TavsiyeEdiyorum.com
TavsiyeEdiyorum.com  
.com
Arama : | Site İçi Arama

Yeni Tavsiye Ekleyin!Prof.Dr.Recai PABUÇCU
Doktor - Ankara
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog

Recai PABUÇCU Fotoğraf
  TavsiyeEdiyorum.com Üyesi4 kez tavsiye edildiÖzgeçmişi MevcutFotoğrafı Mevcutİş Adresi KayıtlıTelefon Numaraları Kayıtlı

» Doktor
İsim

Prof.Dr.Recai PABUÇCU

Şehir

Ankara

[Bu Şehirdeki Tüm Uzmanlar..]
Meslek

Doktor

[Diğer Doktorlar..]
Uzmanlık Alanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji

[Bu Branştaki Diğer Doktorlar..]
Tavsiye ve Teşekkürler

4

[Prof.Dr.Recai PABUÇCU isimli üyemizi tanıyor musunuz? Siz de Tavsiye Edin!]
Eleştiri (?) : 0
Prof.Dr.Recai PABUÇCU Eposta Kendisine Gönderilen Mesaj

42
(%19.0 okundu)

[Uzmana özel mesaj gönderin]
Tavsiyeler Arasında Tarayın

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Onun Tavsiye Ettiği İsimler
-

Üyemizin Hoşgeldiniz Mesajı
Değerli ziyaretçiler, hoşgeldiniz...

Prof.Dr.Recai PABUÇCU Uzmanlık Alanları Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları
Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite
Tüp Bebek
Polikistik Over Sendromu
Endometriozis
Endoskopik Cerrahiler

Prof.Dr.Recai PABUÇCU Tavsiye Yazıları Prof.Dr.Recai PABUÇCU için Yazılan Tavsiye ve Teşekkürler:
Doktor ve Diş Hekimi üyelerimize ait ziyaretçi yazıları şu aşamada sadece üyemizin kendisine gösterilmektedir.

Prof.Dr.Recai PABUÇCU Özgeçmiş CV Özgeçmişi :
Prof. Dr. Recai Pabuçcu
1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden askeri hekim olarak mezun oldu.
1979-1983 GATA Kadın Doğum Anabilim Dalında asistanlık,1983-1984 Başasistanlık görevi yaptı.
1984 yılında Yardımcı doçentliğe atandı.
1985-1987 yıllarında British Columbia Üniversitesi Vancouver KANADA’da jinekolojik mikrocerrahinin kurucularından ve dünyanın en ünlü laparaskopi uzmanlarından Prof. Dr. Victor GOMEL’ in yanında clinical fellow olarak çalışıp; üreme endokrinolojisi laparoskopi,histereskopi mikrocerrahi ve tüp bebek konularında eğitim aldı.
1987’de Üniversite Doçentliği ünvanını alıp GATA Kadın Doğum Kliniğinde üreme endokrinolojisi laparoskopi-histereskopi ve Tüp bebek konularında çalışıp bu üniteleri kurdu, bu konularda bir çok asistan ve uzman, eğitimi verdi.
1993 yılında Profesörlüğe atandı.
1995 yılında aynı kliniğin anabilim dalı başkanlığına atandı. Aynı yıl tüp bebek ünitesini GATA da açıp çalışmalarına başladı ve açılan bu tüp bebek merkezi Sağlık Bakanlığınca eğitim merkezi seçildi. Bu merkezden 50 dan fazla uzman tüp bebek ve embriyoloji konularında sertifika aldı. Ana bilim Dalı Başkanlığı yaptığı 9 yıllık dönem içersinde GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanlığında İnfertilite ve Üreme Endokrinolojisi, Jinekolojik Onkoloji ve Yüksek riskli Gebelikler Bölümleri alt gruplar halinde şekillendi ve hem Öğretim Üyesi hemde klinik bazında Türkiye de çok önemli bir klinik olarak GATA Kadın Doğum Kliniği ismini duyurdu ayrıca Avrupa Board’una girme çalışmaları başlatıldı.
GATA Kanunu gereği 2004 yılında GATA Yüksek Bilim Konseyi üyeliğine atandı.
2002-2005 yılları arasında TSK’da üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri bölümünü kurdu ve çalıştı.(2004 yılından itibaren her yıl ortalama 450 bin asker Aile Planlaması, Gebelikte Anne Bakımı, Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma, kadına şiddet uygulanmaması gibi üreme sağlığı konularında eğitim almaktadır.) TSK daki Üreme Sağlığı ve Aile planlaması hizmetlerinin Koordina...

Prof.Dr.Recai PABUÇCU Kitap ve Yayınları Basılı Kitap ve Yayınları :
Yurtiçi Bilimsel Yayınlar


1. 1983 Hirşutizm ve Spironolakton’un Tedavideki Yeri
Gata Bülteni 25:1059-1072(1983)

2. 1984Germ Hücreli Over Tümörleri
Zeynep-Kamil Tıp Bülteni Cilt 16 & Sayi 3 Temmuz - Eylül 1984

3. 1985 Geç Gebelikte Maternal Serum Prolaktin Düzeylerinin Yeri
Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, 1985

4. 1985 Normal Ve Riskli Gebelerde Human Plasental Laktojen’in Ve Estraolun Değeri
Kadin Doğum Dergisi C.1, S.1, 1985

5. 1985 Kadin Üriner Stress Inkontinens’inde Vaginal Flapli Urethra Süspansiyonu (Mermut Yöntemi)
Kadin Doğum Dergisi C.1, S.2, 1985

6. 1985 Normal Doğumlarda Elde Edilen Maternal Ve Fetal Serumlar Ile Amnios Sivisi Serbest Amnio Asit Düzeyleri
Gata Bülteni 27:499-509(1985)

7. 1986 Obstetrik Analjezide Hiperbarik Morfinin Inratekal Uygulaması
Gata Bülteni 28:75-80 (1986)

8. 1986 Abdominal Histerektomile ‘715 Olgunun Kliniko - Patolojik Değerlendirilmesi Gata Bülteni
28:667- 674 (1986)

9. 1987 Androgen Fazlaliğina Pratik Yaklaşim Ve Kliniğimizce Takip Edilen Hirşutizmli Olgularin Değerlendirilmesi
Gata Bülteni 29:503-512(1987

10. 1987 Kliniğimizce Yüksek Riskli Gebelerde Uygulanan Antepartum Monitoring Yöntemlerinin Analizi
Gata Bülteni 29:521-525 (1987

11. 1987 Bir Olgu Nedeniyle Metroplastiyi Takiben 34 Üncü Gebelik Haftasinda Gönülen Uterin Rüptür Ve Rüptür Tashih Operasyonu
Gata Bülteni 29:667-671 (1987)

12. 1987 Menopozal Sicak Basmalarinin Patofizyolojisi
Gata Bülteni 29:731-734 (1987)

13. 1987 Gamet Intrafallopian Transfer (Gift)
Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1987 S.131-133-cilt 3 Sayi 2

14. 1988 Ultrasonografik Epifiz Odaklari Ile Fetal Pulmoner Maturite Ilişkisi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:2:239-241,1988

15. 1988 Normal Vagina Doğumlarda Umblikal Kord Kani Ph, Po2, Pco2 Baz Defisit Değerlerinin, Apgar Skor Ve Fetal Monitorizasyon Ile Korelasyonu
Gata Bülteni 30:961-971 (1988)

16. 1988 Epitelyal over Kanserlerinde Estradiol Üretimi
Acta Oncologia Turcica 21: 31,36, 1988

17. 1988 Endometrium Patolojilerinin Histeroskopik Tanisi- Histeroskopik Cerrahi Girişimler-kliniğimizdeki Histeroskopik Uygulamalar
Ulusal Jineko-patoloji Dergisi 1988 –3 (34-8)

18. 1988 Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarımız
Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt: 20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül 1988

19. 1988 Modifiye Fetal Biofizik Skorlamanin Klinik Etkinliği
Zeynep-kamil Tıp Bülteni Cilt:20, Yil:20, Sayi:3 Temmuz-eylül 1988

20. 1989 Gebelik Yaşi Tahmininde Ultrasonik Fetal Epifiz Bulguları
Ankara Tıp Mecmuasi Vol:42: 35-40 1989

21. 1989 Serviks Uterinin Intraepiteryal Neoplazilerinde Tedavi Seçenekleri (30 Olgunun Incelenmesi)
Gata Bülteni 31:93-100 (1989)

22. 1989 Düşük Risk Grubundaki Gebelerde, Gebelik Yaşinin Bazal Fetal Kalp Hızı Ve Reaktivite Üzerine Etkisi
Gata Bülteni 31:115-120 (1989)

23. 1989 Benign Serviks Uteri Lezyonlarinda Kriyoteropinin Değeri
Gata Bülteni 31: 151-162 (1989)

24. 1989 28-44 Gebelik Haftalari Arasinda Fetal Biyofizik Değerlendirme Sonuçlari Gata Bülteni
31:333-338 (1989)

25. 1989 Evre 1 Endometrial Kanserlerde Lenf-vasküler Mesafe Invazyonunun Prognostik Önemi
Gata Bülteni 31: 415-422 (1989)

26. 1989 Beklenen Doğum Tarihinin Tahmininde, Rutin Obstetrik Ultrasonografi
Gata Bülteni 31:477-484 (1989)

27. 1989 Erken Evre Serviks Kanserlerinde Prognostik Faktörler
Acta Oncologica Turcica 22:60-66 (1989)

28. 1989 Evre I (A+B) Ve Ii a Serviks Kanserli 45 Olguda Kombine Tedavi Sonuçlarimiz
Acta Oncologica Turcica 22:97-103 (1989)

29. 1989 Doğum Eyleminin Ikinci Devresinde Devamli Epidural Analjezinin Etkileri
Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi-3 (1989)

30. 1989 the Assessment Of the Feto-placental Circulation in Normal and Growth Retarded Fetuses
TKi Tıp Bil.Araş.Der. C7, Sb5, 1989, 363-368

31. 1989 Kadinlarda Genital Chlamydia Trachomatis Infeksiyonun Tanisi Ve Prevalansi
Ç.Ü.Tıp Fak.Der./Sayi3(1989)

32 . 1989 Şüpheli Ektopik Gebelik Tanisinda Pelvik Ultrasonoğrafik Bulgularin Değeri
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3:42-45 (1989)

33. 1989 Hipertansif Gebeliklerde Fetal Aorta Ve Umblikal Arter Kan Akimlarinin Değerlendirilmesi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 3:113-118 (1989)

34. 1989 Ağir Preeklampsili 174 Gebeliğin Incelenmesi
Kadin Doğum Dergisi Mayis 1989 (S-8-12)

35. 1989 Miadda Veya Miada Yakin Makat Gelişlerinde Doğum Şeklinin Neonatal Mortalite Üzerine Etkisi:560 Olgunun Analizi
Kadin Doğum Dergisi Kasim 1989 , S.150-154

36. 1990 Laparoskopik Elektrokoagülasyon Ile Tubal Sterilizasyon
Deniz Tıp Bülteni 23-3:Eylül 1990

37. 1990 Endometrial Hiperplazi Tedavisinde Lh-rh Agonistlerinin Yeri
Zeynep Kamil Tıp Bülteni Ocak - Mart 1990

38. 1990 2500 Infertil Olguda Anti-sperm Antikor Sikliği
Türk Mikrobiyol.Cem.Derg. 20(1-2):40-45 1990

39. 1990 Epidural Doğum Analjezisinin Klinik Sonuçlari
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 4:108-112 (1990)

40. 1990 Jinekoloji’de Diagnostik Laparaskopinin Değeri Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dali’nda Infertil Olgularin Laparaskokopik Değerlendirmesi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi:4:229-234, 1990

41. 1990 Rahimiçi Araçlarda Bakteriyal Kolonizasyon
Gata Bülteni 32:99-102 1990

42. 1990 Plasental Inflamasyonun Fetamaternal Hemodinamik Üzerine Etkisi
Gata Bülteni 32-183-191 (1990)

43. 1990 Plasental Chorioangioma
Kadin Doğum Dergisi Mayis 1990 S:68-71

44. 1990 over Kanserlerinde Karsinoembriyonik Antijen (Cea) Ve Yüzey Antijeni (Cea 125) Araştirmasi Kadin Doğum Dergisi Kasim 1990 S:171-175

45 . 1990 Bir Uterin Hemangioma Vakasi
Kadin Doğum Dergisi Ağustos 1990, S:139-140

46. 1991 Postmenopozal Osteoporotik Kadinlarda Estrojen Replasman Tedavisi Ve Kemik Mineral Dansitometrit Klin
Jinekol Obst 1991

47. 1991 Yeni Bir Histerosalpingografi Tekniği: Digital Substract Tekniği Ile Histerosalpingografi.
T Klin Obst .1:143-146,1991.

48. 1991 Histereskopik Balon Tuboplasti
T Klin Jinekol Obst 1991

49. 1991 Hipotalamik Amenore Tedavisinde Gonadotropin Releasing Hormonun Infüzyon Pompasi Ile Kullanimi
Jin Ve Obst.Dergisi 5:242-245 1991

50. 1991 Ektopik Gebeliklerde Konservatif Cerrahi
Gata Bülteni 33:573-580 (1991)

51. 1991 Inekolojik Mikro Cerrahide Tubal Anastomozlar
Gata Bülteni, 33:581-587 1991

52. 1992 Ovulasyon Fizyolojisi’nde Yeni Görüşler
Anatolian J Gynecol 1992 2 Ekim

53. 1992 Iki Olgu Nedeniyle Jinekolojik Mikrocerrahide Tubokornual Anastomazlar
Jin.Ve Obs.Dergisi 6:185-188 (1992)

54. 1992 Postmenopozal Kadinlarda Transvaginal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi
Gata Bülteni 34:305-309 (1992)

55. 1992 “histeroskopi” Klinik Jinekoloji,
Türkiye Klinikleri Yayinevi, 2.Baski, 117-122-1992

56. 1992 Ektopik Gebeliklerin Laparaskopik Yolla Konservatif Tedavisi
Jinekoloji Ve Obs. Dergisi 53

57. 1992 Lipid Hücreli over Tümörü.
Kadin Doğum Dergisi .8(3) : 207-208,1992

58. 1992 Postmenapozal Kadinlarda Transvajinal Ultrasound Ile Endometrial Kalinlik Ölçümünün Klinik Önemi.
Gata Bülteni 34:305-309,1992.

59. 1992 Maternal Serum Alfafetoprotein Yüksekliği Olan Gebelerde Ultrasonografinin Diagnostik Rolü.
Gata Bülteni 34:25-28,1992.

60. 1992 Gebelik Ve Hiv Infeksiyonu. Sendrom
Türk Infertilite Dergisi 1:80-82,1992

61. 1992 Ekstrauterin Gebelikte Estradiol, Progesteron Ve Koryonik Gonadotropin Düzeylerinin Tanisal Değeri.
Gata Bülteni 34:29-32,1992

62. 1992 Pulsatil Oksitosinle Doğum Indüksiyonu
Deniz Tıp Bülteni 25:82-86,1992

63. 1992 Aylik Antenatal Ultrasonografi. Sendrom
Deniz Tıp Bülteni 5:48-50,1992

64. 1992 Klomifen Sitrat’a Dirençli Bir Polikistik over Sendromu Olgusunda Düşük Doz Pürifie Fsh Ile Başarili Bir Ovulasyon Indüksiyonu.
T Klin Obst 2:286-294,1992

65. 1993 Uterus Myomlarin Gonadotropin Releasing Hormon Agonistleri Ile Tedavisi
Gata Bülteni 37 : 604 –9 ( 1993)

66. 1993 Operatif Laparaskopi Ve Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dalindaki Operatif Laparaskopilerin Değerlendirilmesi
Jinekoloji Ve Obstetrik Dergisi 5:159-166 1993

67. 1994 Doğumda Lökosit Sayimi Ve Koryoamniotis Tanisindaki Değeri.
Optimal Tıp Dergisi 7(3):90-92,1994.

68. 1994 Transdermal Ve Oral Hormon Replasman Tedavisinin Postmenopozal Kadinlarda Vertebral Kemik Dansitesine Etkileri.
Türk Fertilite 4:288-294,1994.

69. 1994 Ovaryan Ektopik Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle.
Obs Yeni Gör Geliş Deniz Tıp Bülteni 5:66-68,1994

70. 1994 Polikistik Overli Anovulatuar Infertil Kadinlarin Tedavisinde Laparoskopik Ovaryan Diatermi: Endokrin Değişiklikler Ve Klinik Sonuçlar.
Türk Fertilite Dergisi 2:89-93,1994

71. 1994 Polikistik Overli Hastalarda Pürifiye Fsh Ile Ovulasyon Indüksiyonu.
Türk Fertilite 2:94-98,1994

72. 1994 Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyon.
Türk Fertilite 3:211-215,1994

72. 1994 Prenatal Tanida Kordosentez.
Kadin Doğum Dergisi 10:128-1132,1994

73. 1994 Fetal Alobar Holoprezensefali: Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanisal Değeri.
Jin Obs Yeni Gör Geliş 5:153-155,1994

75. 1995 Gonadotropinlerle Ovulasyon Indüksiyonu Ve Yeni Görüşler.
Yeni Tıp Dergisi 12:45-54,1995

76. 1995 Gata Obstetrik Populasyonunda Üçlü Tarama Testi Sonuçlari.
T Klin Jinekol Obst 5:15-19,1995

77. 1995 Hormon Replasman Tedavisi, Lipid Metabolizmasi Ve Kardiyovasküler Hastaşik Riski.
Yeni Tıp Dergisi 12:55-59,1995

78. 1995 Ayni Seansta Laparoskopik Burch Operasyonu Ve Laparoskopi Yardimli Vajinal Histerektomi.
Türk Fertilite 1:65-70,1995

79. 1995 Endometrial Biopsi Zamanlamasi Ve Endometrial Maturasyonun Serum Progesteron Düzeyleri Ile Karşilaştirilmasi.
Türk Fertilite 2:104-110,1995

80. 1995 Myastenia Gravis Ve Gebelik: Bir Olgu Nedeniyle.
Gata Bülteni 37:244-246,1995

81. 1995 Submüköz Myomlarin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopik Yaklaşim.
Türk Fertilite 3:207-216,1995

82. 1995 Histeroskopik Endometrial Ablasyon Sonuçlarimiz.
Türk Fertilite 3:230-234,1995

83. 1995 Gebeliğin 13. Haftasinda Transvaginal Sonografi Ile Fetal Stürüktürel Anomali Taramasinin Etkinliği.
Gata Bülteni 37:425-430,1995

84. 1995 Fetal Sakrokoksigeal Teratom, Bir Olgu Nedeniyle.
Gata Bülteni 37:347-249,1995

85. 1995 Hipogonadotropik Hipogonadizmli 5 Olguda Düşük Doz Growth Horman Ve Hmg-hcg Ile Invitro Fertilizasyonun Değerlendirilmesi.
Türk Fertilite 1:36-42,1995

86. 1995 Infertil Olgularda Konservatif Myomektomi.
Türk Fertilite 1:54-60,1995

87. 1995 Postmenopozal Estradiol Valerat Ve Estradiol Valerat + Siproteron Asetat Tedavilerinin Serum Lipidleri Ve Lipoproteinlerine Etkileri.
Türk Fertilite 4:308-313,1995

89. 1995 Evre I Endometrial Kanserlerde Adjuvan Radyoterapi Uygulamalari Ve Nükslerin Önlenmesinde Önemi.
Kadin Doğum Dergisi 3:141-144,1995

90. 1995 Gata Kadin Hastaliklari Ve Doğum Anabilim Dali’nda 1991-1994 Döneminde Yapilan Sezaryenlerin Analizi.
Gata Bülteni 37:415-420,1995

91. 1995 the Urinary Hydroxyproline/Creatinine And Calcium/Creatinine Ratios in the Oophorectomized Women.
Gorm 1:46-49,1995

92. 1996 Abortus Imminensli Olgularda Transvaginal Sonografi Ile Normal Ve Anormal Gestasyonal Kese Ayrimi.
Gata Bülteni 38:66-70,1996

93. 1996 Oligohidramnioslu Olgularda Maternal Hidrasyonun Amniotik Sivi Indeksine Etkisi.
T Klin Jinekol Obst 6:134-137,1996

94. 1996 Transvajinal Renkli Doppler Görüntüleme Ile Pelvik Kitlelerin Değerlendirilmesi.
Kadin Doğum Dergisi 11(4) : 212-217 , 1996.

95. 1996 Nullipar Gebelerin Aktif Doğum Eylemi Takibinin Sonuçlari.
T Klin Jinekol Obst 6:125-131,1996.

96. 1997 Endometrial Hiperplazi Atay, Ve Kanser Taramasinda Transvajinal Ultrasonografik Endometrial Kalinlik Ve Heterojenitenin Tanisal Değeri.
Gata Bülteni 39:46-49,1997.

97. 1997 Gnrh Agonist Ve Danazol Tedavilerinde Kemik Mineral Kaybi.
Gata Bülteni 39:497-500,1997

98. 1997 Laparoskopik Yardimli Mesane Boynu Süspansiyonu.
Türk Fertil 1:68-74,1997

99. 1998 Fetal Anomalili Gebeliklerde Maternal Body Mass Index.
T Klin Jinekol Obst 4:186-188,1998

100. 1998 Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Önlenmesinde Sürekli Intravenöz Albumin Infüzyonunun Etkinliği.
Türk Fertilite 3-4:187-190,1998

101. 1998 Ikiz Gebelikte Fetus Papyraceus’un Neden Olduğu Intrauterin Ölüm: Olgu Sunumu.
Optimal Tıp Der 11:94-96,1998

102. 1998 Stres Inkontinansinin Cerrahi Tedavisinde Burch Operasyonu Ile Kolporafi Anterior-kelly Plikasyonu Karşilaştirilmasi.
Gata Bülteni 40:148-151,1998.

103. 1998 Intrauterin Residüel Fetal Kemik Fragmanlarinin Tani Ve Tedavisinde Histeroskopinin Rolü.
Türk Fertilite Dergisi, 1: 42-45,1998.

104. 1998 Anormal Uterin Kanamatanisinda Sonohisterografinin Değeri.
Türk Fertilite Dergisi, 1: 46-50,1998.

105. 1998 Anatomik Patolojiler Nedeni Ile Suction Curettajin Başarisiz Olduğu Olgularda Metotrexate Ve Misoprostol Uygulanimi.
T Klin Jinekol Obs, 1998

106. 1998 Ivf Olgularinda Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromunun Tedavisinde Multimodalite Yaklaşimi.
Türk Fertilite 3-4:181-186,1998

107. 1999 Servikal Serklajli Olgularda Serviks Dilatasyonu Ve Kisaliğinin Prognoza Etkileri.
T Klin Jinekol Obst 9:61-64,1999

108. 1999 Sitomegalovirus Infeksiyonunun Prenatal Tanisi Ve Idaresi: 5 Olgu.
Gata Bülteni 1999

109. 1999 Efficacy of Vaginal Misoprostol in Severe Preeclampsia Remote from Term.
T Klin Jinekol Obst 1999

110. 1999 Continuous Intravenous Albumin Prevents Hemoconcentration, Hypercoagulability and Hypoalbuminemia

111. but Not Ascites in Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome. a Report of Two Cases.
T Klin Jinekol Obst 1999

112. 1999 Ciddi Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu Prediksiyonu: Hcg Öncesinde Posterior Cul-de-sac’ta Sivi Birikimi.
Türk Fertil 1999

113. 1999 Pelvik Infeksiyon Riski Taşiyan Ivf Olgularinda Transvajinal Oosit Aspirasyonunda Antibiyoprofilaksi.
Türk Fertilite 1999

114. 1999 Postmenopozal Dönemde Estrojen Replasman Tedavisi Alan Ve Almayanlarda Internal Karotid Arter Pulsatilite Indekslerinin Karşilaştirilmasi.
T Klin 1999

115. 1999 Fonksiyonel over Kistli Ivf Olgularinda Transvajinal Aspirasyon-oral Kontraseptif Kombinasyonunun Etkinliği.
Türk Fertilite 1999

116. 1999 Rekürrent Fonksiyonel Over Kistli Ivf Olgularinda Yaklaşim : Kist Ekstirpasyonu Yada Transvajinal Aspirasyon.
Türk Fertilite 1999

117. 1999 Blastokist Kültürü Ve Transferi: Gata Deneyimi Ve Ilk Sonuçlar.
Türk Fertilite 1999

118. Nonkomünikan Rudimenter Horn’lu Unicornuat Uterus : 16 Yaşindaki Bir Olgu
Gülhane Tıp Dergisi

119. Ileri Evre Serviks Kanserlerinde Laparoskopik Ekstraperitoneal Paraaortik Lenfadenektomi
Türk Jinekoloji Dergisi, 2003

120. Menometrorajik Olgularda Sonohisterografi Ve Ofis Histeroskopinin Yeri
Klinik Bilimler Dergisi,2003

121. Placental Site Trophoblastic Tumour: A Case Report
Gülhane Tıp Dergisi, 2003

122. Ektopik Gebelikte Risk Faktörleri
Gülhane Tıp Dergisi, 2003

123. Total Abdominal Histerektomi Versus Ekstracorporeal Abdominal Histerektomi
Gülhane Tıp Dergisi, 2003

124. Acil Oral Kontrasepsiyon
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Ve Obstetrik

125. Polikistik over Sendromunun Cerrahi Tedavisi
Klinik Aktüel Tıp Infertilite Özel Sayisi, Şubat-mart 2005

126. Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Sendrome
Cemil Kaya.M.D., Recai Pabuccu.M.D.
Turkiye Klinikieri Dergisi, 2007-07-05

127. Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction
Cemil Kaya.M.D., Turkan Ornek.M.D., Recai Pabuccu,M.D.
Turkiye Klinikieri Dergisi, 2007-07-05

128. Applications of Office Mini-hysteroscopy: Rationale and Advantage
Cemil Kaya M.D. Recai Pabuccu,M.D,
Turkiye Klinikleri Dergisi, 2007-07-05

129. a Successful Laparoscopic Management of Bilateral Mature Cystic Teratoma with Right Adnexial Torsion in a 15 Year Old Girl: A Case Report
Cemil Kaya , Türkan Örnek , Recai Pabuçcu
Journal of the Turkish German Gynecological Association,2006

130. Yüksek over Kanser Riski Taşıyan Hastalarda Proflaktik Salpingo-ooforektominin Yeri
Türkan Örnek, Cemil Kaya, M.Faruk Köse
Journal of Gynecology Obstetrics, Türkiye Klinikleri, 2006

131. Applications of Office Mini Hysteroscopy ; Rationale and Advantage
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

132. Assisted Reproduction in the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

133. Polycystic Ovary Syndrome and Ovulation Induction
Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi

134.Histerik Submüköz Myomektomi
Türkiye Klinikleri Endoskopik Cerrahi Özel Sayısı (Baskıda)

135. Applications of Office Mini-hysteroscopy Rationales and Adventages
Türkiye Klinikleri, Jinekoloji Obstetrik Dergisi Cilt 18 No 1 Yıl 2008

136. Applications of office mini-hysteroscopy: rationale and advantage
Cemil Kaya,M.D., Recai Pabuccu,M.D.
Türkiye Klinikleri Dergisi, 2007-07-05

Yurtdışı Bilimsel Yayınlar yukarı ↑


1. 1986 Male Tubal Sterilization
Can.Fam.Physician Vol.32: August 1986

2. 1987 Ironolactone in the Treatment of Hirsutism
Arch Gynecol (1987) 240:95-100

3. 1988 Successful Transplantation Of a Free Fimbrial Graft to the Peritoneum
Journal of Reproductive Medicine

5. 1991 Microsurgical Transsposition Of the Human Fallopian Tube
Gynecol Obstet Invest 1991;31:51-53.

6. 1991 Primary Squamous Cell Carcinoma of the Endometrium
Eur J Cancer .1991;27(7):946

7. 1995 Anostomososis of The Freshly Divide...

Üye Olduğu Mesleki Kuruluş ve Organizasyonlar
Üyesi olduğu kuruluşlar:
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Jinekolojik Endoskopi Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ankara Jinekoloji Derneği
Üreme Endokrinolojisi, Infertilite ve Yardımla Üreme Derneği üyesi
İVF alt grubu Başkanı ( TSRM ) Bu derneğin kurucu üyesi
Menopoz ve Osteoporoz cemiyeti
Avrupa Menopoz Cemiyeti
Dünya Menopoz Cemiyeti
Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği
Amerikan Laparoskopi Derneği
Amerikan Reproduktif Tıp Derneği
Üreme Tıbbı Derneği (Kurucu üyesi ve Başkanı)


» İletişim Bilgileri
İş Adresleri
Adres 1:
Centrum Clinic Tüp Bebek Merkezi
Nenehatun Cad.No 59 Gop
Ankara

Telefon Numaraları

Telefon 1 :
(312) 446 66 66
E-Posta
Kişisel Bilgileri
Mezun Olduğu Üniversite
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Mezuniyet Yılı
1975
(42 yıllık mesleki tecrübesi var)
Yabancı Dil
İngilizce, Fransızca
Hızlı Mesaj Araçları
-

Prof.Dr.Recai PABUÇCU Mesleki Videolar Videolar
-

Prof.Dr.Recai PABUÇCU  Mesleki Anahtar Kelimeler Mesleki Kavramlar (?)

16:10
Top