2007'den Bugüne 89,437 Tavsiye, 27,596 Uzman ve 19,641 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Wechsler Ölçeği
Wechsler Ölçeği Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Wechsler Ölçeği Kavramı ile İlgili 3 Makale
WISC-R araştırmalarda ve zeka ölçümlerinde en sık kullanılan araçlardan biridir. Alt testlerinde değişik yetenek alanlarından örnekler bulunması, yorum ve puanlama esaslarının belirginliği, psikometrik özelliklerinin doyuruculuğu, bu ölçeğin tercih edilmesine katkıda bulunmaktadır. 06-16 yaş arası çocuklara uygulanan bu test, Sözel ve Performans bölümü olmak üzere 2 kısımdan ve Sözel Bölümde 6, Performans Bölümünde 6 olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır. Alt testler şu şekildedir; Sözel Testler 1- Genel Bilgi 2- Benzerlikler 3- Aritmetik 4- Sözcük Dağarcığı 5- Yargılama 6- Sayı Dizisi Performans Testleri 1- Resim Tamamlama 2- Resim Düzenleme 3- Küplerle Desen ... »»»
MMPI (Minessota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ) Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkların niteliği hakkında bilgi veren, Bunların kişide ne düzeyde olduğunun saptanmasında yardımcı olan, Kişilik bozukluklarının tespitinde başarı sağlayan, Dünyada en fazla kullanılan psikolojik ölçüm aracıdır. MMPI bir nevi insan psikolojisinin tam bir tahlilini sağlamaktadır. Şu anda olan ya da gelecekte olması muhtemel psikolojik problemleri şiddetiyle birlikte tespit etme konusunda sağlam ve güvenilir bir araçtır. MMPI uygulama ve değerlendirme yetkisi bu konuda uzman ve sertifikalı bir psikologlara aittir. Önce danışanla ön görüşme yapılmakta, testin nasıl yapılacağı bilgisi verilmekte ardından 566 a... »»»
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölümde bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testbulunmaktadır.. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Wechsler testinde sonuç standart sapma yoluyla saptanır Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir. Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir. Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulam... »»»
Wechsler Ölçeği Kavramı ile İlgili Uzmanlar
wechsler ölçeği KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların wechsler ölçeği KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


15:00
Top