMAZ
Sağlık kaygısı, “bedensel duyum ya da değişikliklerin ciddi bir hastalık belirtisiymiş gibi yanlış yorumlanmasıyla ortaya çıkan, sağlığa ilişkin ilgi ve endişeyi içeren bir deneyim” olarak tanımlanır. Sağlığa dair yüksek risk durumundaki düşük kaygı da düşük risk durumundaki yüksek kaygı da uyumsuzdur. Hafif-orta derecedeki sağlık kaygısı ise kişinin fiziksel bir sağlık sorununa karşı önleyici, iyileştirici girişimlerde bulunmasını sağlayarak işlevsel bir rol oynayabilir. Sağlık kaygısı pek çok kişiyi hayatının bir noktasında etkileyebilir. Bedensel belirtilere, fiziksel hastalığa, tıbbi testlere ya da belli bir hastalığın medyada işlenmesine karşı verilen yaygın bir tepkidir. Sağlık k... »»»
SAĞLIK KAYGISI ve BDT Sağlık Kaygısı, Bedensel belirtilerin ve sağlıkla ilişkili bilgilerin, hayatı tehdit eden bir hastalık gibi yanlış yorumlanmasına bağlı olarak oluşan korku ve inançlardır. Şiddetli ve sürekli olan sağlık kaygısı: hipokondriazis ise Yeni veya beklenmedik bedensel belirtiler, fiziksel hastalıklar, tıbbi tetkiklere ya da medyada sıkça yer alan spesifik hastalıklara verilen genel bir tepkidir. Genellikle geçicidir ancak şiddetli sağlık kaygısı devam eder , Klinik olarak önemli bir sorundur. Tanı DSM*IV’e yada ,ICD*10’a göre koyulur. Çok az hasta gerçekten tanısal ölçütleri karşılar. Hastalıkla ilgili ruminasyonların varlığına ve derecesine bağlı olarak “hafi... »»»
SAĞLIKLA İLGİLİ İŞLEVSEL OLMAYAN İNANÇLAR Sağlık kaygısının bilişsel davranışçı modellerine göre, sağlıkla ilgili işlevsel olmayan inançlara sahip kişiler, bedensel duyumları ya da belirtileri bir sağlık sorununun göstergesi olarak yanlış yorumlayarak kaygı yaşamaya daha yatkındır. Sağlık kaygısı ile ilişkili olarak tanımlanan dört tür sağlıkla ilgili işlevsel olmayan inanç, algılanan; 1) “hastalığa yakalanma olasılığı”, 2) “hastalığın korkutuculuğu”, 3) “hastalıkla baş etmede güçlük” ve 4) “hastalığın tedavisinde tıbbi hizmetlerin yetersizliği” olarak adlandırılır. Bu bilişler, sağlık kaygısına dair formülasyon ya da tedavi müdahalelerinde birlikte değerlendirilmelidir. Sa... »»»
Sağlık Kaygısı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
sağlık kaygısı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sağlık kaygısı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


20:48
Top